Demokratia on surkea hallitusmuoto

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa jälleen kerran Suomen kansan laaja enemmistö on äänestänyt samoja puolueita, jotka ovat olleet aiheuttamassa Suomen suvereniteetin menetystä EU:lle, talouden alasajoa sekä jatkuvaa velkaantumista. Tämä kuvaa karua todellisuutta kansan kyvystä valita itselleen päättäjät. Demokratia on kuitenkin iskostunut osaksi suomalaista ja länsimaalaista identiteettiä viimeisen reilun sadan vuoden aikana. Siitä on tullut tabu, jota ei saa kyseenalaistaa. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin vain illuusio kansanvallasta, joka ei millään tavalla takaa sitä, että asioita ajettaisiin kansan parhaaksi. Päinvastoin, demokratian aikakausi länsimaissa on ollut nimenomaan plutokratian voittokulkua ja kansainvälisen finanssieliitin mahtiaseman voimistuessa demokratian mielekkyyttä on voitu perustella materialistisen hyvinvoinnin murusilla, joita on tippunut rahaeliitin kaappaamasta kakusta samalla kun valtioita ja ihmisiä on ajettu velkaorjuuteen.

Miksi demokratia ei voi toimia käytännössä?

Suurimmalla osalla tavallisista ihmisistä ei ole normaalin arjen ja työnteon ohessa riittävästi aikaa perehtyä talouteen ja valtionhallintoon liittyviin asioihin. Monilla ei ole edes minkäänlaista kiinnostusta näitä asioita kohtaan, vaan käyttävät ennemmin vapaa-aikansa tosi-tv viihteen ja muun hömpän ääressä. Miten voidaan silloin perustella, että nämä ihmiset ovat oikeita päättämään ja valitsemaan kansakunnalle päätöksentekijät ja ne poliittiset sekä taloudelliset linjat, joita he edustavat?

Kuinka moni äänestäjä tietää esimerkiksi mikä on Euroopan Vakausmekanismi (EVM) tai mikä on Lissabonin sopimuksen sisältö ja mitä ne merkitsevät Suomen kannalta. Väittäisin että ei kovinkaan moni. Miksi siis tällaisten ihmisten, joilla ei ole päätöksentekoon riittävät tiedot, tulisi päättää asioista ja valita maan johto. Nythän suurimman osan äänestyspäätös ei perustu niinkään fakta-tietoihin, vaan enemmänkin äänestetään tunne- ja mielikuvien perusteella. Esimerkiksi jotain puoluetta saatetaan äänestää, kun suvussa on aina näin tehty tai jonkin puolueen kuvitellaan ajavan omaa etua tai oman sosiaaliluokan etua. Tässä kohtaan mennään jo pahasti metsään, sillä valtionjohdon pitäisi ajatella koko valtion eli siis koko kansan etua, eikä lobata jonkin tietyn ryhmän puolesta toisia vastaan. Oikeanlaisessa valtionhallinnossa ymmärretään kaikkien yhteiskunnan ryhmien tärkeys ja niiden vaikutus yhteiskunnan toimivuuteen. Sen sijaan nykyinen puoluepolitiikka johtaa vastakkainasetteluihin eri ihmisryhmien välillä. Tämä ei lopulta hyödytä ketään muuta, kuin kansainvälistä finanssieliittiä, joka rahoituksen tuoman vaikutusvallan ja hyvävelijärjestelmän ansiosta saa parhaiten edistettyä omaa agendaansa.

Ihmisten poliittinen muisti on hyvin lyhyt. Kuinka moni muistaa mitä päätöksiä kukin kansanedustaja tai puolue teki viimekaudella, sitä edellisellä kaudella tai vielä sitäkin edeltävällä kaudella? Ei kovinkaan moni. Näin ihmisten muisti antaa monet poliitikkojen virheet anteeksi ja aina samat edustajat ja puolueet valitaan vuodesta toiseen uudestaan valtaan, vaikka olisivat tehneet kansalle erittäin haitallisia päätöksiä, kuten esimerkiksi rahanluontioikeuden antamisen omalta keskuspankilta yksityisille kansainvälisille pankeille, jotka nyt sitten velkaorjuuttavat valtiota ja kansaa. Tämä kaikki johtaa siihen, että poliitikot eivät joudu helposti vastuuseen virheistään, mikä omalta osaltaan avaa lisää mahdollisuuksia korruptiolle ja rahanvallan palvelemiselle sen sijaan, että kaikessa päätöksenteossa aina ajettaisiin kansan etua.

Kuinka moni äänestäjä ottaa selvää äänestämänsä ehdokkaan taustoista? Onko ehdokkaalla oikeasti minkälaiset valmiudet tehdä päätöksiä Suomen kansan hyväksi? Onko hänellä sidonnaisuuksia hyvävelijärjestelmään tai johonkin muuhun sidosryhmään? Minkälaisia päätöksiä kyseinen edustaja on tehnyt eduskunnassa aikaisemmin? Jos nämä tiedot eivät ole selvillä, niin silloin ei pitäisi äänestääkään.

Sokkona äänestäminen niin sanotusti fiilis-pohjalta on lopulta suuri karhunpalvelus itselleen ja koko kansalle.  Tällä tavalla ei mitenkään voida saada oikeita ihmisiä tekemään oikeita ratkaisuja valtion hallintoon.

Äänestäjä ei voi mitenkään tietää varmuudella saako hänen äänestämänsä ehdokas tai puolue rahoitusta ja tukea kansainväliseltä pääomalta. Tällöin on todennäköisempää, että kyseinen edustaja ja puolue ajaa enemmän sponsorinsa asiaa kuin yksittäisen äänestäjän etua. Poliitikko pyrkii rakentamaan poliittista uraa. Valtionjohtaja ja -asioidenhoitaja sen sijaan ensisijaisesti tekee työtä kansan eli valtion hyväksi. Tämän vuoksi poliitikot ovat huonoja valtionasioidenhoitajia ja sen tulokset ovat vuosi vuodelta selvemmin nähtävissä.

Joskus demokratiaa puolustellaan sillä, että se on länsimaiden vaurauden perusta. Tämä väite ei pidä ollenkaan paikkaansa, sillä demokratialla on tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Materialistista vaurautta saadaa tekemällä tuottavaa työtä tai ottamalla velkaa, jolloin tuottava työ pitää siis tehdä tulevaisuudessa. Esimerkiksi Kiinan ja Venäjän keskiluokkien vaurauden nousu on juuri perustunut tuottavuuden ja velan kasvuun. Demokratiaahan näissä maissa ei ole, sillä Venäjälläkin se on tunnetusti korruptoitunutta näytelmää.

Suomessa keskiluokan vauraus perustuu nykyään pitkälti velkaantumiseen ja sen kautta saavutettuun materialistiseen hyvinvointiin. Jatkuvassa oravanpyörässä juokseminen ja velkaorjuuteen perustuva talousjärjestelmä, joka on tuolileikki, johtaakin sitten vastavuoroisesti stressiin, henkiseen pahoinvointiin ja putoamiskamppailuun, jossa on koko ajan tehtävä lujemmin töitä, tai joutuu liittymään työttömien kasvavaan armeijaan.

Länsimainen demokratia on peräisin valistuksen ajoilta. Koko valistus-liike oli käytännössä kansainvälisen juutalaisjohtoisen rahaeliitin käynnistämä hanke, jolla saatiin raivattua pois tieltä useiden valtioiden silloinen valtarakenne ja täten vahvistettua rahan valtaa. Demokratia on osa kommunismin liberalistista huijausta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikki saavat äänestää. Kaikilla ihmisillä on toki sama ihmisarvo, mutta muuten ihmiset ovat hyvin erilaisia. Tasa-arvo ja tasapäistäminen sen sijaan johtaa ongelmiin. Kaikki ihmiset eivät sovellu kaikkiin tehtäviin yhteiskunnassa. Demokratia johtaa kansan hajaannukseen, kun jokaiselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Mitä useampi kokki, sitä surkeampi soppa. Jokaisella ihmisellä on omat mielipiteensä ja mielihalunsa. Kun näiden mielihalujen annetaan olla ohjaavana tekijänä kansakunnan suunnan määrittämisessä, niin silloin lähdetään helposti menemään väärään suuntaan.

Demokratiasta aiheutuva kansan hajaannukseen johtava puoluepolitiikka sopii hyvin kansainväliselle finanssieliitille. He voivat ujuttaa omia asiamiehiään eri puolueisiin sekä sponsoroida käytännössä kaikkia puolueita. Tämä siis mahdollistaa hallitun opposition, jolloin mitään oppositiota ei oikeasti ole edes koskaan olemassa muuten kuin ihmisten mielikuvissa. Kun ihmiset kyllästyvät yhteen puolueeseen ja sen harjoittamaan politiikkaan, niin sitten he äänestävät toista puoluetta seuraavaksi, joka lopulta kuitenkin jatkaa lähes samalla linjalla kuin aikaisempi vallassa ollut puolue. Tästä johtuen suuria muutoksia kansan eduksi ei koskaan juurikaan politiikassa nähdä harvoja kosmeettisia etuja lukuunottamatta, joita silloin tällöin ripotellaan joillekin kansanryhmille. Tämä on ollut selvästi näkyvissä myös Suomessa, jossa kaikki kolme suurinta puoluetta ovat noudattaneet lähes samaa talouspolitiikkaa ja kannattaneet yhdessä rintamassa Euroopan Unionia ja Euro-valuuttaa, jotka vain takaavat vallan siirtymisen yhä enemmän kansalliselta tasolta kansainväliselle kentälle, jossa kansainväliset rahoittajat ovat vahvimmillaan. Mitään muutosta tähän ei kannata Suomessa odottaa niin kauan, kuin itse valtiojärjestelmässä ei tapahdu muutosta. Esimerkiksi protestipuolueena suurten joukkoon noussut Perussuomalaiset on nykyään myönteinen EU:lle ja Eurolle, eli siis palvelevat enemmän kansainvälisiä rahoittajia, kuin Suomen kansaa. Eräässä haastattelussa Timo Soini mainitsikin suoraan, että nykyistä rahajärjestelmää ei voi kyseenalaistaa, koska ne jotka sen tekevät ovat vaarassa. Perussuomalaisista ei siis ole pelastavaksi enkeliksi Suomelle, mutta kuinka moni äänestäjä on tästä tietoinen, kuinka moni äänestäjä on nähnyt tämän Timo Soinin haastattelun? Vastaus on, että ei kovinkaan moni ja jälleen kerran voidaan todeta, että näiden ihmisten ei tulisi äänestää, koska toiminnallaan he tekevät vahinkoa valtiolle ja siten lopulta myös itselleen.

Timo Soini talousdemokraatin haastattelussa:

Demokratia ja siihen liittyvä puoluepolitiikka johtaa rakenteelliseen korruptioon. Suomessakin puolueita tuetaan verovaroin, mikä on suorastaan käsittämätöntä. Kansan työnteolla siis varmistetaan, että samat virheitä tekevät poliitikot ja puolueet pysyvät paremmin vallassa jatkossakin. Valtion tärkeisiin virkamiestehtäviin nimitetään henkilöitä usein puoluetaustan pohjalta sen sijaan, että heitä nimitettäisiin heidän pätevyytensä tai korkean moraalin ja näyttöjen ansiosta. Jälleen kerran kansalla ei ole mitään tietoa näiden puolueiden virkamiesten sidonnaisuuksista hyvävelijärjestelmään tai kansainvälisiin rahoittajiin. Tämä johtaa siihen, että vallan tahtipuikkoa maassa heiluttaa todellisuudessa rahaeliitti ja kansanvallasta puhuminen on oikeasti surkeaa itsepetosta: kansainväliset rahoittajat tarjosivat ”keisarille” eli maan johdolle uudet vaatteet eli uuden hallitusmuodon, demokratian. Tämä kuulosti niin hienolta, että siihen oli niin mukava ja ”oikeamielistä” uskoa. Kuitenkin hetken järkeily ja asian tarkempi looginen arvioiminen osoittaa, että keisarilla ei ole vaatteita, eli maalla ei ole omaa hallitusmuotoa, vaan vallassa ovat juuri ne kansainväliset rahoittajat, jotka myivät onnistuneesti demokratian ajatuksen kansalle.

Nykyisiltä puolueilta on aivan turha odottaa ratkaisua tähän tilanteeseen, sillä nehän juuri elävät demokratiasta eivätkä tietenkään halua kyseenalaistaa omaa olemassaoloaan. Monet ihmiset uskovat sokeasti demokratiaan, eivätkä suostu näkemään todellisuutta, niin kuin pikkupoika näki H.C. Andersenin sadussa, että keisarilla ei ole oikeasti vaatteita. Länsimaissa opitaan lapsesta asti, että demokratia on vapautta (vaikka se on vienyt vapauden velkaorjuuden myötä). Lapsena omaksuttua doktriinia on enää vaikea lähteä muuttamaan ja kyseenalaistamaan vanhemmalla iällä ja monet ihmiset eivät kykene näkemään tilannetta laatikon ulkopuolelta, vaan pitävät nykyistä järjestelmää itsestäänselvyytenä ja parhaana mahdollisena, mitä ihmiskunta on saavuttanut. Kiteytettynä siis suurin osa ihmisistä niin Suomessa, kuin muuallakin länsimaissa elää valheessa. Tämä valhe on valistuksen liberalismin (eli kommunismin) antama kirous länsimaisille yhteiskunnille. Demokraattisten valtioiden saavutuksia ovat olleet mm. ydiniskut toisessa maailmansodassa siviilikohteisiin, lukemattomat sodat 1900- ja 2000- luvuilla, ihmisten terveyden tekeminen liiketoiminnaksi mm. lääkebusineksen myötä ja kaiken kruununa rahanluontioikeuden luovuttaminen valtiolta yksityiselle finanssieliitille, joka näin lopulta orjuuttaa kaikki kansat ja ryöstää niiden kansallisomaisuudet sekä aiheuttaa miljoonien työttömyyden, valtavat tuloerot ja kansan kurjistumisen.

Edellä esitettyjen argumenttien pohjalta ei voida siis tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen, kuin että demokratia on erittäin surkea valtiojärjestelmä, joka lopulta palvelee vain pientä eliittiä, joka demokratian alunperin juuri tähän tarkoitukseen kehitti.

Demokratia1

Mitä demokratian tilalle? 

Demokratian puolustelijat tyypillisesti esittävät, että mitään muutakaan parempaa hallintojärjestelmää ei ole olemassa. Itseasiassa paljon toimivampi järjestelmä olisi hyvin helppo kehittää. Valtionhallintoon voitaisiin valita ammattijohtajat, kuten mihin tahansa työhön haetaan pätevyyden ja hakemusten perusteella. Näin varmistettaisiin, että oikeasti pätevimmät pääsevät tekemään tätä tärkeää työtä kansan hyväksi sen sijaan, että heidän tilallaan on julkkiksia tai uransa laskuvaiheessa olevia viihdetaiteilijoita. Valinnan tekisivät aikaisemmat valtionjohtajat, mutta valintakriteerit olisi tarkasti laissa määritelty ja niihin kuuluisi, että valitsijoilla ja valittavilla ei ole mitään sidonnaisuussuhteita korruption välttämiseksi. Tämä vaatisi täysin läpinäkyvää yhteiskuntaa, jolloin johtoon hakevien menneisyys, rahoitustaustat ja sidosryhmät sekä hyvävelijärjestelmät tulisi selvittää viranomaisten toimesta. Läpinäkyvässä yhteiskunnassa ei muutenkaan tulisi olla sijaa hyvävelijärjestelmille ja salaseuroille tai vähintään näiden tulisi olla täysin kiellettyä niiltä, jotka osallistuvat yhteiskunnallisesti tärkeään hallinnolliseen toimintaan. Valtionhallintaan valittavien johtajien taustat tulisi olla julkisesti kaikkien tiedossa ja tarkistettavissa. Heillä ei myöskään tulisi olla liian merkittävää työhistoriaa kansainvälisen pääoman palveluksessa. Juuri nythän monet EU:n merkittävät virkamiehet ovat entisiä Goldman Sachsin työntekijöitä, eli pankin, joka oli omalla toiminnallaan edesauttamassa eurokriisin syntyä. Nyt nämä samaiset virkamiehet ovat pukkeina kaalimaan vartioina ja mahdollistamassa tukipaketteja kansainvälisille pankeille.

Valtionhallinnon virkojen tulisi aina olla määräaikaisia, jolloin estettäisiin vallan väärinkäyttö. Hallinnon perussääntönä olisi johtaa valtiota niin, että kaikesta työstä, oli se sitten yrittämistä, palkkatyötä, maanviljelyä, yksityistä tai julkista, tulisi tehdä kannattavaa ja sillä olisi mahdollisuus vaurastua sitä paremmin, mitä enemmän kyseinen työ tuo lisäarvoa yhteiskunnalle ja miten vaativaa kyseinen työ on ottaen huomioon myös opiskelun aiheuttaman vaativuuden. Valtio takaa siis minimitoimeentulon kaikille yhteiskunnan jäsenilleen, mutta sen päälle rakennettavan vaurauden tulee perustua omaan työhön ja ahkeruuteen markkinatalouden pelisäännöillä. Sen sijaan pääomalla tapahtuvaa keinottelua, kilpailutilanteen vääristämistä ja ihmisten hyväksikäyttöä tulisi estää voimakkaasti lain ja verotuksen avulla. Toisin sanoen valtionjohdon harjoittaman talousopin tulisi perustua kapitalismin ja sosialismin tai niiden välimuotojen sijaan distributismiin, eli varallisuuden hajautusjärjestelmään, joka tietenkin olisi täyttä myrkkyä Euroopan Unionin nykyisille valtiaille, eli kansainväliselle finanssieliitille.

Kategoria(t): Ajankohtaista, Velkatalouskapitalismi, Yleiset aiheet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

400 vastausta artikkeliin: Demokratia on surkea hallitusmuoto

 1. juksattu sanoo:

  http://www.iltalehti.fi/uutiset/201704282200113439_uu.shtml

  – Hän (Hitler) totesi eräälle japanilaisdiplomaatille, että suomalaiset eivät pettäneet, sillä he antoivat periksi vasta kun heidän voimansa ehtyivät, Henrik Meinander kuvailee Hitlerin reaktiota kirjassaan Aristokraatti sarkapuvussa.

 2. Jepulisjepsis sanoo:

  Nuo rekkaterrorit ovat lavastuksia ja ANSA vastarinta miehille. Niitä pystyy tehtailemaan sama teatteriseurue ympäri eurooppaa. Esim. tuo Crisis Solutions Ltd.

  Noiden asiakkaiden * (kansainvälisiä finanssilaitoksia) tarkoitus on saada rahvaan joukkoon aikaan pelkotiloja, kapinaa ja vihahysteriaa. Hajoita ja hallitse siis. Sota ja demokratia ovat pankkiirin juhlaa. Kapina Jumalaa vastaahan täällä jo on ja siksi noiden iskujen ja ISIKSEN todellista tarkoitusta ei hoksata. Kuolemanpelko, hybris ja uho päällä aina vain. Silloin ihmiset eivät järjellä ajattele. Sellaista joukkoa on helppo hallita, jos osaa vetää oikeista naruista. Ja sen nuo näyttävät osaavan. Ovat perustaneet MV-lehdet ja kaikki tämän hybriksen (kapinan) lietsomista varten.

  * Mielenkiintoiset asiakkaat tosiaan noilla, kansainvälisiä pankkeja, hallituksia, finanssilaitoksia, yms.
  http://www.crisis-solutions.com/crisis-solutions-clients/

  Median taholta vastaamme on ollut jo kauan käynnissä mielikuvien sota (eng. Perception management), kannattaa tutustua aiheeseen.
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/01/01/psywar/

  • juksattu sanoo:

   Ei kannata luulla että jumala antaa juutalaisten kusettaa meitä loputtomiin,obabja on vielä edessä ja jäljelle ei ole jäävä yhtäkään.

 3. Eliitin touhut sanoo:

  Transut ja eliitti!

 4. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tarjosin tämän kommenttini tänään Magneettimedialle, sen artikkeliin ”Matkalla kohti vallankumousta!” (julkaistu tänään 16.6.2017). Koska Magneettimedia tuskin julkaisee kommenttiani, tarjoan sitä tänne julkaistavakseni. Kommentti on seuraava:

  Väkivaltainen ja valheellinen hybris (= rikollinen uhmamieli Jumalaa vastaan; Joh. 8:44) sen kun kasvaa, ”Yltympäri jumalattomat rehentelevät” (Ps. 12:9).

  Olen varoittanut vuosikausia. Oikea tie on parannuksenteko Jumalan edessä. On kuultava Jumalan lakia (käskyjä), jonka tehtävä on synnyttää sydämissä katumus eli syvä hätä syntisyyden ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi. On kuultava evankeliumia (sanomaa syntien anteeksiantamuksesta Kristuksessa), joka synnyttää sydämissä uskon Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä. Katumus + usko = parannuksenteko, ja sen vaikuttaa yksin Jumalan sana ja siinä vaikuttava Pyhä Henki (Jumala itse). Olen lukuisia kertoja tuonut esiin tämän raamatunkohdan (Joonan 3. luku):

  ”Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: ’Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun’. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: ’Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään’. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: ’Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet – raavaat ja lampaat – maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.’ KUN JUMALA NÄKI HEIDÄN TEKONSA, ETTÄ HE KÄÄNTYIVÄT POIS PAHALTA TIELTÄNSÄ, NIIN JUMALA KATUI SITÄ PAHAA, MINKÄ HÄN OLI SANONUT TEKEVÄNSÄ HEILLE, EIKÄ TEHNYT SITÄ.”

  On turha luulla, että tämä lapsia aborteissa liukuhihnalta murhaava (jo n. 700 000 lasta murhattu aborttien laillistamisen jälkeen), Jumalaa kaikkialla pilkkaava, homoseksuaalisuutta harjoittava ja sen hyväksyvä, kaikissa synneissä rypevä, evankeliumin opettamisen lakkauttamisella lapsensa ikuiseen helvettiin heittävä, kaikki Jumalan järjestykset tuhoava (esivaltakin on juuria myöten tuhottu demokratialla, jossa kansa itse asettuu omaksi esivallakseen ja kurittajakseen – kuria ei siis ole missään), kaikkien syntisten lihan himojen vapautta huutava, syntiinlankeemuksessa turmeltuneen ihmisen (perkeleen orjan) vapauksia, oikeuksia ja kaikkivaltaa huutava ja siis kaikessa perkelettä toteuttava ja palvova kansa voisi parannusta tekemättä saada aikaan mitään hyvää. Ilman parannuksentekoa syntinen kansa hukkuu, tehtiin mitä tehtiin. Jumalan viha kansan yltä poistuu vain tekemällä parannus.

  Koska Magneettimedian artikkeli kutsuu kansaa vallankumoukseen eikä parannuksentekoon, se syöksee kansaa yhä syvemmin Jumalan vihan alle ja lopulliseen, nopeaan tuhoon. Magneettimedian artikkeli on hengellistä sokeutta. On naurettavaa yrittää pelastaa lastenmurha-, homo ja jumalanpilkka joukkio noita syntejä pois panematta.

  Lisäksi Jumalan sana kieltää vallankumoukset esivaltaa vastaan. Sen sijaan on siis tehtävä parannus. Kaikki esivalta, oli se millainen hyvänsä, on Jumalalta. Siksi sitä vastaan nouseminen on itse Jumalaa vastaan nousemista, ja sellainen vie TUOMIOON (Room. 13:2) eli lopulliseen tuhoutumiseen, kun Jumalan vihan ruoska heilahtaa. Room. 13:1-5 sanoo:

  1. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. 2. SEN TÄHDEN, JOKA ASETTUU ESIVALTAA VASTAAN, SE NOUSEE JUMALAN SÄÄTÄMYSTÄ VASTAAN; MUTTA JOTKA NOUSEVAT VASTAAN, TUOTTAVAT ITSELLENSÄ TUOMION. 3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; 4. sillä se on JUMALAN PALVELIJA, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on JUMALAN PALVELIJA, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 5. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.

  Magneettimedian artikkeli sanoo selvästi toiseksi viimeisessä kappaleessaan, että tarkoituksena on rakentaa kansankoti BIOLOGISELLE PERUSTALLE, ei siis Jumalan perustalle. Kaikki jumalattomat perustat vievät tuhoon.

  Varoitan nyt vielä viimeisen kerran. Koska Magneettimedia todennäköisesti ei julkaise kommenttiani, julkaisen sen Totuusblokissa (totuusbloki.wordpress.com), sen artikkelin ”Demokratia on surkea hallitusmuoto” kommenttiosastossa.

  Ja jos jumalaton, syntinen ja katumaton kansa tuhoutuu, siinä ei ole mitään väärää. Tapahtuu vain oikeus. Perkeleessä elävällä kansalla ei ole mitään olemassaolon oikeutta: ”Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23). Synnin palkka EI OLE pelastuminen, vaikka Magneettimedia niin huutaa.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Sain yllä lainattuun Magneettimedian kommenttiini tänään 17.6.2017 Magneettimediassa (kommenttini oli siis siellä julkaistu!) vastauksen, ja kirjoitin siihen sinne vastauksen (jälleen on täysi arvoitus, julkaistaanko sitä siellä). Esillä olevan asian vuoksi katson aiheelliseksi, että saamani vastaus ja siihen kirjoittamani vastauskommentti julkaistaisiin täällä. Alla ensin ko. nimimerkin kommentti ja sen alla siihen kirjoittamani vastauskommentti.

   NIMIMERKKI KIRJOITTI:

   Tuossa artikkelissa (so. kyseessä olevassa Magneettimedian artikkelissa, VIL) käsiteltiin sitä, kuinka kansallinen esivalta otetaan tai oikeammin palautetaan sellaisen tahon haltuun, joka ei kumartele kansainvälisiä pääomavirtoja tai tottele niiden edustajien antamia mielivaltaisen tuntuisia käskyjä, joista esimerkiksi islamisaation vaaraan antautuminen tuntuu mielettömältä. Meillä ei nimittäin vallitse esivalta Paavalin tarkoittamassa mielessä, vaan sellaiseksi naamioitunut pääoman eli rahan valta.

   Kirjoituksessa tuotiin esiin politiikan muutos laadullisesti vallankumouksellisena eli muutos nykyään harjoitettavaan JUMALATTOMAAN ja raamatunvastaiseen politiikkaan olisi niin suuri, että voidaan puhua kumouksesta. Tuotiin esille myös se, että aiemminkin vallanvaihdos on tapahtunut parlamentaarista tietä, kuten Hitlerin tapauksessa. Suomessa Hitlerin virheitä ei tarvitse, ei pidä eikä voidakaan toistaa. Sen sijaan voidaan ottaa oppia niistä hyvistä asioista, jotka Hitler kansallissosialismillaan sai aikaan ja olla välittämättä siitä mustamaalauksesta, joka pyrkii leimaamaan myös nuo hyvät saavutukset pahoiksi ja väittää, että pankkien ym. koronkiskureitten globaali ylivalta on ainoa toimiva järjestelmä.

   Aina kun politiikan sisältö muuttuu radikaalisti, niin osa vanhaa valtaa joudutaan pakkotoimin riisumaan virka-asemistaan tai jopa aseistaan. Mitään verisyyttä ei tässäkään tarvita. Riittää, että henkilöiden valta-asemien myötä heidän pankkitileilleen virtaavien ylisuurten palkkioiden maksatus loppuu. Tämmöistä tapahtuu vaikkapa yritysmaailmassa, jossa omistaja vaihtuu ja marssittaa sisään itselleen lojaalit johtajat.

   KIRJOITIN NIMIMERKILLE SEURAAVAN VASTAUKSEN:

   Mitä tulee ”esivallan haltuun ottamiseen tai palauttamiseen”, se ON vallankumous, kuten Magneettimedian artikkelin otsikkokin osoittaa. Kansa saa oikean ja lujan miehisen esivallan, joka Jumalan sanan mukaisesi Jumalan palvelijana rankaisee pahoja (jopa ”miekan” eli kuolemantuomioiden avulla, Room. 13:4), VAIN (siis VAIN) Jumalalta:

   ”ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1, ks. myös kaikki jakeet 1-5).

   Ette te jumalattomina voi luoda maahan hyvää esivaltaa ettekä lepyttää Jumalan vihaa tätä julkisyntistä ja julkijumalatonta kansaa (eli ”saatanalaumaa”, Ap. t. 26:18) kohtaan. Katumattomina jumalattomina riehuminen vain lisää Jumalan vihaa ja kansa tuhoa (ja erilaisten vihollisten määrää).

   Nykyinen huono ja maanpetoksellinen esivalta on siis Jumalan rangaistus tälle perkeleen orjien laumalle (Suomen kansalle). Se ON Jumalalta, kuten raamatunkohta sanoo. Jumalan on – rangaistuksena – teidän ITSENNE kautta luonut maahan ”kansainvälisiä pääomavirtoja kumartelevan tai niiden edustajien antamia mielivaltaisen tuntuisia käskyjä tottelevan” esivallan:

   ”Valtiovalta (so. esivalta) Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§).

   Te siis (ja koko kansa) olette itse tuo nykyinen esivalta. Te olette valinneet sen, joten te itse olette Suomessa esivalta. Olette JO kumonneet vallankumouksella (jota demokratia eli kansanvalta on) kaiken oikean (= pahaa kansaa rankaisevan) esivallan juurineen julistautumalla perustuslain määräyksellä itse omaksi esivallaksenne. Nyt ei ole ketään todellisesti rankaisemassa pahaa tekevää kansaa (esim. lastenmurhista, jumalanpilkasta ja homoudesta), koska kansa itse on oma rankaisijansa eli esivaltansa. Ei kansa koskaan itseään rankaise. MAASSA EI OLE OIKEAA ESIVALTAA, MAASSA ON VAIN YKSINVALTIAANA (demokratia) JUMALATTOMANA RIEHUVA KANSA. Siksi Jumalan viha tätä kansaa on saavuttamassa (tai saavuttanut) huippunsa ja pikainen tuho on edessä.

   Te itse olette se esivalta, jolta te yritätte riistää vallan itsellenne! Joten voiko mielettömyys suuremmaksi tulla! Te itse olette tuo maanpetturiesivalta ja kaikkea petosta toteuttava (syntejä eli teitä palvellaan, koska olette itse ainoa esivalta) esivalta, todellinen äärimmäinen petos ja mätäpaise. Nyt tekojenne hedelmät ovat kaatumassa niskaanne, ja siksi te nyt juhlallisesti pyritte kaappaamaan vallan itseltänne itsellenne.

   Te itse siis (ja koko kansa) olette sallineet, esimerkiksi sallimalla maassa vihollisen omistaman kaiken väkisin orjuuttavan ja tuhoavan velkarahajärjestelmän (joka on ponzipyramidihuijaus), vallan joutumisen vihollisen, ja kaikkien vihollisten, haltuun. Te itse olette VASTUUSSA nykytilanteesta, ei kukaan muu. Kansa on maan yksinvaltias maan perustuslain määräyksellä (ks. perustuslain määräys yllä). Viimeistä piirtoa myöten nykytilanne on tulos kansan tahdosta. Demokratiassa kansa käyttää tyranniaansa sekä aktiivisesti (luomalla yhteiskuntajärjestelmän ja sen lainsäädännön, VALVOMALLA yhteiskunnan tilaa, PITÄMÄLLÄ SILMÄLLÄ vihollisia jne.) että passiivisesti (sallimalla joidenkin asioiden tapahtua, olemalla puuttumatta asioihin). Ette te voi parantaa yhteiskunnassa mitään ottamalla vallan itseltänne itsellenne.

   Koska tässä massa on kaikkialla (jopa kirkoissa) hylätty oikea lain (käskyjen) julistus ja oikea Jeesus Kristus (Vapahtaja, syntien anteeksiantamuksen hankkija), tämä kansa on liki täydellisesti perkeleen orjien sekalainen joukkio. Syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3. luku) seurauksena koko ihmiskunta joutui perkeleen orjuuteen (perkele asuu luonnostaan kaikkien ihmisten sydämissä, eikä ihminen itse voi omin voimin karkottaa perkelettä sydämestään – siksi Poika tuli ja kuoli). Demokratia (kansanvalta) niin ollen on ehdotonta perkeleen yksinvaltaa. Siksi Jumalaa pilkataan, homoutta harjoitetaan, lapsia murhataan ja syntistä ihmistä ja siten perkelettä palvotaan (”ihmisoikeudet” = perkeleen oikeudet, ”demokratia” = perkeleen valta, ”sananvapaus” = perkeleen vapaus julistaa itseään, ”ihmisen vapaus” = perkeleen vapaus jne.).

   Kaikki toiminta, ajattelu ja puhuminen maassa on siis perkeleen palvontaa. Siksi Jumala on sallinut teidän itse tuhota itsenne. Mitä muuta demokratia eli perkeleen hirmutyrannia on kuin suora itsemurha? Huono esivalta on Jumalalta. Hän sallii teidän kumota kaiken oikean esivallan ja julistautua itse omiksi rankaisijoiksenne (demokratia). Kyseessä on asiantila, joka tulee lausua näin: Jumala on täysin hylännyt teidät oman itsenne (so. perkeleen) varaan. Siksi täällä on maanpetoksellinen esivalta, demokratia, sananvapaus, vihollisen orjuus, massamaahanmuutto, velkarahajärjestelmä, luopunut kirkko, vihollista palvelevat asevoimat, vääryyttä toteuttavat tuomioistuimet, ihmisoikeudet, valhetta ja huijausta palvelevat tieteet ja yliopistot jne. Te itse olette syypää ja primus motor. Kauhea on tämä Jumalan rangaistus! Jopa Jumalan sana on kohta otettu pois maasta (kyllä te demokratiallanne siihenkin pystytte).

   Maa ja kansa ovat siis Jumalan hirvittävän vihan ja tuomion alla. Mitä muuta kuin äärimmäinen viha ja rangaistus on se, että Jumala on kääntänyt teille kokonaan selkänsä, jolloin perkele (te itse) saa esteettä toimia hirmutyrannina kaikkialla?

   Jumala on hylännyt teidät. Siksi teillä on perverssi ja maanpetoksellinen esivalta – te itse. Ainoa oikea tie eteenpäin on Jumalan vihan lepyttäminen, ja se tapahtuu vain niin, että kansa tulee Jumalan sanan julistuksen voimasta sydämen katumukseen (synnintuntoon) ja sydämen uskoon Kristuksen sijaissovitukseen. Katumus ja usko yhdessä ovat parannuksenteko, ja siinä – sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen voimasta – Jumala itse tulee sydämiin asumaan ja perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois. Näin syntyy yhteys Jumalaan. Silloin Jumala alkaa ohjata itse omiaan sydämistä käsin, ja hän kuulee omiensa rukoukset (katumattomien syntisten rukouksia Jumala EI kuule, Joh. 9:31). Mitä tahansa uskova kansa pyytää Jumalalta Kristuksen nimessä, sen Jumala tekee (Joh. 14:13-14; 15:16). Jos uskova kansa rukoilee vihollisista vapautumista ja oikeaa, lujaa esivaltaa, Jumala suo ne. Hän vaikuttaa maahan lujan esivallan (Room. 13:1). Ette te omin voimin voi mitään oikeaa esivaltaa luoda. Sellainen on haaveajattelua ja itsepetosta. Jumala maailmaa hallitsee ja ylläpitää, ette te.

   Homouden, jumalanpilkan, lastenmurhien ja kaiken synnin palkka on kuolema (3. Moos. 20:13; 24:16; 1. Moos. 9:6; Room. 6:23). Perkeleen orjien (Suomen kansan) osa on ikuinen helvetti. Synneillään kansa on suututtanut Jumalan, ja siksi kaikki tuhoutuu kuin korttitalo. Jumalan johdatus ja varjelus puuttuvat. Siksi on PIKAISESTI tehtävä parannus Jumalan edessä.

   On siis kiire.

   Ja nimimerkille: Ei ole erikseen ”esivaltaa Paavalin tarkoittamassa mielessä”, sillä Jumalan sana ilmoittaa, että KAIKKI esivalta on Jumalalta, oli se millainen hyvänsä:

   ”ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1).

   Suomeen Jumala on sallinut huonon esivallan julkisyntisen kansan rangaistukseksi. Rangaistusten tarkoitus on synnyttää synnintunto kansassa ja viedä se siten Jeesuksen Kristuksen (syntien anteeksiantamuksen) luo, jolloin yhteys Jumalaan syntyy ja Jumala suo kaiken avun (esim. lujan miehisen esivallan). Perkele (ja siten kansa) pääsee vapaasti toimimaan kaikkialla maassa, koska Jumala on kääntänyt tälle kansalle selkänsä (koskapa tämä kansa on hylännyt Jumalan sanan). Perkeleen teot maassa eivät siis ole Jumalan syy vaan kansan itsensä syy.

   Teidän itsenne on Jumalan sanan voimasta muututtava, jotta Jumalan viha maan ja kansan yltä poistuu. Silloin kaikki alkaa muuttua paremmaksi, ja Jumala poistaa päättämänsä mukaan vitsauksiaan maan ja kansan yltä.

   ”Jumalattomien tie hukkuu” (Ps. 1:6).

   Kirjoittamani on siis varoitus. Jumalaton viisastelunne ja riehumisenne vie vain yhä syvempään tuhoon, kenties lopulliseen tuhoon. Hitler – paavinkirkon eli Antikristuksen kirkon kasvattina – puhui suopeasti kristinuskosta vain saadakseen Saksan kansan mahdollisimman suuressa määrin taakseen. Hitler joukkoineen tuhottiin. Lutherin aikana kapinaan esivaltaa nousseet talonpojat tuhottiin liki viimeiseen mieheen. Voittehan te saada koko Suomen kansan taaksenne rynnistyksessänne, mutta silloin tuho tulee lähes salamannopeasti. Itse elän jo sieluni puolesta (sydämessäni asuu Pyhä Henki, 1. Kor. 6:19) Jumalan iankaikkisessa valtakunnassa, joten minua eivät nämä Suomen tai maailman tapahtumat liikuta lainkaan. Jos kuolen (vaikka tappamalla), niin viimeisenä päivänä myös ruumiini on nouseva katoamattomana kuolleista Jumalan yhteyteen, ja niin elän ikuisesti sekä sielun että ruumiin puolesta. Se, että kirjoitan teille, on vain sitä, että palvelen teitä varoittamalla teitä. Jos tuhoudutte fyysisesti, ette enää ehdi tehdä parannusta ja joudutte helvettiin. Jos teette parannuksen, saatte Jumalan siunauksen jo täällä ajassa itsellenne ja yhteiskunnallenne ja voitte julistaa Jumalan sanaa, jotta Jumalan ikuiseen valtakuntaan syntyy uusia jäseniä, todellisia oikeita kristittyjä.

   Minusta tuntuu, että jos tässä maassa tapahtuu esivallan muutos, se on sitä, että Jumala lähettää tänne hirmutyrannin, joka todellisesti sulkee kaikki suut täällä ja alistaa kansan hirmuiseen orjuuteen.

   Vesa-Ilkka Laurio

 5. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Suomen vastarintaihmiset ovat näköjään ryhtyneet ”vallankumousrynnäkköön”. Eilen 17.6.2017 Magneettimedia (kirjoittajana Markku Juutinen) julkaisi artikkelin ”Petoksen kautta vallankaappaukseen; vallankumous odottaa”. Artikkelissaan Juutinen kosketteli myös uskonnollisia asioita, ja koska hän edustaa harhaoppia nimeltä swedenborgilaisuus, päätin kirjoittaa muutaman sanan vastineeksi Juutisen kirjoitukseen. Kirjoitin kommenttini Magneettimediaan, mutta koska se jäi ”odottamaan hyväksyntää”, en tiedä, julkaistaanko sitä siellä. On suuri vaara, että kommenttiani ei siellä julkaista (koskee Juutisen syvintä perustaa), ja toivoisinkin, että kommentti julkaistaisiin täällä, silmien aukaisemiseksi uskonnolliselle teeskentelylle ja harhauttamiselle.

  Kommenttini Magneettimediaan oli seuraava:

  Mitä ovat kirjoittajan ”arvomaailma”, suunnitellun hallituksen ”kristillinen arvomaailma”, ”valtiossa oleva oikea ja aito kristillinen uskonto, jonka syvin perusta on Jumalan Sana” ja joka on ”elämistä varten, jossa rakastetaan Jumalallisia totuuksia sovellettuna elämään synnyttäen hyviä tekoja”? Mitä on opetus, jonka ”täytyy olla uskonnollisia arvoja sekä opetuksia ja edistävä instituutio”? Mitä on ”sielullisten asteiden kehittyminen”, jota suunnitellussa kansallissosialismissa ”hyödynnetään”? Mitä ovat suunnitellussa valtiojärjestelmässä kansan saavuttamat ”uskonnonfilosofisen kypsymisen asteet”?

  Ne ovat kaikki kirjoittajan edustamaa kristillistä harhaoppia, swedenborgilaisuutta, jota kirjoittaja ja minä olemme käsitelleet Magneettimedian artikkelin ”Mikä on Talmudin henki?” (julk. 6.4.2015) kommenttiosastossa;

  http://magneettimedia.com/mika-on-talmudin-henki/

  Siteeraan siellä kommenteissa esittämääni lyhyesti (neljä sitaattia):

  SITAATTI 1: Markku Juutisen oppi perustuu Emmanuel Swedenborgin (1688-1772) ilmestyksiin, joiden Juutinen uskoo tulleen Jumalalta. Hän uskoo, että ”Swedenborgin kautta tullut oppi” toimii ”Jumalan sanan ymmärtämisen tulkkina.” Swedenborgin oppi tuomittiin v. 1769-1771 Ruotsissa harhaopiksi, ja sen levittäminen kiellettiin.

  Swedenborgin oppi on uusplatonilais-gnostista mystiikkaa (muistuttaa myös läheisesti juutalaista kabbalaa), joka sellaisena voitaisiin jättää rauhaan, mutta koska Swedenborg ja hänen seuraajansa pyrkivät yhdistämään pakanallisen oppinsa kristinuskoon (raamatunkohtia ”selitellään” ja joitakin opinkohtia yritetään perustella Raamatulla), siihen on puututtava, koska se saattaa eksyttää syntiensä kanssa kamppailevia ihmisiä pois Jeesuksen Kristuksen syntien anteeksiantamuksen evankeliumista ja siten työntää heitä kadotukseen. Swedenborgin kevytmielinen suhtautuminen Raamattuun käy ilmi siitä, että hän hylkää kaikki muut Raamatun kirjat paitsi evankeliumit (Matteus, Markus, Luukas, Johannes) ja Ilmestyskirjan. Näillekin (niiden sanoille) hän antaa kirjaimellisen merkityksen lisäksi ”henkisen” ja ”taivaallisen” merkityksen, jotka ovat peräisin hänen näyistään. Ihmisen pelastumisen kannalta vain näillä henkisillä ja taivaallisilla merkityksillä, siis Swedenborgin opilla, on merkitystä. Varsinainen kirjaimellinen Raamattu jää merkityksettömäksi, ja Swedenborg onkin kokonaan kristinuskon ulkopuolella. Hänen oppinsa on pakanallista ihmistekojen oppia, ei Kristuksen sijaissovituksen oppia.

  Raamattu tulee hylätyksi, jos vedotaan erilaisiin ilmestyksiin opin pohjana. Ihmisten kuviteltu ”sisäinen” sana ei koskaan voi olla Raamatun sanaa korkeampi. Sellaiset ilmestykset eivät koskaan nouse Pyhästä Hengestä, sillä Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen kautta.

  SITAATTI 2: Swedenborg oli vainajahenkien kanssa keskustelija (tai ainakin hän väitti niin). Hänen mukaansa hyvät enkelit ja pahat henget ovat kuolleita ihmisiä, jotka ovat siirtyneet henkimaailmaan. Hän väitti, että hänen näyssä kohtaamansa Kristus oli antanut hänelle kyvyn päästä yhteyteen henkimaailman hahmojen kanssa. Hän kertoi keskustelleensa henkimaailmassa eri planeetoilta kotoisin olevien henkien kanssa, myös sellaisten henkilöiden kuin Lutherin (jonka hän sanoi käännyttäneensä oppiinsa), Melanchtonin (Lutherin työtoverin) ja Calvinin kanssa. F. Hammerichin Kristillisen kirkon historia, osa 3, kertoo sivulla 507 erään suomalaisen (todennäköisesti Henrik Gabriel Porthanin) kohtaamisesta Swedenborgin kanssa. Odottaessaan eteisessä tämä suomalainen kuuli sisältä Swedenborgin huoneesta latinankielistä keskustelua. Sitten ovi avautui ja ovella Swedenborg hyvästeli kumartaen näkymätöntä henkivierastaan, jonka hän kertoi ko. suomalaiselle olleen Vergilius. He olivat keskustelleet muinaisjäännöksistä ja klassisesta kirjallisuudesta. Suomalainen oli hämmästynyt tällaisesta perin juurin. Swedenborg on siis joko täysiverinen huijari tai mieleltään pahasti järkkynyt. Jo hänen isänsä oli harhaoppinen pietisti, joka puuhaili enkeleiden ja henkien kanssa.

  Swedenborgin henkimaailmassa kohtaamat enkelit kuulemma sitten opettivat häntä tuntemaan Raamattua kuvaannollisesti (Fabricius: Kirkkohistoria kansalle, s. 517-518). Tätä salaista oppia Swedenborg sitten alkoi julistaa. Itse asiassa hän kutsui sitä jopa Kristuksen toiseksi tulemukseksi, koska noiden salaoppien avulla oli määrä perustaa uusi kirkko, uusi Jerusalem, joka olisi oikea ja viimeinen kirkko.

  SITAATTI 3: Markku Juutisen edustama swedenborgilainen uskonto kieltää Raamatun kolminaisuusopin, perisyntiopin, opin persoonallisesta perkeleestä, opin taivaasta ja helvetistä (niiden sanotaan olevan vain mielentiloja), opin Jeesuksen sijaissovituksesta, opin yksin uskosta vanhurskautumisesta ja opin ruumiillisesta ylösnousemuksesta ja sanoo Kristuksen paluun ja tuomiopäivän jo tapahtuneen (henkimaailmassa, siksi Swedenborg kuulemma tuli ilmoittamaan Raamatun oikean merkityksen ja perustamaan tuomitun kirkon tilalle oikean kirkon).

  SITAATTI 4: Kuten Markku Juutisen oppiesityksestä näkyy, se ei perustu Raamattuun vaan ihmisfilosofointiin ja Swedenborgin näkyihin.

  [sitaatit päättyvät]

  Kirjoittaja ei tunne Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta, joka taivaaseen nousseena hallitsee maallista syntistä maailmaakin asettamiensa esivaltojen (maiden hallitusten) välityksellä:

  ”Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta (so. Jeesukselta Kristukselta); ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1) – – ”Minulle (Jeesukselle) on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18) – – ”joka (so. Jeesus) on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut” (1. Piet. 3:22) – – ”kun hän herätti hänet (Jeesuksen) kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle” (Ef. 1:20-22) – – ”joka on kaiken hallituksen ja vallan pää” (Kol. 2:10).

  Jeesus hallitsee maallista valtakuntaa asettamansa esivallan välityksellä ja hengellistä valtakuntaa sanansa (evankeliumin) välityksellä. Näitä valtakuntia ei saa sekoittaa toisiinsa, muuten kumpikin tuhoutuu (kuten Suomessa on käynyt).

  Kirjoittajan puheet ”kristillisestä arvomaailmasta”, ”uskonnollisfilosofiasta”, ”uskonnosta, joka on elämistä varten, jossa rakastetaan Jumalallisia totuuksia sovellettuna elämään synnyttäen hyviä tekoja”, ”uskonnollisista arvoista”, ”sielullisten asteitten kehittymisestä” ja ”uskonnonfilosofisen kypsymisen asteista” ovat syntiinlankeemuksessa synnin ja perkeleen orjuuteen joutuneiden ihmisten omia tekoja, ulkonaista kristillisyyden harjoittamista (ulkokultaisuutta), joka on pelkkää teeskentelyä sydämen jäädessä perkeleen pesäksi. Kaiken lisäksi kyseessä on yllä sitaateissa kuvattu harhauskonto.

  Lopuksi kirjoittajan lauseesta: ”Aivan hyvin voitaisiin kokeilla suoran demokratian poliittista järjestelmää: siinähän pääasiallisia vallankäyttäjiä ovat kansalaiset”. Koska ihmiset ovat luonnostaan, syntiinlankeemuksen peruina, perkeleen ja synnin orjia, suora demokratia (kansanvalta) on suoraa synnin ja perkeleen valtaa. Demokratiassa ei voi olla aitoa esivaltaa, koska siinä rangaistavat (kansa) asettuvat omaksi rankaisijoikseen (esivallaksi; ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§). Olisi tultava kristityiksi (uudestisynnyttävä evankeliumin sanasta), jolloin yhteys Jumalaan muodostuisi ja Jumala kuulisi rukoukset. Näin hän antaisi hyvän ja lujan esivallan ja kaikkinaisen varjeluksen. Kaikki hyvä tulee yksin Jumalalta. Kun Jeesus Kristus hylätään, saadaan vain pahuutta, epätoivoa ja tuhoutumista.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Magneettimedia ei ole julkaissut yllä esiin tuomaani kommenttia. Onnistuin eilen (nimimerkkiä käyttämällä) saamaan Magneettimediassa läpi pienen kommentin, jossa oli linkki tänne Totuusblokiin yllä olevaan kommenttiini, mutta nyt Magneettimedia on poistanut senkin kommenttini. Kiihko Magneettimediassa on siis nousemassa, ja Suomi lähestyy tuhoaan. Äsken kirjoitin Magneettimediaan seuraavan jäähyväiskommentin toivossa, että ehkä edes jäähyväiseni julkaistaan, koska ne ovat jäähyväiset. Saa nähdä, julkaiseeko Magneettimedia jäähyväisiäni. Jännää. Siltä varalta, ettei julkaise, tuon jäähyväiskommenttini täällä näkyviin.

   JÄÄHYVÄISKOMMENTTINI MAGNEETTIMEDIAAN OLI TÄMÄ:

   Kirjoitin tähän kommentin Juutisen artikkelin uskonto-kohtiin, mutta sitä ei julkaistu. Kommenttini löytyy Totuusblokista (totuusbloki.wordpress.com). Onnistuin eilen (nimimerkkiä käyttäen) saamaan tänne kommentin, jossa oli linkki Totuusblokissa julkaisemaani kommenttiin, mutta nyt sekin on poistettu. Magneettimedia ei siedä uskontoaan koskevia arvosteluita, ei vaikka ne olisi lainattu Magneettimedian omien sivujen aiemmista ja julkaistuista kommenteista. Juutisen uskonto ei ole kristinuskoa vaan kokonaan kristinuskon ulkopuolella olevaa swedenborgilaisuutta, ja kaikkihan täällä tietävät sen. Miksi siis salailla? Mutta tämä on merkki minulle, että täällä runtataan jopa kristittyä teeskentelemällä omaa väkivalta-, vallankumous- ja vauhtihyppypotku-ohjelmaa Jumalasta ja hänen sanastaan (jossa vaaditaan parannuksentekoa) välittämättä. Tehtäväni on ja on ollut varoittaa, mutta nyt näyttää, että varoitukset jätetään julkaisematta, ja niinpä jään tähän nojatuoliini katselemaan, kuinka te rehvakkaasti (Ps. 12:9) tuhoatte kiihkossanne kaiken ja hävitätte Suomen ja suomalaiset. Näin, tähän minä istahdan – ja katselen. Tsau. Laurio

   PS. Älkää sanoko, ettei kukaan varoittanut.

   Ehkä Juutinen nämä jäähyväiseni julkaisee. Vai mitä, Juutinen? Nythän sivustonne jää omaksi riehuntahiekkalaatikoksenne, kuten olette tarkoittaneet. Pahanilkisten ja rääväsuisten kakaroitten sivusto te olette, perkelettä sylkeviä tuho-ohjuksia. Kristinuskoakin teeskennellään, ja siten yritetään saada kannattajia! Hävytöntä, mutta perisuomalaista, ellei perussuomalaista. Äärimmäisen suomalaista.

   Mutta nyt, jatkakaa riehumistanne. En ole vastuussa aiheuttamastanne tuhosta. Oikean tien, hiljaisuuden, pysähtymisen, nöyrtymisen, katumuksen ja uskon – ja siten Jumalalta avun pyytämisen – te olette kiihkossanne hylänneet. Siksi teiltä puuttuu kaikki. Tiellänne on vain tuho, eikä muuta voikaan olla, Ps. 1:6. Koska toimintanne ja olemassaolonne perustuu jumalattomuuteen ja perkeleeseen, saatte kannattajiksenne ehkä hyvinkin suuren osan Suomen kansaa, ja siitä tulee oikein ylväs ja rehvakas joukkosyöksy tuhon hornaan. Mutta, kuten sanoin, istun jo tässä nojatuolissani, joten jatkakaa! Aloittakaa oikein kunnolla!

 6. juksattu sanoo:

  https://www.youtube.com/watch?v=rGXQVaKo1po The Truth about Adolf Hitler’s Religion with Richard Weikart

  Laitan nämä tänne toista en ole katsonut enkä sen kummemmin ota kantaa,laurio väittää että saksa tuhottiin siksi ettei Hitler ollut kunnon kristitty mutta muistettakoon että stalin olisi hyökännyt eurooppaan joka tapauksessa,sanoisin ettei ainakaan liittoutuneet olleet kunnon kristittyjä kun kävivät veljiensä saksalaisten kimppuun jos jenkit olisivat jättäneet juutalaiset kansankiihottajat omaan arvoonsa niin usa ei olisi osallistunut sotaan.

 7. juksattu sanoo:

  Muistutan myös aikaisemmin postaamastani jutusta jonka mukaan Hitler olisi heivannut katolisen kirkon mäkeen ja perustanut uuden kirkon tilalle.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Ei katolista kirkkoa ole Saksasta koskaan ”heivattu pois”. Hitlerin aikaan Saksassa ei ollut yhtäkään oikein opettavaa kirkkoa. Saksalaiset olivat suurin joukoin muotokristittyjä, ulkokultailijoita. Lutherin oikein (siis raamatunmukaisesti) opettava kirkko oli tuhottu jo v. 1817 Preussissa, kun oikein opettavat (luterilaiset) ja harhaoppiset (reformoidut, siis zwingliläiset ja kalvinilaiset erilaisine haaroineen) oli pakotettu yhteen yhdeksi kirkoksi (EKD), tämä levisi myöhemmin koko Saksaan. Oppi siinä yhteydessä vesitettiin. Tästä oli seurauksena se, että oikean opin kristityt (oikeat uudestisyntyneet kristityt) joutuivat vuosina 1838-39 poistumaan Saksasta ja siirtyivät Amerikkaan, jossa perustivat mm. nykyisen Missouri-synodin. Saksassa oli siis Hitlerin aikaan sekä katolinen kirkko (Antikristuksen kirkko, kiroaa kristinuskon Trenton kaanoneissaan) että harhaoppinen EKD, ja se, että kansallissosialistit asettivat EKD:n natsikomentoon v. 1934, ei poistanut ko. kirkon harhaoppisuutta. Varsinaisesti Saksassa ei siis ollut Hitlerin aikaan oikeaa kristinuskoa lainkaan, oli vain harhakirkko ja saatanan kirkko. Kansan kristillisyys oli ulkokultailua, kuten Suomessakin nykyisin. Toki seassa oli yksittäisiä oikeita kristittyjä, mutta oikein opettavaa kirkkoa Saksassa ei ollut. Nykyisinkin kaikki kirkot Euroopassa ovat luopumuksen kirkkoja, joissa hallitsee valkea perkele. Suomessa Vastarintaliike yrittää ”kristillisiä arvoja” (tekojen oppia, ei uskon oppia) teeskentelemällä saada taakseen Suomen ”kristillistä” (ulkokultailevaa) väestöä, ja molemmat teeskentelijät (Vastarintaliike ja kansa) saattavatkin liittyä yhteen, ja silloin syntyy suuri perkeleen rynnistys tuhoon. Kaikki Suomessa ja Euroopassa on valhetta, koska nykyihminen on valhe ja huijaus, kuten Raamattu sanoo, Room. 3:9-18:

   ”Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on: ’Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä’.”

   Kaikki ovat ”pimeydessä” ja ”saatanan vallassa” (siis saatanalauma), kuten Apt. 26:18. Ette te teeskentelemällä tule kristityiksi. Jäätte saatanoiksi, supersaatanoiksi, kuten 2. Kor. 11:13-15 antaa ymmärtää.

   Jatkakaa, krvät!

   Poistun. Kokonaan. Nyt päästäkää tuhoriehuntanne valloilleen, niin saatte KAIKEN tuhottua, sydämenne mukaisesti. Tietäkää kuitenkin, että olette pelkkiä saatanallisia ja valheellisia Suomi-nilkkejä, ihmiskunnan pahimpia mätäpaiseita (viittaan koko Suomen kansaan, ja etenkin sen vastarintaheittiöihin).

   Vesa-Ilkka Laurio

 8. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Suomalaisten ja sen vastarintaihmisten valitettavasta tilasta sain tänään 19.6.2017 jälleen yhden todistuksen oman käsityksensä mukaan ”vastarintaa” edustavan Magneettimedian sivuilta. Kahden nimimerkin takaa minulle kirjoitettiin M-median artikkelin ”Matkalla kohti vallankumousta!” (julkaistu 16.6.2017) kommenttiosastossa seuraavat kaksi viestiä:

  NIMIMERKKI ”PAKANA” KIRJOITTI: ”Painu Ilkka jo hiiteen hihhuloimasta. Jeesus oli juutalainen ja häntä palvovat vain aivottomat aisurit”,

  ja

  NIMIMERKKI ”TAAS TÄTÄ PASKAA” KIRJOITTI: ”Menisi tuo Laurio vaikka Vartiotornin sivuille jauhamaan. Magneettimedia ei ole kristillinen julkaisu. Kuulitko, Laurio? Häivy.”

  Näiden ”vastarintaihmisten” (tiedän kokemuksesta, että suuri osa vastarintaliikkeestä ja Suomen kansasta on samaa mieltä kristillisestä sanomasta ja kristillisestä varoituksesta) mielestä Isästä Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta (= tie Isän Jumalan yhteyteen, syntien anteeksiantamus) puhuminen on ”hihhulointia”, ”pskaa” ja ”jauhamista”, jota harjoittavat ”aivottomat aisurit”. Toinen heistä toteaa suoraan, että Magneettimedia ei ole kristillinen julkaisu. Suomen pelastaminen ei siis tarvitse heidän mukaansa Isää Jumalaa, jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus.

  Vastarinta tuhoutumista vastaan on tuhoutumiseen syöksemistä silloin kun Jumalan apu hylätään. Todellisuudessa Suomen vastarintaliike ja lähes koko Suomen pelastumista kannattava kansa ovat syviä ja julkeita tuhoajia, koska he hylkäävät ainoan avun, Jeesuksen Kristuksen. Jumalattomuus ja ajoittain esiin tuleva kristillinen teeskentely tekevät Suomen Vastarintaliikkeestä, Magneettimediasta ja lähes koko kansasta äärimmäisen vaarallisia tuhoajia. Jumalattomien jokainen teko voi vain tuhota ja hukuttaa.

  Parannuksenteko (= sydämen katumus + sydämen usko Kristuksen sijaissovitukseen) hylätään karkein sanankääntein. Silloin Jumalan viha syntisen kansan ja sen ”vastarintaliikkeiden” yltä ei poistu. Siteeraan Joonan 3. lukua (Vanhassa testamentissa):

  ”Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: ’ Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun’. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: ’Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään’. Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: ’Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet – raavaat ja lampaat – maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku.’ KUN JUMALA NÄKI HEIDÄN TEKONSA, ETTÄ HE KÄÄNTYIVÄT POIS PAHALTA TIELTÄNSÄ, NIIN JUMALA KATUI SITÄ PAHAA, MINKÄ HÄN OLI SANONUT TEKEVÄNSÄ HEILLE, EIKÄ TEHNYT SITÄ.”

  Parannuksenteko siis lepyttää Jumalan ja niin kansa voi pelastua. Ei ole muuta tietä.

  Nimimerkit käskevät minua häipymään Magneettimediasta ja siten myös heidän ”vastarintatoiminnastaan.” He eivät ymmärrä, että ainoa ja todellinen vastarinta on Jeesus Kristus. Suomea pelastavat hengellisesti sokeat saatanan orjat (Ap. t. 26:18). He eivät ymmärrä, että minä (kristittynä) olen todellinen vastarinta.

  Minä siis häivyn, ja jätän vastarintaihmiset ja liki koko Suomen kansan vastarinnan vastarintaansa.

  En jaksa enkä viitsi yrittää vastata nimimerkeille Magneettimedian sivuilla, eikä viestejäni todennäköisesti siellä julkaistaisikaan, nyt kun olen osunut heidän saatanalliseen ytimeensä, heidän jumalattomuuteensa ja itse saatanaan heissä.

  Jumalattomuus, luopumus Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan koko sanasta, on tehnyt Suomesta lohduttoman mätänemisprosessiin, johon loogisena osana kuuluu mädäntynyt ”vastarinta”. Suomi on tilassa, jossa jokainen ajatus, sana ja teko mädättää. Kukaan ei voi omin avuin tuhoa estää.

  Kiitän sydämellisesti Totuusblokin ylläpitäjää, joka todella on pitänyt auki tietä totuudelle näinä maamme ja kansamme kohtalonaikoina. Jumala häntä siunatkoon!

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Kas, minusta on tullut Vastarintaliikkeessä ja Magneettimediassa julkkis! Minut (ja siis Jumala minussa, 1. Kor. 6:19) on erikseen, yksilönä, koristeltu seuraavilla epiteeteillä (koristelijana eräs nimimerkki MM:n artikkelin ”Matkalla kohti vallankumousta!” kommenteissa tänään klo 13.29):

   ”Vesa-Ilkka ressukka on ulkoistanut itsensä uskonnolle. Hän ei itse totuusblogissaan julkaise hänelle epämiellyttäviä viestejä, joissa joutuisi toteamaan olevansa harhautunut omasta todellisesta minästään. Hänen lääkkeensä on uskonto, mutta se ei ratkaise hänen syvintä ongelmaa. Hänellä on hätä ja kaaos päässään valitettavasti. Se näkyy ylipitkinä kirjoituksina joissa toistetaan samaa mantraa hänen uskomistaan.”

   Valheellisesti kommentissa myös väitetään Totuusblokia minun blogikseni.

   Fyysisen vauhtihyppypotku-toiminnan (mallina puh. joht. Jesse Torniainen 10.9.2016) ohessa maamme ”pelastajilla” on käytössä henkinen vauhtihyppypotku-toiminta Jumalaa ja hänen omiaan vastaan (siis maan pelastamista vastaan), ja se on hieno epiteetti (epiteetti = ”henkilöön liittyvä luonnehdinta”):

   ”Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää teidän päällänne” (1. Piet. 4:14).

   Suomen Vastarintaliike ja Magneettimedia ovat siis perkeleen orjien riehuntaa, joka vain yhä syvemmin hukuttaa maata ja kansaa tuhoon. He eivät tunne oikeaa tietä, parannuksentekoa Jumalan edessä, siis sydämen katumusta (sydämen hätää) synneistä ja uskoa syntien anteeksiantamukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Vain parannuksenteko lepyttää Jumalan vihan ja tuo maalle ja kansalle pelastumisen.

   Mutta olkoon, ei minun tarvitse olla tekemisissä kenenkään perkeleen orjan kanssa. Olen jo varoittamiseni varoittanut. Jumalaton kansa hukkuu, ehkä jo ajassa (julkisyntien, kuten lastenmurhien [abortit], julkihomouden, julkisen jumalanpilkan ja kansallisen evankeliumin opetuksen hylkäämisen [= lasten ja kaikkien työntäminen helvettiin], vuoksi).

   Niin käy kuin Raamattu sanoo. Nimimerkinkin sanat yllä kääntyvät häntä itseään vastaan.

   Niin, eipä minulla ole mitään sanottavaa. Jumala on toimiva, niin kuin hän toimii.

  • B.M. Eriksson sanoo:

   Jeesus oli ensisijaisesti galilealainen, ei juutalainen. Ja eivätkös kaikki olleet pakanoita ennen Jeesuksen tulemista, sillä todellinen (kristin)usko on Jeesuksen elämän, tekojen ja opetusten seuraamista.

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Jeesus oli äidin puolelta juudalaista lihaa ja verta (ei ”juutalaista”, sillä sana ”juutalainen” tarkoittaa nykyisin Talmudia pyhänä kirjanaan pitäviä Jeesuksen ajan fariseusten opillisia perillisiä; ei ole olemassa enää mitään Jeesuksen ajan juudalaisten geneettisiä jälkeläisiä; he olivat jo Jeesuksen aikana vahvasti sekoittuneet, ja nykyisin ns. ”juutalaiset” ovat juutalaisuuteen kääntyneiden kasaarien [turkkilais-mongolisia heimoja] jälkeläisiä (ashkenaasit) ja juutalaisuuteen kääntyneiden berberiheimojen jälkeläisiä (sefardit).

    Vanhan testamentin ajan ”juutalaiset” olivat siis JUUDALAISIA (Juudan heimon ja myöhemmin Juudan kansan ja valtakunnan jäseniä; Baabelin vankeudesta paluun jälkeen kaikkia Israelin heimoja alettiin kutsua yhteisesti ”juudalaisiksi”).

    Vanhan testamentin juudalaiset ja israelilaiset olivat Jumalan valittua kansaa, siis anteeksiantamuksessa perkeleen vallasta vapautuneita ”kristittyjä” (eivät tällä nimellä mutta asiallisesti) – syntiinlankeemuksessahan koko ihmiskunta joutui perkeleen orjuuteen. Jo Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset kristityt, kun he uskoivat Jumalan lupauksen syntien anteeksiantamuksesta (perkeleen vallasta pääsemisestä) Jeesuksessa Kristuksessa eli ”vaimon siemenessä”:

    ”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen, perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

    Tuo jae on evankeliumi, syntien anteeksiantamus. Se on ”alkuevankeliumi”. Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen, ja Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, ja kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen ”vaimon siemenessä” eli Jeesuksessa.

    Vanhan testamentin juudalaiset ja israelilaiset olivat ”valittu kansa”, koska he olivat kristillisessä uskossa puhdistuneet perkeleestä ja Jumala (Pyhä Henki) oli tullut heidän sydämiinsä perkeleen sijaan. Heillä oli siis Jumalan sana, armon pelastava sana. Mooses oli kristitty (1. Moos. 3:15; Joh. 5:39, 46; Luuk. 24:27), ja Aabraham oli kristitty (Joh. 8:56; Room. 4:11). KAIKKI Vanhan testamentin profeetat olivat kristittyjä (1. Piet. 1:10-12). Juudalaisuus (EI ”juutalaisuus”!) ja israelilaisuus oli Vanhan testamentin ajan kristikunta, kristillinen kirkko (ei tällä nimellä mutta asiallisesti).

    Sana ”juutalainen” tarkoittaa siis opillista asiaa, fariseuksia. Nykyjuutalaiset ovat Jeesuksen ajan fariseusten opillisia jälkeläisiä, Talmud-juutalaisia. Jeesuksen aikana tuo Talmud tunnettiin perinnäissääntönä, ja Jeesus sanoi sen tekevän Jumalan sanan tyhjäksi (Matt. 15:6; Mark. 7:13) – siksi Jeesus kutsui juutalaisia (siis opillisia fariseuksia) perkeleen lapsiksi (Joh. 8:44), jotka ovat matkalla helvettiin, elleivät puhdistu uskossa Jeesukseen (Matt. 23:33).

    Farisealaisuus syntyi lahkona 500-luvulla e.Kr. joidenkin Baabelin vankeudessa olleiden juudalaisten ja israelilaisten lankeemuksen seurauksena. Alkuun heidän omasta päästään keksimänsä ”perinnäissääntö” (nyk. Talmud) kulki suullisena (ehkä jonkinlaisia muistilappuja oli), mutta 500-luvulla j.Kr. se saatettiin kirjalliseen muotoon Talmudiksi. Nykyjuutalaiset ovat kaikki näitä fariseuksia, Jeesuksen ja Jumalan kiroajia (Talmudin kohta Gittin 57a sanoo, että Jeesusta keitetään kiehuvassa ulosteessa helvetissä), ja he ovat perkeleen lapsia, kuten Jeesus todistaa. Se ei johdu heidän ”geeneistään” vaan perkeleellisestä opistaan. Jokaisella nykyjuutalaisella on mahdollisuus pelastua uskossa Jeesukseen Kristukseen (sellaisia olivat esim. apostolit).

    Eikä kristinusko ole tekojen oppi (”elämän, tekojen ja opetusten seuraamista”) vaan sydämen uskoa syntien anteeksiantamukseen Jeesuksessa Kristuksessa (Vanhan testamentin aikana ”vaimon siemenessä”). Jeesus sovitti syntimme itsessään ristinkuolemassaan ja ylösnousemuksessaan (sitä tarkoitti mainitun alkuevankeliumin ”polkee rikki käärmeen pään”). Se tulee uskoa, ja sen uskon vaikuttaa sydämessä evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki, Jumala – ihminen itse ei omin voimin kykene synnyttämään uskoa sydämessään, hän kykenee vain teeskentelemään, kuten Suomen kristikansa todistaa.

    ”ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3:28);

    ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi” (Ef. 2:8-9);

    ”mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista” (Gal. 2:16);

    ”Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia” (Gal. 3:9-10).

    Oikein hirvittää, kuinka pihalla totuudesta ollaan. Kun kristinusko (syntien anteeksiantamus), Raamattu, Jeesus ja kristillinen opetus on kaikkialla Suomessa pantu syrjään ja poljettu maahan, koko kansa on nykyisin lohduttomalla matkalla helvettiin.

    Gal. 3:9-10 yllä ilmoittaa, että B.M. Eriksson on kirouksen alainen.

    • Jepulisjepsis sanoo:

     Kukaan ei pelastu helvetin tuomiolta olemalla ”Hyvä ihminen”. Kristinusko ole tekojen oppi. Kristinuskon alkuperä ei myöskään ole ihmissydämessä, se ei ole lihan viisautta ja järjen ajattelua tai filosofista pohdiskelua.

     Aito Usko ei synny myöskään hengellisestä tai Kristillisestä kokemuksesta, vaan se on tässä ajassa tullut tunnetuksi ainoastaan Jumalan ilmoituksen kautta hänen sanassaan. Toisin sanoen Kristinuskolla ei ole lähteenään ja ohjeenaan ihmissanaa, vaan Jumalan oma sana.

    • Burt Eriksson sanoo:

     Juudan autiomaan mukaan juudalaisia — toki, toki. Heitä nyt tulee juutalaisiksi tai ”juutalaisiksi” usein vain kutsuttua.

 9. juksattu sanoo:

 10. Novoijuku sanoo:

  Jaahah, Nykysuomi kätki kommentoinnin johonkin erilliseen ”foorumiin”. Kärsikö kommentointi jonkin agendan ajamista? Onko Nykysuomikin jokin persusivusto ja huijaus?

  • Novoijuku sanoo:
   • B.M. Eriksson sanoo:

    ”Antisemiitti” on juutalaisen Moritz Steinschneiderin keksimä loukkaava poliittinen epiteetti. Termit ”natsi”, ”seksismi” ja ”rasismi” ovat myös koukkunokkain keksintöjä. Me – valkoiset eurooppalaiset – olemme Nooan valkoisen pojan Seemin jälkeläisiä eli semiittisiä. Juutalaisten – jotka ovat oikeasti edomialaisia ja kasaareja – koko historia on pelkkää valhetta ja sepitettä Egyptin orjuudesta vapautumisineen ynnä muine käänteinen. Ovat varastaneet menneisyytensä tarinat ja tapahtumat muilta. Juutalaiset ja arabit (sama asia) ovat Nooan ruskean pojan Jaafetin jälkeläisiä.

    • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

     Jos olet esiintynyt toisaalla jo nimellä ”Helvetenskap”, olen jo 7 kuukautta sitten kirjoittanut sinulle erästä ”ruskeaa mannekiinia” koskevassa Magneettimedian jutussa näin (koska tuo Helvetenskap esitti, että poikien nimet tarkoittavat väriä):

     Tutkin sanakirjoista Nooan poikien nimien ”tarkoituksia”: Seem (shem) tarkoittaa ”nimi” (”valkoinen” olisi Raamatun hepreassa ”laavaan”). Haam tarkoittaa adjektiivina ”kuuma”, ”lämmin”, substantiivina ”appi, miehen isä” (myöhemmässä kielenkäytössä ”Egypti”). Jaafet ei sanakirjojen mukaan tarkoita mitään, se on pelkkä erisnimi.

     Nimistä ei siis voi päätellä poikien ”väriä” eikä esimerkiksi hörökorvaisuutta. Muuallakaan Raamatussa näiden poikien väristä ei puhuta mitään.

     Otan tähän vielä otteen 3-osaisesta kommentistani täällä (vie osaan 3; osat 1 ja 2 ovat sen edellä):

     http://magneettimedia.com/jokainen-meista-voi-painostaa-suomalaisvastaista-eliittia/#comment-35570

     Hamin ja Waren kirja ”One Race One Blood” kuvailee myös sitä, mitä tapahtui ihmiskunnassa vedenpaisumuksen (josta vain Nooan väki selvisi) jälkeen. Ihmiskunta oli yhä yksi laaja ihmisryhmä, joten geenistö säilytti vaihtelevuutensa ja syvyytensä (luonnollinen valinta ei ollut kaventanut sitä). Oli yksi kieli ja yksi kulttuuri. Sitten kuitenkin ihmiskunta alkoi kapinoida Jumalan käskyä vastaan lisääntyä ja täyttää maa (1. Moos. 9:1). Ihmiskunta alkoi rakentaa itselleen kaupunkia ja Baabelin tornia ja tehdä itselleen nimen, etteivät he hajaantuisi yli kaiken maan (1. Moos. 11:1-9). Jumala kuitenkin sekoitti heidän kielensä ja hajotti heidät yli kaiken maan.

     Kun ihmiset hajaantuivat eri puolille maailmaa, geenistö jakautui. Koska eri ihmisryhmillä oli eri kielet, he eivät voineet enää yhdessä nousta Jumalaa vastaan (kuten nykyisessä globalisaatiossa tapahtuu). Eri ryhmät joutuivat erilaisiin ilmastoihin ja ympäristöihin. Luonnollinen valinta alkoi toimia. Pohjoisille alueille siirtyneet ryhmät alkoivat olla vaaleaihoisia, koska tummaihoiset (paljon melaniinia estämässä sen vähäisenkin auringonvalon UV-säteilyä, joka oli) eivät kyenneet tuottamaan riittävästi D-vitamiinia ja sairastuivat helposti eivätkä lisääntyneet paljon. Tummaa ihoa koodaavat geenit alkoivat hävitä pohjoisista ryhmistä. Jos jollakin pohjoiseen menneellä ryhmällä oli hyvin vähän vaaleaa ihoa koodaavia geenejä, se saattoi kuolla sukupuuttoon. Päiväntasaajalla tapahtui ihonvärin suhteen päinvastoin. Ympäristön paine vaikuttaa geenien tasapainoon niin, että eri olosuhteissa olevilla ihmisillä on kyseisiin olosuhteisiin sopivia ominaisuuksia (ihonväri vain yksi esimerkki).

     Jonkinlaisia poikkeuksiakin on, mutta niille löytyy geneettisiä tai muita selityksiä. Hyvin monet geneettiset ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat luonnolliseen valintaan. Eskimoilla esimerkiksi on ruskea iho (ei vaalea), vaikka he elävät oloissa, joissa on vähän auringonvaloa. Luultavasti heidän geneettinen tyyppinsä on sellainen kuin Aabb, joka ei salli heidän kehittää vaaleampaa ihoa. Eskimoiden muut ominaisuudet kuitenkin tekevät heistä hyvin sopivia niihin olosuhteisiin, joissa he elävät. Ja kalasta he saavat D-vitamiinia.

     Tuo luonnollinen valinta, jonka tuloksena syntyy ihmisryhmiä, joilla on erilaisia ominaisuuksia, ei ole ”kehitystä” (todistetta kehitysopista), sillä uutta informaatiota ei synny. Sitä päinvastoin karsiutuu pois (esimerkiksi pohjoisessa ihonvärin AB-geenit). Luonnollinen valinta tapahtuu olemassa olevan geenistön puitteissa. Koska geenikombinaatioita voi syntyä lyhyessä ajassa (yhdessä sukupolvessa), erilaisia ihmisryhmiä saattoi syntyä nopeasti eri puolille maailmaa. Näitä ryhmiä ei voi sanoa ”roduiksi”. Erilaisia kulttuureita maailmassa on, mutta geenistö on ihmiskunnassa kaikkialla lähes identtinen (vain mutaatiot ja luonnollinen valinta ovat muokanneet sitä).

 11. Jepulisjepsis sanoo:

  Ei hyvää päivää. Eräs Eero Tillanen huutelee torilla poliiseille ”Natsien kätyrit, jms.”, mutta silti esim. vastarinta.com ylistää häntä?

  Sori vaan. Mutta, minä pidän kaikkia natsi ja fasisti -sanaa haukkumanimenä käyttäviä valeoppositiona. Tuollaiset natsittelevat Tillaset ja eräät mv-lehti -sivustot ovat epäilyttäneet jo kauan. Mistähän tässäkin on kysymys ? Onko kaikki jotain tarkoituksellista näytelmää ? Ketkä ovat tuon Witin maidan kesäteatterin rahoittajia ?

  • juksattu sanoo:

   Olen ottanut nykyään nuo witin touhut kesäteatterin huumorina.

  • Burt Eriksson sanoo:

   Tillanen on ulkonäöstään päätellen juutalainen. SVL:n marsseilla hän kantaa aina sähköjohtoa siitä esihuutajan megafonista. Turussa kesällä 2018 Tillanen myöskin oli kärkäs moittimaan marssijoita jotka huusivat takaisin kulkueelle vierestä lässyttäneille ruskeille parasiiteille, joiden mukaan emme kuulu Suomeen(!).

   Toki provosoituminen ja turha huutelu on jätettävä minimiin, mutta kyllä nasevasti takaisin saa ja pitääkin antaa, perkele.

 12. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Kuten Suomen kansan tuntien olen arvellutkin, kansankiihotus ja sen vaikutus tapahtumien edetessä sen kun kasvaa eikä kukaan näe vikaa itsessään vaan aina jossakin muualla. Koska ongelmien ytimeen ei suostuta katsomaan, kaikki tuhoutuu aivan vapaasti, tehtiin mitä tehtiin. Suomi on omasta syystä tuhon tiellä, tiukassa perkeleen otteessa, ja siksi koetin vielä kerran vastata Magneettimedia-nimisen sivuston kommenttiosastoissa taas vironneeseen kansankiihotukseen. Tahtoisin saada tekstini (ja ne kaksi kiihotustekstiä, joihin se on vastaus) täälläkin näkyviin, koska Suomen kansan kohtalo on nyt vaakalaudalla. Alla ensin erään nimimerkin kaksi kansankiihotuskommenttia ja niiden jälkeen oma kommenttini niihin. Kommentit ovat Magneettimedian 20.8.2017 julkaiseman artikkelin ”Havaintoja: Turun iskut; kuka on syypää terrori-iskuihin?” kommenttiosastossa:

  NIMIMERKIN KANSANKIIHOTUSKOMMENTTI 1:

  Kirjoittaja on täysin oikeassa ja siihen on vain vähän lisättävää.

  Sionisti toimii aina näin.

  Näissä täysin järjettömissä hyökkäyksissä on kyse riidankylvöstä.

  Ihmiset eivät tätä ymmärrä ja luulevat vihollista muslimiksi/islamiksi jne. Ei, kyseessä on tyypillinen, pirullinen sionistinen juoni. Itsetarkoitus on luoda vihaa eri uskontojen ja rotujen välille. Tämä on myös järjettömän afrikkalaisen ”siirtolaisuuden” takana. Kun Eurooppa hukutetaan luku- ja kirjoitustaidottomiin, jotka ovat kaiken lisäksi muutenkin väkivaltaisia niin tavoitteena on vihanpito.

  Tämä sama shlomo esiintyy meillä ah niin ihanana ihmisenä, mutta kuin ihme tämä sama ihana ”siirtolainen” ammutaan Israelin rajalle, jos hän siellä yrittää samaa kuin Euroopan rajalle tullessaan.

  Shlomo haluaa vihaa, shlomo haluaa sotaa. Sionisti haluaa valkoisten tuhotuvan tässä vihanpidossa ja sitten koko läntinen maailma on heidän ja sitten he pistävät jäljelle jääneen joukkion ihmisiä äärimmäisen väkivaltaisesti palestiinalaiskuriin. Saat elää, vain jos nöyrästi kumarrat herraasi ja suutelet saapasta, joka tallaa perheesi tuhoon. Tämähän oli (((NKVD:n))) malli. Äärimmäinen väkivalta.

  Siksi vihollinen on selvä ja se ei ole marokkolainen, sillä hänen ei olisi pitänyt olla täällä. Hän on rikollinen, mutta hän ei ole vihollinen.

  VIHOLLINEN istuu hallituksessa odottamassa palkkiota oman kansansa murhaamisesta. Stubbit, soinit, nämä sontaläjät, jotka palkitaan rahalla ja viroilla. Siellä on VIHOLLINEN.

  Jos ministeri on sallinut tämän tapahtuvan, tietäen hyvin, omin sanoin, ”se oli vain ajan kysymys”, hän on MURHAAJA, palkkamurhaaja, joka tappaa omaa kansaansa rahasta ja vallasta.

  VIHOLLINEN istuu globaaleissa saleissa. Nämä pedot, bankfeinit, sorokset, aschbergit, bonnierit. He rakentavat dystopiaa, sionistista helvettiä. HEIDÄT pitää saada tuomittaviksi, kansan eteen.

  VIHOLLINEN istuu mediataloissa. Hän matelee sionisti-isännän edessä ja valehtelee kansalle verta käsissään. Hän esiintyy hyvänä, mutta hän palvelee PETOA. Hänet palkitaan tästä.

  VIHOLLINEN on kouluissa aivopesemässä lapsia. Opettamassa lapsille dystopiaa, menetettyä tulevaisuutta, alistumista Pedon edessä.

  Tämä on vihollinen. Rikolliset, Mordorin örkit, kuten tämä onneton, aivopesty idioottimarokkolainen, tuskin tajuaa mistään mitään, mutta nämä yllä kuvatut oikeat viholliset tietävät hyvin, mitä he tekevät ja he ovat valinneet tiensä. He eivät ansaitse muuta kuin ceausescut, mitä surkeimmassa parakissa, mitä nopeammin, sitä parempi.

  NIMIMERKIN KANSANKIIHOTUSKOMMENTTI 2:

  Sionistille pahinkin murhaaja, pahinkin teurastaja on yhdentekevä, kunhan tämä murhaaja/teurastaja ei uhkaa sionistin valtaa. Hehän seisovat aina etulinjassa, ”Jews for Refugees”, kun MEIDÄN MAIHIMME haalitaan dystooppisia naistentappajia, machetea heiluttavia mielipuolia.

  Mutta sionisti tietää hyvin, kuka on SIONISTIN VIHOLLINEN. Hän on ihminen, joka ymmärtää Pedon luonteen, sen TODELLISEN luonteen. Sionisti ei koe tappajaa vihollisekseen, jos tappaja tappaa meitä, me olemme muutenkin heidän kirjoissaan kuolemaantuomittuja.

  Siksi koko läntinen maailma vainoaa MEITÄ, kansallismielisiä, koska me olemme AINOA VIHOLLINEN. Sionisti ei lepää ennen kuin kaikki valkoiset maat on asutettu idiooteilla, tappajilla ja orjiksi asti palkituilla ”herroilla”. Katsokaa nyt esim. näitä kataisia ja stubbeja, hehän eivät osaa mitään, he eivät ole mitään, he eivät ole koskaan antaneet tälle maalle mitään, mutta matemaattisesti täysin lahjaton kansanmurhaaja valitaan PANKKIIN, koska näin kaikki joukossamme olevat sionistien orjat tietävät, että kunhan vain pettää oman kansansa ja murhaa sen, niin idioottikin saa palkinnon, sen kuuluisan 30 hopearahaa.

  Kaikkialla juuri nyt, JUURI NYT, valmistellaan kansallismielisten murhaa. Sionisti tietää hyvin tämän ja yrittää peittää sen ”terrorismiin”, mutta ainoa TODELLINEN TERRORISTI ON SIONISTI.

  Me näemme, kuinka heidän örkkejään ymmärretään maailman tappiin, heidän örkeilleen ei voi koskaan maksaa liikaa siitä hyvästä, että örkki ei tapakaan lapsiamme ja naisiamme. Meidän pitää polvistua örkkiarmeijan edessä ja kyyneleet silmissä kiittää heitä, jos he armollisesti säästävät yhdenkin meistä.

  Mutta uskallapa kyseenalaistaa tämä idiotismi, tämä koko ajan kiihtyvä kansanmurha.

  Silloin mikään maailman raha ei ole liikaa, kun meitä vainotaan. Pieninkin orjuudesta irtoava sana tai ajatus on KUOLEMALLA RANGAISTAVA TEKO. Meitä voi solvata, uhata, raiskata, murhata, se ei ole mitään, kukaan ei välitä, mutta jos me nousemme VASTARINTAAN, meitä uhataan kaikella voimalla, säälittä.

  Siksi enää ei ole mitään hävittävää ja siksi, taas kerran, Peto saa palkkansa, ja, niin uskon, tällä kertaa se juuritaan lopullisesti niin, että tuuli pyyhkii sen ylitse.

  OMA VASTAUSKOMMENTTINI NIMIMERKIN KOMMENTTEIHIN:

  Näin puhuu ”ceausescujen” tekemiseen yllyttävä (Ceausescu oli Romanian presidentti, jonka teloitti kansannousussa häntä vastaan kääntynyt armeija v. 1989), ”lyhtypylväillä” uhkaava ja ”lopullista juurimista” (lopullista hävittämistä) suositteleva mies (vai lieneekö nainen). Kansan omasta syystä (julkisynneistä: lastenmurhat, homous, jumalanpilkka, yleinen luopumus Kristuksesta ja Jumalasta, syntien julistaminen hyväksyttäviksi, kirkkojen vesittäminen, todellisen kuria pitävän esivallan hävittäminen demokratialla ja maan tekeminen pelkäksi kyykäärmeitten koloksi jne.) ja siihen lisäksi tulevasta nykyisten kansallissosialistien omasta syystä, esivaltaa vastaan nousemisesta (mistä seuraa tuomio eli perikato, Room. 13:1-2), Kaikkivaltiaasta Jumalasta, Jumalan kädestä kaikkien tapahtumien yllä, Jumalan rangaistuksesta, parannuksenteosta (katumus + usko), Jeesuksesta Kristuksesta, oikeasta rukouksesta (Jumala ei kuule katumattomia syntisiä mutta KUULEE omiaan), Jumalan avusta omiensa kohtaloissa, pelastumisesta, vihollisten ja vitsausten voittamisesta, Jumalan suojelusta, yhteiskunnan parantumisesta Jeesuksen Kristuksen ohjauksessa ja Jumalan rauhasta hän ei tiedä mitään.

  Ei hölkkäsen pöläystä.

  Miksi hän ilmestyy kiihottamaan kansaa sopivasti juuri iljettävän Turku-näytelmän jälkeen? Lähetettynä?

  Hän käyttää teksteissään sanaa ”dystopia” selittämättä sen merkitystä, ja selitänkin sen tässä. Se merkitsee tulevaisuuden epätoivottavaa tai pelottavaa yhteiskuntaa. Sitä, johon kansa itse jumalattomuudellaan kaiken vie vetäessään päälleen Jumalan vihan.

  Syyllinen on jumalaton kansa ja sen kaikenkattava synti aivan kaikkialla. Kansa itse on tuominnut itsensä tuhoon. Ei tänne kukaan hyökkäisi/luikertelisi, ellei Jumala sitä sallisi.

  Mutta olen vuosia kylliksi kirjoittanut tästä, joten riittäköön tämä (lähinnä kirjoitin tämän mahdollisille uusille silmille täällä).

  Karmea on Suomen tilanne, kun katsoo nimimerkin ensimmäisen kommentin saamien positiivisten peukutusten määrää. Täällä ollaan yleisesti pihalla. Kokonaan irti totuudesta. Näyttää, että kaikki ovat valmiita yleiseen veriseen riehuntaan todellisuudesta välittämättä. Ja sellaisesta seuraava tuomio on itse ansaittu ja itse luo kutsuttu tuomio. Joten mitäpä siitä sen enempää. En minä teitä vastaan hyökkää. Kunhan totean.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Yllä olevaan keskusteluun tuli Magneettimediassa tänään jatkoa, ja esitän täällä senkin. Ensin erään nimimerkin (eri nimimerkki kuin yllä) kommentti ja sen perään oma vastauskommenttini:

   ERÄS NIMIMERKKI VASTASI YLLÄ OLEVAAN:

   Laurio tapansa mukaan syyllistää itse uhrin (kansan) ja antaa pahuudelle ”oikeutuksen”. Ei mitään uutta tältä muka-uskovaiselta eksyttäjältä, joka puolustaa kansanvihollisia.

   VASTAUSKOMMENTTINI SIIHEN:

   Väärin. Toisessa kappaleessa luettelen – koska arvelin näitä ”monneja” ilmestyvän – tämän kansan julkisyntejä, joista seuraa Jumalan rangaistus jo ajassa, koska ne joko tekevät elämisen maan päällä mahdottomaksi tai suoraan estävät ihmisiä pelastumasta Jumalan sanasta (lopullinen tuomiohan on viimeisellä tuomiolla viimeisenä päivänä). Lue uudelleen kohdasta ”Kansan omasta syystä” eteenpäin. Lue!

   Tämä hirvittävä saatanalaumako (Ap. t. 26:18), Suomen kansa, syytön Jumalan edessä! En MINÄ syyllistä vaan Jumala itse sanassaan:

   ”Synnin palkka on kuolema” (Room. 14:23). Onko tämä muka sitä, että minä pahuuttani syyllistän viatonta kansaa? KYSEESSÄ ON JUMALAN TUOMIO, ei minun! Julistan Jumalan tuomiota. Tämä kansa on kuolemantuomion alainen. Jo muinoin Jumala rankaisi syntistä ihmiskuntaa hukuttamalla sen vedenpaisumuksessa (Nooan väkeä lukuun ottamatta), 1. Moos. 7. ja 8. luku.

   Homoudesta seuraa rangaistus: ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13; tämä Vanhan testamentin käsky osoittaa mm., että homot ja homouden sallijat joutuvat helvettiin) – – ”Eivät – – homoseksuaalit – – saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10). Jumala tuhosi maan tasalle Sodoman ja Gomorran ja lähikaupungit (asukkaineen) julkisesi hyväksytyn homoseksuaalisuuden (samanlaisen kuin nyt Suomessa) vuoksi, 1. Moos. 19. luku.

   Lastenmurhista (aborteista) seuraa rangaistus: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava” (1. Moos. 9:6). – – ”Älä tapa” (viides käsky).

   Jumalanpilkasta (suomalaisen elämän, miehisyyden, kulttuurin ja yhteiskunnan peruskivestä) seuraa rangaistus: ”Ja joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla” (3. Moos. 24:16).

   Sellaisinaan nuo Vanhan testamentin yhteiskunnalliset rangaistusmenettelyt eivät ole voimassa enää Uuden testamentin aikana (ellei niitä uudisteta UT:ssa), mutta kyseisten syntien rangaistuksenalaisuus säilyy (Jumala voi rangaista niistä jo ajassa haluamallaan tavalla, ja esivalta – Jumalan palvelijana, Room. 13:1-4 – voi halutessaan noudattaa VT:n käskyjä tai olla niitä noudattamatta). Aborteista toki varmaan rangaistaan jo ajassa, koska ne tekevät elämisen mahdottomaksi maan päällä (Suomessakin on kansan itselleen laatiman lastenmurhalain turvin estetty jo n. 700 000 lapsen elämä – hirvittävä massamurha, SYYLLISENÄ TÄMÄ KANSA).

   Siis ”monni”, Suomen kansako viaton Jumalan edessä? Synneistään kansa ei ole ollut halukas luopumaan, koska sydämen katumusta ja sydämen uskoa Kristuksen sijaissovitukseen (yhdessä niitä kutsutaan parannukseksi) ei ole tapahtunut – sellainen ei mahdu suomalaiseen elämään. Oikeaa Jeesusta Kristusta (syntien anteeksiantamusta; Vapahtajaa) pilkataan joka paikassa, jopa kirkoissa, joissa esitellään väärää Jeesusta (pelkkää moraalista esikuvaa). Ja siitä seuraa Jumalan viha, JUMALAN VIHA:

   ”joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh. 3:36) – – ”olimme luonnostamme vihan lapsia” (Ef. 2:3).

   Jeesusta pilkkaava kansa on Jumalan vihan ja siis kaikkien mahdollisten rangaistusten alainen, jopa kuolemaantuomittu.

   Kaikki, koko luonnollinen (= Kristuksessa pelastumaton) ihmiskunta on – syntiinlankeemuksen seurauksena – Jumalan edessä SYYLLINEN (Kuuleko ”monni” ja muut monnit?):

   ”Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä – – Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room. 3:19, 23) – – ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:10-18).

   Siis monni itse on syyllinen. Siksi hän kansan yleisen tavan mukaan tekee itsestään syytöntä ja antaa Jumalan sanaa vastaan toimimiselle ”oikeutuksen”. Ei mitään uutta näiltä Jumalan suosikkilapsen sädekehää päänsä ympärillä kantavilta, jotka puolustavat Jumalan vihollisia.

   Vain Kristuksessa olevassa syntien anteeksiantamuksessa on tie Jumalan yhteyteen (Joh. 14:6) ja kaikkeen apuun. Vain kristitty on siis kansanystävä. Monni itse on kansanvihollinen, koska hylkää kansan ainoan avun, Jeesuksen Kristuksen. Valehdellessaan minusta ja johtaessaan kansaa väärälle tielle hän on väärä todistaja: ”Väärä todistaja ei jää rankaisematta, ja joka valheita puhuu, se ei pelastu” (Snl. 19:5) – – ”Voi niitä, jotka vetävät perässänsä rangaistusta turhuuden köysillä” (Jes. 5:18).

   Ehkä monnit eivät tiedä, että Jumala rankaisee: ”Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa?” (Room. 3:5) – – ”Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra” (Room. 12:19).

   Se tulee.

   Olen muuten läpi elämäni Jumalan sanan valossa SYYLLISTÄNYT ITSENI (sisintä myöten) ja elän jatkuvassa sydämen katumuksessa ja uskossa. Tarvitsen joka hetki Jeesusta Kristusta, syntien anteeksiantamusta. Kuolen joka hetki Kristuksessa tullakseni eläväksi. Siksi, avun vuoksi, hänestä kirjoitan. Ja mitä tuomitsen, se on Jumalan sanan tuomio synnille, että tapahtuisi parannus ja kansa saisi pelastumisen uskossa syntien anteeksiantamukseen, Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

   Kaikki muu on kansanvihollisuutta, suoraa saatanallisuutta.

 13. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Nyt kyseinen Magneettimedia-sivusto on lopettanut kokonaan kommenttieni julkaisemisen (mikään ei mene enää läpi). Siirryn nyt siis syrjään. Kukaan ei saa tulla sanomaan minulle, että miksen mennyt edelleen varoittelemaan jumalatonta ja kypsymätöntä ali-ihmisriehuntaa siellä. En pääse. Lisäksi olen kaiken tarpeellisen varoittamiseni jo varoittanut.

  Saa nähdä, millaista tuhoa tuo jumalaton kakaroiden juoksuhyppypotkuliike ja -sivusto saa aikaan. Tuhoavat itsensä ja suuren osan ympäristöään. Mutta tavallaan se on oikein. Tapahtuu oikeus, kun tämä jumalaton ja julkisyntinen kansa tuhoutuu katumattomuudessaan.

  Ja nythän jumalaton kansa jo kaikella vauhdilla mädättää itseään sisältä käsin, mikä sekin on oikein viedessään sen itsensä tuhoon, niin ettei sitä enää ole:

  https://yle.fi/uutiset/3-9788970

  Ihanasti krpälauma tuhoaa itsensä: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (siis krville). Kaikki siis tuhoutuu.

  Mikäs sen mukavampaa. Ja nyt kahville ja munkille!! Yess! Katson sitten ilolla ja mielenkiinnolla nojatuolistani, miten krvät kuolaavat, rehentelevät, potkivat, sylkevät myrkkyä – ja tuhoutuvat. Hehh!

  Allekirjoitus:

  Vesa-Ilkka Laurio
  Jumalan mies
  Pelastunut

 14. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tuolla toisaalla Totuusblokin toisen artikkelin kommenttiosastossa mainitsin juuri tänään, että taas joitakin päiviä sitten Magneettimedia on hylännyt ja jättänyt julkaisematta erään kristillisen kommenttini. Päätinkin julkaista senkin vielä täällä (vaikka uudistinkin tänään yritykseni saada se läpi Magneettimediassa – jäi ”odottamaan hyväksyntää”). Kommenttini on vastaus erään nimimerkin kommenttiin, ja seuraavassa molemmat kommentit (kommentit ovat Magneettimedian 20.8.2017 julkaiseman artikkelin ”Havaintoja: Turun iskut; kuka on syypää terrori-iskuihin?” kommenttiosastossa):

  ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI 7.9.2017:

  ”En tarkoita ulkokultailla, vaan todella uskon. Tarvitsemme totuudellisia opettajia, meille on valehdeltu liian kauan ja valheisiin olemme uskoneet. Suomen kansassa on myös nöyryyttä ja rehellisyyttä, mikä on ollut myös kasvatusalusta vastustajalle, uskomme kaiken niin hyväntahtoisesti. Siksi meitä on helppo orjuuttaa esim. koronkiskojille, lääketeollisuuden tutkimukselle/pakkorokotuksille, puskan projekteille, luonnonvarojemme ja kansamme kustantamien ja rakentamien järjestelmien ryöstölle jne. Hyväntahtoisuus kostautuu, koska Jumala on unohtunut. Kuka on kaiken luonut ja pitää luomaansa hallinnassaan? En voi olla uskomatta Luojaani, jo ihan siitäkin syystä, että katson vaikka maaperää, jolla kuljen, kaikkine pieneliöineen, jotka kaikki toimivat järjestyksenmukaisesti, siitä isompiin järjestelmiin edeten. Hmm, tutkikaa muurahaisia.. Ei sattuma ja tyhjyys voi luoda niin käsittämätöntä viisautta, minkä Luoja on tehnyt, ei mikään, ei kukaan kuin Jumala yksin Sanallaan. Tieteen pitäisi todistaa kaikki tämä, jonka lapsikin näkee silmillään. Muuten missä ovat kaikki välimuodot, jotka evoluutio olisi luonut ja miksi evoluutio ei enää etene? Paitsi ihmisen itsensä ”luomissaan” asioissa, jotka johtavat vain kaikkinaiseen rapistumiseen ja elämän kuolemaan.”

  VASTAUSKOMMENTTINI ON TÄMÄ:

  Ei yleinen usko Jumalaan ja hänen olemassaoloonsa ole pelastavaa uskoa. Yleinen usko Jumalaan on kaikilla pakanoillakin, elleivät ole synneillään kokonaan paaduttaneet itseään. Siksihän maailma on – syntien ja niistä johtuvan huonon omantunnon seurauksena – täynnä erilaisia ihmistekoisia ja ihmisten tekoihin perustuvia uskontoja. Kristinuskossa uskon kohde ei ole Jumala tai Jumalan olemassaolo vaan Kristuksen sijaissovitus (siitä Pyhä Henki Raamatussa todistaa) – ja vain se usko pelastaa, Joh. 14:6. Vain kristinusko on Jumalasta, muuta uskonnot ovat ihmisestä (ja siten perkeleestä, koska syntiinlankeemuksen peruina jokainen luonnollinen ihminen on perkeleen orja). Kommenttisi vahvistaa ja sinetöi sen, että olet ulkokultailija – enkä minä pahalla tätä sano, se on fakta.

  Et sinä pääse Jumalan yhteyteen ilman uudestisyntymistä, siis ilman täydellistä kuolemista ja sitten evankeliumin sanasta syntymistä – sydämessä. Jumalan laki tappaa sinut kokonaan, ytimiäsi myöten. Muuten et voi tulla sydämen ylösnousemususkossa eläväksi.

  Kun siis Jumalan sana esimerkiksi sanoo sinulle: ”Älä varasta”, niin se itse asiassa sanoo sinulle (kuten kaikille muillekin): ”Sinä varastat”. Jokainen, myös sinä, on varas sydämessään (Jumala katsoo sydämeen, ei pelkkiin ulkonaisiin tekoihin). Jumala siis sanoo sinulle: ”Sinä varastat sydämessäsi”, ja jos sydämesi saa piston ja kauhistut SYDÄMESI tilaa ja sen syntejä (jokainen ihminen on luonnostaan kaikkien käskyjen rikkoja kaiken aikaa, muutenhan Jumala ei olisi voinut lakiaan kaikkia koskevana antaa), tulet katumukseen eli koko ”vanhan ihmisesi” luhistumiseen ja kuolemaan. Tällaisessa sydämen hädässä ja omantunnon kauhutilassa vasta sydämesi on valmis Jumalan evankeliumin vaikuttamalla (ei itsesi vaikuttamalla) uskolla vastaanottamaan syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Näin perkele joutuu kaikkoamaan sydämestäsi (luhistut lain sanan voimasta) ja Pyhä Henki astuu evankeliumin sanan myötä tilalle (tulet hengellisesti eläväksi). Näin uudestisynnyt – sydämessäsi, siinä ratkaisevassa paikassa. Kaiken vaikuttaa Jumala sanansa kautta. Siksi sinun tulisi pikemminkin lukea Jumalan sanaa eikä hengailla täällä julistamassa ulkokultailutilaasi.

  Tiedä myös se, että jumalattomat suomalaiset kykenevät kyllä näyttelemään ulkonaista hurskautta ja mainitsemiasi nöyryyttä ja rehellisyyttä. Sellainen hurskaus on orjallista, sillä suomalainen toimii niin vain ulkonaisesti, siis joko palkkion toivosta tai rangaistuksen pelosta (ei siis vapaasti). Tämä kansa esimerkiksi on murhannut laillisesti aborteissa jo 700 000 lasta, ja nämä tappajat käyvät katumattomina kirkoissa tai muuten ulkokultailevat kaikkialla. Hirvittävää, äärimmäistä jumalanpilkkaa! Ja kun Jumalan iskut (rangaistukset, vitsaukset) osuvat oikeutetusti tähän saatanalaumaan, niin se on täysin oikein. Ei Suomen kansalla, tällä hirvittävällä saatanalaumalla, ole minkäänlaista olemassaolon oikeutusta. Täällä huorataan, homoillaan, pilkataan Jumalaa ja murhataan lapsia, aivan virallisesti. Maailma – ja Suomi – on vielä pystyssä vain siksi, että Jumala sanallaan kerää valtakuntaansa vielä kristittyjä. Sitten tulee loppu, ruma loppu.

  Ei kansa ole ”hyväntahtoista”, vaan kaikkialla, kirkoissakin, soditaan Jumalaa, Hyvää, vastaan. Tämä kansa on perkeleestä, Ap. t. 26:18. Sitä ei mikään ulkokultailu ja verukkeidenkeksintä muuta. Vaikka kuinka koristelisitte itsenne ja livertelisitte kuin satakieli kaikkea ihanaa ja rakastavaa, sisällänne asuu, sydämessä, itse saatana. Sitä karkottamaan Jeesus tuli, mutta täällä Jeesus on pilkkasana. Oma pelastuminen hylätään. Sitä vastaan soditaan kaikin voimin, kansan yhteisvoimin (sitä on demokratia). Suomi on pelkkä rynnäkkö Jumalaa vastaan.

 15. Novoijuku sanoo:


  Tässäkin niin päivänselvä sionistien huijaus, mutta niin vain on uskollinen ja ihaileva yleisö kannustamassa ja pulisemassa kommenteissa.

  • juksattu sanoo:

   Ompa aika karun näköinen akka kommenttiosiossa ei ollut kommentteja mutta aika tyhmä pitää olla jos ei ymmärrä että kommunismi on kristinuskon vastainen voima.

   • Novoijuku sanoo:


    Tuossa lisää sontaa. Joka ohjelmassa jotain hokohoax-propagandaa lähes vielä. No selkisi mikä on naisiaan, joten en enää viitsi haaskata aikaani.

 16. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Nyt kun kaikki totuus kaikissa asioissa (myös Jumala, Jeesus Kristus ja Raamattu) on – demokratian eli perkeleen hirmuvallan tuloksena – tulossa rangaistavaksi rikollisuudeksi, pyydän ottamaan käyttöön sen keinon, joka alun perinkin olisi tullut ottaa käyttöön: (sydämen) parannuksenteon Jumalan edessä Jumalan lain (käskyjen) ja evankeliumin voimasta ja voimassa ja sitten, kun yhteys Jumalaan näin on muodostunut, rukouksen Jumalan puoleen kaiken avun saamiseksi. Jumalan käsissä on kaikki (myös esivalta, Room. 13:1-5, ja perkeleen valta – yksin evankeliumi sitoo perkeleen).

  ”Eikä ole muuta auttajaa kuin minä (so. Jumala)” (Hoos. 13:4);

  ”SE ON SINUN TURMIOSI, ETTÄ OLET MINUA (JUMALAA) VASTAAN, JOKA OLEN SINUN APUSI” (Hoos. 13:9).

  Nyt Jumala ei kuule teitä, koska teistä ei ole parannuksessa (= katumus + usko) tullut hänen omiaan, niin että hän asuisi teidän sydämissänne: ”Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä” (Joh. 9:31). Teistä on ensin tultava Jumalan lapsia, ja sitten hän kuulee ja auttaa kaikessa.

  Olen laatinut tänne tutkittavaksi kaksi runoakin – kaksi Ilosanoma-runoa, ensimmäinen KAIKKI, KAIKKI, KAIKKI –runo ja toinen VALTA, VALTA, VALTA –runo:

  1. Ilosanoma-runo: KAIKKI, KAIKKI, KAIKKI –runo:

  Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton (1. Moos. 17:1) – – koko maa on minun (2. Moos. 19:5) – – Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat (Ps. 24:1) – – Sinun, Herra, on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on valtakunta, ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki, ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi. – – kaikki tulee sinulta (1. Aikak. 11-12, 14) – – Herra, meidän isiemme Jumala, sinä olet Jumala taivaassa, ja sinä hallitset kaikkia pakanakansain valtakuntia. Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä sinun edessäsi (2. Aikak. 20:6) – – Mitä kaiken taivaan alla on, se on minun (Job 41:2) – – minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on (Ps. 50:12) – – Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, – Sela – että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja johdatat kansakunnat maan päällä. Sela. Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. Siunatkoon meitä Jumala, ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret (Ps. 67:2-8) – – Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille – – hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia – – Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa (Ps. 103:1-6, 19, 22) – – Minä olen Herra, joka teen kaiken (Jes. 44:24) – – Jos Kaikkivaltias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun hopeaharkoiksesi, silloin on ilosi oleva Kaikkivaltiaassa, ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen. Kun rukoilet häntä, niin hän kuulee sinua, ja sinä saat täyttää lupauksesi. Jos mitä päätät, niin se sinulle onnistuu, ja sinun teillesi loistaa valo. Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot: ’Ylös!’ ja hän auttaa nöyrtyväistä (Job 22:25-29) – – Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän (kristittyjen), teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan (1. Kor. 3:21-23) – – kaikki on Jumalasta (1. Kor. 11:12) – – kaikki hän on alistanut hänen (Jeesuksen) jalkojensa alle (1. Kor. 15:27) – – hänen (Kristuksen), joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan (Ef. 1:11) – – yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa (Ef. 4:6) – – kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman (Fil. 2:10) – – Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa (Kol. 1:16-17) – – kaiken rakentaja on Jumala (Hebr. 3:4) – – heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen (1. Piet. 5:7) – – nyt hän (Jumala) tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus (Ap. t. 17:30).

  2. Ilosanoma-runo: VALTA, VALTA, VALTA –runo:

  Mutta Herra hallitsee iankaikkisesti; hän on pystyttänyt istuimensa tuomitaksensa. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaasti, vallitsee kansoja oikeuden mukaan. – – Pakanat ovat vajonneet kaivamaansa hautaan; heidän jalkansa takertui verkkoon, jonka he virittivät. Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot, kietonut jumalattoman hänen kättensä tekoihin (Ps. 9:8-9, 16-17) – – Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita (Ps. 22:29) – – Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa, veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys. Sanokaa Jumalalle: ”Kuinka peljättävät ovat sinun tekosi!” Sinun suuren voimasi tähden sinun vihollisesi matelevat sinun edessäsi. Kaikki maa kumartakoon sinua ja veisatkoon sinun kiitostasi, veisatkoon sinun nimesi kiitosta. Sela. Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä: hän on peljättävä teoissansa ihmisten lapsia kohtaan. Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki; silloin me iloitsimme hänestä. Hän hallitsee voimallansa iankaikkisesti, hänen silmänsä vartioitsevat kansoja; niskoittelijat älkööt nostako päätänsä. Sela. Kiittäkää, te kansat, meidän Jumalaamme, korkealle kaiuttakaa hänen ylistystänsä (Ps. 66:1-8) – – sinä, Herra, hallitset iankaikkisesti (Ps. 102:13) – – Jumalalla on valta auttaa ja kaataa (2. Aikak. 25:8) – – herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää (Ef. 1:20-23) – – Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman (Fil. 2:9) – – Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa (Kol. 1:16-17) – – ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää – – Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun (Kol. 2:10, 15) – – Minulle (Jeesukselle) on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt. 28:18) – – koska sinä (Isä) olet antanut hänen (Pojan) valtaansa kaiken lihan (Joh. 17:2) – – Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä (Joh. 3:35) – – Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni (Matt. 11:27) – – Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin (Jeesus) niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen (Hebr. 2:14) – – hänen (Jeesuksen Kristuksen) allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut (1. Piet. 3:22).

 17. kihmursa sanoo:

  Ikävä ilmiö tuli taas vastaan, kun luin Rainer Rettnerin kirjaa nimeltä Eiger (Eiger. Triumph und Tragödien 1932-1938). Siinä kerrotaan Eiger-vuoren pohjoisseinämän uskaliaista kiipeilyretkistä 30-luvulla. Ensimmäiset pohjoisseinän onnistuneesti nousseet kiipeilijät olivat saksalaiset Wiggerl Wörg ja Anderl Heckmair sekä itävaltalaiset Fritz Kasparek ja Heinrich Harrer . Näiden sankarien kohdalla kirjoittaja alkaa ikävästi puhua mukamas synkästä menneisyydestä, koska esim. itävaltalaiset olivat olleet mukana kansallissosialistisessa liikehdinnässä. Tosin Kasparekoli ilmeisesti ollut kuitenkin pitkään vasemmistolainen. Hakaristilipu kantaminen kiipeilyretkillä on tietenkin luonnnollista oman maan lipun esillä pitämistä, mutta tätäkin kirjoittaja väittää poliittiseksi eleeksi ja vängyrtää ja ilakoi kuuluisuuksien väitteitä epäpoliittisista retkikunnista muka epäuskottavina tämän vuoksi. Katkeruutta kirjoittajassa herättää myös visiitti Hitlerin luona uroteon jälkeen.

  Heckmair oli koko elämänsä melko torjuva kansallissosialismin suhteen ja myös Vörg oli melko epäpoliittinen ja tavallinen hahmo. Mutta erikoiskäsittelyn saa kirjassa Harrer, joka oli vakaumuksellinen kansallissosialisti. Tässä kohtaa puhutaan tietenkin hyvin synkästä menneisyydestä. Kansallissosialistista sankaria on lyötävä eroityisesti ja nuijittava kansallissosialismia, jotta siitä ei annettaisi mitään positiivista ja jotta hoklohoax-propagandaa muistettaisiibn aina tällaisissa yhteyksissä. Onhan Saksan kansalta vietävä muutenkin sankarit, kuten muistamme. Siten Harreria mustataan ikävällä väitteellä, jonka mukaan hän olisi Kristalliyönä ollut sytyttämässä Grazin synagoogaa. Wieniläinen Fritz Kolb oli ollut Harrerin kansssa Deolalin vankileirillä Pohjois-Intiassa, jonne miehet oli internoitu sodan puhjettua. Kolb kertoi saaneensa vaikutelman, että Harrer olisi ollut ”vakaumuksellinen natsi” eikä luopunut näkemyksistään sdoan käänteen jälkeenkään. Ideologia selviää muistakin yhteyksistä eikä siinä mitään. Kelpo mies. Paljon myöhemmin on kuitenkin Kolbin tytär Susanna Morawetz väittänyt Harrerin muka kertoneen isälleen useita kertoja sytyttäneensä synagoogan. Miksi hän olisi kertonut näin, vaikka ylipäänsä olisi ollut syyllinen?

  Joka on nähnyt saksalaisia dokumenttiohjelmia j alukenut saksalaisia tai länsimaisia kirjoja, tuntee kuviot. Tämän vuoksi tuo väite ei ole senkään vertaa uskottava. Nykyisin joka paikkaan on tapana liittää tällaisia tarinoita, jotta kaikki kansallissosialismiin viittaava mustattaisiin aina holopropagandalla. Jos joku on kansallissosialisti, on väitettävä, että se onjotain tällaista. Näitä on yksinkertaisesti liikaa eikä tuossakaan ole mitään kovaa faktaa. Pikemminkin asiasta olisi varmasti noussut suurempi halloo, jos asiat olisivat olleet kirjassa mainitulla tavalla. Kristalliyön tapahtumat on muutenkin esitetty hyvin valheellisesti virallisessa historiankirjoituksessa, kuten Ingrid Weckertin kirjasta Feuerzeichen voimme lukea.

  Toinen vastaava tuli eteen hiljattain, kun katsoin dokkaria Franz Josef Straussista, länsisaksalaisesta voimahahmosta. Hän oli nähnyt Wehrmachtin sotilaana hirveydet, jotka NKVD oli tehnyt poliittisille vangeille sodan alkupäivinä. Ei tullut kyseeseen kuitenkaan, että kommunistie veriteoista olisi puhuttu ilman vastaavien syytösten vyöryä omaa pesää kohtaan. Seurasi heti tarina, jonka mukaan Strauss olisi nähnyt Einsatz-ryhmien massateloituksen kohta tämän jälkeen. Jo tämä on epäuskottavaa, vaikka ei partisaanien telittamisessa ja muiden rikollisten itään ihmeellistä olisikaan. Ohjelmassa jälkikasvu vielä esitti ovela ilme kasvoillaan, kuinka myös tämä olisi tapahtunut mitä raaimpien veritekojen sävyttämänä ja että mukana uhrien joukossa olisi ollut viattomie siviilejä. Jo Straussin aikana oli poliitikkojen valehdeltava näistä ja tiedämme kaikkie Saksan sodanjälkeisten poliitikkojen korkeimmassa johdossa olleen maanpettureita ja paatuneita suurrikollisia. Tässä Strauss ja hänen lapsensa tietenkin syyllistyivät maanpetokselliseen vihapropagandaan omaa kansakuntaa kohtaan ja erityisesti poliittista vastustajaansa kohtaan. Kirjoittamaton laki on Saksassa, että jos kommunismin rikoksia esitetään, on kansallissosialismin syyksi keksittävä rikoksia ja nimenomaan yhtä kaameita. Lievemmäksi satutarinat eivöt saa jäädä. Kun nuori Strauss kertoi sanoinkuvaamattomista julmuuksista näiden uskomattomien suurten massamurhien yhteydessä, piti taikoa rinnalle myös raakuuksia ja iso saksalaisten suorittama joukkomurha, jota siis ei koskaan ollut edes.

 18. kihmursa sanoo:

  Olen nyt lueskellut pitkästä aikaa suomalaisia krijoja ja törmäsin vastaavaan ilmiöön. Esim. Paavo Siltasaaren sotapäiväkirjasta Veikko Peltosen toimittama Korpisoturista esikuntaherraksi sisältää omituisen kertomuksen saksalaisyksikön suunnittelemasta teloituksesta Uhtuan suunnalla. Saksalaiset olisivat määränneet karjalaiskylän asukkaat kaivamaan itselleen haudan ja aikoneet ampua nämä naisia ja lapsia myöten. Syytä ei kerrottu. Siltasaari sitten olisi teon estänyt puuttumalla tilanteeseen. Kuulostaa erittäin epäuskottavalta tarinalta. Aivan kuin kustantaja Docendo olisi vaatinut jotain saksalaisvastaista propagandaa kirjaan.

  Erittäin suuri pettymys oli Aarne Kähärän kirja Pääkallosotilas. Siinäkin on tosin haamukirjoittaja ja ehkä kustantaja on vaatinut jotain, johon SS-mies on suostunut, jos ei ehkä muuten olisi saanut kirjaa julkaistua. Ja onhan niissä SS-miehissäkin ollut kaikenlaisia vakaumuksia omanneita miehiä. Joka tapauksessa tyypillisten Ribbentrop-sopimusjuttujen lisäksi väitetään härskisti päin naamaa sudeettisaksalaisten juonineen liitosta Saksaan ja järjestäneen väkivaltaisia mielenosoituksia ym. Vastaavaa valehtelua on siellä täällä. Ase-SS:n ulkopulinen SS on muka jokin murhaajajoukko ym. Tässäkin kirjassa on täysin selittämätön kuvaus siviilien teloittamisesta ja se ei edes ole mitenkään lähteistetty eikä liity mitenkään Kähärän kokemuksiin. Saksalaisten yhteytee halutaan tässäkin mielikuva siviilien tappamisesta liukuhihnalta ja ilmanmitään oikeaa syytä. Mitään tällaista ei tietenkään tapahtunut ja kirjassa on käsittämätöntä holopropagandaa. Ilmeisesti Suomessakin olemme siirtymässä koko ajan mielisairaampiin aikoihin myös tietokirjallisuuden osalta. Kaikenlaisissa kirjoissa alkaa esiintyä härskejä valheita.

  • Burt Eriksson sanoo:

   Kustantaja vaatii kirjoihin ja elokuviin aina propagandaa, valheita ja mielenmyrkytystä. Monissa muuten aivan kelvoissa elokuvissakin on aina sen jonkun co-producerin eli erikoistuottajan tehtävänä ujuttaa vain rainaan se yksi ”holokausti” tai ”Hitler oli paha” -repliikki jollekin roolihahmolle, asian mitenkään liittymättä edes elokuvan juoneen!

 19. kihmursa sanoo:

  https://carolynyeager.net/we-will-miss-you-paul
  Paul Hickman on kuollut. Painetta lisäsi kai syyte National Actionin lentolehtisten jakelusta. Ilmeisesti uusien terrorilakien nojalla kaikki tällaiset aktivistit laitetaan telkien taakse. Suomessakin kai nationalistiset nettiaktivistit tullaan pian hiljentämäään tavalla tai toisella. Ehkäpä vuosien vankeuteen. Lakihan tämän jo mahdollistaa. Ehkäpä elämän muukin raunioittaminen yhteiskunnan taholta johti tähän. No voihan tuo olla myös murha eikä itsemurha. Hickman oli kova luu

 20. kihmursa sanoo:

  http://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/leading-national-action-member-found-13875847

  Valtaeliitin media väittää Hickmanin ihailleen Breivikiä. Melkoisen paksu valhe

 21. juksattu sanoo:

  Onko mitään mielipiteitä kun nyt on alkanut ilmestymään näitä red pilled kanavia?

 22. Räpätäti sanoo:

  Arvasin jo etukäteen, millainen elokuva eilinen ”Kätilö” tulisi olemaan. Ensimmäiset 20 minuuttia vahvisti ounasteluni. Mielipuolista holokaustivalehtelua koko ajan. Heti alussa saksalaiset tekivät raakuuksia. Työleirillä teloituksia koko ajan ja salaperäinen murhatalo, jossa tietty suomalaisiakin mukana…

  Tosiasiassa siis suomalaisilla leireillä ja ylipäänsä Suomessa kuoli suhteessa enemmän sotavankeja kuin mitä neuvostovankeja Saksan leireillä. Vaikka siis heilläkin oli logistiikkakatastrofi aluksi vankeja koottaessa ja kuljetettaessa ja siis vaikka Suomessa osa vangeista oli maataloissa töissä.

 23. juksattu sanoo:

 24. vir oriens sanoo:

  Ajattelin tuoda tännekin toisaalla julkaistun kommenttini, koska siinä tulee esiin demokratiaan kuuluva äänestäminen ja sen suhde maatamme hallitsevaan velkarahajärjestelmään.

  Eilen 26.1.2018 eduskuntapuolueiden puheenjohtajat viettivät eduskuntatalossa sisällissodan muistohetkeä, ja yhteisessä puheessaan he tuomitsivat poliittisen väkivallan.

  Kuitenkin maamme puolueet ja niiden puheenjohtajat ovat olemassa vain poliittista väkivaltaa varten; ne/he elävät siitä. Kuten Magneettimediassa 1.12.2017 julkaistussa artikkelissani ”Näkökulma: Suomen todellisuudesta ja itsenäisyydestä” olen todennut, yhteiskuntamme toiminnan selkäranka ja kaiken ohjaaja täällä on kaiken tuhoava velkarahajärjestelmä, joka on pyramidihuijaus, koska koron vuoksi pankeille on aina enemmän takaisin maksettavaa kuin rahaa on olemassakaan (rahaa on sen verran kuin sitä on otettu pankeista lainaksi mutta takaisin maksettavaa on tuo koko lainattu määrä + korko). Yhteiskuntaan syntyy väkisin jatkuva ja yhä kiihtyvä lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi. Siitä seuraa velkakierre, velkaorjuus, kaikki orjuus, koko kansan kuoliaaksi kuristuminen – tuho.

  Velkarahajärjestelmämme, josta puolueemme elävät ja jota varten ne ovat olemassa, on niin ollen aivan suoraa ja avointa poliittista väkivaltaa, kuoliaaksi kuristamista. Kuten artikkelissani todetaan, tuo velkarahajärjestelmä on laillistettua rahanväärennystoimintaa, johon liitettynä koron periminen tekee siitä pyramidihuijauksen, tappovälineen. Puoleemme ja niiden puheenjohtajat ovat poliittisen väkivallan puolueita ja poliittisen väkivallan puheenjohtajia. Ilman velkarahajärjestelmää puolueitamme ei olisi olemassa. Yksikään puolue tai yksikään puolueiden jäsen ei koskaan paljasta velkarahajärjestelmää – ne/he elävät siitä, poliittisesta väkivallasta.

  Äänestäjät siis äänestäessään maamme poliittisissa vaaleissa puolueiden (ei kansan) asettamia ehdokkaita äänestävät poliittisen väkivallan ja oman tuhoutumisensa puolesta. Jokainen äänestäjä, joka äänestää maamme poliittisissa vaaleissa, tekee maanpetoksen, aktin, jolla kaikki tuhotaan. Tällä tavalla jokainen kansalainen äänestäessään harjoittaa poliittista väkivaltaa. Jokainen ehdokas on poliittisen väkivallan (velkarahajärjestelmän) ehdokas.

  Tässä ei ole mitään epäoikeudenmukaista. Tämä lapsia aborteissa massamurhaava, homoseksuaalisuutta harjoittava, Jumalaa pilkkaava, evankeliumin opetuksen kodeissa, kouluissa ja kirkoissa lopettanut (siis kaikki helvettiin ajava) ja katumaton kansa ei ole ansainnut muuta kuin tuhoutumisen Jumalan edessä. Koska esivalta (esim. juuri vallassa olevat poliittiset puolueet ja niiden puheenjohtajat) on olemassa vain Jumalalta (Room. 13:1-5), maamme nykyinen esivalta ja sen poliittinen väkivalta (velkarahajärjestelmä) on täysin kansan itsensä ansaitsema. Esivalta kantaa ”miekkaa” (Room. 13:4) eli oikeutta rangaista syntistä kansaa, ja siksi kansaan nykyisin kohdistuva poliittinen väkivalta on täysin oikein kansaa kohtaan. Mitään muuta tämä läpisyntinen kansa ei ole ansainnut kuin Jumalan vihan ja Jumalan rangaistukset.

  Jumala siis toimii esivallan (puolueiden ja niiden puheenjohtajien) välityksellä. Vaikka esivaltamme tuomitsee poliittisen väkivallan, se kaikessa toteuttaa poliittista väkivaltaa, jopa kansan itsensä avulla ja siunauksella. Voimakkaat ja viisaat ovat Jumalan tiet.

  Vesa-Ilkka Laurio

 25. vir oriens sanoo:

  Tässä toinen toisaalla julkaisemani osin demokratia-aiheinen kommenttini:

  Yhtä valhetta, joka valheesta ja väkivallasta elävässä ihmiskunnassa jyllää (Joh. 8:44; Ps. 116:11; Room. 3:4; 1. Joh. 5:19), on kuvattu täällä:

  Carlo Mattogno: Auschwitz – A Three-Quarter Century of Propaganda;

  https://codoh.com/library/document/5269/?lang=en

  Enpä voi olla mainitsemassa tässä, demokraattisen äänestyspäivän lähestyessä, sitäkään eduskuntapuolueidemme puheenjohtajien valhetta ja huijausta, että he ja heidän puolueensa tuomitsisivat poliittisen väkivallan. Hehän ja heidän puoleensa ovat olemassa vain korollinen velkarahajärjestelmä -nimistä poliittista väkivaltaa varten. Sillä kansaa pidetään (tosin kansan omasta syystä ja kansan itse ansaitsemana) hitaassa hirttoköydessä ja talutusnuorassa. Sitä he/ne palvelevat, siitä he/ne elävät ja sitä puolustamaan ja ylläpitämään heidät/ne on luotu.

  Enpä voi olla mainitsematta sitäkään, että presidentinvaalien vaalikeskusteluissa kaikki ehdokkaat julistivat kuin yhteisestä sopimuksesta sitä huijausta, että ihmiskunnan toimien seurauksena maapallon ilmasto olisi lämpenemässä, jopa katastrofaalisesti. Koska tuon ilmastohuijauksen taustalla on ajatus, että ihmiskunnan on liityttävä – ihmiskunnan pelastamiseksi – yhdeksi ainoaksi maailmanvaltioksi J-herrojen (velkarahajärjestelmän omistajien ja käyttäjien) ja heidän käsikassaroittensa, esim. Suomen poliittisen johdon, alaisuudessa, on helppo vetää johtopäätös, että kaikki nyt vaaleissa olevat ehdokkaat ovat kommunisteja ja heidän puolueensa kommunistisia puolueita. Myös Carlo Mattognon yllä kuvaamaa huijausta kaikki poliitikkomme ja puolueemme julistavat ja ajavat.

  Ja äänestäville kansalaisille, luonnostaan valehtelijoille ja huijareille (ks. alun raamatunkohdat), nämä huijarit ja huijaukset sopivat hyvin; kaikki, niin huijarit kuin huijattavat, ovat kuin yhtä suloista perhettä. Merkillinen näytelmä. Kaikki tuhoavat itse itsensä – täsmälleen ansaitsemallaan tavalla. Sitähän demokratiakin perustaltaan on.

  En siis vastusta valheiden ja huijausten olemassaoloa sinänsä (vastustan vain perkeleen valtaa ja olemassaoloa sydämissä). Ne ovat seurausta ihmiskunnan syntiinlankeemuksenalaisesta (syntisestä) tilasta, ja samalla ne ovat rangaistus syntiselle ihmiskunnalle – ruoska, jonka on tarkoitus ajaa parannuksentekoon Jumalan edessä. Maailma on kuin viemäri, josta se itse valahtaa alas ikuiseen pimeyteen. Vain Kristuksessa tältä kohtalolta on mahdollista pelastua.

  Vesa-Ilkka Laurio

 26. juksattu sanoo:

  Suomalaisten alkuperästä ja oliko kiinanmuurin puolustussuunta toinen kuin historia kertoo.

  https://www.tiede.fi/keskustelu/3213/ketju/suomen_ja_sumerin_kielisukulaisuus

 27. Ilkka vuori sanoo:

  Sitä samaa hömppää ovat mm. Darwinin ja Hawkinginkin satutieteet. Vaikka ne jollain kumman syyllä jotenkin aikuisten asioiksi on nostettukin. Täyttä sontaa ovat. Nimittäin.

  • Burt Eriksson sanoo:

   Hawking ja Elon Musk ovat mielestäni täyttä, 100 %:ta ehtaa ”sitä ihteään”. Eihän suurta Hawkingia saa kukaan kyseenalaistaa — mieshän on invalidi!

   Ei uppoa minuun. Elon Muskiakaan en tietäisi ellei Simpsoneihin peräti kolmeen(!) perättäiseen jaksoon täytynyt heidän hahmoa ympätä jonkun isokenkäisen Hollywood-yliherran käskystä. Se on sitten jonkun co-producerin eli tuottajan homma liimata jotenkin tarinan päälle se kulloinenkin topiikki. Monasti se on ”holokausti” tai ”Hitlerin pahuus” tjmv. Siis samalla tavalla, kuten yhden tuottajan tehtävä on lisätä ”piilo”-mainonta eli uuskielellä tuotesijoittelu eli sponsorin maksetut mainokset filmiin.

 28. vir oriens sanoo:

  Koska demokratia on syntiinlankeemuksessa perkeleen orjuuteen joutuneiden ihmisten yksinvaltaa, perkeleen hirmutyranniaa siis, ja koska kaikkialla huudetaan kurkku suorana ”demokratiaa” (perkeleenvaltaa), ”ihmisoikeuksia” (perkeleen oikeuksia), ”sananvapautta” (perkeleen puheen vapautta), ”suvaitsevaisuutta” (perkeleen suvaitsemista) jne., maailmanloppu ja lopullinen tuomio ovat aivan ovella. Kristus on hylätty, jotta mikään ei pääsisi estämään nykyihmistä, perkeleen orjaa eli perkeleenpalvojaa. Siksi katsoin aiheelliseksi tarjota Magneettimedian artikkeliin ”Vallankumouksellinen siirtymävaihe” (artikkeli julkaistu 11.3.2018) alla olevaa vastaustani erääseen siellä julkaistuun kommenttiin, mutta koska kommenttieni julkaiseminen siellä on aina epävarmaa, tarjoan kommenttiani täälläkin julkaistavaksi (alla ensin mainittu nimimerkin kommentti ja sen perässä vastaukseni siihen).

  ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  (kommenttinsa alkuun nimimerkki oli liittänyt YouTuben videon Alle Beweise: ”Flüchtlingskrise” folgt einer Strategie und wurde von langer Hand geplant!)

  ”YK:n ihmisoikeuskomissaari vaati jo lähes 20 vuotta sitten kansakuntien pikaista sekoittamista massaimmigraatiolla. Hänen mukaansa homogeeninen kansakunta on ’natsikonsepti’, jota vastaan taistelemaan YK ylipäänsä perustettiin. Nyt Eurooppa tuhotaan ihmisvirroilla rikollisen eliitin toimesta.”

  OMA VASTAUKSENI NIMIMERKIN KOMMENTTIIN:

  Kyseessä on liki sata vuotta vanha Coudenhove-Kalergi –suunnitelma (itse asiassa koko ihmiskunnan suunnitelma heti syntiinlankeemuksesta alkaen). Sen perustana ei varsinaisesti ole ”YK”, ”YK:n ihmisoikeuskomissaari” tai ”rikollinen eliitti” vaan sitä/heitä ohjaava perkele. Koko jumalatonta (Kristuksessa pelastumatonta) ihmiskuntaa, myös Suomen kansaa, ohjaa perkele: ”koko maailma on perkeleen vallassa” (1. Joh. 5:19) – – ”saatanan vallassa” (Ap. t. 26:18).

  Jumala viittaa koko nykyisen kristuksettoman ja siten jumalattoman ihmiskunnan nykyiseen saatanalliseen yhteisponnistukseen täydellisen perkeleen (= jumalattoman ihmisen) maailmanvallan luomiseksi (”sananvapaus”, ”ihmisoikeudet”, ”demokratia”, ”globalisaatio”, ”suvaitsevaisuus”, ”vihapuheen vastustaminen” jne.) jo Baabelin tornin rakentamista koskevassa raamatunkohdassaan, jossa hän puhuu silloisesta ihmiskunnasta näin:

  ”Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa: ’Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi’. Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: ’Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan’. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: ’Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä.’ Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan” (1. Moos. 11:1-9).

  Silloinen ihmiskunta (joka siis vedenpaisumuksen jälkeen kulki yhtenä ryhmänä) ryhtyi ”rakentamaan itselleen kaupunkia ja tornia, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tekemään itselleen nimen, etteivät he hajaantuisi yli kaiken maan’.” Jo silloin siis ihmiskunnan ainoa motivoiva voima oli perkeleen palvonta (saatananpalvonta), koska syntiinlankeemuksessa ihmiskunta joutui sydämissään perkeleen ja synnin orjuuteen (siksihän Jumalan Pojan täytyi tulla ja lunastaa hengellään meidät perkeleen vallasta). Rakentaessaan ITSELLEEN kaupunkia ja tehdessään ITSELLEEN nimeä he rakensivat PERKELEELLE kaupunkia ja tekivät PERKELEELLE nimeä, koska heidän sydämissään hallitseva perkele ohjasi kaikkia heidän ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan. Luonnollisen ihmisen oma tahto on perkeleen tahto, luonnollisen ihmisen minuus on perkele hänessä, luonnollisen ihmisen ymmärrys on perkeleen ymmärrys jne. Perkeleen orjana koko jumalaton ihmiskunta on perkelelauma. Omaa valtakuntaansa ja nimeään rakentaessaan ihmiskunta rakentaa perkeleen valtakuntaa ja perkeleen nimeä.

  Jumala sanoi: ”Tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä.” Hän antaa siis ymmärtää, että tulee toinenkin yritys. Tätä toisen yrityksen aikaa elämme parhaillaan. Koko ihmiskunta yrittää luoda maan päälle ihmiskunnan yhteisen valtakunnan ilman uudestisyntymistä Kristuksessa. Oikean evankeliumin opetus on lopetettu kaikkialla (jopa kirkoissa), ja tilalle on jäänyt yksin perkele (ihminen itse luonnollisine tahtoineen ja omine ”evankeliumeineen”) luomaan ”hyvää ihmiskuntaa”, perkeleen maailmanvaltaa (”globalisaatio”, ”ihmisoikeudet”, ”sananvapaus”, ”demokratia”, ”suvaitsevaisuus” jne.).

  Silloisen ihmiskunnan Jumala hajotti pitkin maailmaa, koska hän ei vielä tahtonut tuhota ihmiskuntaa ja maailmaa vaan hän kokoaa sanansa (alkuevankeliumi Kristuksesta jo 1. Moos. 3:15) julistuksen avulla itselleen ikuiseen valtakuntaansa kristittyjä (uudestisyntyneitä, siis perkeleestä vapautuneita kristittyjä). Ja olihan Jumala alun perinkin käskenyt ihmiskuntaa ”täyttämään maan” eikä jäämään yhteen perkeleenpalvonnan paikkaan (1. Moos. 1:28; 9:1), joten siltäkin kannalta ihmiskunta nousi Jumalan käskyä vastaan. Maailma (ja Suomi) on yhä pystyssä vain sen vuoksi, että Jumala kokoaa sanansa julistuksen avulla yhä itselleen ikuista omaa kansaansa. Nyt Suomessa evankeliumin opetusta ollaan lopettamassa kaikkialla, ja se on maailmanlopun merkki.

  KAIKKI nyky-Suomessa ja maailmassa on nykyään uuden Baabelin tornin rakentamista, perkeleenpalvontaa. Kuten Jumala ennen hajotti ihmiskunnan pitkin maailmaa, nyt on edessä maailmanloppu ja helvetin tuomio. Se on aivan ovella, kuten ihmiskunnasta näkyy. KAIKKI, mitä nykyinen ihmiskunta tekee, on perkeleenpalvontaa, koska luonnollinen, Kristuksessa pelastumaton ihminen on syntiinlankeemuksesta johtuen sydämessään luonnostaan perkeleen orja. Ihminen itse on luonnostaan ”rikollinen” Jumalan edessä – koko ihmiskunta.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Cliff Barnes sanoo:

   Näitä lapsen seksualisointiin pyrkiviä ”tutkimuksia” tulee aina esiin silloin tällöin. Viimeaikoina kuitenkin enemmän. Homouden normalisointi oli yksi väliaskel tässä kehityskulussa. Jos ja kun, kuten pahoin pelkään, lasten seksualisointi onnistutaan normalisoimaan tulevaisuudessa, niin se on viimeinen naula ihmiskunnan moraalin ruumisarkkuun. Samalla ihmiskunta on lopulta täysin mädätetty. Ihminen on tällöin muuttunut hengellisestä olennosta lopullisesti eläimelliseksi maallisten himojen äärimmäiseksi toteuttajaksi.

 29. juksattu sanoo:

  Kinseyhän maksoi lapsiinsa sekaantuneille vanhemmille että hän saisi tutkia heitä.

  • Jepulisjepsis sanoo:

   Ihmismassojen ohjelmoinnin alkeiskurssit :

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/01/01/psywar/

   • vir oriens sanoo:

    Aircrap-sivustolta löysin äsken tällaisenkin:


    Conan O’Brien EXPOSES our PHONY FAKE NEWS SCRIPTED MAINSTREAM Media.

    Olenkin lopettanut jo Ylen ja sen sarjojen (homopropagandaa kaikki) seurannan. Samoin tietenkin olen kokonaan lakannut olemasta tekemisissä Lauman (Suomen kansan) kanssa, koska se on kokonaisuudessaan Ylen ja vastaavien papukaijamainen äänitorvi, ei muuta.

    Nämähän ovat kaikki jopa vangitut toimimaan kaikessa papukaijoina: ”perkele on heidät (so. Kristuksessa pelastumattomat) VANGINNUT TAHTOANSA TEKEMÄÄN” (2. Tim. 2:26).

    Koko maailma siis on kuvatunlainen ohjelmoitu ohjelmoijapapukaija. Kaikki on puhdasta sontaa. Siitä olen erossa, sillä olen kuollut pois siitä ja elän ikuisesti Kristuksessa:

    ”Jeesus sanoi hänelle: ’Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?'” (Joh. 11:25-26).

    Tässä perkeleen maailmassa jopa omin voimin (ohi Kristuksen) tuota perkeleellisyyttä ja papukaijatoimintaa vastustavat toteuttavat niin tehdessään juuri perkeleellisyyttä ja papukaijatoimintaa kaikin voimin, koko sielunsa voimalla:

    ”Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!” (Matt. 6:23).

    Siis: koko maailma on papukaijana perkeleen toteuttamista. Ei muuta.

    Vesa-Ilkka Laurio

    • Jepulisjepsis sanoo:

     Sama näytelmä toistuu joka vuosi ?

     • vir oriens sanoo:

      Ei toistu. Tapahtuu Jeesuksen paluu, Hebr. 9:28. Toistumiset loppuvat kuin seinään. Samoin koko ihmiskunnan teot. Kaikkihan, mitä Syyrian sotimisten osapuolet, Suomen kansa tai koko nykyinen ihmiskunta ajattelee, sanoo tai tekee, on puhdasta syntiä, puhdasta saatanasta nousevaa saatanallisuutta – myös se, mitä ihmiset pitävät ”rakkautena”, ”hyvyytenä” jne. (saatana vain tekeytyy hyväksi, 2. Kor. 11:14-15), sillä perkeleen herruudessa ”rakkaus” ja ”hyvyys” jne. ovat perkeleen rakastamista, perkeleen hyvyyttä jne. Luonnollisen ihmisen tahto on perkeleen tahto (syntiinlankeemuksen seurauksena), ja silloin kaikki on perkeleestä.

      Todistajani on Jumala:

      ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

      Nykyinen oikean evankeliumin opettamisen kaikkialla lopettanut ihmiskunta on Kristuksen ja uskon ulkopuolella ja siis Jumalan edessä syntiä (kaikki siis on Jumalan vihan alla). Kaikki, mitä ihmiskunta nykyään ajattelee, sanoo tai tekee, on syntiä, puhdasta saatanallisuutta. Sille tulee äkkiloppu. Se loppuu kuin seinään, kun Jeesus palaa.

      Sitä odotan.

 30. juksattu sanoo:

  http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201804092200865176_u0.shtml

  Kyllä voi juutalaiset onnitella itseään hyvin hoidetusta työstä.

 31. vir oriens sanoo:

  Olen lopettanut (lisääntyneiden sensurointien, Jumalan sanaan kohdistuvan jatkuvan vääristelyn, halveksunnan ja uppiniskaisuuden ja ilmeisesti jumalattomaan Vastarintaan kuuluvien kirjoittajien rynnäkön vuoksi) kirjoittamisen Magneettimediassa, ja olen pyytänyt tilini lopettamista siellä (mikä toteutettiinkin).

  Miksi tämä nyt sitten niin tärkeää on, että siitä täytyy tänne kirjoittaa oikein kommentti? En kirjoita tätä siksi, että kyseessä on minä, vaan siksi, että kyseessä on Jumalan sana, jota olen julistanut. Olen ollut liki ainoa, joka on Magneettimediassa (joka sekin kuuluu jumalattoman vastarintaliikkeen piiriin) julistanut oikeaa Jumalan sanaa, ja kun nyt julistukseni on sysätty sivuun sekä sydämissä että ko. sivustolla fyysisestikin (sensuuri), olen katsonut parhaaksi poistua kyseiseltä jumalattomalta sivustolta kokonaan.

  Kanssani lähtee siis Jumalan sana, siis oikea Jumalan sana (vääristelijöitä ja väärentäjiä sinne toki edelleen jää). Silloin Magneettimedia jää nyt kokonaan perkeleen ja Suomen tuhoamisen sivustoksi (jumalaton, Kristuksessa uudestisyntymätön ihminen on luonnostaan perkeleen ja synnin ORJA ja Jumalan vihan sytyttäjä). Suomen kansan syntien vuoksi Jumalan viha pysyy Suomen kansan yllä, Joh. 3:36. Mikään vastarintaliike tai elämän-, selittelyn- tai hurskastelunakrobatia ei pelasta Suomen kansaa, sillä kyseinen akrobatia, parannuksenteon (katumus + usko) laiminlyödessään, ainoastaan lisää Jumalan vihaa ja maan ja kansan tuhoutumista. Jumalaton vastarintaliike ja sen sivustot (mm. Magneettimedia) voivat vain tuhota maata ja kansaa, tekivät mitä tekivät. Ja koska kyseessä on AKTIIVINEN ja HYÖKKÄÄVÄ vastarintaliike, se on Suomessa juuri se taho, joka kaikkein voimakkaimmin nousee Jumalan käden alle nöyrtymistä vastaan ja kaikkein voimakkaimmin korottaa perkelettä (jumalaton kansa on perkeleen orja) ja kaikkea tuhoutumista. Jumalaton vastarintaliike ja sen Magneettimedia ovat etunenässä, aktiivisesti, tuhoamassa Suomea. Syynä jumalattomuus, rynnäkkö elävää Jumalaa vastaan, hybris.

  Jumalan viha kansan yltä poistuu vain parannuksen kautta, sydämen katumuksen ja sydämen uskon kautta. Sen parannuksen aikaansaaja ja vaikuttaja on Jeesus Kristus itse (ei ihminen omin voimin), joka vaikuttaa sanassaan (Raamatussa; sen kirjoittaja Pyhä Henki on Jeesuksen Henki, Room. 8:9; Fil. 1:19). Lain (käskyjen) sanaan liittyessään Jeesus vaikuttaa sydämen katumuksen (sydämen epätoivon ja hädän syntien ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi), ja evankeliumin sanaan liittyessään Jeesus vaikuttaa sydämen uskon (uskon hänen suorittamaansa sijaissovitukseen ristillä ja ylösnousemuksessa, so. uskon syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä). Vastarinnan ja Magneettimedian (ja koko Suomen kansan) toiminta perustuu tuon Raamatun sanan sydämeen kohdistuvan vaikutuksen VASTUSTAMISEEN (välikappaleen, so. sanan, kasteen ja ehtoollisen, välityksellä vaikuttavaa Jumalaa voidaan vastustaa, mutta suoraan, esimerkiksi vihassaan, vaikuttavaa Jumalaa kukaan ei voi vastustaa tai estää). Silloin kaikki täällä yksinomaan vastustavat parannusta, pelastumista ja Jumalan vihan leppymistä ja siten suoraan syöksevät itsensä ja koko maan kärsimyksiin ja tuhoon. Kun parannus hylätään, mikään ei voi estää maan ja kansan tuhoutumista.

  Siksi ajattelin kirjoittaa kommentin tästä.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • vir oriens sanoo:

   Vaikka olen poistunut kokonaan Magneettimediasta, lausun vielä vakavan varoituksen ko. sivustosta, sillä tänään siellä julkaistiin kauhea (ja mielestäni suorastaan mielenvikainen) artikkeli ”Juutalaisten uskonnollinen merkitys edustaa nykyisen kasaarimafian pyrkimyksiä”,

   http://www.magneettimedia.com/juutalaisten-uskonnollinen-merkitys-edustaa-nykyisen-kasaarimafian-pyrkimyksia/

   Artikkelin on nähtävästi kirjoittanut Benjamin Kivilohkare, ja Markku Juutinen on liittänyt mukaan omia huomautuksiaan. Molemmat edustavat swedenborgilaista Nova Hierosolyma ry:tä (osoite novahierosolyma.fi).

   Kyseisessä artikkelissa kaikki ns. vastarintaliikkeen toiminta (sikäli kuin Kivilohkareesta ja Juutisesta riippuu) perustetaan harhaoppisen Emanuel Swedenborgin näkyihin, jotka muka ovat ”lopullinen ja oikea tieto Jumalasta” ja joiden avulla ”voidaan estää perkeleen tuhotyö” ja pelastaa ihmiskunta perkeleeltä (swedenborgilaisuus on siis Magneettimedian ”vastarintaliike”).

   Olen Magneettimedian itsensä sivuilla kumonnut swedenborgilaisen harhaopin (mm. 6.4.2015 julkaistun artikkelin ”Mikä on Talmudin henki?” kommenttiosiossa). Swedenborgilaisuus mm. hylkää kaikki muut Raamatun kirjat paitsi evankeliumit ja Ilmestyskirjan (jotka nekin tulkitaan Swedenborgin näkyihin soveltuvasti). Swedenborgilaisuus on pelkkää Swedenborgin näkyjen opetusta, ei muuta (ei mitään yhteyttä Raamattuun, oikeaan Jumalaan tai oikeaan Jeesukseen).

   Vaikka jokainen löytää ko. artikkelin tekstin Magneettimediasta, liitän tähän muutaman otteen:

   ”Kristittyjen erehdys johtuu siitä, etteivät he tunne Sanan sisäistä merkitystä – – Jumala piti lupauksensa Pyhän Maan antamisesta Jaa¬kobin jälkeläisille (1 Moos. 35:11, 12), joita myös kasaarit henkisesti ovat. Israelin valtion perustaminen vuonna 1948 oli tämän lupauksen toteuttaminen. – – Uusi Jerusalem on Herran oma kirkko. Swedenborgin kautta tullut Taivaallinen Oppi on lopullinen ja oikea tieto Jumalasta, taivaasta ja helveteistä. Sen avulla voidaan estää perkeleen tuhotyö. Uusi Jerusalem on taisteleva kirkko, jonka tulee ikuisesti taistella perkelettä vastaan. – – Swedenborg paljastaa kasaarien luonteen ja pyrki¬myk¬set selvemmin kuin kukaan toinen psykologi, sillä hän tapasi kasaareja henkimaailmassa – – Swedenborg kuvasi myös muiden kansojen, kuin juutalaisten, kokemuksia henkimaailmassa. Hän kohtasi eri kansojen edustajia myös heidän helvetillisissä tiloissaan (henkinen tila). Hän kuvailee englantilaisten, saksalaisten, hollantilaisten, ruotsalaisten, jne. spirituaalisia tiloja fyysisen kuolemansa jälkeen, niin helvetissä kuin myös taivaassa. – – Swedenborg tapasi paljon juutalaisia henkimaailmassa – – henki¬maailmassa juuta¬laiset asuivat kaupungeissa, joissa oli ka¬duilla ulosteita nilk¬koihin asti – – Kasaarit ovat tänään jättiläismäinen, äärimmäisen hyvin or¬ganisoitunut mafia, jonka päämääränä on Talmudin opit: maa¬il¬man valloittaminen, kristittyjen tuhoaminen ja kaikkien kansojen alistaminen orjuuteen. – – Mutta näin asiat ovat taivaan valossa: taivaan valo paljastaa perkeleen olemuksen. – – Kasaarit ovat syy¬päitä lähes kaikkiin aikamme suuriin ongelmiin. – – Kasaarien vastainen taistelu on lähimmäisenrakkautta kor¬keimmassa muodossaan, sillä sen tavoitteena on koko ih¬miskunnan pelastaminen perkeleeltä.”

   Swedenborgilaiset eivät siis katso itseään kristityiksi. Nykyisen Israelin lukeminen Vanhan testamentin lupauksen täyttymykseksi on juutalaisuuden (ja sen vesittämien ”kristillisten” liikkeiden) julistusta, harhaa, sillä tuo lupaus (joka oli ehdollinen) toteutui jo VT:n aikana. Swedenborgilaisuutta kutsutaan ”Herran omaksi kirkoksi”, vaikka se on kokonaan kristinuskon ulkopuolella. Swedenborgilaisuus taistelee ihmisvoimin perkelettä vastaan, vaikka oikea taistelu on kristinusko (uskossa Jeesuksen sijaissovitukseen tapahtuvaa Jumalaan turvaamista ja rukousta Pyhässä Hengessä), ja JEESUS ON JO VOITTANUT PERKELEEN, 1. Joh. 3:8. (se voitto tulee omaksi uskossa Vapahtajaan).

   Koska swedenborgilaisuus on kokonaan kristinuskon ulkopuolella, se ja sen edustajat jäävät perkeleen lapsiksi, perkeleen orjiksi. Tässä swedenborgilaisuus ei millään tavalla poikkea maailman epäuskoisista (esim. juuri juutalaisuuden edustajista). Perimmiltään mikään ei erota Magneettimediaa juutalaisuudesta (molemmat hylkäävät kristinuskon ja koettavat perkeleen voimin, so. perkeleen orjuudessa elävien ihmisten voimin, ”pelastaa” ihmiskunnan).

   En välitä tämän enemmän puhua opillisista asioista, koska se on Suomessa 99,9-prosenttisesti turhaa. Muutama sana kuitenkin artikkelin kirjoittajasta Benjamin Kivilohkareesta ja hänen tasapainostaan swedenborgilaisuudessa. Kyseinen herra tappoi marraskuussa 2006 vaimonsa aseella (8 laukausta kasvoihin). Hänet todettiin syyntakeettomaksi ja sijoitettiin pakkohoitoon Nivanniemen oikeuspsykiatriseen sairaalan (josta hän välillä karkasikin, v. 2011 Tanskaan). Kivilohkare (alun perinHuttunen, kuten googlettamalla selviää) oli lähiomaisten mukaan harjoittanut fyysistä ja henkistä väkivaltaa läheisiään kohtaan. Jo v. 2003 hän oli ampunut huoneen seinään. Mies on nähtävästi ainakin ennen ollut alkoholisti. Nämä tiedot löysin yksinkertaisesti googlettamalla hänen nimensä. Omasta swedenborgilaisuudestaan Kivilohkare on kertonut mainitun novahierosolyma-sivuston artikkelissa ”Swedenborg ja Benjamin” (linkki löytyy ko. sivuston etusivun ylälaidasta).

   Varoitan Magneettimediasta! Sama varoitus täytyy ulottaa koko ns. ”vastarintaliikkeeseen”, joka perustuu täyteen jumalattomuuteen. Parannuksentekoa ei näy missään. Kaikki toiminta tapahtuu perkeleen ja synnin orjuudessa, ja silloin toiminta on yksinomaan tuhoamista, tehtiin mitä tehtiin.

   Vesa-Ilkka Laurio

   • vir oriens sanoo:

    Lisään vielä, että muutenkin swedenborgilaisten ja juutalaisuuden perimmäinen veljeys (perkeleenpalvonta, Joh. 8:44) on saanut konkretiaa Suomessa. Kiteen ev.-lut. seurakunnassa ja Helsingin Töölön ev.-lut. seurakunnassa nimittäin eräs Itävallasta tullut mies (Hermann Aistrich) on pitänyt ja pitää kurssia nimeltä ”Juutalainen perimätieto ja Raamattu”, ja siinä näissä ”kristillisissä” seurakunnissa opetetaan ortodoksista juutalaisuutta (Talmudia ja kabbala-taikauskoa juutalaisen Friedrich Weinrebin teosten pohjalta), varsinkin Raamatun koko merkityksen kumoamista tuomalla Raamatun selitysperusteeksi juutalaisten rabbien ohjaaman gematrian, Raamatun tekstien selittämisen heprealaisen Raamatun kirjainten numeroarvojen ja niistä yhteenlaskettujen sanojen lukuarvojen perusteella (sanat, joilla on sama numeroarvo, yhdistetään, ja niin selitetään Raamattua, ”annetaan Raamatulle oikea sisäinen merkitys”). Näin valta yli Raamatun annetaan juutalaisille rabbeille ja heidän selityksilleen ja kristilliset seurakunnat muutetaan juutalaisiksi synagogiksi. Olen pyytänyt molempia seurakuntia (vaikken luterilaiseen kirkkoon tai mihinkään maanpäälliseen kirkkoon kuulukaan) lopettamaan kurssin, mutta turhaan. Tämä Aistrich on vakaumuksellinen swedenborgilaisuuden edustaja, ja hänellä on laaja swedenborgilainen kotikirjasto kotonaan (yritti käännyttää minutkin; asuu lähistöllä, siksi tiedän hänestä ja ko. kurssista). Swedenborgilaisuus (esim. Juutinen ja Magneettimedia) ja Talmud-juutalaisuus ajavat samaa asiaa, ovat likeisiä veljeksiä. Ehkä alun perinkin toimivat yhdessä (tätä olen aina epäillyt). Yrittävät tuhota kristinuskon ja siten pitää vallan perkeleellä ja hänen tuhotoimillaan (evankeliumi näet on ainoa voima, joka sitoo perkeleen, joka on henki, lankeemukseen joutunut enkeli). Suomen kansan luopumuksen vuoksi maa ja kansa ovat tuhoutumisprosessissa (siis Jumalan vihan kohteina), ja kaikki täällä tuhoutuu. Tuhoamista johtavat etunenässä aktiivisiksi ryhtyneet jumalattomat (perkeleen orjuudessa toimivat) ”vastarintaihmiset”. Kukaan ei enää kuule Jumalan sanaa (lakia tai evankeliumia) – kaikki on pimeyttä, hyvin syvää ja sakeaa pimeyttä.

   • vir oriens sanoo:

    Tuo Magneettimedian väite, että nykyinen Israelin valtio olisi Vanhan testamentin maalupauksen täyttymys, on kumottu Jepulisjepsiksen sivustollaan ”Totuuden henki” 31.3.2018 julkaisemassa artikkelissa ”Nykyinen Israelin valtio ei ole Raamatun ennustus”,

    https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2018/03/31/vale-israel/

    Vesa-Ilkka Laurio

 32. juksattu sanoo:

  New age hörhöt höpisee kolmannesta silmästä,katselin netistä filmejä miksi kolmatta silmää ei tule avata,yhdessä filmissä todettiin jeesuksen sanoneen minä olen tie.

  • Jepulisjepsis sanoo:

   En tiedä kuka aivan tosissaan noihin kolmas silmä, yms. nwohavantoja -kaltaisiin kouhotuksiin uskoo?
   Luulen, että näitä höpötyksiä on nostettu esille ja pidetään yllä, jotta voidaan tarvittaessa tehdä tietyt henkilöt/ryhmät naurunalaisiksi? Esimerkkinä; chemtrails, flat Earth ja teoriat ihmisroduista.

   Kuulin radiosta, että usein uskonto korvautuu aikuisiällä uskomuksilla, jos Kristillinen kotikasvatus jätetään pois lapsuudesta. Aikuisena aletaan sitten helposti uskoa esim. horoskooppeihin ja ties mihin. Ihmisista tulee aika helposti höynäytettäviä. Koukkuja löytyy kyllä. Nyt on muotia mindfulness. En suosittele sitäkään.
   Monet maallisista asioista hyvin perillä olevat, esim. Ole Dammegard jakavat kuulijoilleen kaikenlaisia harhaoppeja esim. webbisivuillaan. Ehkä nämäkin ovat jotain koukkuja ?

   • juksattu sanoo:

    Enpä tiedä mutta itse näin samantapaisen varoitus unen kuin tuo tyyppi videossa,seurasin sivusta kerrostaloa jonka edessä olevat ihmisiä imaistiin yksi toisensa perään sisälle taloon ja sisällä oleva mies vastaavasti hyppäsi ulkona olevaan ihmiseen samaan tapaan kuin matrix elokuvan agentti,

    • Jepulisjepsis sanoo:

     On muistettava, että Raamattu on saatettu loppuun ja siinä on ilmoitettu meille kaikki meille tarpeellinen tietous täältä iankaikkisuuteen. Itse en jaksa panostaa unien pohtimiseen ja tulkitsemiseen. Mulle riittää Jumalan Sana, eli Raamattu (1933,38)

     • juksattu sanoo:

      En minäkään pyri sekavia unia ymmärtämään mutta asiaan liittyen aika selkeä uni,onhan noita unia raamatussa ja jumala antaa tiedon ettei tarvitse itse kaivelemaan,mikäli kyseessä on on aivojen toimintahäiriöstä niin sitäkään ei kannata mennä pahentamaan kaikenmaailman ufojutuilla kun osalla on noilla tilanne mennyt pahemmaksi.

   • Burt Eriksson sanoo:

    NWO-havaintoja on kyllä erikoista kamaa. Piti aikoinaan tsekata mistä on kyse, mutta meininki meni lentokoneiden tupruttelemien kemikaalivanojen ja Saksa/”natsi”-juttujen myötä kovasti yli allekirjoittaneen kuolleiden ihosolujen muodostaman eloperäisen eriteen yli…

 33. juksattu sanoo:

 34. vir oriens sanoo:

  Kopioin tähän Magneettimediaan kirjoittamani kommentin, koska on hyvä – nykyisen ilmastohysterian vallitessa – tuoda laajemmin esiin, ettei ole olemassa mitään ihmisten toiminnasta syntyneiden kasvihuonekaasujen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Ilmasto on aina muuttunut luonnollisista syistä kautta historian, ja mitä viime aikoihin tulee, maapallon ilmaston lämpötila ei ole 18 vuoteen muuttunut lainkaan. Kopioin kommenttini tähän demokratia-aiheiseen blogikirjoitukseen, koska juuri demokratian surkeus on mahdollistanut ilmastohysterian levittämisen (ja muut valheet) tiedotusvälineiden kautta. Magneettimediaan (7.10.2018 julkaistun artikkelin ”Sauli Niinistö edustaa poliittista entiteettiä globaalin eliitin puolustajana kansaa vastaan” kommenttiosioon) kirjoittamani kommentti on seuraava:

  Ilmastohysteriasta ja sen motiiveista

  Seurattuani, kuinka kansaa vedätetään hartaasti ilmastonmuutoksella, joka muka johtuu ihmisten toiminnan johdosta lisääntyneistä kasvihuonekaasuista (esim. hiilidioksidi CO2, joka itse asiassa on elämälle täysin välttämätön kaasu) ja joka niin ollen on saatavissa kontrolliin vain muuttamalla ihmisten toimintaa, aloin tuntea sääliä kansaa kohtaan. Siksi tuon esiin pari aspektia totuuden suuntaan.

  Seuraavassa linkissä tuodaan esiin, että ilmasto on saatu valituilla alueilla lämpenemään lentokoneista ruiskutettujen kemikaalivanojen (esim. alumiinioksidia, strontiumia ja bariumia), siis ilmaan ruiskutettujen saasteiden, avulla:

  https://www.aircrap.org/2018/10/08/principal-cause-of-global-warming-air-pollution-not-greenhouse-gases/

  Principal Cause of Global Warming Air Pollution – Not Greenhouse Gases

  Esitys on laajempana seuraavassa pdf-dokumentissa:

  Click to access apmh.pdf

  Toinen esiin nostamani aspekti on esitetty seuraavassa linkissä:

  https://www.aircrap.org/2018/08/16/solaren-directed-energy-satellites-provide-california-power-and-weather-control/

  Linkin artikkelista käy ilmi, että kemikaalivanoja (chemtrails), lähinnä alumiinioksidia, ruiskutetaan kaikkialle liki kaikkina aikoina lentokoneista, koska niiden avulla voidaan kontrolloida säätä, tuottaa sähköä ja kohdistaa mikroaalto- ja lasersäteitä valittuihin kohteisiin maan päällä (ja tuhota ne).

  Avaruuteen on sijoitettu satelliitteja, jotka muuttavat auringon energian mikrosäteilyksi ja lasersäteilyksi. Tämä säteily voidaan kohdistaa maan päällä oleviin vastaanottoantenneihin, jotka muuttavat säteilyn sähköenergiaksi. Lisäksi mikrosäteilyn avulla avaruudesta (satelliiteista) voidaan kontrolloida ilmastoa, kun ko. säteilyn avulla voidaan lämmittää ilmakehään ruiskutettua alumiinioksidia ja muita johtavia partikkeleita. Näin ilmastoa voidaan muuttaa paikallisesti (esim. kuuma kesä Suomessa ja sopivasti lämpenevät kaudet sen vaikutelman vahvistamiseksi, että ilmasto on muka katastrofaalisesti lämpenemässä ja että ihmisten toimia tarvitaan – kyse on siis politiikasta). Mainittujen satelliittien tuottamalla mikrosäteilyllä voidaan myös liikutella ilmamassoja, aivan kuten HAARP-systeemillä, joka on maan päällä olevissa antenneissa tuotettu voimakas energiasäde, jolla lämmitetään ionosfääriä ja niin saadaan säteily taipumaan niin, että säteilyä voidaan kohdistaa takaisin maan päälle. HAARP:in avulla voidaan myös lämmittää ilmakehään ruiskutettuja chemtrails-partikkeleita ja siten kontrolloida säätä ja muuttaa ilmastoa.

  Satelliittien aurinkoenergiasta tuottamaa mikro- ja lasersäteilyä voidaan myös kohdistaa tiettyyn kohteeseen, esim. vain neliömetrin suuruiselle alueelle maan päällä. Niin voidaan tappaa ihmisiä, sytyttää tulipaloja, sulattaa panssarivaunuja, tuhota kaupunkeja jne.

  Syy siihen, että kansaa nyt voimallisesti vedätetään ja pelotellaan ”ilmastonmuutoksella”, on se, että kun kansa saadaan pelästymään, on helpompi saada se taipumaan siihen, että tarvitaan maailmanlaajoja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ihmiskunnan pelastamiseksi. Kansa saadaan suostumaan siihen, että nyt tarvitaan maailmanhallitus, yksi maailmanvaluutta ja jopa yksi maailmanuskonto (joka ei ole kristinusko). Kyseessä on vallankaappaus. Ihmiskuntaa johtamaan pannaan tietty ryhmä (joka nuo vedätykset ja ilmastomanipuloinnit on synnyttänytkin), ja muu ihmiskunta on heidän orjiaan. Tosin jumalaton ja julkisyntinen ihmiskunta on itse ansainnut kaiken tämän (Jumalan rangaistuksena), joten en valita asiasta. Kunhan totean – säälistä. Perkeleen temput alkavat olla fyysisestikin massiivisia (”ilmastonmuutoksen” lisäksi esimerkiksi velkarahajärjestelmä ja 911-petos, New Yorkin tornien tahallinen tuhoaminen ja syyn vierittäminen muille). Pian perkele varmaan kykenee chemtrailien ja säteilyn avulla luomaan näkyjä taivaalle, ja kaikki kansa varmasti uskoo niihin. Koko maailma on perkeleen vallassa, 1. Joh. 5:19.

  Vesa-Ilkka Laurio

 35. vir oriens sanoo:

  Demokratiasta (eli kansanvallasta eli perkeleen tyranniasta) kirjoitin vielä Magneettimediaan yhden kommentin ennen tuhoa. Kirjoitin sen muutama minuutti sitten, mutta koska tiedän, ettei Magneettimedian jumalaton (Vapahtajan hylkäävä) toimitus ja kannattajajoukko sitä hyväksy eikä julkaise, tarjoan sitä tänne. Jos se kyseiseen julkaisuun jotenkin kuitenkin pääsee, tarjosin sitä sen kirjoituksen ”Suomi varautuu 100 000 tunkeutujaan; huomioita ’maahanmuuttopolitiikasta'” (julk. 25.11.2018) kommenttiosastoon. Kommenttini on seuraava:

  Jumalaton saatanalauma (kyrpälauma, tämä Suomen kansa) on kutsunut ja tuonut maahan rikollisia, vihollisia, vihollisen sotilaita ja Vapahtajan pilkkaajia (siis ”pakolaisia”, ”turvapaikanhakijoita” jne.) ja hoivannut, huoltanut, kotouttanut ja hyysännyt heitä. Nyt nuo heidän ”hyvää ihmistä” teeskennellen tänne raahaamat vihollis-, rikollis- ja epäjumalanpalvelijajoukkiot raiskaavat tämän saatanalauman (Suomen kansan) ja tuhoavat sen. Ytimiin, aivan viimeisimpiin ytimiin asti ulottuvaa idiotiaa, saatanallisuutta ja kyrpämäisyyttä. Rikolliset ja raiskaajat tulee hirttää, kuten Jumala sanassaan käskee: ”se (esivalta, maan hallinto) ei MIEKKAA turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:4 Raamatussa). Kyrpälauma (Suomen kansa) päinvastoin on lakkauttanut kuolemanrangaistuksen, ettei vain rikollisia ja vihollisia (ja siis saatanaa) kunnolla tuomittaisi. Suomen esivalta on keikistelevä neitojoukkio (kohta fyysisestikin kaikki naisia ja lapsia), ja Suomen poliisi ei kykene hirttämään ketään. Uutisissa näkyi tänään poliisiylijohtaja, joka jo ulkoisesti on täysi nolla, ”ei mitään”. Seisookin kuin letku, niin että ihmetyttää, miten tuollainen letku pysyy pystyssä. Puhuukin pelkkää tyhjää. Suomen poliisikunnassa ja esivallassa ei ole yhtäkään kunnon miestä, tyhjää suoltavia neitejä kaikki. Missään ei ole kuulunut, että rikolliset ja raiskaajat tulee heti hirttää! Ei missään!

  Tosin saatanalauma (jumalaton Suomen kansa) on ansainnut virattoman esivallan ja kyvyttömät poliisit, ja koko Suomen kansan raiskaaminen ja tuhoaminen on täysin oikein ja ansaittua tälle röyhkeälle saatanalaumalle (Suomen kansalle). Tilanteessa ei siis ole mitään epäoikeudenmukaista. Koska KOKO Suomen kansa on sydämissään hylännyt Vapahtajan (Jeesuksen Kristuksen, Jumalan – ainoan Valtiaan ja Soturin), Jumalakin on hylännyt sen kokonaan saatanan (tuhon, raiskaamisen jne.) valtaan, eikä hirvittävää tuhoa ja ikuista helvettiä voi mitenkään estää. Tämä kansa kaikin voimin syöttää petoa, ja nyt peto on kasvanut niin suureksi, että se syö koko kansan. Kuten olen 10 vuotta sanonut.

  Vesa-Ilkka Laurio. Jumalan sanasta uudestisyntynyt Jumalan mies.

  • Burt Eriksson sanoo:

   Terve taas, Vesku!

   Apropoo, sinä kun aikoinasi kirjoittelit että hinteiltä sekä sodomiiteilta ynnä muilta kissanhännännostelijoilta tulisi munat maalata punaisiksi ja pistää marssille, niin eikös tuollainen ”pride”-tapahtuma (”pride”, engl. ”ylpeys”) ole juuri sitä itsensähäpäisyä ja vielä täysin omaehtoisestikin?

 36. Burt Eriksson sanoo:

  https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3592 ← Näyttää pysähtyneen nimien kertyminen aivan täysin. Kovin on vaikea uskoa tätä.

 37. juksattu sanoo:

 38. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Homoseksuaalisuus Suomessa hyväksyttävää ja oikein,

  https://yle.fi/urheilu/3-11048513

  Jumalan edessä se on syntiä ja ”kauhistus”:

  ”Älä makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus” (3. Moos. 18:22);

  ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13);

  ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat EIKÄ MIEHIMYKSET (homoseksuaalit), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10);

  ”lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille – – miehimyksille (homoseksuaaleille) – -” (1. Tim. 1:9-10);

  ”Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, KIIHKO, PAHA HIMO ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha” (Kol. 3:5-6; jakeet Room. 1:26-27 ilmoittavat homoseksuaalisuuden kiihkoksi ja pahaksi himoksi);

  ”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät, heidän SYDÄMENSÄ HIMOISSA, HYLJÄNNYT SAASTAISUUTEEN, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät HÄPEÄLLISIIN HIMOIHIN; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat KIIMOISSAAN syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, RIETTAUTTA JA VILLIINTYMISESTÄÄN SAANEET itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän KELVOTTOMAN MIELENSÄ VALTAAN, tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, VAILLA YMMÄRRYSTÄ, LUOTETTAVUUTTA, RAKKAUTTA JA LAUPEUTTA; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät” (Room. 1:22-32).

  Yllä oleva Roomalaiskirjeen kohta osoittaa, että homoseksuaalisuus on himoa, saastaisuutta, kiimaa, riettautta, villiintymistä ja kelvottomuutta. Homoseksuaalisuus ei ole rakkautta, vaan homoseksuaalit ovat ”vailla rakkautta”. Se on saastaista himoa, riettautta.

  Kyseinen Roomalaiskirjeen kohdan loppu ilmoittaa, että ne, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden, ovat kuoleman ansainneet. Virallinen Suomi (esim. linkin Yle) ja suuri osa Suomen kansaa hyväksyvät homoseksuaalisuuden, joten heitä odottaa kuolema, ikuinen helvetti.

  Sodoma ja Gomorra olivat virallisen homoseksuaalisuuden paikkoja, lue 1. Moos. 19. luku. Jumala hävitti ne täydellisesti: ”Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden. – – Aabraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä, katseli Sodomaan ja Gomorraan päin ja yli koko lakeuden, ja katso, maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. (jakeet 24, 25, 27, 28).

  Viralliselle Suomelle (esim. linkin Ylelle) ja Suomen kansalle Jumala lähettää varoituksen:

  ”Ja hän (Jumala) poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät” (2. Piet. 2:6);

  ”samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään IANKAIKKISEN TULEN RANGAISTUSTA” (Juud. 1:7).

  Tosin tiedän (kokemuksesta), etteivät virallinen Suomi (esim. Yle) ja Suomen kansan enemmistö kuule tuollaisia varoituksia. Kirjoitankin kommenttini lähinnä niille nuorille, joilla ei ole Jumalan sanan tuntemusta – että edes joku ehtisi vielä pelastua.

  Demokratia on suuri syy siihen, että homoseksuaalisuus leviää Suomessa kuin kulovalkea.

  Vesa-Ilkka Laurio

 39. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Yle uutisoi tänään: ”Päivi Räsäsen kirjoituksesta aloitetaan esitutkinta – Epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.” Uutistekstissä sanotaan mm.: ”Räsäsen kirjoitus ’Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi’ oli Raamattuun ja sen tulkintaan liittyvä, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskeva kannanotto. – – Valtakunnansyyttäjän mukaan on syytä epäillä, että asiassa on syyllistytty kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla.”

  https://yle.fi/uutiset/3-11050903

  Yllä olevassa kommentissani olevat raamatunkohdat osoittavat, että Jumalan silmissä (Raamattu on Pyhän Hengen, siis Jumalan, kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä, 2. Tim. 3:15-16; 2. Piet. 1:21; 1. Piet. 1:10-12) homoseksuaalisuus on ”kauhistus”, siis kauhistuttava synti. Homoseksuaalit ”eivät saa periä Jumalan valtakuntaa”, ts. he joutuvat ”kärsimään iankaikkisen tulen rangaistusta”. Homoseksuaalisuus on Raamatun mukaan edelleen ”sydämen himo”, ”häpeällinen himo”, ”kiima”, ”riettaus”, ”villiintyminen” ja ”sopimattomien tekemistä”. Homoseksuaalit Raamatun mukaan ”häpäisevät omat ruumiinsa”, ”ovat kelvottoman mielensä vallassa”, ja heidän tulee ”kuolettaa” itsessään tuollainen ”kiihko ja paha himo”.

  Raamatun mukaan myös ne, jotka hyväksyvät homoseksuaalisuuden (siis esim. suuri osa Suomen kansaa ja maan johto), ovat myös ”kuoleman ansainneet” (Room. 1:32).

  Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeissa 18-32 apostoli Paavali laajemminkin kuvaa naisen tekemän syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3. luku) turmelemaa ihmiskuntaa. Nainen lankesi syntiin ja toi maailmaan synnin lisäksi synnin seuraukset: kuoleman, kärsimykset, sairaudet, perkeleen vallassa olemisen ja helvetin (siksi Jumala sanoo naisesta: ”Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen”, 1. Tim. 2:11-14).

  Koko luonnollinen (= Kristuksessa pelastumaton) ihmiskunta on siis naisen ansiosta täydellisesti perkeleen ja synnin orjuudessa. Sellaiset orjat elävät kokonaan synnissä, vailla Jumalaa, ja muiden syntien ohella he harjoittavat myös homoseksuaalisuutta. Paavali sanoo kuvauksessaan (siis Room. 1. luvussa) syntiinlankeemuksen turmelemia ihmisiä edellä mainitun (homous ja sen olemus) ohella ”jumalattomiksi”, ”vääryyden tekijöiksi”, ”totuutta vääryyden vallassa pitäjiksi”, ”Jumalaa kunnioittamattomiksi”, ”ajatuksiltaan turhistuneiksi”, ”sydämeltään ymmärtämättömiksi ja pimeiksi”, ”tyhmiksi”, ”Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi muuttajiksi”, ”sydämensä himojen” harjoittajiksi, ”saastaisiksi”, ”Jumalan totuuden valheeseen vaihtajiksi”, ”luotua enemmän kuin Luojaa kunnioittaviksi ja palveleviksi”, (tässä välissä ”homoseksuaaleiksi”, ks. kuvaus yllä), ”Jumalan tuntemisesta luopuneiksi”, jotka (jakeet 29-32 suoraan Raamatusta:) ”ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.”

  Voidaan hilata mieleen kysymys: Epäileekö valtakunnansyyttäjä tai Suomen kansa Jumalaa (siis Raamattua) kansanryhmää vastaan kiihottamisesta? Halventaako Jumala homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla? Aloittaako valtakunnansyyttäjä esitutkinnan Jumalan kirjoituksesta (Raamatusta)?

  Repivätkö siis Suomi ja sen viranomaiset Jumalalta silmiä päästä? Onko Suomi jo täysin saatanan vallassa – Jeesus Kristus (Vapahtaja), Jumala, pelastuminen, autuus ja ikuinen elämä kokonaan maahan tallattuna (siis jopa kirkoissa)? Onko oikea ja ainoa Suomen vihollinen ja tuhoaja Suomi ja sen virkamiehet (ja etenkin Suomen naiset)?

  Onko sokeus Suomessa täydellinen, aukoton?

  Mitä itseeni tulee, niin sen tiedän varmuudella, että Suomen jumalaton ja julkisyntinen kansa ON nimenomaan ansainnut mainitun tuhoutumisen ja ikuisen hukkumisen. Ei siinä ole mitään epäoikeudenmukaista.

  Eikä Raamattu anna ihmiselle mitään IHMISARVOA. Jumala heittää kaikki ihmiset ikuiseen helvettiin, ”iankaikkisen tulen rangaistukseen”. Nykyiset ”ihmisoikeudet” ja ”ihmisarvo” ovat perkeleen oikeuksia ja perkeleenarvo, koska ihminen on luonnostaan täydellisesti perkeleen orja (naisen ansiosta).

  ”Joka ei usko (evankeliumia), se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16). Jumala tekee esitutkinnan, ei perkele (luonnollinen ihminen, perkeleen orja).

  Demokraattinen hallintomuoto on suuri syy siihen, että homoseksuaalisuus leviää kuin kulovalkea.

  (huom. Magneettimedia ei näytä julkaiseva tätä! Tapa sekin kosiskella kannattajia. Muita myöhemmin lähetettyjä on julkaistu).

  Vesa-Ilkka Laurio

 40. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Laitan nyt tämän vielä tänne. Magneettimediassa julkaistiin tänään 24.11.2019 artikkeli ”Sananvapauden kaventamisella pönkitetään poliittisen mafian valtarakenteita”,

  http://www.magneettimedia.com/sananvapauden-kaventamisella-ponkitetaan-poliittisen-mafian-valtarakenteita/

  ja kirjoitin sinne seuraavan kommentin:

  Muutama sana Markku Juutisen artikkelin ”Sananvapauden kaventamisella pönkitetään poliittisen mafian valtarakenteita” johdosta.

  Virallisesti sananvapaus = poliittinen mafia valtarakenteineen: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§. Maassa ei ole mitään muuta poliittista mafiaa kuin Suomen kansa. Kun kansa puhuu, poliittinen mafia puhuu. Kansa taas on saatanan kansa, kuten itse Jumala ilmoittaa, Room. 3:10-18; Room. 14:23; 1. Joh. 5:19; Ap. t. 26:18. Suomi on siis saatananpalvonnan yhteisö:

  ”Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?” (Luuk. 11:17-18; ks. myös Mark. 3:24-26);

  ”Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa; kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä?” (Matt. 12:26).

  Suomessa hääräävä poliittinen mafia on Suomen kansa, siis saatana. Kaikki luhistuu omasta mahdottomuudestaan kasaan. Kansan valta horjuu horjumistaan, eivätkä mitkään pakkotoimet tai pistimet auta. Kansan, siis saatanan, tahto = Suomen kansan etniskulttuurinen tuhoamisohjelma, ja kansan ylin tahto on tämän tuhoamisohjelman jatkuminen niin voimallisesti kuin mahdollista. Suomen kansan toiminta ei ole mitään muuta kuin isänmaan raiskausta, siis Jumalan vihan päälleen vetämistä, kaiken tuhoamista, Room. 3:10-18.

  Suomalainen itse on totalitäärinen sensuurimekanismi; eihän täällä muuta ole koskaan ollutkaan. Suomalaisen sananvapaus ja siis suomalainen mielipide itsessään on rikos:

  ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23). Suomalaisen jokainen ajatus, sana ja teko on siis rikos Jumalaa vastaan ja siten KAIKKEA vastaan. Jumalaa sanoo suomalaisista myös näin:

  ”Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä” (Room. 3:10-18).

  Suomalaisten ajattelukin on siis rikos ilman mitään ”tarkkailuja” ja ”sensurointeja”. Se on itsestään selvä asia.

  Mitä siis tulee ”uusliberalistiseen talousajatteluun”, sekin on suomalaisen luonnollista ajattelua, itselleen haalimista ja kaupankäynnillä rikastumista – jopa, mikäli mahdollista, koko maailman omistamista. Koska kansan lujalla päättäväisyydellä ylläpitämä velkarahajärjestelmä johtaa jatkuvasti pahenevaan rahanpuutteeseen kaikkialla yhteiskunnassa, kansa pian teurastaa toinen toisensa rahan saamiseksi itselle.

  ”Eurooppalaiset järjestäytyneet valtiot” romuttaa Euroopan väestö itse, ei ainoastaan jokin heidän yksittäinen toimensa. Mitä ”kansanmurhaprosessiin” tulee, eurooppalaiset itse ovat oma tuhonsa, itsemurha (Jumalan viha vie maalliseen tuhoutumiseen ja ikuiseen helvettiin):

  ”Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu, ja ne kansat hävitetään perinjuurin” (Jes. 60:12).

  Tulee siis helvetin tuomio Euroopan kansoille. Jos joku havittelee globaalin harvainvallan hegemonisia valtarakenteita, sitä ei tule, sillä kansat itse ovat globaali harvainvalta (demokratia, saatanan hirmutyrannia) valtarakenteineen jo nyt. Jos saatana riitaantuu itsensä kanssa, hänen valtakuntansa romahtaa. Euroopan kansat ovat jo nyt täysin ”robottimainen populaatio” (saatananpalvojien eli ihmisen ja hänen tahtonsa palvojien yhtenäinen ja yksiääninen joukko).

  Moraalittomuuden ja henkisen rappion syvyys vallitsee nimenomaan Suomen kansan keskuudessa: ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23). Koska Suomen virallisena pyrkimyksenä on turvata ensisijaisesti itsensä edut ja koska Suomen kansa on saatanan orjien joukko, niin silloin itse asiassa Suomen virallisena pyrkimyksenä on turvata saatanan (muukalaisen) edut. Siksi tänne tuodaan muukalaisia väärine (ihmistekoisine ja siis saatanasta nousevine) uskontoineen, jotka sytyttävät Jumalan vihan (kaikki tuhoutuu). Kansa itse = maanpetos. Siksi sitä pidetään arvossa, ”kunniallisena tekona”. Valtakunnansyyttäjän ja oikeuskanslerin tärkein tehtävä nykyisin olisikin suunnata syyttävät oikeudelliset huomiot rikollisen kansan toimintaan. Oikeustoimia pitäisi keskittää myös Suomen liittymisprosessiin saatanaan (evankeliumin opettamisen lopettamiseen kaikkialla ja siis Jumalan ja kaiken avun hylkäämiseen).

  Muuta pelastusta nykyisten länsimaisten valtioiden vapauttamiseen yhteiskunnallisesta rappiotilasta ei ole kuin täydellisen parannuksen (sydämen katumus + sydämen usko) tekeminen Jumalan edessä ja siis Jumalan vihan leppyminen. Koska kansan kurjistuminen hakee maksimipistettään, tarkoittaa se siirtymistä lopullisen tuomion tilaan. Kansa on kypsyttänyt itsensä tähän tilaan. Tässä tuomion tilassa murskautuu kaikki. Jumalan vihan edessä kansa on voimaton. Eräänä aamuna kansa tulee heräämään todellisuuteen, ja silloin pelleily on loppunut, Matt. 25:41.

 41. Ilkka vuori sanoo:

  Ensinnäkin äänioikeutta tulisi rajoittaa jollain tavalla.

 42. juksattu sanoo:

  Flu is a viral detox. Human cells manufacture virus, as a solvent/soap, to dissolve toxins that bacteria, and fungi can’t handle

 43. Tshang sanoo:

  Suomen johtava eliitti oli aika hirvittävää jo maailmansodan aikana. Tähän käsitykseen päätyyy viimeistään lukemalla kirjan Suomi myrskyn silmässä osa 2. Paljastu, että Mannerheim ja Ryti olisivat halunneet sotia Stalinin puolella Jatkosodan. Tähän olisi päädytty, jos Stalin olisi suvainnut ajoissa antaa johdolle jonkinlaisen kirjallisen lupauksen. Sitten olisi kieltäydytty ottamasta saksalaisia joukkoja Suomeen ja varauduttu sotaan Hitleriä vastaan Stalinin tuella. Myös Tannerille oli kerrottu asiasta ja yhdessä Tanner, Ryti ja Mannerheim odottivat ilosanomaa idästä. Aivan kuin kaikki olisivat olleet sosialidemokraatteja. No liberaaleilla ja sossuilla ei juuri ole eroa. Salonkikommareita ja kommunismin esiaste.

  Koko sodan sitten vehkeiltiin vihollisen kanssa. Sodittiin huonosti ja päästettiin venäläisiä moteista pakenemaan. Kirjassa väitetään, että Suomen ratkaisu saattoi ratkaista koko maailmansodan lopputuloksen. Siis sotimalla hartiavoimin maailma olisi pelastunut nyjkyisestä kurimuksesta. No oolihan Saksassakin paljon porukkaa, jotka sabotoivat sotaponnistuksia ja kavalsivat kaikki tiedot viholliselle. Siis ehkäpä Suomi ei kuitenkaan ratkaissut sotaa. Niin moni oli aivopesty tai lahjottu ymms. taistelemaan pimeyden voimien puolesta. Saksa ja Eurooppa ei saanut pelastua eikä irtautua saatanallisten pankkiirien otteesta. Kun isäntä Lännestä käski, piti valita jopa kommunismi.

  Suomen demokraattisessa systeemissä kaikki valtapuolueet tuolloin jo ottivat käskyt Ameriikasta ja Lontoosta. Ulkomaisia rapparivoimia toteltiin ehdottomasti. Tietenkin täytyy muistaa, että myös tilanne oli pitkään sellainen, että Saksan tilanne oli toivoton ja USA sekä länsimaat olivat yhdessä muun Euroopan kanssa aivan ylivertaisessa asemassa. Ulkopolitiikassa oli kuuneltava vahvemman ääntä. Mutta kun tämä Länsi oli myynyt Suomen kommunisteille ja Hitler pelastanut Talvisodassa ja vieläpä Ranska kaatunut, niin miksi silloin vielä valittiin Länsi ja kommunismi? Tämä on aivan hirvittävää.

  Sodan lopussahan Mannerheim laverteli kaiken mahdollisen informaation viholliselle. Luoaj ties mitä jo aiemminkin oli raportoitu. Tahvanaisen touhut lopetettiin jo 1941 tai 42 alussa. Tämän jälkeen on suhteita itään hoitanut joku muu. Miksi tästä ei ole paljastuksia? Onko toiminta ollut vielä inhottavampaa? Jotain voidaan kai päätellä kesästä 1944. Selkeästi tahallaan uhrattiin ainakin divisioona miehiä ja valtava varustus. Aivan kuin olisi ollut tarkoitus tehdä kansalle selväksi, että Itä-Karjalasta oli luovuttava ja rauha saatava aikaan. Jos lomalaiset olisi kutsuttu aiemmin ja Kanansta linnoitettu, joukkoja ei olisi tarvinnut vetää pois Itä-Karjalasta. Jotenkin hahmottuu käösitys, että Suomen kansa oli johtomme vatustaja. Kenties pahin kaikista ja periaatteellisin. Olivathan johtajamme jo valmiiksi vihollisen puolella. Luomassa kommunistista maailmaa, josssa Suomea mäfdätettiin eniten kahdesta suunnasta ja joka päätyisi väistämättä kansanvaihtoihin ja tuhoon kommunismissa. Tätä kaikkea Lännen johto edusti jo tuolloin ja oli kauan jo edustanut. Oliko kesän 44 tapahtumista sovittu jonkun toisen kuriirin välityksellä? Kun pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden.

  Mannerheim paljastuu kansallissosialismin ja Saksan vastaiseksi ja erittäin Venäjä-mieliseksi henkilöksi. No tämähän on tiedetty jo aiemmin. Pirullisen juonikkaasti ja paljon jopa kaikilta johtajiltakin välillä pimittäen hän luotsasi Suomen vihollisen puolelle ja sodan läpi. Kuuluisa Miekantuppipäiväkäskykin oli vain Hitlerin petkuttamista ja taipuminen tämän uhkavaatiumukseen kuuluttaa sotapäämäärät julkisesti. Myös kansaa huijattiin. Ihan kuinolisi taisteltu Suomen puolesta ja tavoiteltu heimoalueita. Kansa oli innoissaan, vaikka Stalinin kanssa käytiin sotaa puoliteholla. Mannerheim halusi Suoen häviävän jaVenäjän voittavan, koska oli sille tielle lähtenyt. Hän ei juuri erotu demokraattipoliitikoista. Rytihän oli anglofiili vapaamuurari ja liberaai edistyspuoluelainen eli varmaan sopisi nykyiseksi kansanvaihtajapoliitikoksi kuin nakutettu. Myös Paasikivi ja muut huippupoliitikot edustivat samankaltaista pimeytttä ja pankkiylivaltaa/länsivirtausta. Nationalismi oli kaiken alla jo salaa päävihollinen

  • Ville sanoo:

   Niimpä.

   On todella hyvä tämä Erkki Hautamäen kirjasarja. Varsinkin ensimmäinen osa oli jotain järkyttävää luettavaa, vaikka olinkin vuosien aikana eri lähteitä käyttäen jo saman suuntaisen hahmotelman sotien taustamotiiveista muodostanut. Sitten tuli vastaan vielä tämä kotimainen salaiseksi luokiteltu aineisto, joka yhdisti puuttuvia palasia. Sitä on mahdoton minun (tai kenenkään) sanoa, onko Hautamäen kirjoissa oleva absoluuttisesti totta, mutta aivan liian tarkkoja yksityiskohtia ovat päästäkeksityiksi. Joku asioihin perehtymätön ja ns. demokratian sokaisema ihminen, kun kirjan saisi luettua, niin paha mennä sanomaan, mitä hän tästä ajattelisi? Sairasta touhua.

   Mielestäni Hautamäki kuitenkin liikaa sokaistuu Marskin valokehästä ja ylistää ”meidän itsenäistä demokratiaamme”, joka säilyi suurten puristuksessa. En tiedä mistä johtuu Hautamäen näinkin pintapuolinen näkemys valtiomuotoamme kohtaan, mutta se on varmaa, Suomi säilyi , koska sen annettiin säilyä. Ainoa ja oikea vihollinenhan (tai oikeastaan ihmiskunnan pelastaja) oli Saksa, joka piti tuhota monen rintaman sodalla. Maantieteelliselle sijainnillemme emme mitään mahda.

   Saksa kävi siis lopulta puolustussotaa [[[heimon]]] mädättämää ja pankkijärjestelmänsä sekä mediansa avulla aivopesemää maailmaa vastaan. Jenkkien, Britannian, Ranskan ja NL:n takana olivat tuolloin, kuten nyt vuonna 2020, samat voimat, joten vallan huipulla nykyinen vastakkainasettelukin on vain näennäistä. Mitään dramaattista muutosta ei ole tapahtunut. Putin, Trumppi, Biden, Hillary, Merkel…kaikki samaa. Eurooppalaisuuden ja ihmiskunan vihollisuutta. Venäjä ja Jenkit eivät koskaan ole sotineet toisiaan vastaan. Molemmissa valtioissa [[[heimon]]] asema on turvattu ja erityinen. Vapaamuurarius kukoistaa ja tärkeimmät asemat yhteiskunnissa ovat juuri heidän tai muiden sisäpiiriläisten hallussa. Lopulta ei muuta tarvita kuin ”oikeanlaiset” koulutusohjelmat, historiankirjoitukset tai nukuttava media niin suuret massat taipuvat omasta tahdostaan tähän näytelmään.

  • Tshang sanoo:

   Marski ja rottakenraalit laskivat Säiniöllä 10 000 miestä pois mtista Öenngradia puolustamaan. Osa jopa kaluston kanssa. Myös Laatokam pohjoispuolen moteista läksi vihollisia lätkimään vesitse ilman kalustoa.

   Kaikki tämä vehkeily bolshevistisen blokin kanssa, jonka voitto tiesi kuitenkin kansanvaihtoa ennemmin tai myöhemmin. Rapparijohto ja Mannerheim olivat hirttäneet itsensä Länsimaiden johtajien orjiksi

 44. juksattu sanoo:

 45. juksattu sanoo:

  lavastus

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.