Demokratia on surkea hallitusmuoto

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa jälleen kerran Suomen kansan laaja enemmistö on äänestänyt samoja puolueita, jotka ovat olleet aiheuttamassa Suomen suvereniteetin menetystä EU:lle, talouden alasajoa sekä jatkuvaa velkaantumista. Tämä kuvaa karua todellisuutta kansan kyvystä valita itselleen päättäjät. Demokratia on kuitenkin iskostunut osaksi suomalaista ja länsimaalaista identiteettiä viimeisen reilun sadan vuoden aikana. Siitä on tullut tabu, jota ei saa kyseenalaistaa. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin vain illuusio kansanvallasta, joka ei millään tavalla takaa sitä, että asioita ajettaisiin kansan parhaaksi. Päinvastoin, demokratian aikakausi länsimaissa on ollut nimenomaan plutokratian voittokulkua ja kansainvälisen finanssieliitin mahtiaseman voimistuessa demokratian mielekkyyttä on voitu perustella materialistisen hyvinvoinnin murusilla, joita on tippunut rahaeliitin kaappaamasta kakusta samalla kun valtioita ja ihmisiä on ajettu velkaorjuuteen.

Miksi demokratia ei voi toimia käytännössä?

Suurimmalla osalla tavallisista ihmisistä ei ole normaalin arjen ja työnteon ohessa riittävästi aikaa perehtyä talouteen ja valtionhallintoon liittyviin asioihin. Monilla ei ole edes minkäänlaista kiinnostusta näitä asioita kohtaan, vaan käyttävät ennemmin vapaa-aikansa tosi-tv viihteen ja muun hömpän ääressä. Miten voidaan silloin perustella, että nämä ihmiset ovat oikeita päättämään ja valitsemaan kansakunnalle päätöksentekijät ja ne poliittiset sekä taloudelliset linjat, joita he edustavat?

Kuinka moni äänestäjä tietää esimerkiksi mikä on Euroopan Vakausmekanismi (EVM) tai mikä on Lissabonin sopimuksen sisältö ja mitä ne merkitsevät Suomen kannalta. Väittäisin että ei kovinkaan moni. Miksi siis tällaisten ihmisten, joilla ei ole päätöksentekoon riittävät tiedot, tulisi päättää asioista ja valita maan johto. Nythän suurimman osan äänestyspäätös ei perustu niinkään fakta-tietoihin, vaan enemmänkin äänestetään tunne- ja mielikuvien perusteella. Esimerkiksi jotain puoluetta saatetaan äänestää, kun suvussa on aina näin tehty tai jonkin puolueen kuvitellaan ajavan omaa etua tai oman sosiaaliluokan etua. Tässä kohtaan mennään jo pahasti metsään, sillä valtionjohdon pitäisi ajatella koko valtion eli siis koko kansan etua, eikä lobata jonkin tietyn ryhmän puolesta toisia vastaan. Oikeanlaisessa valtionhallinnossa ymmärretään kaikkien yhteiskunnan ryhmien tärkeys ja niiden vaikutus yhteiskunnan toimivuuteen. Sen sijaan nykyinen puoluepolitiikka johtaa vastakkainasetteluihin eri ihmisryhmien välillä. Tämä ei lopulta hyödytä ketään muuta, kuin kansainvälistä finanssieliittiä, joka rahoituksen tuoman vaikutusvallan ja hyvävelijärjestelmän ansiosta saa parhaiten edistettyä omaa agendaansa.

Ihmisten poliittinen muisti on hyvin lyhyt. Kuinka moni muistaa mitä päätöksiä kukin kansanedustaja tai puolue teki viimekaudella, sitä edellisellä kaudella tai vielä sitäkin edeltävällä kaudella? Ei kovinkaan moni. Näin ihmisten muisti antaa monet poliitikkojen virheet anteeksi ja aina samat edustajat ja puolueet valitaan vuodesta toiseen uudestaan valtaan, vaikka olisivat tehneet kansalle erittäin haitallisia päätöksiä, kuten esimerkiksi rahanluontioikeuden antamisen omalta keskuspankilta yksityisille kansainvälisille pankeille, jotka nyt sitten velkaorjuuttavat valtiota ja kansaa. Tämä kaikki johtaa siihen, että poliitikot eivät joudu helposti vastuuseen virheistään, mikä omalta osaltaan avaa lisää mahdollisuuksia korruptiolle ja rahanvallan palvelemiselle sen sijaan, että kaikessa päätöksenteossa aina ajettaisiin kansan etua.

Kuinka moni äänestäjä ottaa selvää äänestämänsä ehdokkaan taustoista? Onko ehdokkaalla oikeasti minkälaiset valmiudet tehdä päätöksiä Suomen kansan hyväksi? Onko hänellä sidonnaisuuksia hyvävelijärjestelmään tai johonkin muuhun sidosryhmään? Minkälaisia päätöksiä kyseinen edustaja on tehnyt eduskunnassa aikaisemmin? Jos nämä tiedot eivät ole selvillä, niin silloin ei pitäisi äänestääkään.

Sokkona äänestäminen niin sanotusti fiilis-pohjalta on lopulta suuri karhunpalvelus itselleen ja koko kansalle.  Tällä tavalla ei mitenkään voida saada oikeita ihmisiä tekemään oikeita ratkaisuja valtion hallintoon.

Äänestäjä ei voi mitenkään tietää varmuudella saako hänen äänestämänsä ehdokas tai puolue rahoitusta ja tukea kansainväliseltä pääomalta. Tällöin on todennäköisempää, että kyseinen edustaja ja puolue ajaa enemmän sponsorinsa asiaa kuin yksittäisen äänestäjän etua. Poliitikko pyrkii rakentamaan poliittista uraa. Valtionjohtaja ja -asioidenhoitaja sen sijaan ensisijaisesti tekee työtä kansan eli valtion hyväksi. Tämän vuoksi poliitikot ovat huonoja valtionasioidenhoitajia ja sen tulokset ovat vuosi vuodelta selvemmin nähtävissä.

Joskus demokratiaa puolustellaan sillä, että se on länsimaiden vaurauden perusta. Tämä väite ei pidä ollenkaan paikkaansa, sillä demokratialla on tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Materialistista vaurautta saadaa tekemällä tuottavaa työtä tai ottamalla velkaa, jolloin tuottava työ pitää siis tehdä tulevaisuudessa. Esimerkiksi Kiinan ja Venäjän keskiluokkien vaurauden nousu on juuri perustunut tuottavuuden ja velan kasvuun. Demokratiaahan näissä maissa ei ole, sillä Venäjälläkin se on tunnetusti korruptoitunutta näytelmää.

Suomessa keskiluokan vauraus perustuu nykyään pitkälti velkaantumiseen ja sen kautta saavutettuun materialistiseen hyvinvointiin. Jatkuvassa oravanpyörässä juokseminen ja velkaorjuuteen perustuva talousjärjestelmä, joka on tuolileikki, johtaakin sitten vastavuoroisesti stressiin, henkiseen pahoinvointiin ja putoamiskamppailuun, jossa on koko ajan tehtävä lujemmin töitä, tai joutuu liittymään työttömien kasvavaan armeijaan.

Länsimainen demokratia on peräisin valistuksen ajoilta. Koko valistus-liike oli käytännössä kansainvälisen juutalaisjohtoisen rahaeliitin käynnistämä hanke, jolla saatiin raivattua pois tieltä useiden valtioiden silloinen valtarakenne ja täten vahvistettua rahan valtaa. Demokratia on osa kommunismin liberalistista huijausta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikki saavat äänestää. Kaikilla ihmisillä on toki sama ihmisarvo, mutta muuten ihmiset ovat hyvin erilaisia. Tasa-arvo ja tasapäistäminen sen sijaan johtaa ongelmiin. Kaikki ihmiset eivät sovellu kaikkiin tehtäviin yhteiskunnassa. Demokratia johtaa kansan hajaannukseen, kun jokaiselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Mitä useampi kokki, sitä surkeampi soppa. Jokaisella ihmisellä on omat mielipiteensä ja mielihalunsa. Kun näiden mielihalujen annetaan olla ohjaavana tekijänä kansakunnan suunnan määrittämisessä, niin silloin lähdetään helposti menemään väärään suuntaan.

Demokratiasta aiheutuva kansan hajaannukseen johtava puoluepolitiikka sopii hyvin kansainväliselle finanssieliitille. He voivat ujuttaa omia asiamiehiään eri puolueisiin sekä sponsoroida käytännössä kaikkia puolueita. Tämä siis mahdollistaa hallitun opposition, jolloin mitään oppositiota ei oikeasti ole edes koskaan olemassa muuten kuin ihmisten mielikuvissa. Kun ihmiset kyllästyvät yhteen puolueeseen ja sen harjoittamaan politiikkaan, niin sitten he äänestävät toista puoluetta seuraavaksi, joka lopulta kuitenkin jatkaa lähes samalla linjalla kuin aikaisempi vallassa ollut puolue. Tästä johtuen suuria muutoksia kansan eduksi ei koskaan juurikaan politiikassa nähdä harvoja kosmeettisia etuja lukuunottamatta, joita silloin tällöin ripotellaan joillekin kansanryhmille. Tämä on ollut selvästi näkyvissä myös Suomessa, jossa kaikki kolme suurinta puoluetta ovat noudattaneet lähes samaa talouspolitiikkaa ja kannattaneet yhdessä rintamassa Euroopan Unionia ja Euro-valuuttaa, jotka vain takaavat vallan siirtymisen yhä enemmän kansalliselta tasolta kansainväliselle kentälle, jossa kansainväliset rahoittajat ovat vahvimmillaan. Mitään muutosta tähän ei kannata Suomessa odottaa niin kauan, kuin itse valtiojärjestelmässä ei tapahdu muutosta. Esimerkiksi protestipuolueena suurten joukkoon noussut Perussuomalaiset on nykyään myönteinen EU:lle ja Eurolle, eli siis palvelevat enemmän kansainvälisiä rahoittajia, kuin Suomen kansaa. Eräässä haastattelussa Timo Soini mainitsikin suoraan, että nykyistä rahajärjestelmää ei voi kyseenalaistaa, koska ne jotka sen tekevät ovat vaarassa. Perussuomalaisista ei siis ole pelastavaksi enkeliksi Suomelle, mutta kuinka moni äänestäjä on tästä tietoinen, kuinka moni äänestäjä on nähnyt tämän Timo Soinin haastattelun? Vastaus on, että ei kovinkaan moni ja jälleen kerran voidaan todeta, että näiden ihmisten ei tulisi äänestää, koska toiminnallaan he tekevät vahinkoa valtiolle ja siten lopulta myös itselleen.

Timo Soini talousdemokraatin haastattelussa:

Demokratia ja siihen liittyvä puoluepolitiikka johtaa rakenteelliseen korruptioon. Suomessakin puolueita tuetaan verovaroin, mikä on suorastaan käsittämätöntä. Kansan työnteolla siis varmistetaan, että samat virheitä tekevät poliitikot ja puolueet pysyvät paremmin vallassa jatkossakin. Valtion tärkeisiin virkamiestehtäviin nimitetään henkilöitä usein puoluetaustan pohjalta sen sijaan, että heitä nimitettäisiin heidän pätevyytensä tai korkean moraalin ja näyttöjen ansiosta. Jälleen kerran kansalla ei ole mitään tietoa näiden puolueiden virkamiesten sidonnaisuuksista hyvävelijärjestelmään tai kansainvälisiin rahoittajiin. Tämä johtaa siihen, että vallan tahtipuikkoa maassa heiluttaa todellisuudessa rahaeliitti ja kansanvallasta puhuminen on oikeasti surkeaa itsepetosta: kansainväliset rahoittajat tarjosivat ”keisarille” eli maan johdolle uudet vaatteet eli uuden hallitusmuodon, demokratian. Tämä kuulosti niin hienolta, että siihen oli niin mukava ja ”oikeamielistä” uskoa. Kuitenkin hetken järkeily ja asian tarkempi looginen arvioiminen osoittaa, että keisarilla ei ole vaatteita, eli maalla ei ole omaa hallitusmuotoa, vaan vallassa ovat juuri ne kansainväliset rahoittajat, jotka myivät onnistuneesti demokratian ajatuksen kansalle.

Nykyisiltä puolueilta on aivan turha odottaa ratkaisua tähän tilanteeseen, sillä nehän juuri elävät demokratiasta eivätkä tietenkään halua kyseenalaistaa omaa olemassaoloaan. Monet ihmiset uskovat sokeasti demokratiaan, eivätkä suostu näkemään todellisuutta, niin kuin pikkupoika näki H.C. Andersenin sadussa, että keisarilla ei ole oikeasti vaatteita. Länsimaissa opitaan lapsesta asti, että demokratia on vapautta (vaikka se on vienyt vapauden velkaorjuuden myötä). Lapsena omaksuttua doktriinia on enää vaikea lähteä muuttamaan ja kyseenalaistamaan vanhemmalla iällä ja monet ihmiset eivät kykene näkemään tilannetta laatikon ulkopuolelta, vaan pitävät nykyistä järjestelmää itsestäänselvyytenä ja parhaana mahdollisena, mitä ihmiskunta on saavuttanut. Kiteytettynä siis suurin osa ihmisistä niin Suomessa, kuin muuallakin länsimaissa elää valheessa. Tämä valhe on valistuksen liberalismin (eli kommunismin) antama kirous länsimaisille yhteiskunnille. Demokraattisten valtioiden saavutuksia ovat olleet mm. ydiniskut toisessa maailmansodassa siviilikohteisiin, lukemattomat sodat 1900- ja 2000- luvuilla, ihmisten terveyden tekeminen liiketoiminnaksi mm. lääkebusineksen myötä ja kaiken kruununa rahanluontioikeuden luovuttaminen valtiolta yksityiselle finanssieliitille, joka näin lopulta orjuuttaa kaikki kansat ja ryöstää niiden kansallisomaisuudet sekä aiheuttaa miljoonien työttömyyden, valtavat tuloerot ja kansan kurjistumisen.

Edellä esitettyjen argumenttien pohjalta ei voida siis tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen, kuin että demokratia on erittäin surkea valtiojärjestelmä, joka lopulta palvelee vain pientä eliittiä, joka demokratian alunperin juuri tähän tarkoitukseen kehitti.

Demokratia1

Mitä demokratian tilalle? 

Demokratian puolustelijat tyypillisesti esittävät, että mitään muutakaan parempaa hallintojärjestelmää ei ole olemassa. Itseasiassa paljon toimivampi järjestelmä olisi hyvin helppo kehittää. Valtionhallintoon voitaisiin valita ammattijohtajat, kuten mihin tahansa työhön haetaan pätevyyden ja hakemusten perusteella. Näin varmistettaisiin, että oikeasti pätevimmät pääsevät tekemään tätä tärkeää työtä kansan hyväksi sen sijaan, että heidän tilallaan on julkkiksia tai uransa laskuvaiheessa olevia viihdetaiteilijoita. Valinnan tekisivät aikaisemmat valtionjohtajat, mutta valintakriteerit olisi tarkasti laissa määritelty ja niihin kuuluisi, että valitsijoilla ja valittavilla ei ole mitään sidonnaisuussuhteita korruption välttämiseksi. Tämä vaatisi täysin läpinäkyvää yhteiskuntaa, jolloin johtoon hakevien menneisyys, rahoitustaustat ja sidosryhmät sekä hyvävelijärjestelmät tulisi selvittää viranomaisten toimesta. Läpinäkyvässä yhteiskunnassa ei muutenkaan tulisi olla sijaa hyvävelijärjestelmille ja salaseuroille tai vähintään näiden tulisi olla täysin kiellettyä niiltä, jotka osallistuvat yhteiskunnallisesti tärkeään hallinnolliseen toimintaan. Valtionhallintaan valittavien johtajien taustat tulisi olla julkisesti kaikkien tiedossa ja tarkistettavissa. Heillä ei myöskään tulisi olla liian merkittävää työhistoriaa kansainvälisen pääoman palveluksessa. Juuri nythän monet EU:n merkittävät virkamiehet ovat entisiä Goldman Sachsin työntekijöitä, eli pankin, joka oli omalla toiminnallaan edesauttamassa eurokriisin syntyä. Nyt nämä samaiset virkamiehet ovat pukkeina kaalimaan vartioina ja mahdollistamassa tukipaketteja kansainvälisille pankeille.

Valtionhallinnon virkojen tulisi aina olla määräaikaisia, jolloin estettäisiin vallan väärinkäyttö. Hallinnon perussääntönä olisi johtaa valtiota niin, että kaikesta työstä, oli se sitten yrittämistä, palkkatyötä, maanviljelyä, yksityistä tai julkista, tulisi tehdä kannattavaa ja sillä olisi mahdollisuus vaurastua sitä paremmin, mitä enemmän kyseinen työ tuo lisäarvoa yhteiskunnalle ja miten vaativaa kyseinen työ on ottaen huomioon myös opiskelun aiheuttaman vaativuuden. Valtio takaa siis minimitoimeentulon kaikille yhteiskunnan jäsenilleen, mutta sen päälle rakennettavan vaurauden tulee perustua omaan työhön ja ahkeruuteen markkinatalouden pelisäännöillä. Sen sijaan pääomalla tapahtuvaa keinottelua, kilpailutilanteen vääristämistä ja ihmisten hyväksikäyttöä tulisi estää voimakkaasti lain ja verotuksen avulla. Toisin sanoen valtionjohdon harjoittaman talousopin tulisi perustua kapitalismin ja sosialismin tai niiden välimuotojen sijaan distributismiin, eli varallisuuden hajautusjärjestelmään, joka tietenkin olisi täyttä myrkkyä Euroopan Unionin nykyisille valtiaille, eli kansainväliselle finanssieliitille.

Kategoria(t): Ajankohtaista, Velkatalouskapitalismi, Yleiset aiheet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

400 vastausta artikkeliin: Demokratia on surkea hallitusmuoto

 1. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Lopetettaessa tulee näitä loppurääppeitä, ja ne liittyvät tällä kertaa Magneettimediaan, jonne olen eniten kirjoittanut. Rääppeet ovat ilmaan roikkumaan jääneitä kommenttejani, joita Magneettimedia ei julkaissut, vaikka ottikin ne erityiseen hyväksyntäprosessiin. Koska rääppeissä on tärkeänpuoleista asiaa ja iloistakin asiaa, ajattelin tuoda ”rääppeeni” täällä julki. Halukkaat voivat tietenkin julkaista ne Magneettimediassa (siihen annan tässä luvan).

  Ensimmäinen MM:ssa julkaisematta jätetty kommenttini on yllättäen lyhyt jatkokommenttini, joka oli vastausta tai jatkoa useampaankin bolshevismia ja sen väitettyä ”torjumista” sodassa koskevaan kommenttiin (omaani ja toisten) täällä (asiaa koskevat kommentit loppupuolella):

  http://magneettimedia.com/nizzan-keta-terrorismi-ja-raiskaukset-palvelevat-taustat

  Kommenttini oli tämä:

  ”Koko Suomen kansa on bolshevistinen, pikkujuutalaisista koostuva kansa. Sitähän, juutalaista bolshevismia ja ateismia, kaikki täällä on aina ollut. Ja siihen kaikki yhä tähtää. Itsetoteutukseen. ’Kansan vapauteen’.”

  Muut MM:n julkaisematta jättämät kommenttini liittyvät nimimerkkiin ”Pekka”.

  Pekka kysyi minulta (sama linkki kuin yllä): ”Ilmoitit toisessa viestissäsi, että et enää kirjoittele näille Magneettimedian sivuille. Olet myös aikaisemmin antanut samoja lupauksia. Miksi et pidä lupauksiasi?”

  Vastasin Pekalle:

  ”No tänäänkin lopetettuani (kahta viimeistä kommenttiani ei ole vielä julkaistu, koska toimitus viivyttää viestejäni) sisimpääni alkoi virrata suuri ja autuas riemu (Pyhä Henki, Jumala sydämessäni), ja riemuissani minä jopa tanssahtelin. Tuli suuri halu juhlia, ja ostin, Pekka, kaupasta 2 munkkirinkeliä, 2 wieneriä, 3 korvapuustia ja 2 vaniljajäätelöpurkkia. Keitin kahvit ja kahvittelin, ja kuuntelin Creedence Clearwater Revivalin kokoelma-CD:tä, varsinkin kappaletta ’Run through the jungle’ (’Juokse saatanalauman läpi’). Päivä on mennyt riemussa, tanssien, kahvitellen, kuunnellen ’Run throughia’. Tanssin, ja sydämeni riemuitsee (olen saatanalaumasta irti!). Tanssin ja riemuitsen, tanssin ja riemuitsen, ja Ps. 2 – – – – ja Ps. 5, Ps. 9, Ps. 27, Ps. 28, Ps. 30, Ps. 31, Ps. 98, Ps. 116! Mikä suunnaton riemu!’”

  Jatkokommenttini tuohon omaan kommenttiini:

  ”Yllä olevan vastaukseni Pekalle kirjoitin 18.7.2016 klo 15.21 (M-median aikaan 14.21), tiedoksi Pekalle, jos viestini julkaisu viivästyy tuntikaupalla tai vuorokausia (tai jotkut ikuisuuden). Kaikki viestini menevät ’odottamaan hyväksyntää’, you know. Did you know?”

  Toinen jatkokommenttini tuohon omaan kommenttiini:

  ”Mainittu CCR:n kappale löytyy täältä:

  tai:

  https://www.youtube.com/watch?v=PNpIbAkPSOQ (täällä kohdassa 0:42 viiden sanan tekstinä).”

  Koska huomasin Pekan kommentoivan MM:ssa toisessakin jutussa, täällä:

  http://magneettimedia.com/siemenoljyt-altistavat-parkinsonin-taudille-valta-naita

  päätin antaa sinnekin Pekalle tiedoksi, että olen vastannut hänelle tuossa Nizza-jutussa.

  Kun Pekka kirjoitti MM:n siemenöljyjutussa näin:

  ”Terveellisiä öljyjä ovat myös kylmäpuristetut ja luomulaatuiset: pellavansiemenöljy, camelinaöljy ja hamppuöljy. Ne sisältävät runsaasti Omega-3 rasvahappoja. Niitä tulee säilyttää jääkaapissa ja ne eivät sovellu paistamiseen. Nautitaan 1 – 2 rkl päivässä”,

  kirjoitin hänelle siihen kommentin:

  ”Pekka, julkaisin (tänään klo 15.21, M-median aikaan 14.21) sinulle vastauksen kommenttiisi täällä:

  Nizzan: ketä ”terrorismi” ja raiskaukset palvelevat? Taustat

  Koska olet kiinnostunut öljyämisestä, niin seuraavassa linkissä on hyvä video, josta käy ilmi, kuinka viholliset öljytään (ruma vihollinen on M-media, kaivaja-vihollinen on M-median kommentoijat):

  Huom. kommenttini menevät M-mediassa ’odottamaan hyväksyntää’, joten en tiedä, koska niitä julkaistaan jne.”

  Siinähän nuo loppurääppeet ovat. Koska usea Magneettimedian lukija lukee myös Totuusblokia, he löytävät täältä ainakin osittain selvitystä, jos jokin asia noissa yllä olevissa kohdissa jäi epäselväksi.

  Kiitos Totuusblokille!

 2. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Koska tässä demokratia-Suomessa eli ”yhteisrikollisuus- ja yhteissaatanallisuus-Suomessa” on enenevästi vaikeaa saada oikeaa totuutta julki, toivon voivani julkaista täällä seuraavat kaksi kommenttiani, jotka tänään taas jäivät ”odottamaan hyväksyntää” Magneettimediassa, tuossa rehellisten ihmisten itsepetoslehdessä ja siksi koko kansan eksyttämislehdessä, Suomen hybris-lehtien helmessä. Totuusblokihan sietää hyvin oikeaa totuutta.

  Ensimmäisen kommenttini kirjoitin vastauksena nimimerkin ”juha” kommenttiin 16.8.2016 at 16.58 seuraavan Magneettimedian artikkelin kommenttiosioon:

  http://magneettimedia.com/tietovuoto-soros-rahoittaa-pakkomonikulttuurisuutta-myos-suomessa/

  Kommenttini oli seuraava:

  VIELÄKÄÄN kukaan tässä lastenmurhaaja-, homojenhyväksyjä-, kirkonvesittäjä- ja jumalanpilkkaajakansassa ei näe syytä omassa itsessään (sydämessään, ytimessään Jumalan edessä), vaikka YKSIN siellä syy ja AINOA vihollinen on, ei missään muualla (jos ihminen tai kansa tekee parannuksen, Jumalan viha poistuu ja hän vie ITSE pois vitsaukset). Kun Kristus (syntien anteeksiantamus) on kaikkialla hylätty, koko kansa on jäänyt saatanan orjien joukkioksi (Ap. t. 26:18), joka nykyisin julistaa kiivaasti itsensä (siis saatanan, ihmisen oma tahtohan on saatanan pää ja ihmisen koko ”valkoinen” minuus on saatana hänessä, joten koko Suomi on saatana) vapautta ja pelastumista, synnyttäen Jumalan raivon. Sytyttämänne Jumalan viha teidän tuhoaa; olette hybriksessänne ja luihuudessanne keskellä sitä. Myrkyllinen saatanalauma, kaikki te – petätte kaiken, myös itsenne. Sen vuoksi Jumala on, syystä, heittänyt viholliset ja rikolliset niskaanne, tuhoamaan teidät. Näin tapahtuu oikeus.

  Hirvittävä rääkyjä- ja petturilauma.

  Joona 3. luku.

  Vesa-Ilkka Laurio

  Toisen kommenttini kirjoitin vastauksena nimimerkin ”juha” kommenttiin 16.8.2016 at 17.27 seuraavan Magneettimedian artikkelin kommenttiosioon:

  http://magneettimedia.com/sisaministerio-vasemmistovakivalta-ei-ole-tuomittavaa-maahanmuuttovastaiset-julisteet-ovat/

  Kommenttini oli seuraava:

  ”Sinivalkoiselle arvo-Suomelle” ja sen ”kristikunnalle” (koko luihulle saatanalaumalle):

  VIELÄKÄÄN kukaan tässä lastenmurhaaja-, homojenhyväksyjä-, kirkonvesittäjä- ja jumalanpilkkaajakansassa ei näe syytä omassa itsessään (sydämessään, ytimessään Jumalan edessä), vaikka YKSIN siellä syy ja AINOA vihollinen on, ei missään muualla (jos ihminen tai kansa tekee parannuksen, Jumalan viha poistuu ja hän vie ITSE pois vitsaukset). Kun Kristus (syntien anteeksiantamus) on kaikkialla hylätty, koko kansa on jäänyt saatanan orjien joukkioksi (Ap. t. 26:18), joka nykyisin julistaa kiivaasti itsensä (siis saatanan, ihmisen oma tahtohan on saatanan pää ja ihmisen koko ”valkoinen” minuus on saatana hänessä, joten koko Suomi on saatana) vapautta ja pelastumista, synnyttäen Jumalan raivon. Sytyttämänne Jumalan viha teidän tuhoaa; olette hybriksessänne ja luihuudessanne keskellä sitä. Myrkyllinen saatanalauma, kaikki te – petätte kaiken, myös itsenne. Sen vuoksi Jumala on, syystä, heittänyt viholliset ja rikolliset niskaanne, tuhoamaan teidät. Näin tapahtuu oikeus.

  Hirvittävä rääkyjä- ja petturilauma.

  Joona 3. luku.

  Sen sijaan että oltaisiin rehellisiä ja suostuttaisiin oikeaan totuuteen, syytä etsitään – viimeiseen asti – muista. Suomi on saatanan vihoviimeistä pohjasakkaa, todella luihu ja myrkyllinen saastaläjä.

  Vesa-Ilkka Laurio

  **********************

  Siinä kommenttini. Luulen kovasti, että ne ovat viimeiset ennen kuin Jumalan vihan ruoska todella voimalla pyyhkii tämän saatanalauman (Suomen kansan) yli. Huoli siitä on syy siihen, että vielä halusin kirjoittaa nuo kommenttini. Ehkä joku vielä ehtii tulla parannukseen ja pelastua.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Ei ole Magneettimedia julkaissut kommenttejani. Ja vaikka myöhemmin julkaisikin, kommenttini eivät myöhästyneinä ilmesty uusien kommenttien listaan eikä juuri kukaan huomaa, että olisin kommentoinut lainkaan (valheruhinaiden taktiikka tämäkin; tätä MM on käyttänyt minua ja totuutta vastaan jo pitkään). Sen sijaan Magneettimedia on käynnä kristinuskon (totuuden) vastaista vääristelyä ja suoranaista pilkkaa. Olen edelleen vakuuttunut, että Magneettimedia on perustaltaan (toimitus ja taustajoukot) juutalainen ja juutalaisten ohjailema eksytyssivusto, tarkoituksena eliminoida pois todellinen vastarinta, Jumala ja Jeesus Kristus (tie Isän Jumalan yhteyteen), ja siten jättää kaikki saatanan valtaan (Ap. t. 26:18) ja juutalaisten ohjailtavaksi (vain Jeesuksessa Kristuksessa on valta ja voima saatanaa vastaan). Monet suomalaiset Magneettimedia on eksyttänyt saatanan valtaan ja syntisen ihmisen ”vastarintaan” (fyysiseen sotaan – juutalaisten päämäärään). Yhtä suuri osa Magneettimedian kommentoijista on suoraan (teksteistä päätellen) juutalaisia, kuten olen alusta asti epäillyt. Kun samalla Jeesuksen Kristuksen julistus (minun kommenttini) pyritään sulkemaan pois ja jumalattomien kontrolliin, Magneettimedia joka tapauksessa on ytimeltään saatanallinen ja juutalainen – kauhea petturisivusto, pohjana perimmäinen valhe. Valitettavasti suomalaiset ovat vietävissä tähän, koska jo alun perinkin ovat Jeesuksen Kristuksen kieltäjiä ja omassa syntisessä itsessään rypeviä perkeleenrääpäleitä. Sääli, että totuussivustot nimenomaan sulkevat pois totuuden. Mutta sehän juuri on hybistä, ylpeää uhmamieltä Jumalaa vastaan – suomalaisuuden ja juutalaisuuden perustaa. Suomen vapausliike on kammottava orjuutusliike, orjuuttaa saatanaan, juutalaisuuteen, tuhoonj – ja ikuiseen helvettiin. Kehotan oikeita sydämen kristittyjä (jos sellaisia Suomessa on) karttamaan Magneettimediaa, totuuden kieltäjäsivustoa, joka ytimessään on juutalaisten ohjailema. Kaikki muukin Suomessa nykyisin on saatanasta.

   Aivan kauheaa on tuo, että suomalainen totuussivusto aktiivisesti, vihollisten voimalla ja yhteistyössä heidän kanssaan, sulkee pois totuuden, Jumalan ja hänen sanansa, ja ajaa perimmäistä valhetta (saatanan totuutta) ja synnin valtaa – saatanaa. Tämä juuri on perimmäistä suomalaisuutta, sen ydin. Myrkyllinen saatanallisuus tuhoaa kaiken. Käytännössä kaikki suomalaiset ovat pikkujuutalaisia. Kaikkialla valhe julistetaan totuudeksi. Magneettimedia ei tee poikkeusta. Suomi hukkuu.

 3. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Yksi syy demokratian jatkuvaan kannatukseen lienee se, että siinä saa vapaasti tappaa ja tuhota ja kansa saa sillä tavalla toteuttaa itseään.

  Kun Jumala 5. käskyssään sanoo: ”Älä tapa”, niin hän sanoo: ”Sinä tapat (sydämessäsi, moni myös ulkonaisin teoin)”. Tämä käsky julistaa kaikki suomalaiset (kuten kaikki muutkin ihmiset maan päällä) tappajiksi. Sydämen viha on murhaamista:

  ”Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja” (1. Joh. 3:15).

  Suomen kansa on murhannut jo 700 000 lasta laillisissa aborteissa. Kansaa ei kiinnosta, mihin heidän murhaamiensa lasten sielut joutuvat. Kukaan Suomessa ei ole kelvollinen yhdenkään lapsen vanhemmaksi.

  Kun Suomen kansa on kodeissa, kouluissa ja kirkoissa lopettanut (oikean) Jumalan sanan opettamisen lapsilleen, se heittää heidät ikuiseen kuolemaan, helvettiin. Suomi on kammottava tappokone. Sitä, tappokonetta, foorumeilla yritetään kynsin hampain puolustaa ja pelastaa.

  Kaikki, mitä Suomessa tapahtuu, on tappamista.

 4. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Demokratiassa eli yhteisperkeleenrääkymissontakaivossa esiintyy myös rääkymistä suuntaan ja toiseen (siksikin demokratia on surkea hallitusmuoto); seuraavassa yksi esimerkki. Eräällä M-kirjaimella alkavalla (nimen keskellä on g-kirjain) jumalattomien sivustolla eräs ”Fu Manchu” (kyseessä ilmeisesti nimihuijari) kirjoitti minulle 23 tuntia sitten seuraavan kommentin, nähtävästi totuuden (Jumalan sanan) esiintuomiseni johdosta:

  ”Annan paljon arvoa mitä kirjoittelet Laurio, mutta harmi ettet voi lähteä edes kaljalle….:)

  ”Itse sinnistelen tässä hyvin epänormaalissa Mailmassa mm juomalla muutaman oluen Perjantaina, Jos Jumala minua siitä syyttää niin So be it , antaudun, mutta koetan silti viestittää jumallaleni että olen sukupolvea joka syntyi tähän paskaan, Mind altering stufs…propaganda….lies…

  ”Olen myös Rock sukupolvea , My generation, London calling etc…” (kommentin lopussa on linkki The Who –yhtyeen rääkymiskappaleeseen ”My Generation”).

  Kirjoitin tälle ”Fu Manchulle” seuraavan vastauksen (huom. kyseinen jumalattomien sivusto ei ole julkaissut sitä; tuon vastaukseni tänne, koska siinä on JUMALAN sanaa):

  Koska annat paljon arvoa kirjoitteluilleni, niin annan sinulle kirjoitteluani lisää. En juovu viinistä vaan täytyn Hengestä, kuten Jumalan sana opastaa (ks. alla).

  Mutta mikä kännikala sinä olet? Huumeiden vetäjä (tekstistäsi päätellen)? Sinusta saa kuvan, että olet elosteleva rääpäle, jotka et näe vikaa omassa sydämessäsi vaan syytät itse Jumalaa! Siinä olet tämän kansan tyyppiedustaja. Koska siis haluat kuulla minua, niin kirjoitan seuraavaa:

  Minulla on viralliset (Jumalasta peräisin olevat) todisteet siitä, että olet tyhmä ja mieletön vaeltaja, pilkkaaja, remunpitäjä, voivottelija, vaikertelija, torailija, Herran teoilta silmänsä sulkeva, Herran sanan ylenkatsoja ja pilkkaaja, perkeleessä ja lihan himoissa vaeltaja ja vihan lapsi, joka olet kuollut rikoksiisi ja synteihisi ja matkalla helvettiin:

  ”Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte: ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä” (Ef. 5:15-20);

  ”Viini on pilkkaaja, väkijuoma remunpitäjä; eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee” (Snl. 20:1);

  ”Kenellä on voivotus, kenellä vaikerrus? Kenellä torat, kenellä valitus? Kenellä haavat ilman syytä? Kenellä sameat silmät? Niillä, jotka viinin ääressä viipyvät, jotka tulevat makujuomaa maistelemaan. Älä katsele viiniä, kuinka se punoittaa, kuinka se maljassa hohtaa ja helposti valahtaa alas. Lopulta se puree kuin käärme ja pistää kuin myrkkylisko” (Snl. 23:29-32);

  ”Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat ja iltamyöhään viipyvät viinistä hehkuvina! Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran tekoja he eivät tarkkaa, eivät näe hänen kättensä töitä. – – Voi niitä, jotka ovat urhoja viinin juonnissa ja aimomiehiä väkijuoman sekoittamisessa, jotka lahjuksesta julistavat syyllisen syyttömäksi ja ottavat oikeuden siltä, joka oikeassa on! Sen tähden, niin kuin tulen kieli syö oljet ja kuloheinä raukeaa liekkiin, niin heidän juurensa mätänee, ja heidän kukkansa hajoaa tomuna ilmaan, sillä he ovat ylenkatsoneet Herran Sebaotin lain ja pitäneet pilkkanansa Israelin Pyhän sanaa. Sen tähden syttyi Herran viha” (Jes. 5:11-12, 22-25);

  ”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Luuk. 21:34-36);

  ”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät – – juomarit eivätkä pilkkaajat – – saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor. 6:9-10);

  ”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin” (Ef. 2:1-3).

  Sinunkin raukan tulisi pukea päällesi Herra Jeesus Kristus (syntien anteeksiantamus) ja astua elämässäsi pyhityksen tielle:

  ”Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät” (Room. 13:13-14).

  Sillä tavalla pääset vapaaksi synneistäsi ja alat riemuita ja ”juopua” Pyhästä Hengestä, joka sydämestäsi virtaa:

  ”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ’Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi – – Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi’” (Joh. 8:31, 32, 36);

  ”Vapauteen Kristus vapautti meidät” (Gal. 5:1);

  ”Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: ’Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat’” (Joh. 7:37-38).

  Sinulta puuttuu Raamattu ja Jeesus Kristus – ja silloin kaikki. Raamattu on koko elämäsi ajan ollut saatavillasi (käytä 1933/1938 Raamattua).

 5. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tunnen nyt kyllä itseni hieman vaivautuneeksi, kun taas pyytäisin tilaa tuodakseni esiin Magneettimediassa hylätyksi tulleita kommenttejani. Tosin haluan ne julki yksin siitä syystä, että niissä on Jumalan sanaa, totuus siis, eikä se ole hävettävä asia.

  No, tänään huomasin, että yllä edellisissä kommenteissani esiin tuomani kommentit, jotka Magneettimedia oli pannut ”odottamaan hyväksyntää”, on nyt kokonaan poistettu sieltä (eivät enää edes ”odota hyväksyntää”). Samoin tänään yöllä ja aamulla kirjoittamani kolme kommenttia on kokonaan hylätty (poistuivat nekin ”odottaa hyväksyntää” -tilasta). Voin vain päätellä, että totuutta (oikeaa Jumalan sanaa) julistaviin kommentteihin kohdistuu demokratia- ja sananvapaus-Suomessa väkivaltainen demokratia ja väkivaltainen sananvapaus – totuus nuijitaan maan rakoon totuuden, demokratian ja sananvapauden nimissä. No, tämähän on vain kuva suomalaisen – ja koko kansan – tilasta. Keinolla millä hyvänsä suomalainen pyrkii tuhoamaan Jumalan sanan saavuttaakseen oman syntisen vapautensa ja omat syntiset oikeutensa – perkeleen vapauden ja perkeleen oikeudet. Kaikki tuo kulkee petollisesti ”totuuden” nimellä – ja tuhoaa Suomen.

  Koen tilanteen niin, että minut on kokonaan heitetty Magneettimedia ulkopuolelle. Koska näin on, loppuvat myös nämä hylättyjen kommenttieni esiin tuomiset täällä. Ja jos minulla on Suomessa enää kirjoitettavaa, on kai parasta avata sitä varten oma sivusto. Vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä Suomi ei ota vastaan totuutta, Jumalan sanaa. Jos minut työnnetään pois, olkoon niin. Kantakoon kansa seuraukset Jumalan sanan hylkäämisestään.

  Sitten näihin uusiin hylättyihin kommentteihini. Esitän ne kahtena eri kommenttina, koska ensimmäinen niistä on melko pitkä. Tuon esiin sekä sen kommentin, johon oma kommenttini on vastaus, että oman kommenttini.

  Ensimmäisen kommenttini kirjoitin Magneettimedian artikkeliin ”Juutalaistoimittaja Suomesta teki Azov-pataljoonalle propagandavideon” vastauksena kommenttiosiossa 21.8.2016 at 19.00 ilmestyneeseen kommenttiin;

  http://magneettimedia.com/juutalaistoimittaja-suomesta-teki-azov-pataljoonalle-propagandavideon/

  MAINITUSSA KOMMENTISSAAN NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  ”Tänään ymmärsin että Magneettimedia on ainoa vaihtoehtomedia, joka ei ole ns. vale-oppositiota. MV-lehti on pystyssä vain siksi, jotta kansalaiset saadaan tappelemaan keskenään ja jotta kaikkien viha kääntyisiä jokaista muslimia vastaan. Todellisuudessa Ilja Janitskin on vain siionistien perseennuolija. Sillä siionistit ovat se taho, joka on haittamaahanmuuton takana. Ja kaiken muunkin kansallisvaltioita ja tavallisia ihmisiä vastaan suunnatun toiminnan takana. Pankit, lääketehtaat, ravintosuositukset, kulttuurimarxismi – kaiken takana on saatanan synagooga – sionisti-eliitti, jolla ei ole mitään tekemistä oikeiden juutalaisten kanssa.

  ”Pelkkää valhetta täynnä koko tämä pahan vallassa oleva maailma ja kaikki mitä se edustaa. Kaikki mikä on tässä maailmassa suosittua ja esillä, edustaa pahaa ja on valheellista. Jo se että MV-lehti on niin paljon esillä, on merkki siitä, että ketä se palvelee. Minä palvelen Herraa ja paha on jo hävinnyt. Tämä nyt meneillään oleva on vain loppunäytös, ennen kuin Herra Jeesus tulee takaisin ja kaikki tuomitaan tekojensa ja tekemättä jättämistensä mukaan. Ainoa millä voit säästyä tulevasta tuomiosta on se että myönnät olevasi syntinen, haluat tehdä parannuksen ja uskot Jeesuksen sovittaneen kaikki syntisi. Anna itsesi ja koko elämäsi Jeesukselle, niin ei tarvitse enää huolta ja murhetta kantaa tämän maailman asioista. Kaikki uskonnot vievät saatanan syliin ja ovat ihmisen itsensä keksimiä valheita. Mitä luulet sen auttavan jos pavelet paavia, Mariaa, jotain kiveä tai patsasta tms.? Ainoastaa usko Herraan Jeesukseen tuo sielulle palastuksen. Usko ja uskonto ovat toistensa vastakohtia. Uskonnot ovat saatanan ovela juoni, joiden avulla inmisparat menevät helvettiin. Mikään oma teko tai oma hyvyys ei voi ketään pelastaa, sillä Jumalalle kelpaa ainoastaan synnitön ihminen. Ainoa synnitön ihminen maan päällä koskaan on Herra Jeesus – elävä Jumala ja Jumalan Poika. Sinä voit saada tämän synnittömän aseman antamalla Jeesuksen sovittaa syntisi. Jokaisen pitää tehdä oma valinta tässä elämässä. Joko otat Jeesuksen elämäsi Herraksi ja pelastut taivaan kotiin tai sitten et tee mitään ja uskot tämän maailman valheisiin, luotat itseesi, ja joudut ikuiseen kadotukseen, helvetin tuleen. Tämä maailma on Raamatun mukaan annettu saatanan hallintaan Jeesuksen paluuseen saakka. Siksi kaikki mitä maailma ihailee ja edustaa on läpeensä pahaa. Vain Herra on hyvä. Anna pelastaa itsesi ja ota Jeesus vastaan jo tänään. Et tarvitse muuta kuin synnintunnon ja tahdon tehdä parannuksen. Kun sydämestäsi haluat antaa elämäsi Jeesukselle, olet pelastunut. Rakas ystävä, valitse elämä, valitse Jeesus!”

  KIRJOITIN VASTINEEKSI SEURAAVAN KOMMENTIN:

  Mitä haittamaahanmuuttoon tulee, sen takana on itse Jumala, joka kyseisellä vitsauksella rankaisee kansaa sen syntien vuoksi (lastenmurhat aborteissa, homoseksuaalisuus, jumalanpilkka, naispappeus, kirkkojen vesittäminen jne.). Jumala on kaikkivaltias, kyllä sinun luulisi tietävän tämän, Ilm. 1:8; 4:8; 19:6. ”Siionistit” (kuten myös muslimit) ovat vain Jumalan väline, jolle sillekin tulee oma tuomio aikanaan. Jumala rankaisee ihmisten/kansojen syntejä toisten ihmisten/kansojen synneillä.

  Ei myöskään ole ”tavallisia ihmisiä”, sillä on vain perkeleen lapsia (syntiinlankeemuksen peruina kaikki ihmiset syntyvät luonnostaan perkeleen lapsina, joiden sydämessä vaikuttaa perkele) ja Jumalan lapsia (kristittyjä, jotka ovat uudestisyntyneet Jumalan sanasta, siinä vaikuttavasta Pyhästä Hengestä, ja joiden sydämessä vaikuttaa Pyhä Henki).

  Nykyiset ”oikeat juutalaiset” ovat fariseusten opillisia perillisiä (pyhänä kirjana Talmud), jotka (kuten nykysuomalaiset) Jeesuksen mukaan ovat ”isästä perkeleestä” ja ”murhaajia” ja ”valehtelijoita” (Joh. 8:44) ja jotka ovat matkalla helvettiin (Matt. 23:33). ”Sionistit” ovat ”oikeiden juutalaisten” kärkijoukko, edustajisto, joka on saanut valheillaan ja huijauksillaan mukaan paljon ei-juutalaisia ”hyödyllisiä idiootteja.”

  Talmudissaan (Gittin 57a) ”oikeat juutalaiset” ilmoittavat, että Jeesusta keitetään helvetissä kiehuvassa ulosteessa ja että ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä vaan eläimiä, joiden ainoa tehtävä on palvella juutalaisia.

  Muutama todiste siitä, että juutalaiset ovat Jumalan sanaa vastaan nousevia fariseuksia (joiden pyhä kirja on Talmud, Jeesuksen ajan ”perinnäissääntö”):

  ”Tämä ei ole mikään harvinainen käsitys, ja sitä esiintyy aika ajoin niin juutalaisten kuin kristittyjen keskuudessa – että juutalaisuus olisi heprealaisen Raamatun uskonto. Se on tietenkin väärä käsitys. Juutalaisuus ei ole Raamatun uskonto” (Rabbi Ben Zion Bokser: Judaism and the Christian Predicament, 1967, s., 59, 159);

  ”Babylonialainen Talmud edustaa Jumalaa lihassa” (Rabbi Jacob Neusner: Rabbinic Judaism, 1995, s. 62);

  Mizbeach Hazzahabh V ilmoittaa, että “mikään ei ole pyhän Talmudin yläpuolella”. Talmudin Erubin 21b sanoo jopa, että joka ei noudata rabbien säädöksiä (Talmudia), se on ansainnut kuoleman.

  ”Farisealaisuudesta tuli talmudismia, talmudismista tuli keskiaikaista rabbinismia ja keskiaikaisesta rabbinismista tuli modernia rabbinismia, mutta läpi kaikkien näiden nimenmuutosten, väistämättömien tapojen muutosten ja lain säätöjen muinaisten fariseusten henki säilyi muuttumattomana” (Rabbi Dr. Finkelstein: The Pharisees – The Sociological Background of Their Faith, s. xxi);

  ”Juutalainen uskonto, sellaisena kuin se nykyisin on, on tullut läpi vuosisatojen suoraan fariseuksilta. Heidän johtavat ajatuksensa ja metodinsa saivat ilmaisunsa hyvin laajassa kirjallisuudessa, josta hyvin suuri osa on yhä olemassa. Talmud on tuon kirjallisuuden laajin ja tärkein yksittäinen osa” (Universal Jewish Encyclopedia 1943, kohta ”Pharisees”);

  ”(Vuonna 70 j.Kr. tapahtuneen temppelin tuhoamisen jälkeen) fariseukset ohjasivat juutalaista elämää; koko juutalaisuuden historia rakennettiin uudelleen farisealaiselta näkökannalta. – – Farisealaisuus muovasi juutalaisuuden luonteen ja juutalaisen elämän ja ajatustavan näihin päiviin asti” (Jewish Encyclopedia 1905, luku ”Pharisees”);

  ”Kaikkien juutalaista uskontoa koskevien päätösten täytyy perustua Talmudiin” (Juutalaisen teologisen seminaarin professori Louis Finkelstein: The Jews – Their History, Culture, and Religion, 1949, s. 1332);

  ”Talmud on tähän päivään asti ollut juutalaisen uskonnon sydänveri. Mitä tahansa lakeja, tapoja tai seremonioita noudatammekaan – olimmepa ortodoksijuutalaisia, konservatiiveja, reformijuutalaisia tai vain ajoittaisia sentimentalisteja – me noudatamme Talmudia. Se on yhteinen lakimme” (Juutalainen Herman Wouk: This is my God: The Jewish Way of Life, 1959, s. 181);

  ”Nykyajan juutalainen on Talmudin tuote” (Michael Rodkinson englanninkielisen Talmud-käännöksensä sivulla XI).

  Mitä nimimerkin mainitsemiin ”tulevasta tuomiosta säästymiseen” ja ”pelastumiseen” tulee, niin Raamatun mukaan se tapahtuu uskosta, ei ihmisen teoista:

  ”Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” (Room. 3:28);

  ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta” (Ef. 2:8-9);

  ”mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista” (Gal. 2:16).

  Mainittu usko myöskään ei ole ihmisen teko; sen vaikuttaa Jumala yksin:

  ”(että tietäisitte), mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme – sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa” (Ef. 1:19-20);

  ”usko, jonka Jeesus vaikuttaa” (Ap. t. 3:16);

  ”uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala” (Kol. 2:12);

  ”ja minun (Paavalin) puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan” (1. Kor. 2:4-5);

  ”että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä ja suurella varmuudella – niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne – ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä, niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa” (1. Tess. 1:5-7);

  ”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt’” (Joh. 6:29).

  Usko on siis Jumalan teko. Sen synnyttää Jumalan sanassa vaikuttava Pyhä Henki (Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä) sydämessä – kyseessä on Jumalan voimavaikutus.

  Pelastuminen (Jumalan lapseksi tuleminen) kuvataan myös syntymiseksi Jumalan voimasta ja Jumalan sanasta, jossa Jumalan voima vaikuttaa:

  ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh. 1:12-13);

  ”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta” (Room. 10:17);

  ”olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta” (1. Piet. 1:23);

  ”Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla” (Jaak. 1:18).

  Selvää siis on, että sydämen usko on Jumalan sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen synnyttämä. Luonnollinen, Kristuksessa pelastumaton ihminen on täysin kyvytön synnyttämään uskoa itsessään, sillä hän on Jumalan vihollinen:

  ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä” (Joh. 6:44);

  ”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti” (1. Kor. 2:14);

  ”lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset” (Room. 8:7-8).

  Ihminen ei siis voi oman tahtonsa voimalla vaikuttaa uskoa itsessään ja pelastua. Usko ja pelastuminen ovat Jumalan teko. Ne, jotka omilla teoillaan ja tahdonratkaisuillaan haluavat pelastua, ovat kirottuja:

  ”Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia” (Gal. 3:10);

  Kuinka sitten nimimerkin kommentti sopii yllä sanottuun? Nimimerkki kirjoittaa:

  ”Ainoa millä voit säästyä tulevasta tuomiosta on se että myönnät olevasi syntinen, haluat tehdä parannuksen ja uskot Jeesuksen sovittaneen kaikki syntisi. Anna itsesi ja koko elämäsi Jeesukselle – – Mikään oma teko tai oma hyvyys ei voi ketään pelastaa – – Sinä voit saada tämän synnittömän aseman antamalla Jeesuksen sovittaa syntisi. Jokaisen pitää tehdä oma valinta tässä elämässä. Joko otat Jeesuksen elämäsi Herraksi ja pelastut taivaan kotiin tai… – – Anna pelastaa itsesi ja ota Jeesus vastaan jo tänään. Et tarvitse muuta kuin synnintunnon ja tahdon tehdä parannuksen. Kun sydämestäsi haluat antaa elämäsi Jeesukselle, olet pelastunut. Rakas ystävä, valitse elämä, valitse Jeesus!”

  Nimimerkki pitää uskoa ja pelastumista ihmisen omana tekona: myönnät olevasi – – haluat tehdä – – anna itsesi – – antamalla Jeesuksen sovittaa syntisi – – pitää tehdä oma valinta – – Joko otat – – Anna pelastaa itsesi ja ota Jeesus vastaan – – Et tarvitse muuta kuin synnintunnon ja tahdon tehdä parannuksen. Kun sydämestäsi haluat antaa elämäsi Jeesukselle, olet pelastunut. – – valitse elämä, valitse Jeesus!”

  Nimimerkin usko ja pelastuminen ovat ihmisen omia tekoja, vaikka Raamattu ilmoittaa luonnollisen ihmisen olevan kykenemätön omin voimin synnyttämään uskoa itsessään ja pelastamaan itseään. Raamatun mukaan usko ja pelastuminen ovat Jumalan sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen voimavaikutuksen aikaansaannosta.

  Nimimerkki onkin hurmahenki ja intoilija, joka ei ole koskaan tehnyt parannusta (= sydämen katumus eli omantunnon hätä syntien vuoksi + sydämen usko Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen ). Nimimerkki on tavallinen fariseus ja ulkokultailija, joka poseeraa uskovaisena ihmisten edessä, vaikka on tavallinen perkeleen ohjauksessa oleva luonnollinen ihminen. Jumalan laissa (käskyissä) vaikuttava Pyhä Henki ei ole vaikuttanut katumusta (sydämen hätää syntien vuoksi) nimimerkin sydämessä, eikä Jumalan evankeliumissa vaikuttava Pyhä Henki ole vaikuttanut uskoa hänen sydämessään. Syynä se, että hän ei ole lukenut tai kuullut Raamattua tai että hän vastustaa Jumalan sanan vaikutusta.

  Koska nimimerkki haluaa uskoa ja pelastua omin voimin ja tahdonratkaisuin, hän ei todellisesti tarvitse Jeesusta Kristusta. Jos ihminen pystyy omin voimin uskomaan ja toimimaan pelastuksensa hyväksi, hän pystyy omin voimin pelastumaan. Silloin Jeesus kuoli turhaan ja koko kristinusko on täysin turha. Nimimerkki käytännössä kiroaa kristinuskon.

  Jeesuksen Kristuksen lunastustyön ja kristinuskon kiroaminen omia tekoja ja kykyjä korostamalla on äärimmäistä pahuutta (ihmisiä eksytetään helvettiin). Silloin nimimerkin väite ”Minä palvelen Herraa ja paha on jo hävinnyt” ei pidä paikkaansa.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Kaksi muuta uutta kommenttiani kirjoitin Magneettimedian artikkeliin ”6 terveysskandaalia, joista Yhdysvaltain hallitus ei halua sinun tietävän” vastauksena kommenttiosiossa 22.8.2016 at 5.18 ilmestyneeseen kommenttiin;

   http://magneettimedia.com/6-terveysskandaalia-joista-yhdysvaltain-hallitus-ei-halua-sinun-tietavan/

   MAINITUSSA KOMMENTISSAAN NIMIMERKKI KIRJOITTI:

   ”Ihan mieletön skandaali on myös tämä :

   http://www.naturalnews.com/055048_DEET_chemical_binary_weapon_cognitive_confusion.html

   ”USA.n hallitus on nyt todistetusti käyttämässä kemiallisia aseita sen omia kansalaisia vastaan, ne aseet on vain ”luokiteltu ” torjunta-eineiksi , jos ne olisivat luokiteltu aseiksi olisivat ne YK: sääntöjen mukaan laittomia massatuho-aseita. Se mitä Bolsevikit tekivät Neuvostoliitossa silloisin menetelmin, tapahtuu juuri nyt USA:ssa toisin menetelmin käyttämällä kemiallisia aseita , koko usa alkaa olla yhtä gulag leiriä koska ne ruiskuttavat ne kemialliset aseet ruokaan, ja ilmaan, ja suostuttelevat sitten vielä ihmiset sivelemään niitä itse iholleen ZIKA viruksen pelossa.

   ”Tää on nyt jo niin saatanallista touhua että meikäläinenkin menee jo hiljaiseksi. Kehoittaisin oman terveyden takia välttämään kaikkia usa:ssa tuotettuja ruoka-aineita, juomia…koska suuri osa siellä tuotetuista aineista lienee altistunut noille myrkuille, koska levittävät niitä myös ilmasta käsin.”

   KIRJOITIN VASTINEEKSI SEURAAVAT KAKSI KOMMENTTIA (JÄLKIMMÄINEN ON JATKOA EDELLISEEN):

   KOMMENTTI 1: Eikö nimimerkki tunne perkelettä ja hänen valtaansa? Hänen vallassaanhan ovat suomalaiset ja koko ihmiskunta. Ja eikö nimimerkki todellakaan tunne Jeesusta Kristusta, joka voitti ristintyössään perkeleen ja teki tyhjäksi hänen tekonsa, joita nimimerkin kommenttikin päivittelee:

   ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1. Joh. 3:8).

   Miksei nimimerkki julista Jeesusta Kristusta? Mikseivät Suomen totuussivustot julista Jeesusta Kristusta? Mikseivät Suomen tiedotusvälineet suurella voimalla julista Jeesusta Kristusta, jotta perkeleestä ja hänen teoistaan päästäisiin? Miksei perkeleestä haluta eroon?

   Miksi Suomen totuussivustot ja tiedotusvälineet hylkäävät Jeesuksen Kristuksen ja elävän Jumalan (jonka yhteyteen Jeesus Kristus on tie) ja jättävät kaiken vallan perkeleelle – niin Suomessa kuin kaikkialla? Miksi sitten päivitellään? Kaikki on maailmassa perkeleenpalvontaa (luonnollisen, syntiinlankeemuksessa turmeltuneen ihmisen palvontaa), ja mistään hinnasta perkeleestä ei tahdota eroon. Silti päivitellään ja toimitaan turpamoottoreina yötä päivää, loputtomiin. Jeesuksen hylkäävät totuussivustot ajavat yksin perkeleen, juutalaisten, muslimien, suomalaisten ja koko ihmiskunnan asiaa, joka valitettavasti on jumalanvastaisuuden asia, kaiken tuho.

   KOMMENTTI 2: Yllä olevaa kommenttiani ei julkaistu, meni (kuten kaikki kommenttini) ”odottamaan hyväksyntää” – ehkä julkaistaan sitten kun ei enää ehdi uusien kommenttien listaan eikä kukaan saa tietää, että keskusteluun on tullut totuuttakin julistava kommentti.

   Tämä Magneettimediakin estää perkeleenvastaista ja Jeesusta Kristusta (tie pois perkeleestä ja maan tuhosta!) julistavaa kommentointiani, ja se ei valitettavasti ole totuustoimintaa vaan valheeseen hukuttavaa ja tuhoon vievää toimintaa.

   Tälläkin hetkellä neljä kommenttiani (kaikki ne) ”odottaa hyväksyntää”. Pari vanhempaa on kirjoitettu jo kolme vuorokautta sitten. Näin MM saa tehokkaasti estettyä totuuden esiin tulon sivuillaan. Mikä MM:n tarkoitus ja päämäärä onkin, ainakaan se ei ole totuus ja Suomen kansan pelastuminen (joka on yksin Jeesuksessa Kristuksessa, parannuksenteossa). Ehkä täällä vain perkele (luonnollinen ihminen) raivoaa. Ehkä se on tarkoitus. Voisin sanoa enemmänkin, muttei maksa vaivaa. Siirrän katseeni muualle, ja jätän tämänkin paikan hukkumaan omaan mahdottomuuteensa. Ei millään pahalla, mutta totuus on sanottava. Teiltä puuttuu Jeesus ja hänen mukanaan kaikki. Niin yksinkertaista kaikki on.

 6. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Nyt on tapahtunut sitten niin, että kaikki yllä mainitut kommenttini (5 kpl + yksi eilinen) on tänään julkaistu Magneettimediassa. Ne on julkaistu siis vuorokausia myöhässä, eikä juuri kukaan huomaa enää kommenttejani, koska ne eivät ole ilmestyneet uusien kommenttien listassa. Kommenttini on haudattu Magneettimedian kommenttimereen. Kukaan (tai juuri kukaan) ei tiedä niistä.

  Mutta tämä kansa junnaa hampaat irvessä tuhoonsa.

 7. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Jäähyväisiksi (Magneettimedialle ja ylipäätään Suomen kansalle) vielä yksi kommenttini, jota ”totuussivusto” (todellisuudessa ”totuus-Aku Ankka” – Jumala hylätään) Magneettimedia ei julkaise (ei julkaissut eilen edes lisätietoa Talmudista, kun eräs kommentoija kaipasi sitä). Alla ensin kommentoitava kommentti, sitten alla kommenttini siihen. Kyseessä on Magneettimedian uutisartikkelin ”Yhdysvaltojen valtamedia sensuroi Soros-vuodon” kommenttiosasto;

  http://magneettimedia.com/yhdysvaltojen-valtamedia-sensuroi-soros-vuodon/

  ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  Juha sen jo sanoikin. Ensi alkuun on lähes mahdotonta uskoa tätä analyysiä, tiedän sen omalta osaltanikin. Ovatko kaikki ostettuja, omaa maataan huoraavia ”kankikaikkosia ja soineja”?

  Ei voi olla, sitä on mahdoton uskoa, mutta niin se vain on.

  Ja se johtuu siitä, että tämä parasiitti loisii isännässä niin, että isännän on ah niin hyvä olla. Jos isäntä taipuu parasiitin tahtoon niin isäntä saa rahaa ja vaikutusvaltaa, medianäkyvyyttä ja kiitosta.

  Niinpä parasiitin vaivaama ministeri/komissaari/MEP/kansanedustaja muuttuu ihmiseksi, joka HALUAA tuhota oman maansa, hän KAIPAA oman maansa tuhoa, hän intohimoisesti RAKASTAA politiikkaa, joka tuhoaa oman maan.

  Miksi hän tekee näin? Omalle maalleen?

  Koska HÄN ITSE VOI HYVIN. Hänen maansa palaa, ja tuhoutuu, mutta parasiitin vaivaama maanpetturi ostaa itselleen kiinteistöjä, autoja, mitä vaan. Koska tämä parasiitti ei vain loisi, se palkitsee isäntänsä ruhtinaallisesti.

  Niinpä tauti on levinnyt koko maan johtoon, ylimmältä tasolta vaivaisimpaan maakuntalehteen, ylimmästä virastosta vaivaisimpaan SPR:n paikallisosastoon.

  Parasiitti palkitsee heikoimman, ahneimman, selkärangattomimman, surkeimman.

  Toisaalta parasiitti rankaisee niitä, jotka uskaltavat vähänkin kyseenalaistaa maan tuhoamista. Jos kysyt, olet natsi, olet ihmishylkiö, et ole mitään, sillä parasiitti määrittää ”hyvän” ja ”pahan”. Parasiitille ainoa ”hyvä” on se, joka tekee maallemme pahaa. Ja ainoa ”paha” on se, joka tekee maallemme hyvää.

  Tämä on ns. by definition.

  Jos maahanmuutto tuhoaa maatamme, sitä suositaan, mutta jos maahamme muuttaisi valkoisia, hyviä ihmisiä, se tuomittaisiin heti.

  Jos ”ilmastonmuutoksella” voidaan tuhota maamme talous, sitä nostetaan. Jos taas se tuhoaa Kiinaa, siitä vaietaan ja kiinalaisilta ei vaadita mitään, koska tärkeintä on meidän tuhomme. Sillä, mitä maapallolle tapahtuu, ei ole mitään merkitystä. Parasiitti valvoo ”ihmisoikeuksia” vain valkoisissa maissa. Parasiitti voi omassa maassaan tappaa lapsia ja naisia tuosta vaan. Kiinalaiset voivat tuhota Tiibetin, vassokuu. Mutta jos me puolustamme vähänkin oikeuksiamme niin parasiitti käynnistää kampanjan meitä vastaan.

  Parasiitillä on vain yksi mittari: Mikä on hyväksi parasiitille ja mikä on pahaksi meille. Meidän etumme ei voi koskaan kohdata heidän etuaan, sillä jos näin kävisi, se täytyy muuttaa. Heidän etunsa ei voi, by definition, olla meidän etumme.

  Me EMME VOI ELÄÄ tämän parasiitin kanssa. Professori MacDonaldin sanoin: ”They must dwell alone” eli ”heidän pitää asua omissa oloissaan”.

  KIRJOITIN VASTAUKSEKSI SEURAAVAN KOMMENTIN:

  ”Valkoisia, hyviä ihmisiä”? Ei ole olemassa valkoisia, hyviä ihmisiä Suomessa eikä muualla. Eikä edes ihmisiä ole olemassa, on vain saatanoita; siitä on runsas Jumalan sanan todistus: Ap. t. 26:18; Room. 1:29-32; 3:10-18. Suomessa ei siis ole ihmisiä. Suomessa on saatanoita.

  Asianmukaista olisi ajatella, että saatanat tulee tuhota. Mitä väärää siinä on, että täällä on ”omaa maataan huoraavia kankikaikkosia ja soineja”? Eikö ole täysin oikeaa, että maamme johtajat, Jumalan palvelijoina, Room. 13:14, ”HALUAVAT tuhota oman maansa, KAIPAAVAT oman maansa tuhoa, intohimoisesti RAKASTAVAT politiikkaa, joka tuhoaa oman maan”? Eikö juuri saatanat ja heidän pesäkolonsa tule tuhota? Maamme päättäjät ja virkamiehet toimivat täysin oikein.

  Koska maahanmuutto ja ”ilmastonmuutos” tuhoavat saatanoitten pesäkoloa, se on oikein. Vain saatana sanoo, että se on väärin. Ja jos rehellisiä ollaan, ei saatanoilla ole mitään ”oikeuksia”.

  Tauti (saatanuus) ei siis ole levinnyt vain ”koko maan johtoon, ylimmältä tasolta vaivaisimpaan maakuntalehteen, ylimmästä virastosta vaivaisimpaan SPR:n paikallisosastoon” vaan koko kansaan. Koko kansa on saatana.

  Suomessa ei ole ihmisiä.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Korjaus: tuon oman vastauskommenttini toisen kappaleen raamatunkohdan tulee olla Room. 13:1-4 (ei Room. 13:14).

 8. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Ja nyt piste kaikelle Magneettimedia-kirjoittelulleni täällä: kirjoitin juuri Magneettimediaan seuraavan kommentin tiedoksi muille kommentoijille:

  ”Enkä minä enää kommentoi tai kirjoita Magneettimediassa mitään; nytkin Magneettimedia on jättänyt noin kymmenen kommenttia/vastaustani julkaisematta (yksi oli lisäksi n. 30-osainen kommenttisarja Talmudista)! On hyödytöntä kommentoida minulle – vaikka vastaisinkin, vastauksiani ei julkaista. Pyydän M-mediaa julkaisemaan edes tämän kommentin, että asia tulisi muille kommentoijille selväksi ja minut unohdettaisiin.”

  Tämäkin kommentti meni ”odottamaan hyväksyntää”, enkä tiedä, julkaistaanko sitä. Siksi tuon kommenttini myös tänne, sillä monet Magneettimedian kommentoijat lukevat myös Totuusblokia. Ja miksikö tämä muka olisi tärkeä asia, josta pitää ilmoitella? Koska kommenttini sisältävät Jumalan sanaa, totuutta – avainta Suomenkin asioiden korjaantumiseen. Siksi.

 9. Päpy sanoo:

  Voi itku. Noiden nahjusten/pelkureiden vuoksi menetimme 30-osaisen esitelmän Talmudista!

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Siinä oli entiset ”Juutalaisuuden opinkappaleet” ja lisäksi uudempaa kokoelmaa (ei pelkkää Talmudia vaan kaikkea autoritatiivista juutalaista tekstiä). Kokoelma on keskeneräinen, ja ehkä myöhemmin julkaisen sen jossakin, kun valmistuu. Tarjosin MM:lle keskeneräisenäkin, kun eräs kommentoija kaipaili tietoa Talmudista. Ei uudessa kokoelmassa ole järisyttävää uutta; laajennan + korjaan entisiä ja lisäksi on aika paljon uusia kohtia, uusia teoksia on vielä paljon läpikäytävänä. Entisessä kirjoituksessa ”Juutalaisuuden opinkappaleet” on kaikki oleellinen.

 10. juksattu sanoo:

  Suomen teollisuuspohattojen juutalainen syntyperä,Ei ole mikään yllätys.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Axel_Wilhelm_Wahren
  Axel Wilhelm Wahren (usein muodossa A. W. Wahren; 10. joulukuuta 1814 Tukholma, … Perheensä juutalaisesta uskonnosta Wahren päätti luopua 1830-luvun

 11. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Nonniin, kuten olen varoittanut, kaikki tuhoutuu kun Suomen kansa ei tee parannusta. Tappamisen kuola valuu foorumeilla. Jumalan rauhaa ei ole missään. Nyt kun loppu aivan ovella, kirjoitan tällaiset jäähyväiset (tarjosin jo Magneettimedian kommentteihin, vaikka sieltähän minut on heitetty ulos – mutta täällä saatetaan julkaista):

  Minusta on aivan luonnollista, että Jumala tuhoaa tämän Jumalaa pilkkaavan, Jumalan Pojan ja hänen hankkimansa syntien anteeksiantamuksen hylkäävän, lapsia aborteissa liukuhihnalta murhaavan (jo 700 000 lasta massamurhattu), Jumalan sanan kirkot vesittävän, raamatunvastaista naispappeutta harjoittavan, homoseksuaalisuutta harjoittavan ja jumalattomana (Kristuksessa pelastumattomana) kaikki asiat riehumisellaan (demokratia, sananvapaus) tuhoavan perkeleen orjien joukkion, Suomen kansan. Mitä väärää tai merkillistä siinä on? Samoin kävi Sodomalle, Gomorralle ja muinaiselle ihmiskunnalle vedenpaisumuksessa. Ei Jumala siedä perkeleen riehuntaa, esimerkiksi Suomen kansaa.

  Nytkin perkeleen roskaväkijoukot (Suomen kansan taistelu- ja pelastusrintamat, ”vasemmalla” ja ”oikealla”) rehentelevät ja hankkivat tappeluita ja kokonaista sotaa ”pelastaakseen” jotain (mitä, en tiedä). Veri valuu suupielistä. Tappamisen kiihko nousee eksponentiaalisesti, ryhmäsaatanallisuutena. Koko toiminta on perkeleen irvistys.

  Maat ovat Jumalalta (Ap. t. 17:26), kuten kaikki muukin (myös ihminen itse). Kuitenkin kaikkea suomalaisuutta ja totuussivustoja ja ”kansan heräämistä” leimaa yksi ainoa asia: Jumalan kieltäminen, Jumalaa vastaan rikollisessa uhmamielessä hyökkääminen, Jeesuksen pilkkaaminen, parannuksenteosta (ja siten Jumalan suosiosta) kieltäytyminen. Kaikki suomalainen toiminta on nykyisin perkelettä – perkeleessä kuolaamista.

  Kaikkia osapuolia (myös ulkopuolelta tänne tulleita maahanmuuttajia) leimaa elävän Jumalan kieltäminen ja Jeesuksen (tie Isän Jumalan yhteyteen) pilkkaaminen mitä karkeimmin. Siksi, tehtiinpä Suomessa mitä hyvänsä minkä tahansa ”pelastamiseksi”, kaikki tuhoutuu, sitä nopeammin mitä enemmän suomalainen roskaväki (koko Suomen kansa) ryhtyy toimintaan ja ”herää”. Tuo herääminen on perkeleessä (ihmisen luonnollinen tila syntiinlankeemuksen peruina) heräämistä, kaiken turvan ja toiminnan hakemista perkeleeltä, häneen sulautumista. Näin sota Jumalaa vastaan nousee äärimmäisyyksiin. Eikö Jumala tuhoaisi tällaista perkeleellistä kaikentuhoajajoukkoa ja Jumalalle irvisteleviä perkeleenrääpäleitä? Itse olen vuosia varoittanut, suurin piirtein turhaan. Siksi Jumala nyt lyö. Mitään ei jää tästä perkeleen joukkiosta (Suomen kansasta) jäljelle. Ja se on oikein. Muuten kaikki vain tulee yhä helvetillisemmäksi. On aika pyyhkiä tämä joukkio pois.

  Vesa-Ilkka Laurio
  kristitty, Jumalan mies, Vapahtajassa pelastunut. 2. Piet. 3:13.

 12. B. M. Eriksson sanoo:

  Väite demokratian krusiaalisuudesta sivistyksen ja vaurauden pohjalle kumottiin tässä ansiokkaasti Venäjän ja Kiinan keskiluokkien vaurastumisella. Kudos! Mutta se, että luottamustehtäviin valittaisiin ainoastaan kirkasotsaisia ja puhtoisia kansanedustajia, on silkkaa utopiaa: tämä maa on, näet, niin täynnä kuvottavia nuorisokokoomuslaisia kuin olla ja voi! Mikä siis ratkaisuksi? Tehkä niin kuin minä: lopettakaa imppaaminen, juominen, TV:n katsominen ja saastan lukeminen. Touhuilkaa omassa torpassanne vain ja ainoastaan sitä, josta tulette onnellisiksi. Huomaatte, ettette tarvitse ulkopuolista maailmaa kurjuuksineen, tauteineen ja selkääntaputtelijoineen. Alatte elää tätä elämää itseänne varten.

 13. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  No niin, lopulta Magneettimediasta (ja koko Suomen vastarintaliikkeestä) oli sanottava seuraavaa (sain alla olevan kommenttini tänään Magneettimediassa läpi heti ohi sensuurin, kun muutin nimeni muotoa):

  ”Tämä on juutalainen sivusto. Alun alkaenkin. Pitkän tähtäimen valeoppositio. Kristinusko alas ja ei-juutalaiset tappelemaan keskenään ja tuhoamaan toisensa – mikä tämä muu on kuin juutalainen agenda. Julkaisen tämän kommenttini myös muualla.”

  Kommentti on Magneettimedian artikkelin ”Venäjä: puolesta vai vastaan?” kommenteissa, vastauksena nimimerkin ”valeoppositio” kommenttiin 17.9.2016 at 7.49.

  http://magneettimedia.com/venaja-puolesta-vai-vastaan/#comment-36035

  Jo pari kolme vuotta sitten havaitsin, että Magneettimedia mitä todennäköisimmin on valheviritys, kun siellä väkisin alettiin hävittää kristinuskoa (totuuden voimaa ja juurta, tietä Voiman luo) laajalla harhaoppirynnäköllä (swedenborgilaisuus, Markku Juutinen). Nyt näyttää siltä, että jo 95% Magneettimedian kommentoijista on juutalaisia (laaja eksyttämisrynnäkkö; siksi mv:n kommentoijat operoitiin siirtymään sinne). Minut, kristityn, on otettu erityiseen seulaan, kun kaikki kommenttini menevät ”odottamaan hyväksyntää”, jolloin osaa kommenteista ei julkaista ja osa jää uusien kommenttien listasta pois ja jää useimmilta huomaamatta. Pidän Magneettimedia huolellisesti suunniteltuna valeoppositiona.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Kirjoitan tähän vielä lisäyksen, kun näyttää, että seuraavakin kommenttini on ollut Magneettimedialle liikaa, koska sitä ei ole julkaistu (kirjoitin sen eilen, ja se juuttui ”odottamaan hyväksyntää”). Sinänsä hylkääminen kuvaa hyvin ko. sivuston juutalaista ja juutalaisuutta palvelevaa linjaa (kristinusko alas ja kansa tappelemaan keskenään ja tuhoamaan itsensä). Alla seuraavaksi ensin kommentti, johon vastasin, ja sitten oma kommenttini. Kyseessä on M-median artikkelin ”Tietopaketti holokaustin kiistämisestä aloittelijoille” kommenttiosasto:

   http://magneettimedia.com/tietopaketti-holokaustin-kiistamisesta-aloittelijoille/#comment-36006

   ERÄS NIMIMERKKI SIIS KIRJOITTI:

   Loukkaannuin verisesti joskus about 10 vuotta sitten, kun muuan herra Laurio kehtasi kyseenalaistaa Holocaustin. Koska olen kaikelle avoin ja luen kaikenlaista (mutta en usko mitään), päätin sivuharrastuksena selvittää asioita itse. Pyrin siis alkuperäislähteisiin, ja kiersin kaikki mahdolliset sota / juutalais / miehitysmuseot niin Itä-Euroopassa kuin Manhattanilla.

   Lisäksi olen tutkinut kaiken mahdollisen, mitä Venäjältä on löydettävissä. Lopputulos on ollut järisyttävä. En olisi ikinä uskonut, että Saksa ja Hitler voisivat paljastua ns. ”hyviksi” ihmisiksi (vaikken uskokaan jakoon ”good guys & bad guys”).

   Sotapropaganda, ”voittaja kirjoittaa historian”, ja ”sodan ensimmäinen uhri on totuus” ovat esipuheena KAIKELLE mitä meille on valehdeltu. Sen jälkeen irtautuduin kaikista paradigmoista. Eipä enää kuola valu, kun joku sanoo ”hitler”.

   Yllättäen sitä mukaa kuin revisionistien tieteellisesti pätevä informaatio on levinnyt netin avulla, on valtamedia, establishmentti ja poliittinen jyräys tuputtanut meille _joka päivä_ samaa vanhaa paskaa. Itse otsikoin FB:ssä ne ”päivän natsikortti”. Meille tuputetaan, työnnetään kurkusta alas propagandaa, joka ylläpitää päivänpolitiikkaa, eli hankkii äänestäjiä, puolustelee liittovaltiota, monikulttuuria, islamisaatiota (jihadismin tuomista naisten ja lasten keskelle) ja ylläpitää 2. maailmansodan asetelmia, ml. Suomen laillisten alueiden miehitys ja Karjalan menetyksen traumat (jotka ovat todellakin todellisia edelleenkin).

   Lukekaa. Ei lukeminen tarkoita sitä, että on pakko uskoa kaikkea. Mutta jos jättää lukematta, on yhtä säälittävä kuin kuka tahansa tietämätön pelle.

   Olen lukenut tuon tekstin ja hyväksyn sen päälinjaukset.

   OMA VASTAUSKOMMENTTINI:

   Onnittelen, vilpittömästi. Kun holokaustikynnyksestä on päästy yli, on helpohkoa huomata askel askeleelta, että kaikki on valhetta, aivan kaikki (pelkästään yhteiskunnallisella alueella puolueet, hallitusmuotomme, rahajärjestelmämme, ”kansainvälinen yhteistyö”, hyvinvointiyhteiskunta, koulu- ja yliopistolaitos, tiedotusvälineet, kehitys, edistys, politiikka, vapaus ja hengellisellä alueella nykykirkot ja niin nykyopit).

   ”koko maailma on pahan vallassa” (1. Joh. 5:19).

   Mutta ei tässä kaikki, myös luonnollinen ihminen on valhe. Hän on perkeleen orja syntiinlankeemuksen peruina, siis kyvytön itse pelastamaan itseään. Nyt kun evankeliumista (pelastussanomasta) on lähes kaikkialla luovuttu, koko ihmiskunta on valhe, hengellisesti kuolleitten joukko. Kaikki, mitä nykyihmiset tekevät, vie tuhoon, sillä perkeleen orjien kaikki toiminta on perkeleestä, kiilsi se vaikka kuinka.

   Tämä on perimmäinen valhe. Jotkut, vain jotkut (valitettavasti), pääsevät siitä kynnyksestä yli:

   ”usko ei ole joka miehen” (2. Tess. 3:2). Tuo ”usko” on realismia: todellisen totuuden vastaanottamista sydämessä. Sen vaikuttaa Jumalan sanassa Pyhä Henki.

   Tuo usko, totuuden vastaanottaminen, on miehen mitta. Siinä kuollaan, että tultaisiin eläviksi:

   ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7; siis vanha ihminen kuolee ja uusi ihminen syntyy);

   ”ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20).

   Siksi olen puhunut lähes kaikista ”narttuina”, koska miehiä (mainitun miehen mitan, kuoleman ja siten syntymisen, täyttäneitä) on kovin vähän nykyisin, kun evankeliumista (ainoasta lääkkeestä) on luovuttu.

   Ja pian Jumalan Poika palaa ja hela hoito tuomitaan ikuisiksi ajoiksi.

 14. Cliff Barnes sanoo:

  USA antaa Israelille 38 miljardin dollarin edestä tukea asehankintoihin seuraavan vuosikymmenen aikana:
  http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-2000001261281.html

  Noin valtavalla summalla olisi voinut antaa merkittävää humanitääristä apua lähi-idän kriisialueille, mikäli terrorismin ja ongelmien kitkeminen siellä olisi oikeasti näiden maiden intresseissä. Puhumattakaan USA:n omista miljoonista köyhistä ja kodittomista.

  Mutta sen sijaan näille valtioille on tärkeämpää, että Israelilla on jatkossakin mahdollisimman kehittyneet aseet siviilien tappamiseen. Osoittaa hyvin, kuinka USA on Israelin vasallivaltio ja USA:n presidentin virka on olla Israelin etujen palvelija ja juutalaisten valitsema sätkynukke. Samaan aikaan liberaalit aivopestyt ja hölmöt länsimaalaiset pitävät Obamaa edelleen jonkinlaisena esikuvanaan ja ihannejohtajana.

  Velkarahaan perustuvan talousjärjestelmän vuoksi tuo koko 38 miljardia tullaan siis lainaamaan yksityisiltä juutalaisomisteisilta pankeilta ja veronmaksajat maksavat kaiken orjatyöpanoksellaan.
  Lisäksi aseet tullaan ostamaan amerikkalaisilta yhtiöiltä, joissa merkittäviä osakkeenomistajia ovat edelleen samat juutalaiset yksityiset pankin ja oligarkit.

  Tämä uutinen kiteyttää hyvin sen, kuinka sairaassa maailmassa elämme.

 15. juksattu sanoo:

  Kokkolan kaupungin historiasta kuulemma selviää pääministeri sipilän sukutausta olisi Venetsiasta dogen laivanvarustaja suvusta,En tehnyt pidempiä tutkintoja tämän eteen mutta kun tietää että suurin osa Venetsiassa asuvista suvuista oli juutalaisia niin siitä voi vetää omat epäilykset myös sipilän etnisiin taustoihin?

 16. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Viestini julkituleminen ehkäistiin taas Magneettimediassa. Poistun sieltä kokonaan, sillä jumalattomat tahtovat rynnistää ilman ”haittatekijöitä”, sellaista kuin Jumalaa. Se on tullut nyt selväksi. Haluan kuitenkin tuoda julki blokatun kommenttini, koska ehkä siinä voi olla jollekin jotakin. Alla esitän ensin erään nimimerkin kommentin, johon vastasin, ja sen jälkeen esitän vastaukseni siihen ja lisäksi pienen loppukommenttini jumalattomaan Magneettimediaan, jota tuskin sitäkään siellä julkaistaan.

  ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  http://magneettimedia.com/maahanmuutto-on-myrkkya-taloudelle/

  ”Monet nuoret on totaalisesti aivopesty. Lauantain massatapahtuma oli tästä selvä osoitus. Kaivavat itselleen kuoppaa, eivätkä edes itse ymmärrä sitä.

  ”Työpaikat ulkoistetaan näiden samojen nuorten nenän edestä jotka lauantaina olivat mylvimässä kansalaistorilla. Asuntojonoissa matut vie paikan näiden samojen nuorten nenän edestä.

  ”Jesse toimi oikein siinä tilanteessa asema-aukiolla. Kun hyökätään päälle on puolustauduttava. Katsokaa tästä linkistä miten ja mistä voitte aseita itsepuolustusta varten.

  ”http://keskustelu.mvlehti.net/index.php?topic=2950.0

  ”Nämä jotka lauanataina kokoontuivat kansalaistorille mylvimään ovat juuri näitä jotka ovat ristiinnaulitsemasa heidät jotka itse asiassa taistelevat myös näiden massatyperysten oikeuksien puolesta.

  ”Radion uutisissa Jussi Halla-Aho leimasi kaikki kansallisen vastarinnan jäsenet taparikollisiksi. ’meitä ei pidä yhdistää pariinkymmeneen taparikolliseen’.

  ”Petturiministeri Orpo taas julkisuudessa haki poliittisia irtopisteitä syyttämällä Perussuomalaisia kytköksistä äärijärjestöihin.

  ”Mikä on äärijärjestö Suomessa? Eikö se ole Valtioneuvosto? Valtioneuvosto joka järjestelmällisesti tuhoaa Suomea sisältäpäin päästämällä maahan ääri-islamilaisia jihadisteja.

  ”Sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen kajoaminen tarkoittaa sodanjulistusta koko Suomen kansaa vastaan. Tilanne on vaarallinen.

  ”Taloudellinen tilanne Suomessa on niin huono, ettei Suomi kestä tällaista velanottoa. Kuka on antanut oikeuden hallitukselle/eduskunnalle ottaa näin paljon velkaa? Eikö ole mitään lakia joka rajoittaa kuinka paljon saa ottaa velkaa. Pankissa yksityishenkilölle laitetaan tiukka raja. Ei Suomi kestä tällaista velkataakkaa. Tämä peli poikki ja heti! Tämä johtaa Suomen tuhoon. Käy samalla tavalla kuin Kreikalle. EU ja kansainväliset pankkilaitokset ottavat niskalenkin Suomesta. Petturi Sipilä kuittaa miljardit ja jättää laskun muiden maksettavaksi. Velkaa on niin paljon ettei sitä ikinä kyetä maksamaan pois. Kuitenkin budjetissa velkaa lyhennetään ja korkoja maksetaan. Se on kestämätön taakka Suomen kansantaloudelle. Pankit ja heidän poliittiset juoksupoikansa ottavat vallan Suomessa.

  ”Naiset uhkaavat tuhota koko läntisen sivilisaation avaamalla rajat ja pillunsa maahantunkijoille. Feministi on pahin myrkyttäjä länsimaiselle sivilisaatiolle. EU uhkaa muuttua massiivi(seksi) pillupajaksi jossa petturihuorat tuottavat liukuhihnalta vihollisia oman kansan päämenoksi.”

  VASTAUSKOMMENTTINI ON SEURAAVA:

  Vastavoima yrittää hahmotella vihollista, mutta ei oikein löydä sitä ja ojentaa syyttävän sormensa lopulta hallitukseen, eduskuntaan ja naisiin. Vihollinen on kuitenkin perkele, siis koko Suomen jumalaton kansa – myös Vastavoima itse. Hukumme Jumalan vihaan ja rangaistuksiin.

  Hylkäämällä elävän Jumalan, jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus, Suomen jumalaton kansa palvoo perkelettä ja jättää kaiken ja kaikki vihollisen ja vihollisten armoille, vaille suojaa ja turvaa. Siksi, Vastavoimaa vapaasti lainatakseni, ”matuja tulee, työpaikat ja asunnot menevät, Suomi tuhoutuu sisältäpäin, sananvapaus ja kokoontumisvapaus menetetään, talouden tilanne huononee, läntinen sivilisaatio tuhoutuu ja äärijärjestöksi luettava hallitus hallitsee.”

  Vihollinen on suomalaisen sydän, siellä asuva synti ja perkele. Sinne Jumala katsoo, ei ulkonaisiin tekoihin.

  Ei kansa tarvitse mitään ”massatapahtumia”, ”sananvapautta”, ”kokoontumisvapautta” tai demokratiaa vaan sydämen rukouksen Jumalan puoleen hiljaisessa sopessa (ja siksi on ensin tultava sydämeltä kristityksi; katumattomia jumalattomia Jumala ei kuule, Joh. 9:31):

  ”Totisesti, totisesti minä (Jeesus) sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen” (Joh. 14:12-14);

  ”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Totisesti minä sanon teille: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapuussa tapahtui, vaan vieläpä, jos sanoisitte tälle vuorelle: ’Kohoa ja heittäydy mereen’, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte’” (Matt. 21:21-22).

  Mutta Jeesuksen lupaus ei kansalle, totuusihmisille ja vastarintaliikkeelle kelpaa. Mieluummin hukutaan ja menetetään kaikki.

  KANSA ON JUMALAN VIHAN RIEPOTELTAVANA:

  ”joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä” (Joh. 3:36).

  Luulen, että koska Jumala tuolla tavalla puhuu vihapuhetta, hänet suljetaan Suomessa vankilaan rikollisena.

  Ei siis vain nuoria ole ”aivopesty”, koko kansa on perkeleen sokeuttama:

  ”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, JOIDEN MIELET TÄMÄN MAAILMAN JUMALA ON NIIN SOKAISSUT, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista” (2. Kor. 4:3-4);

  ”Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte KUOLLEET RIKOKSIINNE JA SYNTEIHINNE, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme LUONNOSTAMME VIHAN LAPSIA niin kuin muutkin” (Ef. 2:1-3);

  ”ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät PERKELEEN PAULOISTA, JOKA ON HEIDÄT VANGINNUT TAHTOANSA TEKEMÄÄN” (2. Tim. 2:25-26).

  Koko jumalaton kansa on siis perkeleen orjuudessa, sataprosenttisesti perkeleen aivopesemä. Siksi kansalla ei ole ”oikeuksia” eikä minkäänlaista olemassaolon oikeutta. Halla-ahon maininta ”taparikollisista” koskee siis koko kansaa (ks. yllä raamatunkohtaa Ef. 2:1-3). Koko suomalainen yhteiskunta ja sen toiminta on rikollisuutta Jumalan silmissä, perkeleenpalvontaa.

  On siis selvää, että Vastavoiman esiin nostama ”äärijärjestö” on Jumalan edessä koko Suomen kansa, joka on perkeleen orjien kansa. Vastaavasti Suomen kansan mielestä ”äärijärjestö” on kristinusko, kristillinen kirkko, Jumala ja Jeesus.

  Vastavoima ei ole selvillä siitä, että raha- ja pankkijärjestelmämme itsessään pakottaa jatkuvaan lisälainan ottamiseen. Rahajärjestelmämme on velkarahajärjestelmä, jossa raha tulee kiertoon vain pankeista velkaa (eli ”rahaa”) ottamalla. Lainattavat rahansa pankit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Koska korkoihin ei erikseen luoda rahaa, syntyy tilanne, jossa yhteiskuntaan virtaa koko ajan velkaa eli rahaa niin paljon kuin sitä pankeista otetaan lainaksi mutta takaisin on samalla koko ajan maksettavaa tuo lainaksi otettava määrä + korko, siis enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Siksi yhteiskuntaan on syntynyt jatkuva lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi. Siksi elämme jatkuvassa velanottopakossa (yhteiskunta pysähtyy ja tuhoutuu, jos velanotto lopetetaan ja raha loppuu kaikkialta), velkakierteessä, velkavankeudessa ja nyt jo täydessä orjuudessa muutenkin.

  Velkarahajärjestelmän käyttöön ottaminen merkitsee siis maan ja kansan joutumista pankkiirien täydelliseen orjuuteen. Siitä pääsee irti vain luopumalla kyseisestä järjestelmästä ja luomalla oma terve raha järjestelmä, joka ei perustu velkaan vaan työhön.

  Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo v. 1863 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurrruhtiaskunta, siis valtio, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9% BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien (juutalaisia) pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja joita yhteyksiä hän piti koko ajan yllä). Tämä Suomen juutalaisorjuuteen sitova velkarahajärjestelmä otettiin käyttöön v. 1865. Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin orjuuteen).

  Jotta koko ajan kasvavat velanhoitokulut saataisiin orjuuttajille maksettua, Suomi keräsi tullituloja ja otti pian käyttöön myös erilaisia tuloveron esiasteita (esim. ”suostuntavero”; pysyvä tulo- ja omaisuusverolaki astui voimaan v. 1921). Vuosina 1860-1890 BKT kasvoi 2,2% vuodessa, ja valtionvelan suuruus oli tuona aikana luokkaa 9-15% BKT:sta, joten velan määrä kasvoi koko ajan (kuten velkarahajärjestelmässä väkisin käy). Pankkien ja muiden rahoituslaitosten luottovoluumi oli v. 1860 11 miljoonaa markkaa ja v. 1913 jo 1,6 miljardia markkaa (netistä kaivamieni tietojen mukaan). Suomen raha on siis vuodesta 1863 lähtien ollut osa juutalaista väkisin velkaannuttavaa, orjuuttavaa ja tuhoavaa velkarahajärjestelmää. Suomi on 153 vuotta ollut juutalaisten absoluuttinen orja. Joka kontrolloi velkaa (”rahaa”), kontrolloi kaikkea (jopa ohi lakien).

  Vastavoimalle tiedoksi: jos jatkuvasta velanotosta luovutaan, raha loppuu yhteiskunnasta ja kaikki tuhoutuu. Jatkuva lisälainan ottaminen on järjestelmässämme pakko (järjestelmästä itsestään johtuen).

  Naisista lopuksi seuraavaa:

  ”Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis. Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset; niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi” (1. Piet. 3:1-6).

  ERILLISENÄ KOMMENTTINA KIRJOITIN LISÄKSI SEURAAVAN VIESTIN:

  ”Taas minun viestejäni estetään tulemasta julki, joten tämä on nyt viimeinen viestini Magneettimediaan. Kenttä – ja Suomen tulevaisuus – on täysin jumalattomille auki. En siis ole enää vastaamassa kommentteihinne ja kysymyksiinne. Tuon blokatun kommenttini ja tämän ilmoitukseni julki toisaalla (esim. Totuusblokin artikkelin ”Demokratia on surkea hallitusmuoto” kommenteissa – jo tänään!).”

  Siinä kommenttini, jotka haluan julki täällä. Ehkä, tuodakseni julki tilanteen laadun, on hyvä mainita vielä se seikka, ettei minulla ollut Magneettimediassa yhtäkään (todellista) puolustajaa, ei yhtäkään. Onneksi olen jo sielussani Jumalan valtakunnassa, en Suomessa. Kiitos, Jumala!

  Hyvästi noin muutenkin kaikille näillä näkymin. Luulen, ettei Jumala enää lähetä minua osallistumaan maanne ja kansanne pelastamistalkoisiin. Kaikki on nyt kansan itsensä käsissä.

  • B.M. Eriksson sanoo:

   Vaikutti mielestäni suhteellisen valveutuneelta nuorelta kansalaiselta. Ehkä kaikki toivo ei ole vielä tiessään? Vielä painottaisin, että kaikki raha on korollista velkaa, joten mikään määrä säästöjä eikä toisaalta myöskään investointeja pysty meitä ongelmalta pelastamaan, joka siis on korollinen velkaraha ja sen luomisen mekanismin takana hääräävä kansainvälinen juutalainen mafia.

  • B.M. Eriksson sanoo:

   »Siksi, Vastavoimaa vapaasti lainatakseni, ”matuja tulee, työpaikat ja asunnot menevät, Suomi tuhoutuu sisältäpäin»

   Todellakin! Kehottaisin Sinua lukemaan, mitä Jeesus vastasi opetuslapselleen tämän kysyessä mistä paha tulee: se tulee ihmisestä sisältä.

 17. B.M. Eriksson sanoo:

  Kun Jeesus sitten oli jäänyt yksin kahdentoista opetuslapsensa ja muiden seuralaistensa kanssa, nämä kyselivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. Hän sanoi heille: ”Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina,

  jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä ymmärtäisi, eivät kääntyisi eivätkä saisi anteeksi.” MARK 4:10-12

  Tuossa mielenkiintoinen kohta evankeliumista, jossa Jeesus selventää kylväjä-vertausta. Mielestäni tuossa hän ei haluakaan pelastusta kaikille. Onko osa ihmisistä jo syntyessään sen laatuisia, ettei pelastusta/valaistumista voi tulla koskaan? Voiko tätä näin pohdittuna verrata buddhalaisuuden hinajanaan ja mahajanaan?

  Toinen allekirjoittaneen silmään osunut kohta on seuraava: »Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.» MARK 1:34

  Mitä tuo mahtaa tarkoittaa? Jeesus ei halunnut maineensa kiirivän, mutta mistä henget olisivat voineet hänet tuntea etukäteen?

  • Jepulisjepsis sanoo:

   Kiitos B.M. erinomaista kommenteista.

   Mutta, tuo ”Onko osa ihmisistä jo syntyessään sen laatuisia, ettei pelastusta/valaistumista voi tulla koskaan?” kuulostaa vähän oudolta. Toki olemme luonnostaan vihan lapsia ja kykenemättömiä ymmärtämään Jumalan sanaa sydämessämme, mutta kyllä Jumalan sana on tarkoitettu ihan kaikille ihmisille, ja pelastaa, jollei ihminen ala sitä tietoisesti ja omalla tahdon voimallaan vastustamaan.

   Tällöin hänen täytyy ymmärtää sitä, muuten sitä ei pysty tietoisesti vastustamaan.
   (Tämä seikka pätee muuten monessa maallisessakin asiassa, kuten siinä mitä jokin poliitikko puhuu julkisuudessa. Monien täytyy tuntea esim. rahajärjestelmähuijaus ja holokausti -huijaus, ja moni muu asia, muuten he eivät osaisi varoa sitä, mistä ei saa puhua, tai sitä, mihin keskustelua ei kannata koskaan johdattaa, esim. keskusteluohjelmissa, väittelytilaisuuksissa, tms.)

   Eli kyllä Jumala haluaa sanansa kautta pelastuksen ihan kaikille, mutta jotkut eivät sitä ITSE halua – siitä on kysymys. Jotkut jopa kääntyvät Jumalaa vastaan (räkivät hänen silmilleen) sanaa tahallaan väärinkäyttäen ja väärinymmärtäen. Siksi vertaukset ja varoitukset.
   Kuten:
   ”Älkää antako koirille sitä, mikä pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.”
   Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:6
   Siksi varoitukset myös vääristä profeetoista ja muistaakseni Luther on kirjoitellut, että ”Minne Jumala perustaa kirkkonsa, Saatana perustaa kappelin.”

   Ja tottakai hengetkin tunsivat hänet. Jumala on kaiken luonut. Esim. saatana on luotu mutta langennut enkeli. Tuo MARK 1:34 todistaa Jumalan kaikkivaltiuudesta.

   Yllättävän moni uskoo hyvien tekojen johtavan pelastukseen (esim. lahkot/katolilaisuus), vaikka tämäkin asia tehdään kyllä sanassa kirkkaasti selväksi, ettei asia näin ole.

   Eli kyllä ilmeisesti fariseuksia ja kirjanoppineita Jeesus tuossa tarkoitti? He vastustivat tietoisesti, eivät ymmärtämättömyyttään Jeesuksen sanomaa.

   Tuo kylväjä -vertaus, ja paljon muutakin oikeata asiaa on avattu tässä :

   • B.M. Eriksson sanoo:

    Olen keskustellut tuntemieni homoseksuaalien kanssa ja kaikki he tukevat teoriaa, että homoksi synnytään. Se ei ole siis valinta tai syytä liian epämaskuliinisesta isästä tjmv. Miten on tällaisten ihmisten laita? Olen joskus lukenut artikkelin homopojasta, joka »eheytyi», meni naisen kanssa naimisiin ja sai lapsen. Minä en kyllä osta tuota juttua lainkaan – ei mene läpi. Minne se homous muka katoaa? Taisteleeko hän loppuelämänsä jokaisena päivänä sitä vastaan? Entä miten on Jehovan todistajien laita? Olen heidän kanssaan paljonkin keskustellut ja olen kiinnostunut näiden henkilöiden ja heidän kirkkonsa näkemyksistä. Vaikuttavat AIDOSTI konservatiivisilta, terveisiin arvoihin uskovilta ja onnellisilta ihmisiltä. Mutta täytyykin ensi kerralla kysyä heidän käsitystään siitä, kuinka monta ihmistä mahtuu pelastuvien joukkoon. Loppu on, kuulemma, lähellä!

    »Monien täytyy tuntea esim. rahajärjestelmähuijaus ja holokausti -huijaus, ja moni muu asia, muuten he eivät osaisi varoa sitä, mistä ei saa puhua, tai sitä, mihin keskustelua ei kannata koskaan johdattaa, esim. keskusteluohjelmissa, väittelytilaisuuksissa, tms.»

    LOISTAVA pointti. Kudos!

    Jumalan silmille sylkeviä ja susia lammasten vaatteissa meillä on tämä maa tupaten täynnä. Poliitikoista löytyy hyvä otos näitä perkeleitä.

    Olen samaa mieltä: armoa Jumalalta EI tipu »rukoilemalla», tekemällä hyviä tekoja ja älyllistämällä uskoaan ja uskontoa.

    Noista homoista tuli mieleen, että täytyykin kirjoittaa hieman vaikkapa »Ebola on vaarallinen huijaus» -artikkelin yhteyteen AIDS:ista ja HI-viruksesta, kun tuntuu ajatus virtaavan.

    P.S.: Toivottavasti Vesa-Ilkka pistäytyisi paikalle ja valottaisi lääkärin näkemystä tuosta Jimi Karttusen kuolintapauksesta – jos häntä nyt tuollainen kiinnostaa. Saahan sitä toivoa!

 18. B.M. Eriksson sanoo:

  Miten voi olla rangaistus jostakin, jota ei ole koskaan tapahtunutkaan? Silti Hollywood on täynnä näitä sairaan mielen kostofantasiatuotoksia. Aivopesu toimii. Samaa järjenvastaisuutta ja sulaa hulluuta on vasemmistolaisten harhakuvat siitä että esi-isämme, mukamas, kohtelivat esim. *orjia väärin (globaalisti ajateltuna) ja se kelpaa oikeutukseksi käynnissä olevaan valkoisten joukkotuhontaan avoimien rajojen sekä sateenkaaripolitiikan avulla. Kuitenkin nämä samat vasemmistotahot KIELTÄVÄT valkoisten kansanmurhan tapahtumisen par’aikaa, mutta samaan aikaan siis toisaalta OIKEUTTAVAT sen keksityillä verukkeilla menneisyydestä. Miten voi oikeuttaa asioita jollakin, jota ei ole olemassa? Näiden hyysäämiin laittomiin, maahantunkeutuviin kehitysmaalaisiin ei myöskään päde samat lait. Esimerkkeinä mainittakoot halal- ja košer-eläintenkidutus, naamioitumiskielto (islamisteille laillista) ja »rasistinen» motiivi kovennettuna rangaistusperusteena väkivaltarikoksissa – pelkästään valkoisen SUOMALAISEN ollessa syytettynä!

  Miettikää esim. »holokaustin» kieltämistä ja kansallissosialismia koskevat lait Euroopassa: sionistinen eliitti ja rikolliset juutalaispankkiirit selvästikin pelkäävät totuuden leviämistä, kun kutsuvatkin sitä »vihapuheeksi»! Hirveä salailun, peittelyn ja painostuksen ilmapiiri! Pahinta myrkkyä sionisteille ja vapaamuurareille on juutalaisten itsensä esittämä epäusko koko holokausti-valhetta kohtaan. Tutustukaa esim. sellaiseen herraan, kuin revisionisti David Cole! Monet juutalaiset koomikot ovat myöskin käsitelleet väitettyä holokaustia ihmeen kevyesti, joka ei sovi mitenkään sodan voittajien kirjoittaman »virallisen totuuden» vaatiman painoarvon kanssa yksiin. Juutalaiset ovat itsekin myöntäneet että »tuhoamisleirejä» kaikista keskitysleireistä oli vain muutama eli siellä ei monella uunilla ole poltettu EDES heidän mukaansa. Ihmisen krematointi vie kahdeksan tuntia. Jos 10 000 000 ihmistä poltettiin, siinä olisi mennyt 80 milj. tuntia. Jos uuneja näillä tuhoamisleireillä olisi yhteensä ollut kymmenen, olisi polttamisessa mennyt yli 913 vuotta! Jos uuneja olisi ollut sata, olisi polttamisessa mennyt yli 91 vuotta! Jos uuneja olisi ollut tuhat(‼), olisi polttamisessa mennyt siltikin yli yhdeksän vuotta! Melkoinen savupilvi Euroopan yläpuolella! Onneksi internetin syntymistä edes »Protocols of Zion» ei pystynyt ennustamaan. Kuten hakkerietiikan ensimmäinen sääntö kuuluu: INFORMATION WANTS TO BE FREE!

  Ylläolevista jokainen voi miettiä mikä on mahdollista, todennäköistä tai edes uskottavaa. Huonosti käsikirjoitettu Hollywood-satu jälleen kerran juutalaisilta. Aukkoja täynnä kuten »kuulennot» tai WTC/911. Liian kova kiire ahneilla sionisteilla, aivan kuten Nurembergissa, jossa piti mahdollisimman nopeasti saada maailmalle syntipukki (ei siis todellista SYYLLISTÄ). Missään vaiheessa tietoja ulkomaailmalle näistä »lopullisen ratkaisun leireistä» (joka on muuten juutalainen keksintö terminä – todisteita löytyy runsain mitoin!) ei siis kuitenkaan tihkunut: ei saksalaisten, natsien, juutalaisten tai kenenkään muunkaan toimesta! »Band of Brothers» -tyyliset SEMI-FIKTIIVISET Hollywood-propagandatekeleet sitten kertovat maailmanlaajuisesti kansalaisille, miten homma »oikeasti meni». Aikamoista! Hollywood ja kansainväliset juutalaiset tietotoimistot ovat niin uskottava AUKTORITEETTI, joka on itse itsensä oikeuttanut ristiviittauksillaan ja »faktoillaan», että suomalainen uskoo. Kun TV:stä – juutalaisesta nurkkajumalasta – tulee ne iltauutiset, joissa kaksi ankkuria vuoroin toljottaa suoraan sinun sieluusi ja vuoroin toisen ankkurin sivuprofiiliin samalla valheita leperrellen, niin suomalainen USKOO! Suomalaiset mediat ja suomalaiset ihmiset on saatu lepertelemään idioottimaisesti indoktrinoituina näitä »naisen euro on 80 senttiä» -roskapuheita sekä käyttämään esim. täysin järjenvastaista sanaa »ikärasismi».

  Muistakaa sionististen juutalaisten harhautukset:

  • »natsi»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Konrad Heiden
  • »anti-semiitti»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Moritz Steinschneider
  • »rasisti»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Leon Tortsky (oik. Lev Davidovich Bronstein)
  • »seksimi»: loukkaava epiteetti, jonka keksi juutalainen Margaret Feldman, ja lopuksi
  • »juutalainen»: loukkaava epiteetti kaikille maailman »juutalaisille», jotka ovat oikeasti edomialaisia, khazaareja ja juudalaisia (Juudan autiomaan mukaan).

  Tämä porukka on tunnetun maailmanhistorian suurin huijari-, väärentäjä-, murhaaja- ja rikollisjengi! Vasen-viher-liberaalimielensairaudesta kärsivien ihmisten takia koko olemassaolomme on aidosti uhattuna. Meidän vihollisentiteetti taistelee valheella ja petoksella, kääntäen kaikki omat hirmutekonsa meitä vastaan sekä vääristellen historian todellista kulkua. Materiaali- ja dokumenttitodisteiden loistaessa poissaolollaan, juutalainen maailmanvalta vetoaa ihmisiin koskettavilla mutta täysin sepitetyillä Hollywood-nyyhkytarinoilla, tekaistuilla TV-dokumenteilla, lehtijutuilla sekä erikoisjulkaisuilla, joissa jaksetaan aina rummuttaa Saksan ja saksalaisten pahuutta. Ottakaa ihmeessä selvää, mitä esim. JFK sanoi Hitleristä, Saksasta ja maailmaa johtavasta näkymättömästä eliitistä!

  Harhauttaja kätyreineen pyrkii hajottamaan yhteiskuntamme sisäisiin ristiriitoihin ulkoapäin masinoidulla tuohoamiskoneistollaan, jolla on takanaan kaikki maailman raha poliitikkoineen, päättäjineen ja järjestöineen. Eurooppalaisten perinteisen vahva kansallistunto ja -mielisyys yritetään nujertaa syöttämällä tuholliseen »tasa-arvoon» tähtääviä SAIRAITA ideologioita, jotka murskaavat sen todellisen, luontaisen monimuotoisuuden kulttuureista ja kansoista. Liberalismia ja muita äärimmäisen VAHINGOLLISIA ajatuksia, kuten feminismiä, sponsoroidaan ja promotoidaan myöskin väsymättä, jotta saataisiin aikaiseksi ydinperheen tuho sekä naisten yleinen viha miehiä kohtaan. Se, mitä tarjotaan emansipaationa naisille ja seksuaalivähemmistöille, ei tähtää todellisuudessa mihinkään muuhun, kuin kulttuurimarxistisen agendan mukaisen eurooppalaisten tuhoamisprojektin toteutumiseen ja Pan-Euroopan eli homogeenisen, helposti hallittavan Euroopan liittovaltion luomiseen!

  *Suurimpia orjakauppiaita olivat juutalaist ja afrikkalaiset heimopäälliköt.

 19. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Luopumus Suomessa näyttää jo miltei täydelliseltä. Siksi tällä kansalla ei ole Jumalalle enää mitään merkitystä. Kansa joutaa tuhoutua, omasta syystään.

  Ei tästä kannata enää suuremmin kirjoitella. Laitan tähän nyt kuitenkin erään kommentin, jota Magneettimedia ei julkaissut (siellä riehuvat muut voimat kuin Jumalan lapset; kommenttini oli vastaus erääseen voivotteluun, että onko Suomella mahdollisuuksia):

  Kuten tuhat kertaa olen sanonut, Suomen kansalla on mahdollisuus pelastua, ja se mahdollisuus on parannuksenteko Jumalan edessä, siis sydämen hätä ja kauhistuminen omien ja toisten syntien vuoksi ja sydämen uskolla syntien anteeksiantamukseen (Jeesukseen Kristukseen) tarttuminen. Näin Jumalan viha tätä julkisyntistä kansaa kohtaan poistuu ja hän poistaa tämän tuhon, joka Suomea nyt uhkaa. Maan sortuminen johtuu kansan sortumisesta (luopumuksesta). Suomea kohtaa nyt kaiken kattava tuhoutuminen Jumalan rangaistuksena.

  Vai luuletteko, että Suomi voi pelastua jatkamalla lastenmurhia aborteissa (jo. n. 700 000 lasta murhattu laillisesti), jumalanpilkkaa, homoutta, kirkkojen vesittämistä, evankeliumin halveksimista (lopettamista) kodeissa, kouluissa ja kirkoissa ja yleistä luopumuksen elämänmenoa? Surkeasti tulette pettymään, perkeleen orjat (ihminen on luonnostaan, syntiinlankeemuksen peruina, perkeleen orja, vailla yhteyttä Isään Jumalaan).

  Nähtävästi koska olen kristitty ja siten totuuden julistaja, kommenttejani on blokattu täällä jo kuukausikaupalla. Nytkin viime päivinä ainakin kolme kommenttiani on jätetty julkaisematta. Todennäköisesti tämäkin kommentti blokataan, koska se sisältää totuutta. Kunhan kirjoittelin.

  Ilman Jumalaa hukutte, teittepä mitä hyvänsä. Nyt kun tämä sivusto (ja kaikki Suomen sivustot) on täynnä jumalattomia riehujia, rehentelijöitä, jumalanpilkkaajia ja kansankiihottajia, teillä ei ole alkeellisintakaan toivoa pelastua millään tavalla missään asiassa. Tuhoatte itse oman asianne jumalattomuudellanne.

  Näin on jumalattomassa ja surkeassa tilassa Suomen kansa. Kansan oma syntisyys Suomen hukuttaa, ei mikään muu. Synti herättää Jumalan vihan ja lopulta raivon. Silloin mikään ei pelastu. Lopulta kansa vielä hukkuu ikuiseen helvettiin.

 20. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Luulen, että jotakuta kiinnostaa vielä, mikä on Magneettimedialle liikaa (siitä voi päätellä, mikä taho on kyseisen median takana; veikkaan vahvasti juutalaista synagogaa). Seuraavassa kommenttien vaihtoa, joista viimeisen kommenttini (nimimerkki 2:lle) Magneettimedia jätti julkaisematta. Kommentit ovat Magneettimedian artikkelissa ”Kuka on Jessikka Aron juutalainen miljardööriystävä Bill Browder?” (julkaistu 26.10.2016) kommenttiosastossa.

  NIMIMERKKI 1: Makow OLI juutalainen, nykyään kristitty! Myös Putte on kristitty. Venäjän rikkaista noin neljäsosa on jutikoita, eivät kaikki!

  VESA-ILKKA LAURIO: Koko velkarahajärjestelmä (voimassa Venäjälläkin – juutalaisvallankumous tapahtui v. 1917) on juutalainen järjestelmä. Raha on siinä velkaa juutalaisille, kaikki raha. He omistavat kaiken rahan, kiersi se raha missä hyvänsä. Venäjä ja Putin ovat juutalaisten absoluuttisia orjia, kuten lähes koko maailma (myös Suomi). Joka kontrolloi velkaa (siis rahaa), kontrolloi kaikkea. Ja nykyjuutalaiset ovat opillisesti fariseusten perillisiä, pyhänä kirjana Talmud. Ja fariseuksista sanotaan:

  ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

  Niinpä maailmaa, myös Venäjää ja Suomea, hallitsee fyysisestikin perkele, valhe ja väkivalta. Irti perkeleestä, tuhoisasta raha- ja pankkijärjestelmästä, juutalaisesta orjuudesta jne. päästään vain Jeesuksessa Kristuksessa:

  ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1. Joh. 3:8).

  Ortodoksinen itäinen ”kristinusko” ei ole kristinuskoa vaan ihmistekoja ja mystiikkaa (kuten paavin kirkkokin).

  Juutalaiset tunnetusti tekeytyvät kristityiksi päästäkseen tuhoamaan kristinuskon sisältä päin. Se on osa ”valhetta” (Joh. 8:44).

  Minulle on muodostunut käsitys, ettei suomalainen ymmärrä todellisesti yhtäkään asiaa. Hän luulee tietävänsä, mutta se on tyhjää aivohöttöä, jonka takana luurailee perkele ja hänen sanelemansa luulot ja käsitykset. Esimerkiksi raha- ja pankkijärjestelmäämme (jolla Suomi tuhotaan) suomalainen on täysin kyvytön ymmärtämään. Yksinkertaistakaan asiaa suomalainen ei ymmärrä, esteenä joka paikassa perkeleaita eli ns. ”oma minuus” ja ”oma tahto”, joka on sydämessä kerällä hallitseva myrkkykäärme. Se kaikkea hallitsee ja vallitsee, välillä omana itsenään, välillä hurskaaksi tekeytyneenä, 2. Kor. 11:14-15: ”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.”

  Siis yksinkertaisesti: ”Koko maailma on pahan (perkeleen) vallassa” (1. Joh. 5:19). Myös Suomi. Myös Venäjä. Vain siellä, missä Kristus sydämissä hallitsee, on päästy irti perkeleestä ja pelastutaan. Kyseessä on raaka sota (hengellinen sota, Harmagedonin sota) koko ajan, äärettömän raaka (esim. Suomen koko koneisto, tiedotusvälineet, koulut, viranomaiset, kodit, jopa nykykirkot, julistavat suurella voimalla perkelettä, tuhoa – hyvin suurella voimalla).

  NIMIMERKKI 2: Olet ehkä liikaa Raamatun lumoissa jota ei kannattaisi sotkea liikaa tähän. Raamattuhan on sionistien työväline jolla massoja ohjataan. Siellä kerrotaan paljon sellaista mille ei ole historiallisia perusteita, varsinkin VT:ssa. Kyllä me suomalaisetkin ymmärrämme ja pitääkin oppia ymmärtämään. Maailma kehittyy ja muuttuu eikä sionistijutikoiden valta ole välttämättä pysyvää laatua.

  The next empire

  Although the relatively new EU is already clearly stumbling and is on the verge of fragmenting, their leaders are desperately attempting to hold the unlikely alliance together with the help of the US. Meanwhile, the other major powers of the world are going full steam ahead to ensure that, when the US and EU reach their Waterloo, the rest of the world will carry on independently of the dying empire.

  A New Central Bank

  The Asian powers have reacted to US overreach, not by going away licking their wounds, but by creating a second IMF.

  The Russian State Duma (the lower house of the Russian legislature) have now created the New Development Bank. It will have a $100 billion pool, to be used for the BRICS countries. Its five members will contribute equally to its funding. It will be centered in Shanghai, India will serve as the first five-year rotating president, and the first chairman of the board of directors will come from Brazil. The first chairman of the board of governors is likely to be Russian Finance Minister Anton Siluanov. It’s therefore structured to be truly multinational.

  In creating all of the above entities, the BRICS will, in effect, have created a complete second economic world.

  In the latter days of the British Empire, we Brits seemed to be under the illusion that, even as our power base crumbled, we might somehow retain control by threats and bluster. The UK was utterly wrong in this and only succeeded in alienating trading partners, colonies, and allies by doing so.

  The same is happening again today. China, Russia, and the rest of the world, when faced with American threats and bluster, will not simply fold their tents and accept that the US must be obeyed.

  They will, instead, create alternatives.

  And they are doing so exceedingly well and quickly. At this point, the overreach of the US is not only enabling other powers to rise, it is forcing their hand to literally create the next full-blown empire.

  (tässä lopussa oli tekstin linkki: Jeff Thomas: The next empire [Casey Research International Man]; jätän linkin pois).

  VESA-ILKKA LAURIO: Nimimerkki 2:lle. Raamattu on Jumalan kirja, 2. Piet 1:21; 2. Tim. 3:16. Suljet kaikkivaltiaan Jumalan ja siten myös Suomen pelastumisen ulos. Suljet myös todellisen ymmärryksen ulos.

  ”Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen” (2. Tim. 2:7);

  ”Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen” (1. Joh. 5:20);

  ”saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä” (Kol. 2:2-3);

  ”Teillä (kristityillä) on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto” (1. Joh. 2:20);

  ”Jos te pysytte minun (Jeesuksen) sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi” (Joh. 8:31-32).

  Jumalattomien suomalaisten ymmärrys on perkeleen ymmärrystä, kuten nyky-Suomi todistaa. Syntiinlankeemuksen peruina perkele asuu jokaisen luonnollisen ihmisen sydämessä ja säätää siellä kaiken ihmisessä: luonnollisen ihmisen tahto on perkeleen tahto eli itse sen perkelemyrkkykäärmeen pää. Luonnollisen ihmisen voima on perkeleen voima, ymmärrys perkeleen ymmärrys jne. Luonnollisen ihmisen ”oma minä” on perkele hänessä. Jos siis sanotaan, että suomalainen kyllä ymmärtää, vedotaan perkeleeseen. Perkele kyllä on tietävinään kaiken, mutta se kaikki on petosta, Joh. 8:44.

  Mitä tulee Venäjän rahaan ja sen keskuspankkiin (Central Bank of the Russian Federation), niin ne kuuluvat juutalaiseen Rothschild-vetoiseen yksityiseen keskuspankkien keskuspankkiin BIS:iin (Bank for international Settlements), joka säätää ja määrää kaiken:

  http://www.bis.org/about/member_cb.htm

  Venäjän keskuspankki on juutalainen pankki, ja Venäjän raha on juutalainen velkaraha. Samaan juutalaiseen hirteen kuuluvat myös mm. Euroopan keskuspankki, Islannin keskuspankki, Englannin pankki ja USA:n yksityinen juutalainen keskuspankki FED. Kaikki kommentissa mainitut viritelmät voivat olla vain juutalaisia viritelmiä, koska juutalaisilla on JO raha- ja pankkijärjestelmänsä kautta maailmanvalta (sen vastaiset viritelmät ovat mahdottomia). Ja esim. ”uusi IMF” tarkoittaa juuri velkarahaan sitovaa tuhoamista.

  Taidat olla (tai harjoittelet pian olevasi) sujuvakin lurittelija. Jos sinulta puuttuu sydämestä Jeesus Kristus (syntien anteeksiantamus), sinulta puuttuu elämän perusta, ymmärrys, selkäranka ja kaikki. Niin on surullisesti sinun ja koko jumalattoman (siis Kristusta vailla olevan) ihmiskunnan laita. Surullisesti käy.

  (Lisäyksenä perässä jatkokommentti): Myös muiden BRICS-maiden kuin Venäjän (Brasilian, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan) keskuspankit kuuluvat juutalaiseen yksityiseen keskuspankkien keskuspankkiin BIS:iin, kuten linkkini BIS-luettelosta käy ilmi. Ja nimimerkki 2:n esittämässä sitaatissa (jonka siis jätin pois) puhutaan USA:n valtaa vastaan toimimisesta, ei juutalaista BIS:iä vastaan toimimisesta, joka Venäjälle, Brasilialle, Intialle, Kiinalle ja Etelä-Afrikalle olisikin mahdotonta, koska niiden raha on jo juutalainen velkaraha ja ne roikkuvat jo juutalaisen velkarahan hirressä, toimintakyvyttöminä ja absoluuttisesti orjuutettuina.

  • Jepulisjepsis sanoo:

   ”Esimerkiksi raha- ja pankkijärjestelmäämme (jolla Suomi tuhotaan) suomalainen on täysin kyvytön ymmärtämään. Yksinkertaistakaan asiaa suomalainen ei ymmärrä, esteenä joka paikassa perkeleaita eli ns. ”oma minuus” ja ”oma tahto”, joka on sydämessä kerällä hallitseva myrkkykäärme.”

   He palvovat ”puupölkkyä” (eli ts. materiaa, rahaa, itseänsä, budhaa, mustaa kiveä, tiedettä, ja filosofioita, tms.) ja siksi,

   ”Eivät he tajua, eivät ymmärrä mitään, sillä suljetut ovat heidän silmänsä, niin etteivät he näe, ja heidän sydämensä, niin etteivät he käsitä.” – Jes. 44:18

   ”Ei tule heidän mieleensä, ei ole heillä järkeä eikä ymmärrystä, että sanoisivat: ”Osan siitä olen polttanut tulessa, olen paistanut sen hiilillä leipää, paistanut lihaa ja syönyt; tekisinkö tähteestä kauhistuksen, lankeaisinko maahan puupölkyn eteen!” – Jes. 44:19

   Mutta viimeinen kysymys (Matt. 23:33 – Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?), ja sielun pelastus tältä vääjämättömältä ei ole ”puupölkyssä”, eikä missään muuallakaan tässä maailmassa. http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Jes.44.html

   Useille tämä kysymys Matt. 23:33 tulee mieleen vasta sitten kun lääkäri ilmoittaa, että elinaikaa on jäljellä enää vain niin ja niin paljon. Monille ei koskaan.

   PS.
   Vesa. Olen ottanut osan Magneettimedian julkaisemista kommenteistasi ilman lupia talteen, ohessa linkit, koska paljon oleellista asiaa tuntuu hukkuvan sinne muun floodauksen sekaan ja niitä julkaistaan miten sattuu. Melkein on aivan sama mitä sinne laitetaan – yhtä hullunmyllyä.

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/10/23/onko-suomi-koskaan-ollut-itsenainen/

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/10/23/onko-suomi-koskaan-ollut-itsenainen/

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    OK, ota vain. Jos julkaiset niitä, jätä nimeni pois tai laita alkuun ilmoitus, että julkaiset omalla vastuullasi. Itse olen ainakin tällä hetkellä lakannut pitämästä blogia, koska kaikki totuus, joka tämän kansan eteen syötetään, joutuu väärään ja vaaralliseen käyttöön: sen sijaan että tehtäisiin parannus ja huudettaisiin Jumalaa apuun ryhdytäänkin noita totuuksia lyömäaseina käyttämällä sotimaan ja tappelemaan ja tuhoamaan koko maa. Koen, että julistamalla totuutta tälle kansalle teen itseni syylliseksi kaiken tuhoutumiseen. Magneettimediassa olen kuitenkin vielä kirjoitellut, koska vastuu kommenttieni/kirjoitusteni julkaisemisesta on julkaisijalla, Magneettimedialla.

    Jumalan sana kuitenkin on asia, jota tulee julistaa, vaikka kuolema tulisi. Siihen alkaa katseeni vähitellen siirtyä.

    Ja kiitos julkaisutoiminnastasi! Kunnioitan rohkeuttasi ja hyvää silmääsi. Hienoa työtä!

 21. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tässä toisessa kommentissa lisää kaksi kommenttiani, jotka Magneettimedia katsoi parhaaksi jättää julkaisematta.

  1. Ensimmäinen julkaisematta jätetty kommenttini oli Magneettimedian uutisartikkelissa ”Amerikansaksalainen tutkija: Natoon sidotut aivoriihet valvovat EU:n pakolaispolitiikkaa” (julkaistu 2.5.2016) vastauksena seuraavan erään nimimerkin kommenttiin:

  ”Nato:n infosotakeskus toimii Soroksen opeilla, kuva kokouksesta” (linkkinä kuva hommafoorumilta; jätän linkin pois).

  HYLÄTTY VASTAUSKOMMENTTINI KUULUI:

  ”Juutalaisen velkarahajärjestelmän myötä Nato-maat ovat juutalaisten absoluuttisia orjia. Nato on siis puhtaasti juutalainen nyrkki. George Soros (alkuaan György Schwartz) on unkarilaissyntyinen juutalainen, jonka elämäntyönä on maailman (lue: ei-juutalaisten) tuhoaminen, välineenä mainittu velkarahajärjestelmä, velkahirsipuu. Velkarahajärjestelmän myötä Suomikin on juutalaisten absoluuttinen orja, jolle juutalaiset voivat tehdä aivan mitä haluavat ja koska vain – vaikka tuhota Suomen hetkessä lopettamalla lainanannon, vaatimalla pankkivelat maksettaviksi ja nostamalla korot ylös. Siksi Suomen päättäjät eivät voi eivätkä uskalla puhua sanan puolikastakaan orjuuttajiamme vastaan eivätkä missään nimessä paljastaa velkaraha-hirsipuumme luonnetta ja puhua sitä vastaan (yksikään poliitikko, yksikään puolue, ei vahingossakaan tee sitä – se olisi ko. poliitikon tai puolueen loppu). Rajuja alkavat olla Jumalan rangaistukset tälle julkisyntiselle ja Jumalan vihan sytyttäneelle kansalle. Syntien vuoksi tässä on nyt tuho edessä, kiitos kansan ja sen julkean, avoimen ja Jumalalle ilkeästi irvistelevän syntisyyden – perkeleen.”

  2. Toinen julkaisematta jätetty kommenttini oli Magneettimedian uutisartikkelissa ”KV: suojelupoliisi usutettu Suomen kansallismielisten kimppuun” (julkaistu 26.10.2016) vastauksena seuraavaan erään nimimerkin kommenttiin:

  ”Maailma olisi paratiisi ilman juutalaista koronkiskontaan! Ja se joka väittää vastaan voi lukea nämä baselin 1,2,3 pykälät!! Tarvitaan todella vaikutusvaltaisessa oleva maanpetturi suostumaan näihin ja ainahan suomi on on ollut juutalaisessa hirttosilmukassa!! Ennemmin kuolen kun katon suomalaisten lapsien saavan tämän paskan tulevaisuuden!!

  Harmi että kirjoittaja (tässä oli linkki ebolakanin sivuston juttuun noista Baselin pykälistä, jätän linkin pois) lopetti, arvostin häntä enemmän kuin yhtäkään nobel palkittua huijaria!! Ja lisätäkseni vesa ilkka laurion kirjoituksia ja kannanottoja ei yksikään olisi sama enää!! Hän uskaltaa kirjoittaa vuosikymmenestä toiseen suoraa faktaa ja yksi SUOMEN mahtavimmista ihmisistä!!!!!!!!!!! Jaksaa vuodesta toiseen vaikka ihmiset eli kyrvät ja tietämättömät häntä välillä syyllistävätkin!!!

  Laurio on minulle paljon suurempi hyvän tekijä ja hieno ihminen kuin suurin osa nobel palkituista!! Mies joka uskaltaa olla loppuun asti tätä paskaa vastaan ja tuo totuuden esiin!!!

  JOKAINEN SUOMALAINEN TULEE VIELÄ AVOSTAMAAN KYMMENIEN VUOSIEN TYÖTÄSI!! Kunhan he ymmärtävät mitä olet heille yrittänyt kertoa!!!”

  TOINEN HYLÄTTY VASTAUSKOMMENTTINI KUULUI:

  ”Kiitos kovasti sanoistasi, nimimerkki. Kiitos ja arvostus kuuluu kuitenkin Jumalalle, joka minua ajaa.”

 22. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Myös seuraavan kommenttini Magneettimedia jätti julkaisematta. Kyseessä on kirjaesittelykommentti Magneettimedian kirjoitukseen ”Feminismi merkitsee kansan kuolemaa” (julkaistu 19.7.2014):

  Englannintaitoisille.

  Christian News lehden numerosta 42/2016 löysin seuraavan kirjaesittelyn (Costanza Miriano: ”Marry Him and Be Submissive”):

  Women Can Have a More Fulfilling Marriage if They’re Submissive, Christian Author Says “definitely impossible to vote for Hillary, for a Christian.”

  By Leonardo Blair, Christian Post Reporter.

  Italian writer Costanza Miriano angered women’s rights activists across Europe in 2013 when she released her bestselling book ”Marry Him and Be Submissive”, advising impowomen to forsake the heresy of feminism and submit to their husbands in order to enjoy a more fulfilling life. She is now hoping to reintroduce this concept to the modern American woman — hinged on the advice doled out by St. Paul in the book of Ephesians — in the English translation of the book published last month by TAN Books.

  “You will have to learn from the advice of St. Paul and be submissive. That means, literally, as we say in Italian, sotto messo — ‘placed under’ so as to be the support of your family. You must be its foundations. You will sustain everyone, your husband and your children, by adapting, accepting, suggesting, and sweetly engaging,” she writes. “It is he (or in this case she) who is below, who holds up the world, not the person who places himself above others. Only you will be able to do this, because in your family you are the only adult woman, meaning the only one who is flexible, gentle, solid, strong, patient, and far-sighted,” Miriano advises women.

  Feminism, she explains, has devolved into a destructive force on the family and society. “Feminism was in its own way flowering — an explosion of the need to feel loved, understood, and valued. It’s just that it took the wrong path when it focused on the affirmation of self. At that point, we started to play the power game; in fact, we should have done away with that logic that we were protesting against,” Miriano writes. “By ‘we,’ I mean our mothers and older sisters. In the end, it ended up worse for us. Emancipation — which started out as a claim for justice — led to a distorted idea of equality. Equality is not sameness. It is about giving equal dignity to two identities that could not be more different,” she explains. Since the explosion of the feminist movement, she says, modern women no longer have a clear life path to follow when compared with previous generations. This uncertainty, according to Miriano, has led to a barrage of definitions of what it means to be a woman, ignoring the natural call for women “to collaborate in giving life in every way possible.” Marry Him and Be Submissive will help guide women back to that natural call, she says. Below is a lightly edited transcript of The Christian Post’s Q&A with Miriano:

  Christian Post: You explain in your book that the modern woman struggles to find a road map to what it really means to be a wife due to the feminist movement. Do you think the Church is failing to influence women who are a majority in many congregations today?

  Miriano: Even in the Church sometimes the worldly way of thinking strengthens its influence. I think there is nothing more sad than a feminist sister: she doesn’t get the fun part of the liberation (sex, freedom, sexy dresses and Gucci shoes), without being a woman according to God, which is the only reason why it is beautiful to refuse sexy dresses. But there is a mass of women, grown up thanks to the teachings of our Mother, the Holy Church, who are happy to be a wife, a mother, even a working mother, who is not afraid to say: I need my husband, I need protection. It’s beautiful to depend on someone who loves me, who has chosen me. I owe my whole life to the Church: if I didn’t grow up in a parish, learning the Church’s teachings, I would be a very different person, surely unhappy.

  Christian Post: Hillary Clinton is gunning to become the first female president of the United States and it has been reported that some Apostolic Christians will never vote for her because she is a woman. What advice would you give Christians who share this belief?

  Miriano: As far as I know from here, from Italy, I definitely agree. She is the representative, once again, as far as I know, of a vision of humanity who wants to be totally self-determinate: she thinks abortion is a right, for instance. And she received financing from Planned Parenthood. Definitely impossible to vote for her, for a Christian.

  Alussa oleva viittaus Efesolaiskirjeeseen on Ef. 5:22-24:

  ”Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle; sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.”

  Kirja löytyy ainakin Amazonista (jätän linkin tässä pois).

 23. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Loppu hyvin, kaikki hyvin. Nimeni napsuttelussa tapahtui virhe (etunimieni välissä), ja, hups, kommenttini menikin Magneettimediassa läpi. Niinpä syntyi alla oleva ajatustenvaihto. Seikkailuni jumalattomien keskuudessa sai ennalta arvattavan lopun (tiesin tämän lopun jo yli 10 vuotta sitten, periaatteellisesti jo joskus 4-5-vuotiaana). Ajatustenvaihto Magneettimediassa oli seuraava:

  VESA -ILKKA LAURIO: Kommenttejani on blokattu täällä pitkään. Niiden julkaisemista on viivytelty välillä päiväkaupalla, jolloin kukaan ei saa tietoa niistä (eivät ilmesty uusien kommenttien listaan). Nyt sitten neljä kommenttiani on jätetty kokonaan julkaisematta (julkaisin ne äsken Totuusblokissa, artikkelin ”Demokratia on surkea hallitusmuoto” kommenttiosastossa). Minulle riittää tämä. Luulin jo hetken, että saan paremmin kommenttejani läpi (muutama julkaistiin), mutta entinen blokkaaminen ja julkaisematta jättäminen kuitenkin jatkuu. Poistun. Sanomaani ei tarvita.

  MAGNEETTIMEDIALAINEN NIMIMERKKI: Kannattaa miettiä miksi on blokattu. Vika varmaan löytyy korvien välistä. Jankutat samaa ja saarnaat. Ei sellaista jaksa kukaan lukea.

  VESA -ILKKA LAURIO: Niin varmasti on. Teillä on toiset kiinnostuksenaiheet, lähtökohdat ja perusteet. Itseni kannalta asialla ei ole väliä tai merkitystä, pärjään hyvin yksin. Allein.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Kun Jumalan sana ja sen julistajat estetään, Suomi tuhoutuu. Sitä ei voi estää.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   No niin, nyt, myöhässä, Magneettimedia julkaisi neljä blokattua kommenttiani. Nyt kukaan ei löydä niitä, kun ne eivät ilmesty uusien kommenttien listaa. Kirjoitin terveiseni Magneettimedian toimituskyrville näin sanoin (taas kommenttini näytti menevän läpi, kun säilytin kirjoitusvirheen nimessäni – oikea nimenihän on blokattu siellä):

   ”Nyt kyrvät julkaisivat nähtävästi juutalaisten käskystä viivyttämänsä neljä kommenttiani. Nyt ne sitten eivät tule uusien kommenttien listaan eikä kukaan löydä niitä (yksi niistä on erääseen vuoden 2014 artikkeliin – etsikää!). Kristinuskon ja sen julistajien pimittäminen osoittaa, että Magneettimedia on juutalaisten työkalu (kansan uittamiseksi keskinäiseen sotaan ja kristinuskon – pelastumisen – hävittämiseksi). Pidän Magneettimediaa juutalaisen synagogan mediana, kasana paskaa.”

 24. juksattu sanoo:

 25. juksattu sanoo:

  Aidsista on ollut jotain juttua mutta on päässyt unohtumaan,Onko joku katsonut tätä,itsehän en vielä ole katsonut.

 26. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Demokratia kun Suomi on, kaikkialla pääsee saatana vapaasti riehumaan (Suomen nykyinen kansahan on oikean evankeliumin hylättyään kokonaisuudessaan saatanalauma, Ap. t. 26:18). Niin myös Suomen ”vapaustaistelu”- tai ylipäätään ”asioidenkorjaamis”-sivustoilla. Esimerkiksi Magneettimedia-nimisellä jumalattomien (ja siis saatanan) sivustolla jätettiin jälleen varoittava kommenttini näköjään julkaisematta (tarjosin sitä tänä aamuna julkaistavaksi Magneettimedian artikkeliin ”Sisä- ja ulkopoliittiset huomiot; vapaustaistelu lähestyy!”, artikkeli julkaistu 23.11.2016). Koska kommenttini toisiaan on VAROITTAVA, tarjoan sitä tännekin. Kommenttini oli vastaus nimimerkki ”Raakkelin” kommenttiin, ja alla kummatkin:

  RAAKKELI KIRJOITTI:

  ”Onko myös suomalaisille tulossa kova lasku kaikista heidän pogromeistaan ja joukkomurhistaan historian aikana viattomia pikku juutalaisia kohtaan? Ovathan myös suomalaiset olleet kristittyjä eli juutalaisvihaajia?”

  VASTAUSKOMMENTTINI KUULUU SEURAAVASTI:

  Taas tämä ”Raakkeli” (yksi täkäläisistä suunsoittajista) on eksyttämässä. Eivät kristityt vihaa juutalaisia (Jumalan luomia, kuten kaikki) vaan heidän syntejään, jotka kaiken muun haitan lisäksi vievät nämä juutalaiset itsensä helvettiin. Kristityt rakastavat juutalaisia, kuten kaikkia ihmisiä, ja siksi julistavat heille Jumalan sanaa (lakia ja evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta), että he pelastuisivat ja pääsisivät perkeleen, synnin, kuoleman ja helvetin orjuudesta. Todellista juutalaisvastaisuutta on olla julistamatta juutalaisille evankeliumia. Jos joku ”kristitty” vihaa juutalaisia, hän ei ole oikea kristitty. Oikeat kristityt (joissa siis Jumala itse asuu) vihaavat aivan samoin myös suomalaisten syntejä (lastenmurhia aborteissa, jumalanpilkkaa, homoutta, vihollisten ja rikollisten tekojen suvaitsemista, kirkkojen vesittämistä, naispappeutta, naisvaltaa, huoraamista, ryyppäämistä, kaikissa synneissä rypemistä, Raakkelin tapaisten disinformaatiota kristityistä jne.), että suomalaiset pelastuisivat ja saisivat Jumalan siunauksen nykyisen Jumalan vihan ja kirouksen sijaan (ja selviäisivät niin nykyisistä vitsauksista ja uhista ja maa pelastuisi).

  Jos Suomen kansa olisi kristitty kansa, Jumala olisi siunannut sitä lujalla, oikeamielisellä ja miehisellä esivallalla (nykyisen demokratian sijaan, joka vesittää kaiken oikean esivallan, kun kurissapidettävät julistautuvat itse omiksi kurinpitäjikseen). Luja esivalta laittaisi voimakeinoin kaikki pahantekijät kuriin, niin pahaa tekevät juutalaiset, suomalaiset kuin muslimit – kaikki pahantekijät maassa. Koska Suomen kansa ei ole kristitty kansa vaan täynnä teeskentelijöitä ja Jumalaa pilkkaavia pakanoita, Jumala on ”siunannut” sitä kelvottomalla esivallalla (joka siis Suomessa on kansa itse: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§), joka palvelee kaikkia pahantekijöitä ja perkelettä. Kansan omasta syystä maassa hallitsee perkele, eikä sitä auta kristittyjen kutsuminen joidenkin ihmistyhmien vihaajiksi (kuten tämä ”Raakkeli” saatanan orjana tekee, Ap. t. 26:18). Mitä enemmän saatanat täälläkin Suomea ”pelastavat”, sitä enemmän Suomi hukkuu. Ainoa pelastus on parannuksenteko Jumalan edessä. Vain Jumalalla on voima ja valta poistaa vitsaukset ja pelastaa kansa. Kaikki nykyiset jumalattomat pelastustoimet vain hukuttavat niin maan kuin kansan lopullisesti. Mutta eipä se näytä ketään häiritsevän, ei vähääkään (MISSÄÄN ei ole edes harkittu parannuksentekoa ja syntien pois panemista). Kaikki huutavat saatanan orjina jumalatonta ja myrkyllistä huutoaan ja kirkunaansa. Pian tämä saatanalauma tarttuu aseisiin, ja tuhoutuu hetkessä, kun Jumalan vihan käsi heilahtaa, kuten olen vuosia varoittanut. Hukutte myös ikuiseen helvettiin (kristityksi tekeytyminen ei auta).

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:1-4).

  Olette perusteellisesti, ytimiänne myöten, jokaista henkäystänne myöten, eksyksissä.

  Tämäkin sivusto on täynnä vihollisia, rikollisia (murhiin yllyttäjiä, huijareita jne.), perkeleen palvojia, valehtelijoita, jumalattomia, Jumalan sanaa vastaan nousevia saatanoita, myrkkyä levittäviä turpamoottoreita ja joitakin kristityiksi tekeytyviä narttuja, eikä kenelläkään ole edes omaa nimeä. Saatanaa kaikki täällä.

  Minä olen varoitukseni varoittanut, ja nyt katsokaa itse eteenne. En halua kenenkään tuhoa, mutta työnnätte itsenne ja maanne väkisin siihen. Teiltä puuttuu oikea, elävä Jumala (jonka yhteyteen tie on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus) ja hänen mukanaan kaikki toivo.

  Hirvittävä kansannousu Jumalaa vastaan on koko tämä kansa ja sen toiminta nykyisin. Jumalalta suorastaan revitään silmiä päästä! Hukutte, saatanat! Joudutte hirvittävän tuhon omiksi, jos ette tee parannusta (= katumus + usko Kristuksen sijaissovitukseen).

  Hirvittävä, suorastaan kammottava, on tämä viimeisten aikojen luopumus. Jumalan Poika (Jeesus Kristus) palaa nyt koska tahansa, ja sitten tapahtuu viimeinen tuomio. Jumalattomat ikuiseen helvettiin. Kristityt (esim. Laurio) ikuiseen autuuteen ja riemuun. Teitä ei tarvita.

  Vesa-Ilkka Laurio

  (en ole palaamassa tänne Magneettimediaan kommentoijaksi, tämän yhden kirjoittamiseen oli pakko ”Raakkelin” jumalattoman valehtelun vuoksi, joka tekee kristityistä tavallisia pakanoita vailla Jumalaa – hävytöntä ja viimeisen päälle saatanallista kristittyjen mustamaalaamista).

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Siinä kommenttini. Sitä ei oikeastaan tarvitse eikä voi selittää sen enempää. Suomen kansa ja Suomen maa tuhoutuvat kansan julkean jumalattomuuden vuoksi, väkisin. Kaikki tässä maassa vihoittaa Jumalan. Koska täällä ei voi enää elää (esim. aborteissa murhattu jo 700 000 lasta laillisesti, saatanalauman itselleen säätämien lakin turvin; pian myös eutanasiat, myrkyt, ”lääkkeet”, sodat, riehumiset, rikollisten palveleminen jne.) eikä syntyä Jumalan sanasta kristityksi (maailman ja Suomen olemassaolon tarkoitus; Suomessa oikea evankeliumi on hylätty kaikkialla, myös kirkoissa), Suomen ja sen kansan olemassaololle ei ole enää mitään oikeutusta Jumalan edessä. Mikään ei voi estää Suomea tuhoutumasta. Suomi on saatanalauma, katumattomien syntisten julkea ja myrkyllinen joukkio. Varsinkin jumalattomat ”totuussivustot” (esim. juuri Magneettimedia) syöksevät maata tuhoon, nehän perustuvat kaikella voimalla saatanaan (Kristuksen hylkäämiseen).

  (kommenttiani saa vapaasti levittää).

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Selvennys yllä olevaan: Raakkelin kommentti ilmestyi Magneettimedian artikkeliin ”Juutalaisten rooli bolshevikkivallankumouksessa Venäjällä” (artikkeli julkaistu 1.12.2014), ja kirjoitin vastauskommenttini alun perin sinne (ei ole tähän mennessä julkaistu). Koska kuitenkin tuoreemmassa Magneettimedian artikkelissa ”Sisä- ja ulkopoliittiset huomiot; vapaustaistelu lähestyy!” puhutaan jumalattomien ”vapausTAISTELUN” lähestymisestä, tarjosin molempia kommentteja sinnekin (ei ole tähän mennessä julkaistu) – uhkaahan Suomea välitön perikato, kun jumalattomat alkavat riehua ja ”pelastaa” (lue: tuhota lopullisesti) maata.

 27. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Suomalainen demokratia on nousemassa uusiin sfääreihin, kuten seuraavasta eräällä sivustolla eilen ilmestyneestä kommentista käy ilmi. Alla ensin kyseinen kommentti ja sitten vastauskommenttini siihen.

  ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  ”Vallankumous elää vallankumouksellisissa. Vallankumous on jo keskuudessamme. Vallankumous on jo kanssamme, kukaan vallankumouksellinen ei ole enää koskaan yksin. Kansa näkee jo taivaanrannalla vainovalkeat, se kuulee jo ikiaikaisten rumpujen äänen. Vallankumous palaa jo ihmisten sieluissa, kuumalla liekillä. Vihollisella ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia selvitä tästä. He tulevat saamaan oikeutta. Kansa tulee jakamaan sitä ja he tulevat saamaan sitä.

  ”Nykyinen valta haluaa tuhota kansamme ja maamme. Se haluaa, ei enempää, ei vähempää, kuin tappaa meidät kaikki. Se peittää tämän murhan demografiseen tuhoon, se haluaa meidän vapaaehtoisesti muuttuvan negroidiseksi massaksi, joka ei osaa mitään, ei halua mitään, ei ole mitään. Nykyinen valta haluaa vangita kaikki isänmaalliset ihmiset, se uhkaa meitä kaikkia rangaistuksella, jos emme heti ja valittamatta hyväksy sitä, että kansamme ja isänmaamme tuhotaan, totaalisesti ja lopullisesti. Tämä sama (((vastenmielinen eliitti))) elää omassa maassaan rajat kiinni ja maahantunkeutujat ammutaan rajalle, säälittä ja brutaalisti. Tämä sama (((vastenmielinen eliitti))) saarnaa minulle suvaitsevaisuutta ja avoimia rajoja samalla kun se omassa maassaan kahlaa lasten ja naisten veressä, siitä iloiten ja uhreja pilkaten. Tätä tämä (((vastenmielinen eliitti))) haluaa meidän lapsillemme: Orjuuttaa, vähemmistön asemaa, sortoa, vankeutta, kurjuutta ja kärsimystä. Tämä (((vastenmielinen eliitti))) on muuttanut Ruotsin maaksi, jossa jokainen tyttö tietää, että joka neljäs heistä raiskataan omassa kotimaassaan. Tämä (((Bonnier-eliitti))) haluaa määritellä ”vihapuheeksi” kritiikin ja ”valeuutiseksi” totuuden. Tämä on se sama Lugenpresse, joka jo kerran tuhottiin ja se sama odottaa sitä taas. Se on sitä itse pyytänyt ja se tulee saamaan sen, mitä se tilasi.

  ”Vastarinta elää ja se on kansamme tukena ja turvana silloinkin, kun pimeys valtaa maamme. Kun ihmisiä vangitaan mielipiteidensä takia, vastarinta elää ja sen liekki palaa pimeydessä. Maanpetturit saavat palkkansa. He tulevat saamaan palkkansa niin, että viimeinenkin shekeli polttaa heidän sieluaan helvetin tulessa. Siinä tulessa he voivat derivoida shekeleitään ja nauttia tileistään. Sen kansa heille suo.

  ”Kansa marssii Helsingissä 6.12.2016 !

  ”Kansa on jo noussut ja siksi maanpetturit ovat hädissään torneissaan. Yksi aito isänmaallinen ihminen vastaa kymmentätuhatta maanpetturia. Nämä onnettomat maanpetturit tuskin osaavat kenkiensä nauhoja solmia, heidän ylitseen voi kävellä helposti ja me otamme heiltä aivan lähitulevaisuudessa vallan ja valta palautetaan Suomen kansalle, Suomen maalle.

  ”Eläköön voitto! Hell Seger!”

  VASTAUSKOMMENTTINI ON SEURAAVA:

  Sivuraiteilla on tuollainen idioottimainen, jumalaton, sokea ja vastuuton vuodatus. Se on myös rikollinen vuodatus, koska siinä kiihotetaan kansaa nousemaan esivaltaa vastaan, tekemään vallankumous ja antamaan ”maanpettureille” heidän palkkansa niin, että ”viimeinenkin shekeli polttaa heidän sieluaan helvetin tulessa.”

  Eikö tuollainen kansankiihotus ole lakiemme mukaan rikollista? Sitä on jatkunut tälläkin sivustolla jo pitkään, kuukausikaupalla. Kansa aiotaan hukuttaa vereen, ja jokainen tietää, että SIITÄ seuraa perikato ja hirvittävä hävitys. Mikseivät maan viranomaiset siis ole vanginneet näitä vaarallisia kansankiihottajia? Miksi kansankiihottajat saavat vapaasti ajaa kansaa verenvuodatukseen ja tuhoon? Ovatko he vihollisen agentteja? Eikö kansan päinvastoin pitäisi kavahtaa ja olla varuillaan tuollaisen kiihotuspuheen edessä, panna siis kansankiihottajat kuriin?

  Moni on varmaan huomannut, että tuollainen kansankiihotus on vastenmielistä ja kuin ilmaan huitomista. Näiden kansankiihottajien asialta puuttuu sielu, logiikka ja substanssi, ja koko asia on kuin tyhjää.

  Vaikka aiemmin olen monessa yhteydessä kirjoittanut näiden kansankiihottajien asian idioottimaisuudesta, vaarallisuudesta ja jumalattomuudesta, muutama sana kuitenkin vielä.

  Itse Jumalan sana kieltää esivaltaa vastaan nousemisen, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että esivallan mahdollisesti harjoittama sorto on oikeutettu ja kansan itsensä ansaitsema, että kansa tulisi Jumalan edessä (jolta esivalta on peräisin) parannukseen, siis katumukseen ja uskoon Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen:

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

  Jumala siis ilmoittaa sanassaan, että noustessaan esivaltaa vastaan nämä vallankumoukselliset nousevat Jumalaa vastaan ja TUOTTAVAT ITSELLEEN TUOMION, so. perikadon, tuhoutumisen. He ajavat koko Suomen kansaa tuhoon.

  Itse asiassa Suomen kansa onkin synneillään (lastenmurhat aborteissa, homous, jumalanpilkka, kirkkojen vesittäminen, naispappeus, naisvalta, evankeliumin opetuksen lopettaminen kaikkialla yhteiskunnassa eli kaikkien hukuttaminen ikuiseen helvettiin jne.) ansainnut tuhoutumisen jo ajassa. Täällä ei voi enää elää. Kuitenkin, kuten lukuisia kertoja olen tuonut esiin, kansa voi pelastua synneistään ja niiden kauheasta tuomiosta kääntymällä Jumalan sanan (laki synnyttää katumuksen ja evankeliumi uskon) voimasta parannukseen ja tyynnyttämällä siten Jumalan vihan, joka on maata ja kansaa uhkaavan tuhoutumisen todellinen syy. Jumalan viha on syttynyt tätä julkijumalatonta kansaa kohtaan.

  Mikseivät kansankiihottajat siis julista Suomen kansalle parannusta, että maa ja kansa pelastuisivat? Mikseivät kansankiihottajat huuda Jumalaa apuun?

  Kun kansankiihottajat julistavat, että syntinen (ks. raamatunkohta yllä) ”vallankumous palaa jo ihmisten sieluissa, kuumalla liekillä”, niin se on päinvastoin kiihotusta nousta Jumalaa vastaan. Ja se vie tuhoon. Se on uusi synti entisten syntien päälle.

  Ja synnin palkka on kuolema:

  ”Sillä synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).

  Koska kansa on hävittänyt maasta kokonaan (kodeissa, kouluissa, yliopistoissa, jopa kirkoissa) oikean evankeliumin julistamisen, maassa ei ole nykyisin ulospääsyä synneistä (syntien anteeksiantamusta) ja niiden palkasta, kuolemasta. Kansa heittää itsensä sokeudessaan ikuiseen helvettiin, myös lapsensa. Sellainen kansa on äärimmäinen murhaajakansa (aborteissa tapahtuvien fyysisten murhaamisten lisäksi), joka on ansainnut Jumalan vihan ja tuhoutumisen.

  Koska evankeliumi puuttuu, puuttuu myös oikea sydämen usko koko maasta (evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki vaikuttaa sydämessä uskon). Silloin KAIKKI, mitä tässä maassa tapahtuu (niin ajatukset, sanat kuin teot), on syntiä, joka johtaa tuhoon:

  ”sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

  Maassa hallitsee yksinvaltiaana niin ollen perkele. Suomen kansa on perkeleen orjien joukko.

  Kun siis maassa vallitsee demokratia eli kansanvalta (”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§), silloin maassa vallitsee perkeleen hirmutyrannia (tyyppiesimerkkinä laillistetut lastenmurhat aborteissa).

  Valtiovalta kuuluu siis jo nyt kansalle. Alussa mainittu kansankiihottajien ”idioottimaisuus” on muun muassa sitä, että he yllyttävät kansaa nousemaan vallankumoukseen, riistämään vallan itseltään itselleen. Se on puhdasta idiotiaa, jopa epätoivoinen huijaus, sijaistoiminto. Kansa itse maan yksinvaltiaana on ajanut maan nykyiseen tilaan, ja väite, että maan olot parantuvat, kun kansa riistää vallan itseltään itselleen, on puhdasta narrimaisuutta. Takana on se, että kukaan nykysuomalainen ei mistään hinnasta suostu näkemään vikaa itsessään. Siksi turvaudutaan vaikka minkälaiseen itsepetokseen ja hengenvaaralliseen ja vastuuttomaan narrimaisuuteen. Suomen kansan ja maan voi vetää suosta vain Jumala, jonka yhteyteen tie on syntien anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa, parannuksenteko. Mutta juuri sen kansa lihallisessa vapaudessaan (= perkeleen orjuudessa) ja valtiollisessa yksinvallassaan on kaikin voimin hylännyt. Siksi kansa ei voi muuta kuin tuhoutua. Mieluummin Suomen kansa astuu tuhoon kuin myöntää vian itsessään ja tekee parannuksen. Niin äärimmäisen perkeleellinen on tämä kansa (kirkotkin on onnistuttu vesittämään ja tuhoamaan!). KANSA ITSE TUHOAA JUMALATTOMUUDELLAAN ITSENSÄ JA KOKO MAAN. Kuinka siis kansalla olisi mahdollisuuksia selvitä ongelmistaan parannusta tekemättä? Tarvittaessa Jumala voi lähettää tänne vaikka kuinka paljon vihollisia ja ”maanpettureita” kansaa kurittamaan, että kansa nöyrtyisi parannukseen ja Jumalan viha yltämme poistuisi. Voipa Jumala lähettää kansaa kurittamaan vaikka verenhimoisen pyövelidiktaattorin.

  Kun kansankiihottaja yllä kirjoittaa, että ”nykyinen valta” haluaa muuttaa kansan ”negroidiseksi massaksi, joka ei osaa mitään, ei halua mitään, ei ole mitään”, niin mitä kansa osaa, haluaa ja on? Yllä jo osoitettiin, että kaikki, mitä kansassa nykyisin on, on syntiä Jumalan edessä ja siten perkeleen palvelemista. Kansa osaa, haluaa ja on vain syntiä, sotaa Jumalaa vastaan, perkeleenpalvontaa. Sitäkö kansankiihottaja peräänkuuluttaa ja suojelee? Muutama raamatunkohta siitä, mitä tällaiset kansat ja niiden osaamiset ja haluamiset ovat Jumalan edessä:

  ”Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin.- – Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa” (Ps. 39:6-7) – – ”Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he nousevat vaa’assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys” (Ps. 62:10) – – ”Katso, kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa, ovat kuin tomuhiukkanen vaa’assa. Katso, merensaaret hän (Jumala) nostaa kuin hiekkajyvän. – – Kaikki kansakunnat ovat niin kuin ei mitään hänen edessään, ne ovat hänelle kuin olematon ja tyhjä” (Jes. 40:15, 17).

  Kansankiihottaja puhuu vallankumousta haluavasta (siis jumalattomasta) kansasta ”isänmaallisina ihmisinä”, mutta vallankumoukseen ryhtyminen eli esivaltaa vastaan nouseminen on Jumalaa vastaan nousemista ja isänmaan tuhoamista (”tuomion tuottamista”, Room. 13:2, ks. yllä).

  Kansankiihottaja puhuu myös ”isänmaallisia” (siis vallankumouksellisia) uhkaavista vangitsemisista, rangaistuksista, kansamme ja isänmaamme tuhoamisesta, ”maahantunkeutujista”, orjuudesta, sorrosta, kurjuudesta ja kärsimyksestä ikään kuin hän ei ymmärtäisi, että kansaa uhkaa sen syntien (esim. lastenmurhat aborteissa, homous ja jumalanpilkka – itse asiassa kaikki, mitä kansa on ja tekee, ks. Room. 14:23 yllä) vuoksi paljon pahempi tuomio: kuolema.

  Koska aborttilaki koskee koko kansaa, koko kansaa uhkaa kuolema: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava” (1. Moos. 9:6).

  Kansan hyväksymästä homoseksuaalisuudesta seuraa kuolema: ”Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset” (3. Moos. 20:13).

  Jumalanpilkasta kuuluisi langettaa kuolemantuomio (viehän jumalanpilkka kansan tuhoon): ”Ja joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla” (3. Moos. 24:16).

  Itse asiassa kaikesta synnistä seuraa kuolema: ”synnin palkka on kuolema” (Room. 6:23).

  Nuo kaikki kansankiihottajan luettelemat asiat ovat itse Jumalalta tulevia kurituksia ja rangaistuksia (että kansa kääntyisi parannukseen), myös lopullinen tuhoutuminen ja kuolema. Kansa on itse synneillään ansainnut ne, ja vallankumous kutsuu lopullisen tuhoutumisen yhä lähemmäksi, jopa läsnä olevaksi.

  Mitä siihen kansankiihottajan sanaan tulee, että ”vastenmielinen eliitti” haluaa orjuuttaa lapsemme, niin tämä kansa itse on evankeliumin opetuksen lakkauttamisellaan jo orjuuttanut lapsensa perkeleen ja siten synnin ja maan tuhoamisen orjuuteen. Koko ihmiskunta joutui syntiinlankeemuksessa (1. Moos. 3. luku) perkeleen orjuuteen (vailla kykyä omin voimin irtautua siitä; siksi Pojan täytyi tulla ja kuolla), ja vain Jeesus Kristus (syntien anteeksiantamus) on tie irti tuosta orjuudesta. Sen tien kansa on sulkenut. Kansa on tieten tahtoen tuominnut kaikki ikuiseen helvettiin, synninteon orjuuteen ja maan tuhoamisen pakkoon.

  Kiihottajan puheessa vilahtaa myös sana ”totuus”. No, mikä on totuus? Se on Jumalan sana, se, jonka kansa on hylännyt ja jota se pilkkaa kaikin tavoin: ”Sinun (Jumalan) sanasi on totuus” (Joh. 17:17). Tässä maassa ei ole totuutta lainkaan, on vain valhe eli perkeleen totuus.

  Mitä siis ”vastarintaan” tulee, niin ainoa oikea vastarinta on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus. Hän teki tyhjäksi perkeleen teot:

  ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1. Joh. 3:8) – – ”Minulle (Jeesukselle) on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18). – – ”Minä (Jeesus) olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6) – – minä (Jeesus) sinut (Paavalin) lähetän avaamaan heidän (pakanoiden) silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa (Ap. t. 26:17-18).

  Kun kansankiihottaja hylkää Jeesuksen Kristuksen kansa pelastumisen avaimena, hän hylkää kaiken vastarinnan ja syöksee kansan sekä ajalliseen että ikuiseen tuhoon.

  Mitä ”ihmisten mielipiteiden” vapauteen tulee, niin koska nykyinen Suomen kansa on oikean evankeliumin hylänneiden perkeleen orjien kansa, nykysuomalaisten KAIKKI omat mielipiteet ovat perkeleen mielipiteitä. Syntiinlankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset syntyvät luonnostaan perkeleen orjina (siksihän Pojan täytyi tulla ja kuolla), ja perkele eli ”käärme” makaa luonnostaan jokaisen sydämessä kerällä ja säätelee sieltä kaiken ihmisessä: ajatukset, sanat ja teot. Luonnollisen ihmisen tahto on sen myrkkykäärmeen pää. Luonnollisen ihmisen ns. ”oma minä” on perkele hänessä. On siis selvää, että kaikki suomalaisten mielipiteet ovat nykyisin perkeleen mielipiteitä, eikä niitä pidä suojella.

  Kansankiihottaja puhuu ”maanpettureista”. Maanpettureita ovat kaikki ne, jotka hylkäävät Jumalan (ja siis Jeesuksen Kristuksen, joka on tie Isän Jumalan yhteyteen), sillä kaikki apu tulee yksin Jumalalta. Kansankiihottaja ja koko Suomen nykyinen kansa itse ovat maanpettureita, jumalattomia.

  Ja kuka on ”hädissään”? Kansankiihottajat itse ovat hädissään, koska ovat yrittäneet järjestäytyä tehdäkseen maassa narrimaisen ”vallankaappauksen” (kuinka kansa voisi riistää vallan itseltään itselleen?) vastoin kaikkea tervettä ajatuksenjuoksua. Nämä kutsut vallankumoukseen ovat hätää sen edessä, että niin kansankiihottajien kuin koko kansan synnit uhkaavat paljastua ja niiden seuraukset kaatua kansan omaan niskaan, ja siksi turvaudutaan mielettömyyksiin (jotka kaiken kukkuraksi vievät verenvuodatukseen ja varmaan tuhoon). Suomalainen ei mistään hinnasta myönnä vikaa itsessään.

  Kun sitten kiihottaja kirjoittaa: ”Yksi aito isänmaallinen ihminen vastaa kymmentätuhatta maanpetturia”, niin voisinpa melkein vastata siihen näin: ”Yksi aito isänmaallinen ihminen (Laurio, kristitty) vastaa kymmentätuhatta kansankiihottajaa, jopa koko kansaa.” Minulla näet on Jumalan voima ja suosio: ”Ettekö tiedä, että te (so. kristityt) olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1. Kor. 3:16) – – ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23) – – ”ja mitä hyvänsä te (kristityt) anotte minun (Jeesuksen) nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa” (Joh. 14:13) – – ”Jos te (kristityt) pysytte minussa (Jeesuksessa) ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen” (Joh. 15:7).

  Vielä ”voitosta”:

  ”olkaa turvallisella mielellä: minä (Jeesus) olen voittanut maailman” (Joh. 16:33) – – ”sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme” (1. Joh. 5:4).

  ”Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!” (Ilm. 7:12).

  VILaurio

 28. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Jatkoa demokratia-Suomen (siis nykyisin perkeleenvalta-Suomen) nykyisiin sfäärehin. Seuraava kommentointi tapahtui eräällä jumalattomalla suomenpelastussivustolla (viimeisintä alla olevaa vastauskommenttiani ei ole julkaistu). Haluan kommenttini julki täälläkin, koska Suomen tuhoutuminen on hyvin lähellä – ehkä vielä kansa tekee parannuksen, että pelastuisi:

  ERÄS JUMALANVASTUSTAJA (”VASTAVOIMA”) KIRJOITTI:

  Kuppauksesta, kusetuksesta ja korruptiosta on tultava loppu! Mätä hallinto hyväveli järjestelmineen tuhoaa Suomen! Eikö lopulta muu auta kuin lyijy? Tämäkö on se kieli jota nämä vallanhimoiset, omasta egostaan sokaistuneet hirviöt tottelevat? (sitten seurasi linkki musiikkivideoon Sabaton – White Death, jätän linkin pois).

  OMA VASTAUSKOMMENTTINI:

  Hyvä jumalanvastustaja, tule toki järkiisi.

  Synninteosta on tultava loppu! Suomalaiset kutsuvat syntisen lihan (”oman minän”, ”omien mielipiteiden”, ”omien oikeuksien”) vapautta, siis perkeleen vapautta, vapaudeksi, vaikka se on perkeleen ja siten varman tuhoutumisen orjuutta – kaiken sortumista.

  Jumalaton ja perkeleen mädättämä kansa järjestäytyneine klikkeineen, perheineen, sukuineen, puolueineen ja yhteiskuntineen (”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§) tuhoaa Suomen! Se on sytyttänyt synneillään (lastenmurhat aborteissa, homous, jumalanpilkka, oikean evankeliumin hävittäminen kaikkialta yhteiskunnassa eli kaikkien hukuttaminen ikuiseen helvettiin jne.) Jumalan vihan ja nyt jopa Jumalan raivon (kansaa uhkaa välitön tuhoutuminen ajassa ja ikuisuudessa). Jumala on jättänyt tämän julkijumalattoman kansan kaikkien vihollisten revittäväksi ja syötäväksi (toivoen saavansa siten kansan ajettua katumukseen ja uskoon). Ei tämä perkelettä palveleva ja omasta egostaan (”oma ego” tahtoineen on juuri perkele ihmisessä) sokaistunut hirviökansa tottele mitään ”kieltä”. Tämä jumalaton joukkio syöksyy kaikella voimalla tuhoon. Vain parannuksenteko Jumalan edessä auttaisi, kun Jumalan viha yltämme poistuisi. VILaurio

  SITTEN ERÄS ”TR” (en julkaise koko nimeä) KIRJOITTI:

  Hyvä Vesa-Ilkka Laurio. Olen kanssasi samaa mieltä siitä että moraalittomuus hukuttaa tämän kansan, mutta mitä sitten tehdä? Me olemme sodassa ja siksi meidän on kuultava Sanaa joka ilmoittaa meille seuraavaa. Psalmi 139:21-22 ”Herra, enkö minä vihaisi niitä, jotka Sinua vihaavat, enkö inhoaisi niitä, jotka sinua vastustavat. Kaikella vihalla minä heitä vihaan, he ovat minun omia vihollisiani”. Puheiden aika on lopussa on tullut tekojen vuoro. Joko Suomi on tai se ei ole Herran kädessä ja siksi on lopetettava lempeä lässytys ja tartuttava tukevasti Sanaan SEKÄ tehdä niinkuin se opastaa. Jumala sallii valittujensa joutua vihollisen käsiin heidän pahojen tekojensa tähsen kutan sanotaan Joosuan kirjassa 7:10-11 ”mutta Herra sanoi Joosualle: Nouse! Miksi makaat kasvoillasi? Israel on tehnyt syntiä, he ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä olen heille säätäny; he ovat ottaneet sitä, MIKÄ OLI VIHITTY TUHON OMAKSI, he ovat varastaneet ja valhetelleet, he ovat panneet sen omain tavarainsa joukkoon.” Ei herra katso läpi sormien sitä että aina vain puhutaan ja puhutaan, tekojen ollessa jotain aivan muuta. Maahan on otetu vierasta, vääräuskoista väkeä josta Herra, sotajoukkojen ja kansojen Jumala toteaa näin: 2 Aikakirja 19.2 Silloin Jeehu, Hananin pooika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi hänelle: ”Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sen tähden on sinun päälläsi Herran viha. Ei Jumala tahdo puheita, hän tahtoo tekoja ja joka ei ole meidän puolellamme on meitä vastaan. Niin yksinkertaista se on.

  OMA VASTAUSKOMMENTTINI:

  TR, jos moraalittomuus hukuttaa tämän kansan, on mitä pikimmin pelastauduttava hukkumasta ja luovuttava moraalittomuudesta – tehtävä parannus Jumalan edessä. Parannuksessa on kaksi osaa: katumus eli omantunnon hätä syntien ja helvetinuhan vuoksi ja usko Jeesuksen Kristuksen lunastustekoon, hänen meille hankkimaansa juridiseen syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä (katumus syntyy Jumalan laista, usko evankeliumista Jumalan sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen vaikutuksesta – on siis julistettava Jumalan sanaa ja rukoiltava, että Jumala antaa oikeita saarnaajia). Silloin Jumalan viha väistyy päältämme ja hän ottaa pois viholliset ja vitsaukset.

  Jos olemme sodassa, silloin on rukoiltava Jumalan antaman esivallan puolesta, jonka tehtäväksi Jumala on antanut vihollisia ja muita pahantekijöitä vastaan taistelemisen hänen palvelijanaan:

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; SILLÄ SE EI MIEKKAA TURHAAN KANNA, KOSKA SE ON JUMALAN PALVELIJA, KOSTAJA SEN RANKAISEMISEKSI, JOKA PAHAA TEKEE. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden” (Room. 13:1-5).

  Kaikki esivalta siis, oli se millainen hyvänsä, on Jumalalta. Esivaltaa vastaan ei saa nousta, sillä se on Jumalaa vastaan nousemista ja tuottaa tuomion eli tuhoutumisen. Siksi kukaan yksityinen kansalainen tai kansalaisryhmä (esim. vastarintaliike) ei saa nousta esivaltaa vastaan. Nykyinen liikehdintä esivaltaa vastaan on Jumalaa vastaan hyökkäämistä ja suoraa maan tuhoamista.

  Yksityiset kostot (esim. vastarintaliikkeet) Jumala kieltää:

  ”kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat” (Matt. 26:52; ainoa poikkeus on siis esivalta, jonka Jumala on valtuuttanut käyttämään miekkaa hänen palvelijanaan);

  ” Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: ’Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra’” (Room. 12:19).

  On siis tultava kristityksi (”rakkaat”) – silloin Jumala kostaa ja maksaa kaikille vihollisille, eli esimerkiksi suo ja järjestää maahan lujan, oikeamielisen ja miehisen esivallan, joka Jumalan siipien alla lujasti rankaisee pahantekijöitä ja sotii menestyksellä vihollisia vastaan. Jumalatonta kansaa (esim. Suomen nykyistä kansaa) Jumala ei auta vaan jättää sen kelvottoman esivallan ja vihollisten käsiin.

  On tehtävä parannus, tultava kristityiksi. Silloin Jumalan viha poistuu, ja hän suo maahan esivallan, joka riittävällä tavalla kykenee pitämään pahantekijät kurissa. Jos parannusta ei tehdä, kansa hukkuu omasta syystään. Ei siinä mitään ihmeellistä ole.

  Kristityn tulee alussa mainitun Roomalaiskirjeen kohdan mukaan olla esivallalle alamainen, ja silloin kristitty mielihyvin auttaa esivaltaa sen taistelussa pahantekijöitä vastaan. Kristitty voi siis toimia esivaltaa palvellessaan sotilaana, upseerina tai esimerkiksi pyövelinä.

  Jos maassa ei ole kunnon esivaltaa, se johtuu siitä, että kansa on jumalatonta ja heittiöt päättäjikseen ansainnutta. Vain parannuksenteko Jumalan sanan voimassa auttaa.

  Jokunen sana TR:n raamatunkohdista:

  Ps. 139:21-22. Tämä kohta ilmaisee vain, että kristitty pitää vihollisinaan niitä, joita Jumala pitää vihollisinaan (ja vaikuttaahan kristityssä itse Jumala, joka vihaa syntiä). Jos katsotaan näitä kahta jaetta hieman laajemmassa kontekstissa, niin jakeet 19-20 sanovat:

  ”Jumala, jospa sinä surmaisit jumalattomat! Ja te murhamiehet, väistykää minusta pois! Sillä he puhuvat sinusta petollisesti ja lausuvat turhaan sinun nimesi – nuo sinun vihollisesi.”

  Tässä surmaajaksi ilmoitetaan Jumala itse, ei siis ketään yksityistä ihmistä tai vastarintaliikettä. Kaikki nämä jakeet ovat lain julistusta, ja psalmin kirjoittaja Daavid rukoilee lopullista tuomiota, tuomiopäivää, että pahoista päästäisiin (ennen tuomiopäivää Jumala rankaisee pahantekijöitä esivallan välityksellä).

  ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. – – Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. – – Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään’” (Matt. 25:31-33,41,46).

  Psalmista 139 käy ilmi vielä, että se julistaa yllä jo mainittua parannuksentekoa, alituista parannuksentekoa. Daavid aloittaa psalminsa toteamalla, että Herra tutkii hänet ja tuntee hänet ja ja tietää kaikki hänen tiensä – se on Daavidista ylen ihmeellistä. Psalminsa Daavid lopettaa parannuksentekoon (jakeet 23-24):

  ”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun ajatukseni. Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle”.

  Oikealla tiellä pysymiseen kuuluu siis Jumalan vihollisten karttaminen, rukous Jumalan puoleen ja Jumalaan turvaaminen. Kyseessä on jatkuva parannuksenteko, jatkuva pyhitys.

  Sitten Joosua 7:10-11. Israel oli rikkonut Herran käskyä vastaan ja ottanut Jerikoa valloitettaessa tuhon omaksi vihittyä itselleen. Nyt kun Israelin leiriin oli tuotu tuhon omaksi vihittyä, leiriä itseään uhkasi tuhoutuminen. Rikkoja oli Aakan. Jotta Jumalan viha leppyisi, kansa oli pyhitettävä (jae 13) eli sen keskuudesta oli poistettava tuhon omaksi vihitty. Aakan kivitettiin kuoliaaksi, ja hänen perheväkensä ja eläimensä poltettiin kuoliaiksi (jae 25).

  Suomen kansankin keskuudesta on siis poistettava kaikki synti (lastenmurhat aborteissa, homous, jumalanpilkka jne.).

  Kun jakeessa 10 Herra sanoo Joosualle: ”Nouse! Miksi makaat kasvoillasi?”, niin sanoillaan Herra tahtoo ilmoittaa Joosualle, ettei ole syytä epäillä Herran uskollisuutta (Ainissa oli tullut tappio sodassa) ja että syy oli kansassa itsessään.

  TR:n kolmas raamatunkohta on 2. Aikak. 19:2: ”Silloin Jeehu, Hananin poika, näkijä, meni kuningas Joosafatia vastaan ja sanoi hänelle: ’Oliko sinun autettava jumalatonta, ja rakastatko sinä niitä, jotka vihaavat Herraa? Sen tähden on sinun päälläsi Herran viha’.”

  Jakeessa ei puhuta ”maahan otetusta vieraasta, vääräuskoisesta väestä” (vaikka TR niin väittää), vaan siinä näkijä Jeehu (kiivas epäjumalanpalveluksen tuomitsija) nuhtelee Juudan valtakunnan kuningasta Joosafatia siitä, että tämä oli mennyt – vastoin profeetta Miikan varoitusta – epäpyhään liittoon Israelin valtakunnan kuninkaan Ahabin (Jumalan avoin vihollinen) kanssa heidän lähtiessään yhdessä valtaamaan takaisin Gileadin Raamotia (sotaretki epäonnistui).

  Väki Suomessa on pihalla kuin lumiukko – ja samalla umpikiero Jumalan vastustaja ja perkeleen palvelija.

  Vain tekeminen auttaa: parannuksenteko. Sen tähden on alettava oikein julistaa Jumalan sanaa ja tultava kristityiksi. Silloin Jumala kuulee omiensa rukoukset (pääase vihollisia vastaan). Katumattomien jumalattomien (Suomen nykyisen kansan) rukouksia Jumala ei kuule:

  ”Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä” (Joh. 9:31). VILaurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Täydennykseksi yllä alimpana olevaan vastauskommenttiini olen laatinut seuraavan kommentin:

   :Muutama sana vielä tarkennukseksi siitä, että TR vaati suomalaisilta vihan tekoja, sotimista, ”Jumalan vihollisia”, ”tuhon omaksi vihittyjä”, ”maahan otettuja vieraita ja vääräuskoisia” ja ”jumalattomia” vastaan. Jumala kieltää sen, ja sen osoittavat yllä olevassa kommentissani mainitut raamatunkohdat Matt. 26:52, Room. 12:19 ja Room. 13:1-5 (yksin esivallalla on oikeus tarttua miekkaan, silloinkin yhteiskunnallisia PAHANTEKIJÖITÄ vastaan, ei ”vääräuskoisia” vastaan).

   Miekkaan (sotimiseen, laajemmassa merkityksessä lakien käyttöön ja rangaistuksiin) saa tässä maassa tarttua vain esivalta, sekin vain yhteiskunnallista rauhaa häiritseviä pahantekijöitä (esim. rikollisia, hyökkääviä vihollisia ja moraalin turmelijoita vastaan) vastaan.

   Vääräuskoisuus ei ole yhteiskunnallisesti (maallisesti) tuomittavaa, jos se ei häiritse yhteiskunnallista elämää maassa eikä siis riko lakeja. Vääräuskoisuutta ei voi voittaa aseilla tai millään väkivallalla, sillä vääräuskoisuutta synnyttävä perkele on henki, jota ei fyysisin voimatoimin voi hävittää. Vain evankeliumi sitoo perkeleen (ja hänen synnyttämänsä harhaopit ja väärät, ihmistekoiset uskonnot, Matt. 28:18-20), ja siksi esimerkiksi islam ja juutalaisuus ovat voitettavissa vain Jumalan sanaa (lakia ja evankeliumia) julistamalla. Vain Jumalan sanassa katumuksen ja uskon vaikuttava Pyhä Henki karkottaa sydämistä perkeleen ja puhdistaa ne. Vain jos vääräuskoiset toimivat rikollisesti, heihin tulee kohdistaa maallisia kurinpitotoimia, ja silloinkin vain esivallan (Jumalan palvelijan) käden kautta.

   TR on täydellisesti eksyksissä (tai sitten hän vain huijaa ja hakee verukkeita), kun hän luulee Suomen kansan olevan kristillistä ja ”Herran kädessä”. Suomen kansa on maailman kansoista kaikkein perkeleellisin kansa, koska täällä on kristinuskostakin tehty pelkkää ulkonaista teeskentelyä, perkeleellisyyden kuori, johon lähes koko kansa on kääriytynyt:

   ”Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen” (2. Kor. 11:14-15).

   En ole koskaan tavannut Suomessa yhtään oikeaa kristittyä, teeskentelijöitä sitäkin enemmän (toki oikeita kristittyjä täällä on, en ole vain tavannut; Jumalalla on aina olemassa omansa). Suomalaiset ovat vesittäneet ja tuhonneet kirkot ja niiden opetuksen, lopettaneet kaikkialla oikean evankeliumin opettamisen, ottaneet käyttöön Jumalan sanan vastaisen naispappeuden, tehneet moraalittomuudesta (esim. homoseksuaalisuudesta ja ”seksuaalisesta vapaudesta” eli turmeluksesta) hyveen, jota opetetaan kouluissakin lapsille, murhanneet laillisesti jo 700 000 lasta aborteissa itselleen laatimansa lain turvin, tehneet jumalanpilkasta normaalin elämänasenteen ja vääntäneet kaikkialla Raamatun jumalattomuutensa mukaiseksi Suomi-Talmudiksi ja verukehakemistoksi. Koska maassa ei ole oikeaa evankeliumia, kansa on kokonaan perkeleen orjuudessa, Ap. t. 26:18.

   Suomalaiset siis itse ovat Jumalan vihollisia, vääräuskoisia ja jumalattomia. TR:n tulisi niin ollen kohdistaa vihan teot ja sota suomalaisia vastaan, jos hän eläisi sanansa mukaisesti. Ja koska suomalaiset itse ovat jumalaton perkeleen kansa, täällä ei ole oikeaa esivaltaa lainkaan, on vain jonkinlainen perkeleen joukkoja yleisesti palveleva ”esivalta”, joka on hampaaton ja narrimainen tanhu- ja sirkusseurue. Oikean esivallan hävittää tästä maasta jo demokratia, jossa kurissa pidettävät (kansa) ovat itse julistautuneet omiksi kurinpitäjikseen (”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle”, perustuslaki 2§).

   Koska maassa ei ole oikeaa esivaltaa, täällä ei ole mitään Jumalan valtuuttamaa elintä, joka rankaisisi pahantekijöitä asianmukaisesti. Tämä on Jumalan rangaistus. Hän on jättänyt jumalattoman Suomen kansan perkeleen haltuun. Kaikki esivaltahan on Jumalalta, myös olematon tai huono esivalta, Room. 13:1. Seuraus on se, että kaikilla rikollisilla, vihollisilla ja pahantekijöillä on vapaa pääsy tähän perkeleen maahan. Myös vääräuskoisilla on vapaa pääsy tänne, koska täällä ei ole oikeaa evankeliumia sitomassa perkelettä. Kansa on demokratiallaan tehnyt maasta perkeleen pesäkolon ja epäjumalanpalvonnan temppelin. Kaikki, mitä tässä maassa on ja tapahtuu, nousee perkeleestä. Kun Jumala lähettää tänne vihollisia, rikollisia, vääräuskoisia ja muita pahantekijöitä, hän paitsi rankaisee myös yrittää ajaa kansaa katumukseen ja uskoon (siis parannukseen).

   Siksi ainoa oikea tie eteenpäin on parannuksenteko Jumalan edessä. Siksi on julistettava Jumalan sanaa, joka katumuksen ja uskon vaikuttaa. Jos kansa tekee parannuksen, Jumala alkaa poistaa yltämme vihansa osoituksiaan, vihollisia, rikollisia ja vääräuskoisia, ja suo meille lujan, oikeamielisen ja miehisen esivallan, joka todella rankaisee pahantekijöitä. Vain Jumalan suojeluksessa kansan on mahdollista pelastua ja päästä oikealle tielle. Jos huomattava osa kansasta tulee kristityksi ja alkaa rukoilla Jumalaa, saadaan aikaan ihmeitä:

   ”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen” (Joh. 15:7).

   Verukkeet, kristityksi tekeytymiset ja Raamatun vääntelyt eivät auta. On tehtävä parannus.

   Jumalattomuudellaan kansa on tuhonnut itsensä ja kaiken täällä. Ei kukaan muu. Olisi hyvä palata totuuteen. VILaurio

 29. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Yrittäessäni saada järkeä päähän tuomalla esiin Jumalan itsensä sanaa olen taas joutunut umpikujaan Magneettimedia-nimisellä jumalattomalla ”suomenpelastamis”- ja ”vastarinta”-sivustolla. Kommenttejani ei lukuisista yrityksistä huolimatta ole julkaistu (syyn täytyy olla se, että kommenttini sisältävät Jumalan sanaa, totuutta, ja oikean tien Suomen kansan pelastamiseksi). Koska seuraava kommenttien vaihto sisältää oleellista ja julkaisemisen arvoista totuutta (ei siis omaa sanaani vaan Jumalan sanaa), julkaisen sen täällä, jossa Jumalan sanaa ja totuutta ei kammoksuta (kiitos siitä, bloginpitäjä! – moni on varmasti tullut parannukseen ja pelastunut tai ainakin saanut alkusysäyksen siihen suuntaan). Alla ensin nimimerkin ”Me” kommentti, ja sen jälkeen vastaukseni siihen:

  NIMIMERKKI ”ME” KIRJOITTI:

  VILaurio, mikä on näkemyksesi Siionin viisaiden pöytäkirjoista ja todenperäisyydestä? Ja mitä Jumalan armo mielestäsi tarkoittaa? Vilpitön kysymys, ei provokaatio.

  VASTAUSKOMMENTTINI ON SEURAAVA:

  Jumalan armo (syntien anteeksiantamus) on Jeesus Kristus. Hän hankki ristintyöllään ja ylösnousemuksellaan meille juridisen syntien anteeksiantamuksen (armon) Jumalan edessä (ylösnousemus vahvistaa, että Jeesuksen uhri on hyväksytty). Se tulee uskoa sydämessä eikä kysellä. Jeesus Kristus on siis välimiehemme suhteessa Jumalaan, 1. Tim. 2:5; Hebr. 9:15; 12:24.

  Ilman välimiestä (uskoa Kristuksen lunastustekoon) ihminen hukkuu ikuiseen helvettiin. Vain usko pelastaa.

  ”joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16).

  ”Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin” (Hebr. 10:31).

  Jumala heittää helvettiin kaikki, jotka eivät ole pelastuneet uskossa Välimieheen, Lunastajaamme.

  ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. – – Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. – – Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään’” (Matt. 25:31-33,41,46).

  Uskon sydämessä vaikuttaa evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki (ihminen ei kykene omin voimin synnyttämään uskoa sydämessään, hän kykenee omin voimin vain teeskentelemään). Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen kautta. Kun Pyhä Henki sanaan liittyneenä on synnyttänyt sydämessä uskon, hän jää sydämeen asumaan, Joh. 14:23, 1. Kor. 3:16; 6:19. Näin ihminen uudestisyntyy: Pyhä Henki (Jumala itse) tulee sydämeen, ihmisen ytimeen, asumaan, ja perkele (”oma itse”, ”minuus”) joutuu kaikkoamaan sieltä. Ihmisestä tulee kristitty, Jumalan lapsi.

  Kukaan ei tarvitse Jeesusta Kristusta eli syntien anteeksiantamusta, ellei ensin ole tullut omantunnon kauhuun ja sydämen hätään (= katumukseen) sydämen syvän syntisyyden (tietysti myös tekosyntien) ja helvettiin joutumisen uhan vuoksi. Tällainen katumuksessa luhistunut ihminen riemumielin ottaa sydämessään vastaan syntien anteeksiantamuksen Jeesuksessa Kristuksessa ja pelastuu. Katumuksen (omantunnon hädän) synnyttää sydämessä Pyhä Henki, nyt lain sanaan liittyneenä:

  ”lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20).

  Niin katumuksen kuin uskon vaikuttaa siis Jumala itse sydämessä. Näin armo toteutuu ihmisessä.

  Katumus ja usko (yhdessä parannus) merkitsevät uudestisyntymistä: vanha syntinen ihminen kuolee ja uusi ihminen syntyy. Sitä kuvaa kaste. Kristitty on siis itsessään kuollut, eikä hänellä enää ole ”näkemyksiä”, ”maailmankatsomusta” eikä ”mielipiteitä”. Sydämessä on yksin Jumala ja Jumalan sana, totuus, Joh. 17:17.

  ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7);

  ”Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:19-20).

  Kristinusko merkitsee siis kuolemaa. Vain niin tullaan eläviksi. Sitä on armo, Jeesus Kristus.

  Katumattomille syntisille tulee julistaa Jumalan lakia eli heitä tulee nuhdella ja varoittaa Jumalan käskyjen avulla, että he tulisivat katumukseen eli kuolisivat. Sydämen hätään eli katumukseen syntiensä vuoksi joutuneille (siis kuolleille) tulee julistaa evankeliumia eli syntien anteeksiantamusta (armoa), että he saisivat lohdutuksen ja tulisivat eläviksi (heidän sydämiinsä tulee Jumala asumaan). Jos siis nykysuomalaisille tai muslimeille tai juutalaisille (katumattomille syntisille ja perkeleen orjille) osoitetaan armoa, silloin osoitetaan armoa perkeleelle eli harrastetaan perkeleenpalvontaa ja kaiken tuhoamista. Heitä on lujasti nuhdeltava Jumalan käskyjen avulla synneistä ja varoitettava heitä ikuiseen helvettiin hukkumisesta. Vasta sitten kun nämä tulevat sydämen hätään ja oman minän (perkeleen) luhistumiseen (katumukseen) heille on julistettava Jeesusta Kristusta, syntien anteeksiantamusta. Naiset ovat armonpuheillaan ja -vaatimuksillaan (siis perkeleenpalvonnallaan) tuhonneet Suomen, kuten he (Eeva) toivat synnin ja kuoleman maailmaan. Suomalaiset naiset ovat tuhonneet Suomen, ja yhä kaikella tarmolla tuhoavat. Suomalaisissa miehissä ei ole miestä tukkia suomalaisten naisten armon- ja rakkaudenpuheita (perkeleen armahtamista ja rakastamista) eli perkeleenpalvontaa, ja siksi suomalaiset miehet ovat narttuja, ykkösluokan narttuja, hirvittäviä kanssatuhoajia maan tuhoamisessa.

  Siionin pöytäkirjoista toteaisin vain, että kuka typerys väärentäisi juutalaisille ohjelman, jonka avulla he tuhoavat koko maailman? Tässäkin asiassa ajatuksenjuoksu puuttuu ihmisiltä kokonaan. En kirjoita tästä enempää, koska kommenttejani ei täällä Magneettimediassa enää julkaista. Tähänkin paikkaan, johon nimimerkki kommenttinsa nyt kirjoitti, olen jo kauan sitten (ja jokin aika sitten toistamiseen) kirjoittanut jatkokommentin yllä olevaan omaan kommenttiini, mutta sitä ei ole julkaistu. Luulen, ettei tätäkään julkaista. Kirjoitin tämän kommentin vain harjoitusmielessä kirjoittaakseni muuta käyttöä varten (muualla) jonkinlaisen hahmotelman armosta.

  Mjnulla siis EI ole ”näkemyksiä” tai ”mielipiteitä”, vaikka nimimerkki niitä minuun ymppää. Olen kuollut, vailla näkemyksiä ja mielipiteitä. Minussa asuu Jumala itse, ja Jumalan sana. Itsessäni olen kuollut. Hirvittävä on suomalaisten sokeus ja pohjaton, syvimmistä syvin jumalattomuus ja perkeleen (esim. ”oman itsen”) orjuus. VILaurio

 30. Me sanoo:

  Kiitos vastauksesta. Nämä kysymykset pohdituttavat. Raamattua luen säännöllisesti, mutta myös jonkun asioista tietoisemman ”näkemykset” kiinnostavat. En nyt keksi parempaa sanan valintaa. En ole mitenkään suullisesti tahi kirjallisesti lahjakas, joten älä takerru sanoihin, kiitos.

  En ottanut selvää vastauksestasi koskien Siionin pöytäkirjoja. Hyvin näyttäisi maailma etenevän niiden suuntaisesti, olivatpa kenen tahansa laatimat.

  Mitä Raamatussa tarkoitetaan, kun kirjoitetaan: ”Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi – sinä olet kuitenkin rikas – ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagooga.”

  Ei näihin tarvitse vastata, jos suututtaa tyhmyyteni näitä kysellessä. Näistä asioista ei vaan monenkaan kanssa voi keskustella ja ovat mielestäni tärkeitä. En minä jaksa tieteillä enää tuolla Magneettimediassa maailman kulusta ja siitä, mitä pitäisi tehdä, kun en asioista loppujen lopuksi mitään tiedä/ymmärrä, uskon tiellänikin olen lapsen kengissä. Huolissani olen toki herättyäni tähän maallisen maailman kiihtyvään menoon kohti tuhoaan ja siitä varmaan se synnin ahdistus ja tunto minussakin heräsi.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Nimimerkille ”Me”.

   Sanojen ”näkemys” tai ”mielipide” sijaan voisit käyttää ilmausta ”Mitähän Jumalan sana sanoo?”

   Raamatun lukemisessa tärkeitä ovat myös Jumalan käskyt (esimerkiksi kymmenen käskyä), sillä Raamatussa lain sanaan liittyvä Pyhä Henki (Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä) synnyttää niiden lukemisen/kuulemisen kautta synnintunnon (katumuksen) sydämessä:

   ”lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20).

   Käskyjen tarkoitus ei siis ole vain ohjata ulkonaista käyttäytymistä (pelkkä ulkonainen hurskaasti eläminen on ulkokultailua) vaan ennen kaikkea synnyttää sydämen hätä ja omantunnon kauhu (syntisen ihmisen luhistuminen) sydämen syvän syntisyyden (Matt. 15:19) ja helvettiin hukkumisen uhan vuoksi. Kun siis esimerkiksi Jumala viidennessä käskyssään sanoo: ”Älä tapa”, niin hän sanoo kaikille ihmisille: ”Sinä tapat”, tarkoittaen ennen kaikkea sydäntä (viha on murhaamista, 1. Joh. 3:15; KAIKKI ihmiset siis vihaavat ja murhaavat luonnostaan sydämessään, olivat he siitä itse tietoisia tai eivät). Kaikki ihmiset rikkovat luonnostaan sydämissään kaiken aikaa kaikkia käskyjä, muutenhan Jumala ei olisi voinut käskyjään antaa. Luonnollisen ihmisen sydämessä asuu perkele syntiinlankeemuksen peruina, joko musta perkele tai valkoinen perkele.

   Kun Pyhä Henki on sydämessä käskyjen kautta synnyttänyt kauhistumisen syntisyyden vuoksi, sydän riemumielin tarttuu uskolla evankeliumin tarjoamaan syntien anteeksiantamukseen Kristuksessa, ja niin ihminen uudestisyntyy ja tulee kristityksi, Jumalan lapseksi:

   ”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme” (Gal. 3:24).

   Katumattomalle syntiselle ei siis ole Kristuksesta mitään apua. Syntien anteeksiantamusta tarvitsee vain sellainen, joka tuntee syvän sisäisen syntisyytensä ja on kauhistunut sen vuoksi.

   On hyvä lukea käskyjä (”Sinä et rakasta Jumalaa”, ”Sinä tapat”, ”Sinä käytät väärin Jumalan nimeä”, ”Sinä varastat” jne.), sillä silloin joka kerta ihminen luhistuu ja tulee lähemmäksi Kristusta (= pyhittyy) ja armon autuutta.

   Esiin nostamasi raamatunkohta on Ilm. 2:9, ja siinä Jeesus puhuu Smyrnan seurakunnalle. Raamatunkohta ilmoittaa, että Jeesuksen ajan juutalaiset (eli fariseukset) vihasivat ja vainosivat Smyrnan seurakuntaa. He olivat vehkeilyillään ja petoksillaan myös ryöstäneet Smyrnan kristityiltä rahat ja omaisuuden. Smyrnan kristityt siis joutuivat kantamaan ristiä uskonsa vuoksi, ja Herra rohkaisee heitä sillä, että he olivat todellisuudessa rikkaita, koska heillä oli Kristus ja siten Jumala ja kaikki.

   Juutalaiset fariseukset (joita nykyjuutalaisetkin opillisesti ovat) hylkäsivät silloin ja yhä hylkäävät Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen, joten he jäivät ja yhä jäävät perkeleen orjiksi ja ovat sen vuoksi perkeleestä eli saatanasta (kuten muuten nykysuomalaisetkin):

   ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

   Totuuden (= evankeliumin, Joh. 17:17) vastustaminen on juuri tuota valehtelua, ja kristittyjen vihaaminen ja vainoaminen on murhaamista.

   Koska fariseukset, jotka järjestäytyneenä lahkona syntyivät Baabelin vankeudessa 500-luvulla e.Kr., olivat laatineet itselleen ns. ”perinnäissäännön”, joka teki tyhjäksi Jumalan sanan (Matt. 15:6, Mark. 7:13), he olivat itse asiassa oikein koulukunta, joka opetti tuota perinnäissääntöä eli Jumalan sanan tyhjäksi tekemistä, ja tuota koulukuntaa kutsuttiin synagogaksi, kuten nykyisinkin. Siksi perinnäissääntöään oppinaan kutsuvia juutalaisia eli fariseuksia kutsutaan ”saatanan synagogaksi”. Nykyisin tuo perinnäissääntö on juutalaisuuden pyhä kirja Talmud (alun perin pääosin suullisena perintönä kulkenut perinnäissääntö saatettiin kirjalliseen muotoon Talmudiksi 500-luvulla j.Kr.).

   Apostoli Paavali kirjoittaa juutalaisuudesta seuraavasti:

   ”Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta” (Room. 2:28-29).

   Tuo ”sydämen ympärileikkaus”, joka on oikean juutalaisuuden merkki, on kristillinen usko sydämessä (Pyhä Henki astuu sydämeen ja perkele joutuu kaikkoamaan sieltä pois). Oikea juutalainen on kristitty juutalainen. Aabrahamkin sai ympärileikkauksen merkin lihaansa sen merkiksi, että hänen sydämensä oli ympärileikattu. Aabraham siis oli kristitty (ei tällä nimellä, mutta asiallisesti, siis ”Jumalan mies”):

   ”Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun (Jeesuksen) päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi” (Joh. 8:56);

   ”Ja hän (Aabraham) sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin; ja että hänestä tulisi myöskin ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät ainoastaan ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat sen uskon jälkiä, mikä meidän isällämme Aabrahamilla oli jo ympärileikkaamatonna” (Room. 4:11-12).

   Aabraham eli Vanhan testamentin aikana, ennen Jeesuksen syntymistä. Kuinka hän sitten saattoi uskoa Jeesukseen ja hänen tuomaansa syntien anteeksiantamukseen (”uskonvanhurskaus”)? Jeesus Kristus oli luvattu Aadamille ja Eevalle jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen:

   ”Ja minä panen vainon sinun (käärmeen, perkeleen) ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän” (1. Moos. 3:15).

   Tuo jae on evankeliumi, syntien anteeksiantamuksen lupaus. ”Vaimon siemen” on Jeesus Kristus, joka ristintyössään polki rikki perkeleen pään. Jeesus joutui lunastustyössään kulkemaan kuoleman kautta, ja sitä tarkoittaa ilmaus ”sinä (käärme) olet pistävä sitä kantapäähän”. Aadam ja Eeva olivat ensimmäiset kristityt, kun he uskoivat Jumalan lupauksen Jeesuksesta Kristuksesta.

   Vanhan testamentin ajan juutalaiset (paremmin ”juudalaiset”, Juudan heimon ja myöhemmin Juudan kansan ja valtakunnan jäsenet) olivat siis kristittyjä (eivät siis tällä nimellä, mutta asiallisesti), ”Jumalan valittu kansa”, ”Kirkko”. He uskoivat 1. Moos. 3:15:n lupauksen syntien anteeksiantamuksesta ”vaimon siemenessä”, Jeesuksessa Kristuksessa. Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen, Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen, ja kumpikin usko on aivan samaa pelastavaa uskoa, uskoa syntien anteeksiantamukseen Jumalan edessä.

   Vanhan testamentin ”Israel” ja ”juutalaiset” olivat kristittyjä, Jumalan lapsia. Kun Jumala luopumuksen tähden lähetti juutalaiset ja israelilaiset Baabelin vankeuteen, Baabelissa syntyi yllä mainittu fariseusten lahko perinnäissääntöineen. Jeesuksen aikana lähes kaikki juutalaiset ja israelilaiset olivat luopuneita juutalaisia, fariseuksia. Kun juutalaiset ajettiin Jerusalemin hävityksen jälkeen v. 70 j.Kr. maanpakolaisuuteen ympäri maailmaa, he olivat juuri fariseuksia (saddukeukset sulautuivat fariseuksiin). Nykyjuutalaiset ovat fariseuksia Talmudeineen (jossa kohta Gittin 57a ilmoittaa, että Jeesusta keitetään helvetissä kiehuvassa ulosteessa). Nykyisin siis sana ”juutalainen” tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen hylkääviä ja perkelettä palvelevia fariseuksia. Vanhassa testamentissa sama sana tarkoittaa silloisia Jumalan lupaukseen uskovia, siis käytännössä kristittyjä. Luopumus muutti juutalaiset fariseuksiksi, perkeleen lapsiksi. Nykyisin oikeita juutalaisia ovat ne juutalaiset, jotka ovat kristittyjä. Synagoga- ja Talmud-juutalaiset ovat vääriä juutalaisia, ”saatanan synagoga”. Heille on julistettava Jeesusta Kristusta, että voisivat tulla Jumalan lapsiksi.

   Tuosta yllä mainitusta totuudesta, että juutalaisten ryöstämiksi tulleet Smyrnan kristityt olivat todellisuudessa rikkaita, todistavat seuraavat kaksi raamatunkohtaa näin:

   ”sillä kaikki on teidän (so. kristittyjen), teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan” (1. Kor. 3:21-23);

   ”Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 8:38-39).

   Heillä oli ikuinen elämä autuudessa.

   Mitä tulee mainitsemaasi ”synnin ahdistukseen ja tuntoon” herättyäsi maailman kulkuun kohti tuhoa, niin elämän kohtalot (koettelemukset, onnettomuudet jne.) todella ovat Jumalan toinen keino ajaa ihmisiä katumukseen ja sen seurauksena uskoon. Toinen keinohan on tuo yllä mainittu laki (käskyt).

   Tämä maailma todella tuhoutuu:

   ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa” (Matt. 24:35).

   Omilleen Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat, jossa ei syntiä ja perkelettä ole:

   ”Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:10-13).

   Sanat ”kun en asioista loppujen lopuksi mitään tiedä/ymmärrä, uskon tiellänikin olen lapsen kengissä” ovat oikeaa puhetta:

   ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon” (1. Piet. 5:5) – – ”Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä” (Ps. 25:9) – – ”Herra pitää pystyssä nöyrät” (Ps. 147:6) – – ”nöyrille hän antaa armon” (Snl. 3:34) – – ”Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi” (Jes. 57:15) – – ”Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa” (Jes. 29:19).

   Kokemuksesta voin sanoa, että uskonpuhdistaja Martti Luther on hyvä opas Raamattuun (hän selittää Jumalan Hengessä Raamattua, eikä lisää mitään omaansa). Hänen kirjojensa olemassa olevat suomennokset löytyvät CD:ltä ”Kirkon aarteita” (minulla on muistitikkuna, en tiedä, onko siinä muodossa vielä saatavilla). CD:llä on paljon muutakin kirjallisuutta, mm. Tunnustuskirjat ja Franz Pieperin loistava opas ”Kristillinen dogmatiikka”. CD:tä saa SLEY:stä (googleta sley ja kirkon aarteita). Tavallisina kirjoina Lutherin kirjojen suomennoksia saa Luther-divarista (googleta). Sieltä saa myös mainitun CD:n (selaa kirjalistaa aakkosissa kohtaan Kirkon aarteita).

   Lopuksi ”Siionin pöytäkirjoista”: Totta kai ne ovat aitoja juutalaisten tekstejä. Ei kai kukaan muu väsäisi ”juutalaisia häväistäkseen tai mustamaalatakseen” juutalaisille tuollaista opasta, jonka avulla juutalaiset voivat tuhota maailman.

 31. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tarina sai, kuten odottaa saattoi, Magneettimedian kommenttiosastossa jatkoa. Suomalainen tyyppikansalainen, joka on viisaudessaan ja perkeleenvallan (demokratian) suomassa vapaudessaan ja turvallisuudessaan valinnut itselleen nimimerkin ”Vapahtajasi”, hyökkäsi Jumalaa ja Raamattua vastaan. Alla hänen hyökkäyksensä ja sitten hänelle kirjoittamani vastauskommentti.

  NIMIMERKKI ”VAPAHTAJASI” KIRJOITTI:

  Usko, oli se sitten mitä tahansa, on oman (tai toisen) mielikuvituksen tuotteen hyväksymistä totena ja rinnastamisena todellisuuteen. Epätodellisten mielikuvituksen tuotteiden ottaminen/hyväksyminen todellisina on oire mielisairaudesta. Yksi jumala on jo ajatuksenakin naurettava ja lapsellinen, niin kuin joulupukkikin on pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Jeesukset ja muut tarinoiden päähenkilöt ovat pelkkää huuhaata ja humpuukia, eivätkä liity mitenkään todellisuuteen missä me kaikki ihmiset ja OIKEASTI olemassa olevat olennot elämme. Se, että joku on joskus raapustanut tahroja paperille, ei tee niiden kuvittelemisesta yhtään todellisempaa kuin hattivattien tai tonttujen olemassaoloon uskominen.

  Lopettakaa uskomisenne ja mielisairautenne levittäminen jo ”hyvän sään aikaan”, ei tuollaista höpöhöpö-humpuukia jaksa ottaa vakavasti enää pienet lapsetkaan. Tuotte vain esille oman mielenne rajoittuneisuuden ja aivojenne syvälle kiirineen tulehduksen ja mädännäisyytenne, kun levitätte sairasta mielikuvitustanne toisten ihmisten harmiksi. Uskonto on huijausta ja usko mielisairaus. Aivotroijalainen virus. Todellisuus on yksinkertaisin ja kaikille sama.

  VASTAUSKOMMENTTINI:

  Taitaa nimimerkki olla nykyajan nainen, kun luulee perkelettä (ns. ”omaa itseään”) vapahtajaksi ja mielen ja järjen (”aivojen”) terveyden takaajaksi?

  Nimimerkki aivan oikein kirjoittaa, että usko on sanoman uskomista. Raamattu on Jumalan sanoma syntiinlankeemuksessa synnin, perkeleen ja kuoleman valtaan ja orjuuteen joutuneelle ihmiskunnalle. Siinä Jumala kertoo, kuinka ihminen pääsee tuosta orjuudesta ja tulee autuaaksi, ikuisesti Jumalan yhteydessä eläväksi Jumalan lapseksi. Tämä pelastuminen tapahtuu uskossa Jumalan Pojan Jeesuksen Kristuksen (jonka Jumala lupasi heti syntiinlankeemuksen jälkeen: ”vaimon siemen”, 1. Moos. 3:15, on Jeesus Kristus, joka polki rikki perkeleen pään) sovitustekoon. Jeesus Kristus sovitti meidän syntimme itsessään ja astui synnin rangaistukseen, kuolemaan, puolestamme pelastaakseen meidät:

  ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi” (2. Kor. 5:19-21);

  ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa (kuin Jeesuksessa Kristuksessa); sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Ap. t. 4:12).

  Nimimerkki ei ota vastaan Jumalan ilosanomaa, joten hän jää synnin, perkeleen ja kuoleman orjuuteen ja hukkuu ikuiseen helvettiin:

  ”joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark. 16:16).

  Olisiko ikuiseen helvettiin tietoisesti astuminen ”mielen ja aivojen terveyttä”? Eikö se pikemminkin ole, nimimerkkiä lainatakseni, ”mielen rajoittuneisuutta ja aivojen syvälle kiirinyttä tulehdusta ja mädännäisyyttä” ja ”mielisairautta”:

  ”Hullu sanoo sydämessänsä: ’Ei ole Jumalaa’” (Ps. 14:1) – – ”Hullun tie on hänen omissa silmissään oikea – – tyhmäin sydän huutaa julki hulluutensa” (Snl. 12:15, 23) – – ”Kovin on korkea hullulle viisaus” (Snl. 24:7) – – ”tyhmäin suu purkaa hulluutta” (Snl. 15:2).

  Evankeliumin ilosanoman uskomista voidaan verrata lahjoituksen antavan kuninkaan sanoman uskomiseen: Jos jonkin kaukaisen maan kuningas hyvää hyvyyttään tahtoo lahjoittaa jollekulle puolet valtakunnastaan ja lähettää lähettiläänsä ilmoittamaan siitä ko. henkilölle, niin jos tämä henkilö ei usko saamaansa sanomaa, hän jää ilman tuota puolta valtakuntaa. Jos hän uskoo sanoman, hän saa sen – ei se ole ”mielisairautta”.

  Ja mitä muuta kuin yllä mainittua synnin, perkeleen ja kuoleman orjuutta on se jumalattoman ihmisen ”todellisuus, missä me kaikki ihmiset ja OIKEASTI olemassa olevat olennot elämme”:

  ”sillä hänessä (Jumalassa) me elämme ja liikumme ja olemme – – olemme Jumalan sukua” (Ap. t. 17:28-29).

  Nimimerkki ei voisi elää ja olla olemassa ilman Jumalaa. Hän ei kykenisi liikahtamaankaan (ei esimerkiksi kirjoittamaan tänne).

  Myös omatunto eli sydämiin kirjoitettu Jumalan laki huutaa Jumalan olemassaoloa.

  Kaikki luomakunnassa todistaa Jumalan olemassaoloa:

  ”Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet KATOAVAISEN IHMISEN ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi” (Room. 1:18-23).

  Ovatko ”Jeesukset ja muut tarinoiden päähenkilöt pelkkää huuhaata ja humpuukia”, kuten nimimerkki väittää? Jeesuksesta Kristuksesta on olemassa Raamatun ulkopuolelta sen ajan historioitsijoiden todistuksia. Jeesuksen lunastustyön ja evankeliumin ja pelastumisen todellisuudesta Raamattu itse toteaa mm. seuraavaa:

  ”Veljet, minä (apostoli Paavali) johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskensyntynyt” (1. Kor. 15:1-8).

  Nimimerkki nähtävästi vetoaa omaan järkeensä todellisuuden tuomarina, mutta luonnollisen ihmisen järkihän on syntiinlankeemuksen seurauksena turmeltunut eikä voi ymmärtää hengellisistä asioista yhtään mitään; maallisissakin asioissa luonnollisen ihmisen järki on kovin rajoittunut. Uskonpuhdistaja Martti Lutherin ajan kirkon Tunnustuskirjat toteaa esimerkiksi näin (seuraavat 8 kappaletta ovat tätä siteerausta):

  ”Ensiksi on varmaa: Ei riitä, että kristityt pitävät syntinä ja tietävät synniksi teoin tapahtuvan Jumalan käskyjen rikkomisen. Ennen kaikkea on todella pidettävä syntinä ja synniksi tiedettävä se kauhea, pöyristyttävä perinnöllinen sairaus, joka on turmellut koko ihmisluonnon. Se on jopa pääsynti, kaikkien tekosyntien juuri ja lähde. Tohtori Luther sanoo sitä luonnon- eli persoonansynniksi antaen ymmärtää, että ihmisen luonto ja persoona on syntinen, vaikka hän ei ajattelisi, puhuisi eikä tekisi mitään pahaa, mikä kuitenkin on ihmisluonnolle mahdotonta esivanhempiemme lankeemuksen jälkeen. Luonnon ja persoonan on perisynti hengellisenä leprana perin pohjin, läpikotaisin myrkyttänyt ja turmellut Jumalan silmissä. Siitä turmeluksesta, ensimmäisen ihmisen lankeemuksen perusteella, Jumalan laki syyttää luontoamme eli persoonaamme ja tuomitsee sen. Siten me olemme luontomme (Ef. 2:3) puolesta vihan, kuoleman ja kadotuksen lapsia, jos ei Kristuksen ansio pelasta meitä siitä tilasta.

  ”Toiseksi on sekin selvää ja varmaa, mitä Augsburgin tunnustuksen 19. uskonkohta opettaa. Jumala ei ole synnin luoja, alkuunpanija eikä syy, vaan synti, joka on Perkeleen tekoa, on tullut maailmaan yhden ihmisen kautta Perkeleen yllytyksestä (Room. 5:12; 1 Joh. 3:8) Vielä nytkään, tämän turmeluksen vallitessa, ei syntiä meissä luo eikä vaikuta Jumala, vaan sen ihmisluonnon myötä, joka yhä edelleen on Jumalan luomistyötä, siirtyy perisynti syntistä siementä olevalta isältä ja äidiltä ruumiillisessa sikiämisessä ja syntymässä eteenpäin.

  ”Kolmanneksi. Kuten Schmalkaldenin opinkohdissa sanotaan, mikään järki ei käsitä, mitä tämä peritty turmelus on, vaan se on opittava ja uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella. Puolustuksessa se suppeasti esitetään seuraavina pääkohtina.

  ”1. Tämä peritty turmelus on yhtä kuin syyllisyys, se että me kaikki olemme Aadamin ja Eevan tottelemattomuuden tähden Jumalan epäsuosiossa, ”luonnostamme vihan lapsia”, kuten apostoli todistaa, Ef. 2:5 Room. 5:12.

  ”2. Toiseksi tulee täydellinen puutos, luomisessa annetun ja paratiisissa olleen alkuvanhurskauden häviäminen: poissa on se Jumalan kuva, jonka mukaan ihminen alussa luotiin (Ef. 4:24) ”totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen”. Samalla ihminen on kykenemätön ja kelvoton kaikkeen, millä on tekemistä Jumalan kanssa. Latinaksi asia ilmaistaan näin: Descriptio peccati originalis detrahit naturae non renovatae et dona et vim seu facultatem et actus inchoandi et efficiendi spiritualia; perisynnin kuvaus kiistää sen, että uudistumattomalla luonnolla olisi mitään lahjoja, voimaa tai mahdollisuutta hengellisissä asioissa panna jotakin alulle tai viedä päätökseen.

  ”3. Ihmisluonnon perisynti ei ole ainoastaan kaiken hyvän täydellistä puuttumista hengellisissä, jumalallisissa asioissa, vaan se merkitsee samalla sitä, että ihmisessä on menetetyn Jumalan kuvan tilalla syvä, paha, kauhea, pohjaton, tutkimaton ja sanoin kuvaamaton koko luonnon ja sen kaikkien kykyjen turmelus; erityisesti tämä koskee sielun korkeimpia ja etevimpiä voimia, jotka vaikuttavat älyssä, sydämessä ja tahdossa. Nykyään, lankeemuksen jälkeen, ihmiselle periytyy synnynnäinen, paha luonto ja sydämen sisäinen saastaisuus, paha himo ja taipumus. Niinpä me kaikki perimme luonnostamme Aadamilta sellaisen sydämen, mielen ja ajatustavan, joka korkeimpien kykyjensä ja järjen valon puolesta asennoituu jyrkästi Jumalaa ja hänen korkeinta käskyään vastaan. Mitä erityisesti jumalallisiin, hengellisiin asioihin tulee, se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Muutoin, luonnollisissa, ulkonaisissa asioissa, jotka on alistettu järjelle, ihmisellä on yhä tallella jonkin verran ymmärrystä, voimaa ja kykyä, tosin varsin pahasti heikentyneenä. Sekin kaikki on siinä määrin perityn taudin myrkyttämää ja saastuttamaa, ettei se kelpaa Jumalalle.

  ”4. Jumala on määrännyt rangaistukseksi perisynnin turmelemille Aadamin jälkeläisille ja perisynnille itselleen kuoleman ja ikuisen kadotuksen. On olemassa myös muuta ruumiillista ja hengellistä, ajallista ja ikuista kurjuutta. On Perkeleen tyranninvalta: ihmisluonto on joutunut Perkeleen vallan alle, luovutettu Perkeleen valtaan, jäänyt vangiksi hänen valtakuntaansa. Perkele huumaa ja viettelee monta viisasta suurmiestä tässä maailmassa hirvittävillä harhoilla ja sokaisee heidät erityisesti harhaopeilla. Eri tavoin hän syöksee ihmiset kaikenlaisiin paheisiin.

  ”5. Viidenneksi. Tämä peritty turmelus on niin suuri ja hirmuinen, että Jumala yksin Herran Kristuksen tähden voi peittää sen silmillään ja antaa sen anteeksi, kuten hän tekee kastetuille, uskoville ihmisille. Sen vääristämä ja turmelema ihmisluonto voidaan parantaa vain yhdellä tavalla: Pyhän Hengen täytyy synnyttää ja luoda ihminen uudeksi. Tämä uudistuminen pannaan tässä elämässä vasta alulle; tulevassa elämässä se on oleva täydellinen.”

  Lopuksi nimimerkin lauseesta: ”Uskonto on huijausta ja usko mielisairaus”. Yllä on osoitettu, että kristillinen usko (= usko Jeesuksen Kristuksen sijaissovitukseen) pelastaa ihmisen synnin, perkeleen ja kuoleman vallasta eikä niin ollen ole ”mielisairautta.” Kristinusko ei siis varsinaisesti ole ”uskonto”, joka olisi ihmisten laatima tai kuvittelema, vaan kristinusko on Jumalan sanassaan meille ilmoittaman sanoman uskomista, siis Jumalan tekojen uskomista. Kristinusko on alusta loppuun Jumalan tekoa. Hän jopa itse vaikuttaa sydämessä uskon sanomaansa, ellei ihminen ryhdy vastustamaan.

  Muut uskonnot sitä vastoin hylkäävät Jumalan ilmoituksen Raamatussa, sen, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja Vapahtaja. Muut uskonnot ovat kaikki ihmisen omia ponnisteluita kohti Jumalaa, ihmistekojen oppia. Kristinusko sen sijaan on, kuten sanottu, Jumalan armo. Muissa uskonnoissa jäädään synnin, perkeleen, kuoleman ja epätoivoisten ihmispyristelyiden valtaan, kristinusko yksin on Jumalalta ja vapauttaa autuuteen ja ikuiseen elämään.

  Se, että noita muita uskontoja on olemassa, on paitsi perkeleen työtä myös osoitus siitä, että kaikkialla ihmiskunnassa on olemassa jonkinlainen taju Jumalan olemassaolosta. Kuitenkaan yleinen usko Jumalan olemassaoloon ei pelasta ketään. Yksin Jumalan Pojan lunastusteko pelastaa. Kristinusko, oikean Jumalan todellinen ilmoitus kaikille, on Jumalan armoa. Muut uskonnot ovat syntiinlankeemuksessa turmeltuneiden ihmisten omavoimaisia pyristelyitä ja ponnisteluita kohti tuntematonta ”Jumalaa”. Jeesus käskee tekemään tyhjiksi nuo kaikki muut uskonnot (siis vapauttamaan ihmiset niistä):

  ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” (Matt. 28:19-20).

  Lopuksi Raamatun kuvaus siitä, että nainen otti vastaan petoksen ja toi synnin ja kuoleman maailmaan:

  ”Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: ’Onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista paratiisin puista?’ – – Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. – – Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: ’Mitäs olet tehnyt?’ Vaimo vastasi: ’Käärme petti minut, ja minä söin’. – – Niin Herra Jumala ajoi hänet (ihmisen) pois Eedenin paratiisista” (1. Moos. 3:1,6,13,23,24).

  ”eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen” (1. Tim. 2:14).

  Siksi Jumala on määrännyt, ettei nainen saa vallita miestä eikä opettaa häntä. Myös seurakunnassa naisen on oltava hiljaa (hän ei saa toimia pappina eikä esimerkiksi osallistua kirkollisiin vaaleihin):

  ”Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin (so. 1. Moos. 3:16: ”hän [mies] on sinua vallitseva”) sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on HERRAN KÄSKY” (1. Kor. 14:33-37);

  ”Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa. Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä” (1. Tim. 2:11-15).

  Naispappeus ja naisvalta yhteiskunnassa ovat siis Jumalan suorien käskyjen rikkomista. Tästä rikkomuksesta on tälle jumalattomalle ja röyhkeälle kansalle katastrofaaliset seuraukset.

  Onko nimimerkki, perkeleen vallan julistaja, nainen?

 32. seuraaja sanoo:

  Vesalle pari kommenttia että kaikki pitäää paikkansa mitä sanot, tyyli vaan on hieman eri vuosisadalta. Eikös niin mainittu että lopunaikana tietoisuus lisääntyy. Tällä tarkoitan sitä että tuollainen paasaaminen ei ehkä enää saa kuulijoita, ehkä joskus satavuotta sitten kun ei ollut tietoa historiasta ja ihmisen kehityskaaresta, sillloin piti juuri tuolla tyylillä saada asia läpi.

  Nykyaikana alkaa olla jo tajuntaa että kuka tahansa tajuaa kun hieman perustelee sitä että ihminen nykymuodossaan ei ole alkuperäinen olento, ketään ei tälle planeetalle ollut luotu tietoiseksi (sentient). Kunnes käärme laskeutui ja otti ohjat historiasta. Käärmeet olivat muukalais astronautteja fukkasivat tämän planeetan alkuperäis asetuksen.

  Tämmöisillä asioilla saa paremmin ihmiset kiinnostumaan omasta historiastaan koska muuten se on jo aika vaikeata. Kikka lienee tajuta se ,että siksi olemme syntisiä jo syntyessään koska dna muutokset jne. Ymmärtää se ja sitäkautta tulee se nöyryys ja armon pyyntö, koska kaikkihan tietää että syöpäpesäkkeet tullaan poistamaan, jossei muuten niin koko pallo tuleen. Ja niinhän siinä käy. 🙂

 33. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Jumalattomien rehentely- ja hybrissivustolla Magneettimedia tehtiin nyt se röyhkeys, että sivuston toimitus vääristeli kommenttini leikkaamalla siitä loppukappaleen pois. Pois leikattu osa oli olennainen osa kommenttiani liittyessään antamaani vastaukseen sanaan ”sitkeä” liittyen. Alla ensin (kohta 1) sen nimimerkin kommentti, johon kommenttini oli vastaus, ja sitten (kohta 2) kyseinen kommenttini, josta Magneettimedian toimitus siis jätti viimeisen kappaleen pois:

  http://magneettimedia.com/martti-ahtisaari-sorosin-suomalainen-ase/

  1. ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  Vesa Ilkka Laurio: sinä olet uskomattoman sitkeä mies ja kunnioitan suuresti vaikka uskonnollista näkökulmaa en edelläänkään ymmärrä?

  Kuinka monta kymmentä vuotta olet jaksanut sekoamatta on suuri ihme!!

  Jatka samaan malliin sinulta tulee sellaista faktaa jota kukaan tervepäinen ei pysty kiistämään!!

  Ilkan järkkymätön tukija!

  ja älkää jaksako kiinnittää huomioon jokaiseen pisteen ja pilkun paikkaan koska niillä ei ole merkitystä!!

  2. VASTAUSKOMMENTTINI OLI KOKONAISUUDESSAAN TÄMÄ:

  En minä mikään ”sitkeä” ole, sillä olen kuollut eikä minua tai laatusanoja (esim. ”sitkeä) minusta ole olemassa:

  ”sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä” (Room. 6:7),

  ”Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:19-20).

  Se siis, että vaikutan sitkeältä, on vain sitä, että Jumala vaikuttaa kauttani, en ”minä”. Minussa elää Jumala:

  ”Jos joku rakastaa minua (Jeesusta), niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23),

  ”Vai ettekö tiedä, että teidän (so. oikeiden kristittyjen) ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1. Kor. 6:19).

  ”Sitkeyteni” on siis yksinkertaisesti sitä, että Jumala vaikuttaa minussa. Ja tuo ”sitkeys” on sitkeyttä siitä syystä, että Jumalan vaikutus on ikuista:

  ”Joka voittaa, sen minä (Jeesus Kristus) teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni” (Ilm. 3:12);

  ”Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: ’Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen’. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: ’Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!’” (Ilm. 5:11-13);

  ”Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, sillä niissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: ’Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet’” (Ilm. 15:1-4);

  ”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ’Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.’ Ja valtaistuimella istuva sanoi: ’Katso, uudeksi minä teen kaikki’. Ja hän sanoi: ’Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet’. Ja hän sanoi minulle: ’Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani’” (Ilm. 21:1-7).

  Se, mitä epäuskoisille (esim. täällä kirjoittaville) tapahtuu, on toisenlaista:

  ”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema” (Ilm. 21:8) – – ”Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen” (Ilm. 20:15) – – ”Ulkopuolella ovat koirat (= homot) ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät” (Ilm. 22:15).

  Ihminen on luonnostaan valehtelija:

  ”Kaikki ihmiset ovat valhettelijoita” (Ps. 116:11) – – ”Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija” (Room. 3:4).

  Jumala siis on totuus. Joka ei elä Kristuksessa pelastuneena Jumalassa, elää valheessa, so. perkeleessä, Joh. 8:44.

  Jumalan sana on siis totuus, Joh. 17:17. Totuuteen pääsee vain uudestisyntymällä, siis niin, että ihminen kuolee ja syntyy uudesti Kristuksessa. Minä olen uudestisyntynyt. Siksi olen kuollut (minua ei ole). Minussa asuu Jumala.

  Pitkähkö kirjoitusaikani täällä on tuottanut jo kaiken, mitä minulla (ja siis Jumalalla kauttani) on sanottavaa. Kaikki löytyy aiemmista kirjoituksista. Tunnen halua poistua täältä, jopa tunnen vastenmielisyyttä katumattomuutta ja tätä jumalatonta sivustoa kohtaan. Nähtävästi Jumala on jättänyt teidät tuhoutumaan, niin ajassa kuin ikuisuudessa. Olen jättänyt teidät rakkaallenne, perkeleelle (itsellenne), kuten olette tahtoneet. En kirjoita täällä, aika ajoin vain vilkaisen, kuinka pitkälle perkeleen riehunta (ja maan tuhoutuminen) kauttanne edistyy. VILaurio

  [kommentti loppuu]

  Tuon viimeisen kappaleen (”Pitkähkö” jne.) Magneettimedian toimitus jätti pois. Kyseinen sivusto on jumalaton ja sen vuoksi sokean epätoivon vallassa oleva uhmasivusto Jumalaa ja kaikkea tervettä (esim. maan pelastumista) vastaan. Kyseessä on perkeleen riehuntasivusto, sokeiden perkeleenrääpäleiden (luonnollinen ihminen on perkeleen orja syntiinlankeemuksen peruina) sivusto. Minulla ei ole mitään tekemistä kyseisen sivuston kanssa (lisäksi Magneettimedia saattaa olla vihollisohjauksessa viedessään kansaa kapinointiin ja verenvuodatukseen ja lopulliseen tuhoon). Neuvon niitä, jotka tosissaan ovat huolissaan Suomen maan ja Suomen kansan kohtalosta tulemaan parannukseen Jumalan edessä ja pysymään poissa Magneettimediasta ja muista samantapaisista jumalattomien sivustoista. Oikea kristitty (= Jumalan lapsi) kääntyy hädässään rukouksessa ja parannuksessa (= katumus + usko) Jumalan puoleen eikä ala sokeasti riehumaan omassa voimassaan (joka on siis perkeleen voimaa).

  Ap. t. 13:10; Room. 1:18.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Pari lisämainintaa. Yritin Magneettimediassa jättää yllä mainitun silvotun kommenttini jälkeen kommentin, jossa mainitsin kommenttiini kohdistuneesta silpomisesta ja ohjasin (linkin antaen) yllä olevaan kommenttiini täällä, jossa kommenttini on kokonaisena. Lisäkommenttini ilmestyikin siellä uusien kommenttien listaan (mutta itse kommentti ei vielä tullut näkyviin), mutta muutamassa minuutissa se poistui sieltäkin. Magneettimedia ei salli selittävää kommenttiani. Alkaa käydä selväksi, että Magneettimediaa ohjaavat taidottomat, mielivaltaiset ja röyhkeä tahot, jotka pyrkivät väkisin runnomaan läpi jumalattomat haaveensa ja suunnitelmansa – valitettavasti koko kansan tuhoksi.

   Toinen lisämainintani on arvaukseni, joka perustuu kokemukseen. Päätin kirjoittaa Magneettimediaan vielä kommentin Vastarintaliikkeen J. Torniaisen potkaisemaksi tullutta J. Karttusta koskevaan kommenttiin täällä:

   http://magneettimedia.com/suomen-kuvalehti-jimi-karttunen-karkasi-sairaalasta/

   SIELLÄ ERÄS NIMIMERKKI KIRJOITTI SEURAAVAN KOMMENTIN:

   ”Torniaisen törttöilyä kukaan ei puolusta ja se ansaitsee pahoinpitelytuomion ilman muuta. Mutta törkeä kuolemantuottamus on liikaa tuosta tapahtumasarjasta, jossa kuolema tapahtuu vasta useiden päivien ja hoitojakson jälkeen. Muita tekijöitä kuin Torniaisen potku on yksinkertaisesti liikaa eikä vastuuta kuolemasta voi langettaa pelkästään Torniaiselle kuten tökerö syyte antaa ymmärtää. Aivan törkeää on yritys raskauttaa tuomiota rasistisen motiivin kautta. Tuo on osa EU:n eli globalistien salajuonta, jossa kaikenlainen ’rasismi’ eli käytännössä kansallisvaltioiden puolustamiseen tähtäävä toiminta saatetaan rangaistuksen alaiseksi. Rasismi on EU:n puolustajille sopivan epämääräinen käsite, jolla voi aina leimata sen perusfilosofiaa vastustavat tahot.”

   KIRJOITIN KOMMETTIIN SEURAAVAN KOMMENTIN:

   ”Aivoverenvuoto ja -ödeemi selittävät täydellisesti Karttusen käyttäytymisen potkun jälkeen ja myös hänen kuolemansa (vuodon paheneminen) – nuo kuolinsyyt kuulin uutisissa mainittavan.”

   Arvaukseni on se, ettei Magneettimedia julkaise tuotakaan kommenttiani. Magneettimedia on ajautumassa kohti itsetuhoa. Se tuhoutuu omaan mahdottomuuteensa: jumalattomuuteen, perimmäiseen harhassa olemiseen todellisuudesta.

   Ja nyt minä hylkään koko Magneettimedian kokonaan. Sokeaa riehuntaa koko sivusto alusta loppuun. Ja kiitos Totuusblokille, että se on toiminut eräänlaisena varaventtiilinä esiin tuomilleni totuuksille, joita Magneettimedia on pyrkinyt sotkemaan ja pimittämään.

   Vesa-Ilkka Laurio, kristitty

   • B.M. Eriksson sanoo:

    Äärimmäisen mukavaa havaita sinun olevan nk. ”kuvioissa”. Olet merkittävä revisionisti; totuudenpuhuja! Ainakin minulle olet merkittävin em. lajia koko maassa ja täten myös se suurin kipinä omalle revisionistin ”uralleni”. Siunausta!

 34. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Haluaisin julkaista täälläkin sopivan loppuhuipennuksen Magneettimedia-kirjoitteluni loppumisen kunniaksi, kun tilaisuus siihen Magneettimediassa tarjoutui (en tiedä, julkaiseeko Magneettimedia loppuhuipennus-kommenttiani). Kirjoitin loppuhuipennuksen tämän Magneettimedian artikkelin kommenttiosastoon (artikkelissa valitetaan, että Yle alkaa vakoilla isänmaallisia):

  http://magneettimedia.com/isanmaallinen-veronmaksaja-yle-vakoilee-sinua-sinun-kustannuksellasi

  TÄSSÄ LOPPUHUIPENNUKSENI:

  Tuokaa esiin totuus ja julistakaa, että Jeesus Kristus on tie Jumalan vihan leppymiseen, Suomen maan ja kansan pelastumiseen ja isänmaallisuuden turvalliseen kukoistukseen, niin vakoilu loppuu. Kuka parannuksentekoa (sydämen katumus + sydämen usko Kristuksen sijaissovitukseen) vakoilisi – toisin sanoen: kuka Suomen pelastumista vakoilisi?

  Ei ole muuta totuutta, isänmaallisuutta ja apua kuin Isä Jumala, jonka yhteyteen tie on syntien anteeksiantamus, Jeesus Kristus. Mikseivät Vastarintaliike ja Magneettimedia voisi muuttaa kokonaan suuntaa ja tulla totuuden (Joh. 17:17) julistajiksi ja isänmaallisiksi? Koko kansa alkaisi muuttua Jumalan armosta, myös päättäjät ja esivalta! VILaurio

  • realanzip sanoo:

   Miksi olet ulkoistanut mielesi uskonnolle? Olet kadottanut yhteyden itseesi, se tuottaa sinulle ahdistusta etkä löydä rauhaa sielullesi. Itsesäsi on totuus, mutta sen päälle on tullut ulkoisia asioita, jotta pystyisit löytämään sen. Etsi ja käy polkuasi taaksepäin, jätä turha kaaoksen aiheuttama tieto itsestäsi, tulet huomaamaan suuren muutoksen ja henkisen kasvun kypsyyteen, jonka tulisi olla jatkuvaa lopunelämääsi.
   Onnea ja rohkeutta sinulle uskaltautua heittäytyä elämälle omana itsenäsi ilman lääkettäsi (uskontoasi).

   • seuraaja sanoo:

    Homman nimi vaan on nyt sen että luopumus pitää valtikkaa jo muutamantuhannenvuodenajan ja sillä mennään. Realalle vaan sellasta, ettei kukaan, edes pysty edes korottamaan itseään mihinkään. VIL koittaa vaan kehottaa meitä nöyryyteen.

    Dekadenssi on korkealla, suuret mullistukset tulossa.

    Sit on Realanzipillakin funtsimista

 35. Totuudenetsijä sanoo:

  Juutalaisdemokratioiden tuhoa odotellessa ja Suomen sekä Euroopan kansalaisia peremmin palvelevan Kansallissosialistiseen järjestelmään valtaan siirtymisen aikaa odotellessa…

  T: Totuudenetsijä

  • Jepulisjepsis sanoo:

   Ongelma on se, että vaikka kansallissosialismi perustuikin korkeille moraalisille ja terveille arvoille, ja oli finanssikapitalismin ja velka-orjuuden vastainen, niin kansallissosialismin perusta oli kuitenkin katolilaisuudessa, eli antikristillisyydessä (=kristillisten tekojen ulkokultailussa). Kansallissosialistinen Saksa käsitti kristinuskon ulkonaisiksi hyviksi teoiksi, ulkokultaisuudeksi.

   Hitlerhän oli saanut nimenomaan katolisen kasvatuksen. Hitler ei ollut tietoinen, mitä kristinusko on. Kaikkien muiden pakanoiden tavoin hän luuli sen olevan ihmisen hyviä tekoja Jumalan edessä – katolilaista ulkokultaisuutta. Katolinen kirkko on antikristuksen kirkko. Paavikunta on Antikristus.

   Tuo ns. ”kristillisyys” ei auttanut millään tavalla Jumalan edessä Saksan ponnisteluissa vihollisia vastaan silloin 1940-luvulla. Jumalan siunaus, varjelus ja johdatus puuttuivat ja edelleen puuttuvat. Jumala ei pidä siitä, että hänen edessään teeskennellään. Siksi kaikki tuhoutui.

   Ainakin niin, että kirkkoa ja valtiota ei sotketa toisiinsa.

   Koostin tuon yo. kommentin seuraavasta lähteestä :

   http://magneettimedia.com/kansallissosialistinen-saksa-oli-kristitty-valtio/#comment-27593

   Muutoinkaan kansallisosialistit (etenkin vastarintaliike.com) eivät tunnu piittaavan totuudesta ihan kaikissa asioissa. He mm. uskovat itsenäisten muslimiterroristien eli ISIS :in suorittaneen nuo tuhoisat terrorit nyt Euroopassa, esim. se rekkaterrori, vaikka muutoin ollaan mediakriittisiä. Pitävätköhän ne ISIS :tä jopa aitona liikkeenä ? ISIS ja Al-Qaida eivät oikeasti edusta islamia millään tavalla, muttei vastarintaliike tämmöisiä pohdiskele.

   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2016/12/01/ole-dammegard-paljastaa-false-flag-teatterin-ovatko-muslimiterrori-iskut-lavastettuja/

   Ja evoluutioteoria on vahvoilla, ja pakanuus, josta yhtenä todisteena heidän sivuillaan olevat teoriat ihmisroduista. Jotenkin tulee mieleen kontroloitu oppositio ja kv. juutalaisuus liikkeen taustalla ja tämän kansallisosialismi aatteen saattaminen naurunalaiseksi ihmisten mielissä ? Onko kaiken tarkoituksen saada kansallissosialismi näyttämään typerältä ja vastenmieliseltä suuren yleisön ja erityisesti kristittyjen silmissä ja se, että hyvät ja asialliset julkaisut sekä revisionismi joutuvat helposti huonoon valoon suuren yleisön silmissä ?

   https://totuusbloki.wordpress.com/2015/01/27/juutalaiset-uusnatsit/

   Mielikuvien ohjailua on suoritettu jo kauan. Miksei siis kansallisessa vastarinnassakin ? Luonnollisesti vaarallisin aate ja päävihollinen on solutettava ja vesitettävä kaikkein vahvimmin ! Siihen on ns. panostettava, ettei se uhkaisi todellisesti. Kaikki pitää tehdä tietenkin varovaisesti ja taitavasti, jottei paljastuta.

   Usein luodaan juuri tuollaisia keinotekoisia vastavoimaliikkeitä jolloin kaikki on kuitenkin vain yhden klikin hallussa ja todellista oppositiota ei synny. Näin se pieni rahanväärennöksellä ja rikollisuudella valtansa kaapannut talmud-eliitti saa toimia rauhassa taustalla kokoajan :
   https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/01/01/psywar/

   ”Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.” – Jes. 35:5:

   http://www.nic.funet.fi/pub/doc/bible/html/finnish/1933,38/Jes.35.html

 36. Novoijuku sanoo:

  http://carolynyeager.net/tabletalk

  Yeager on käsitellyt Hitlerin hengellisyyttä ja uskonkäsityksiä myös muissa ohjelmissa. Hitlerin sisäinen maailma on eri asia kuin se, mitä kansallissosialistit ulkonaisesti esittivät ja he taas halusivat olla melko puolueettomia eri kristillisten uskontokuntien suhteen ja ajoivat melkosta suvaitsevuutta niiden välille.

  http://christogenea.org/podcasts/protocols-satan-part-21-hitler-and-nietzsche

  Tuolla on jotain juttua, vaikka nämä tyypit eivät aivan 100 % rehellisiltä kuulosta tuon Hitlerin henkielämän suhteen ja heillä on ollut väittelyä Yeagerin kanssa. He pitävät pöytäpuheita väärennöksinä tämän aiheen osalta.

  • Jepulisjepsis sanoo:

   Niin no, kunkin ihmisen sydämen todellisen tilan tietää vain Jumala.

   Mutta tuo, että ne ajoivat suvaitsevaisuutta eri kristillisten uskontokuntien eli lahkojen välille, tarkoittaa minun päässäni sitä, että Martti Lutherin uskonpuhdistustyö ja Kristinusko vesitettiin. Taidan olla vähän tiukkapipo näissä asioissa ?

   Kristinuskossa kun ei pitäisi olla eri lahkoja, näkemyksiä, saati tulkintoja ollenkaan.

   Luterilaisella kirkolla sanan varsinaisessa merkityksessä ei tarkoiteta kaikkia yhteisöjä, jotka vielä sanovat olevansa luterilaisia, vaan ainoastaan niitä, jotka tosiasiassa opettavat ja tunnustavat luterilaista oppia sellaisena kuin sitä opetetaan ja tunnustetaan luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kun luterilainen kirkko käsitetään tällä tavoin, se ei ole suunta muiden suuntien joukossa, toisin sanoen se ei kuulu niihin kirkollisiin yhteisöihin, jotka ovat muodostuneet itsenäisiksi raamatunvastaisten oppien perusteella. Tunnustuksessaan se ei edusta mitään erityisoppeja, vaan tunnustaa ja opettaa vain sitä oppia, jota kaikkien kristittyjen tulee Jumalan tahdon ja järjestyksen mukaan tunnustaa ja opettaa. Tämä on uskonpuhdistuksen kirkon ekumeeninen luonne.

   Kristikunnan piirissä ei pitäisi ollenkaan voida esiintyä eri suuntia/lahkoja, koska kristillisellä kirkolla on vain yksi ainoa lähde, josta se ammentaa oppinsa, nimittäin Kristuksen sana (Joh. 8:31 – 32; Ef. 2:20). JOS Raamattu hylätään kristillisen opin ainoana lähteenä ja ohjeena ja sen seurauksena tekojen oppi muodossa tai toisessa tulee kristillisen armonopin sijaan, mennään ns. vihollisen puolelle.

   Maailmassa on kaksi oleellisesti toisistaan eroavaa uskontoa: lain uskonto, toisin sanoen sovitukseen ponnisteleminen omien ihmistekojen tietä kuten paavin katolinen kirkko tai juutalaisuus, ja evankeliumin uskonto (= todelliset Kristityt, jotka ovat ottaneet vastaan evankeliumin ja Kristuksen sijaishyvityksen), toisin sanoen Pyhän Hengen evankeliumin kautta vaikuttama usko siihen, että meillä Kristuksen kautta tapahtuneen sovituksen ansiosta ilman omia tekoja on armollinen Jumala.

   Vaikka luonnollisella ihmisellä onkin vielä eräänlainen jumalallisen lain tuntemus, Kristinuskon alkuperä ei kuitenkaan ole ihmissydämessä, se ei ole lihan viisautta ja järjen ajattelua tai filosofista pohdiskelua, usko ei synny myöskään hengellisestä tai Kristillisestä kokemuksesta, vaan se on tässä ajassa tullut tunnetuksi ainoastaan Jumalan ilmoituksen kautta hänen sanassaan. Toisin sanoen Kristinuskolla ei ole lähteenään ja ohjeenaan ihmissanaa, vaan Jumalan oma sana. Tätä asiaa Martti Luther puolusti.

   • juksattu sanoo:

    Oletko katsonut tätä propakanda pläjäystä,tämän mukaan hitlerin oli tarkoitus pudottaa kelkasta katolinen ja protestanttinen kirkko ja antaa papeille kenkää,tilalle olisi tullut uusi paremmin raamattua hitlerin mielestä paremmin vastaava kirkko.

    Katolisen kelkkaan lähtö oli virhe vai ostiko Hitler aikaa concorde sopimuksella,kuten teki trippentrop sopimuksella stalinia vastaan?

    Tietysti monet johtajat lainaavat raamattu ja bush junior kuuli kuinka jumala käski hyökätä irakiin,myös putin esittää kristittyä,oliko Hitler katolisen kirkon tuote vai aito tapaus joskus on käynyt tämäkin mielessä.

 37. Novoijuku sanoo:

  Eli ei Hitleri juurikaan perinteiseltä ja ulkokultaiselta katoliselta vaikuta.

 38. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tätä Suomen nykyistä hupinäytelmää katsellessani jouduin kiusaukseen taas sohaista johonkin. Kirjoitin (vähän koemielelläkin) Magneettimediaan kommentin ja siihen vielä jatkokommentin, seuraavaan Magneettimedian uutisartikkeliin:

  http://magneettimedia.com/valtamedia-ja-poliisi-suojelevat-helsingissa-kirjakauppaan-hyokannytta-homoaktivistia/

  Aluksi jatkokommenttini tuli näkyviin Magneettimediassa, mutta ei ensimmäinen kommenttini (!). Vähän ajan kuluttua kaikki hävisi näkyvistä, ja tuonkin kommenttini tänne nähtäville. Kirjoitin nimimerkillä ”öööööö, hä, röh” (kommenttien lopuissa ilmoitin toki nimeni).

  Sohaisukiusauksessani kirjoittamani kommentit ovat nämä (bloginpitäjä voi poistaa kommenttini, jos ne ovat liian asiattomia, rikollisia tai loukkaavia):

  ENSIMMÄINEN KOMMENTTINI:

  Nyt on hienosti saatu vangittua videolle (5 min) tänne Magneettimediaan (ja mv-virtaan jne.) kirjoittavien tila, mutta ei toki tarvitse tuntea hätää (ja ulkopuolisuutta), sillä se on samalla koko Suomen kansan tila:

  Tuon sisätilan ulkopuolella (seinien takana), jossa video on kuvattu, on Jumala. Siitä kenelläkään ei ole aavistustakaan. Ovi seinän läpi on täällä: Joh. 10:7.

  Vesa-Ilkka Laurio, ML, ein Christ

  tilulilu.

  JATKOKOMMENTTINI OLI TÄMÄ:

  Löysin tuon videon artikkelista täällä:

  https://wattsupwiththat.com/2017/01/09/eric-holthaus/

  Artikkelista ilmenee, että meteorologitkin (siis ilmastopropagandistit) maailmassa ovat menneet sekaisin, sisäiseen umpikujaan, siis henkilökohtaiseen haaksirikkoon elämässään ja ammatissaan. Sitä se totuus teettää. Tilulilu. VILaurio

 39. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tärkeitä asioita käsittelevien kommenttien julkaisemisen viivyttely on liki sietämätöntä verkkojulkaisu Magneettimediassa. Seuraavaa eilen ko. julkaisuun tarjoamaani kommenttia ei ole siellä julkaistu. Koska kuitenkin kommentin aihe on vakava ja tärkeä, tarjoan kommenttiani (ja kommenttia, johon se on vastaus) täällä julkaistavaksi (että tulee tiedonhaluisten luettavaksi).

  NIMIMERKKI ”JANNE” KIRJOITTI ENSIN:

  https://www.youtube.com/channel/UCipiPv7-UIerMSH71erivCA

  (suoraan: https://www.youtube.com/watch?v=zvuvk6mZ5H8)

  Miten Maailma Toimii

  Mike maloney miten olisitte mieltä jos tämän videon saisi levitettyä kaikkialle!! Lauriolta ihmeessä onko sinun mielestäsi tässä videossa jotain puutteita mitä ei pitäisi julkaista? Koska minun mielestäni tuo hyvin esiin miten rahajärjestelmä toimii!!

  VASTAUSKOMMENTTINI ON SEURAAVA:

  Kiitos kommentista ja videosta, Janne. Kyllä mielestäni video on hyvä julkaistavaksi ja levitettäväksi, tuohan se hyvin esiin velkarahajärjestelmämme mädän ja tuhoisan luonteen.

  Varsinaisia puutteita en videossa siis nähnyt, mutta pari tarkennusta tekisin. FED (Federal Reserve) on USA:n keskuspankki (vaikka se onkin yksityinen juutalainen pankki), ja rahanluonti tyhjästä tapahtuu sen ja USA:n hallituksen välillä siten, että hallitus kirjoittaa rahaa tarvitessaan velkakirjoja (takaajina siis veroja vastineeksi maksava kansa) ja ”myy” (siis toimittaa) ne FED:lle, joka yksinkertaisesti luo velkakirjoja (= kansan orjuutta) vastaan rahat tyhjästä (fyysisenä painattajana kuitenkin valtiovarainministeriö painokoneillaan) ja toimittaa ne hallitukselle. Aiemmin lukemani perusteella välissä ei ole liikepankkeja, jotka toimittaisivat ostamansa hallituksen velkakirjat FED:lle, vaan hallitus ja FED toimivat suoraan keskenään. Jos yksityiset pankit ostavat valtion velkakirjoja, ne saavat rahansa takaisin, kun hallitus maksaa niille velkansa ja velkakirjat mitätöityvät. Tämä on vain pieni menettelytapaan liittyvä tarkennus, eikä se liity itse velkarahajärjestelmän luonteeseen.

  USA:n hallitus joutuu siis lainaamaan omat rahansa korkoa vastaan juutalaiselta yksityiseltä pankilta, mikä tarkoittaa sitä, että USA on vuodesta 1913 lähtien (FED:n perustamisvuosi) ollut juutalaisten absoluuttinen orja. Joka hallitsee velkaa (siis ”rahaa”), hallitsee kaikkea.

  Toinen tarkennukseni on (jälleen aiemmin lukemani perusteella) se, että pankit eivät kajoa tallettajien tileillä oleviin rahoihin, koska ne joutuvat maksamaan korkoa niille. Talletukset muodostavat osan siitä varannosta, jota vastaan pankit voivat luoda rahaa tyhjästä. Pankit eivät lainaa eteenpäin asiakkaiden tileillä olevia varoja eivätkä siis ”varasta” niitä tai osaa niistä; niitä vain käytetään hyödyksi varantona uusien lainojen luomiseksi tyhjästä. Kun siis pankit myöntävät lainoja, ne luovat KOKO LAINAMÄÄRÄN tyhjästä pelkkänä kirjanpitotoimena (siinä ei siis ole mukana ihmisten talletuksista otettuja varoja). Rahaa luodaan tyhjästä vain lainanottajien tileille, ei tallettajien tileille. Tämäkin tarkennus on sellainen, ettei se liity itse velkarahajärjestelmän luonteeseen.

  Video tuo hienosti esiin, että velkarahajärjestelmämme, jossa raha tulee kiertoon vain korollisena velkana, on ponzipyramidihuijaus, joka pakottaa yhteiskunnan jatkuvaan lisälainaamiseen (entisistä veloista ja koroista selviämiseksi), velkakierteeseen, velkaorjuuteen ja kaikkeen orjuuteen. Kun velan määrä jatkuvasti väkisin kasvaa, myös rahan määrä samalla kasvaa, jolloin syntyy automaattisesti inflaatio, joka on käytännössä piilovero.

  Video tuo esiin sen, että tuloveron tarkoitus on kerätä rahat valtionvelkamme ja sen korkojen maksamiseksi ponzipyramidihuijauksemme (rahajärjestelmämme) pyörittäjille (kontrolli on juutalaisilla, esim. Rothschildien pankkiirisuvulla). Maksamme veroja rahoittaaksemme oman velkaantumisemme, orjuutemme ja tuhomme. Maksamillamme veroilla ylläpidämme velkarahajärjestelmäämme (ja sen kautta juutalaisia ja heidän rikoksiaan ja maailmanvaltapyrkimystään).

  Raha- ja pankkijärjestelmämme todella on laillistettua varkautta ja laillistettua rahanväärennystoimintaa (rahat luodaan tyhjästä). Koska rahat luodaan täysin tyhjästä pankkivelkoja myönnettäessä, karmea totuus on se, että meitä hallitaan, kontrolloidaan, orjuutetaan ja tuhotaan pelkällä tyhjällä. Suomeen tämän juutalaisen velkarahajärjestelmän toi jo autonomian aikana v. 1863 maamme suurin rikollinen, J. V. Snellman. Kaikki puolueemme ja poliitikkomme palvelevat velkarahajärjestelmäämme ja siten ei-juutalaisten ja kristinuskon vihollisia juutalaisia, köyhtymistämme, velkaantumistamme, orjuuttamistamme ja tuhoutumistamme. Kansalla on vastuu rahajärjestelmästämme, koska kansalla on kaikki valta maassa: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§).

  Tiivistettynä tilanteemme on kuvattu videon kohdassa 22:56 – 23:30.

  Vesa-Ilkka Laurio

 40. Novoijuku sanoo:

 41. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  On syytä tuoda jälleen esiin epämukavaa (ja rikollista) suomalaista todellisuutta. Magneettimedian toimitus muutteli tänään kommenttiosastoon lähettämääni kommenttia ja jopa julkaisi muutetun kommentin minun nimissäni (rikos?).

  Kyseessä on Magneettimedian juttu ”Ihmisen luonnontieteellistäminen – vuosisadan megatrendi ja hiton hyvää bisnestä – Masennuslääkkeet” (sen kommenttiosasto):

  http://magneettimedia.com/ihmisen-luonnontieteellistaminen-vuosisadan-megatrendi-ja-hiton-hyvaa-bisnesta-masennuslaakkeet/

  Kommenttiosastossa erään nimimerkin kommentissa oli linkki novohierosolyma.fi-sivuston juttuun, joka on sama juttu kuin tuo Magneettimedian juttu. Linkki oli tämä:

  http://novahierosolyma.fi/vainovalkea/2017/03/10/ihmisen-luonnontieteellistaminen-vuosisadan-megatrendi-ja-hiton-hyvaa-bisnesta-masennuslaakkeet/

  KIRJOITIN KYSEISEEN KOMMENTTIIN SEURAAVAN VASTAUSKOMMENTIN:

  Kuten nimimerkki ”Sebun” linkistä näkyy, M-median artikkeli on sama kuin novahierosolyma.fi-sivuston artikkeli.

  Varoituksen sana: tämä M-median ja nimimerkki ”Sebun” edustama novohierosolyma-sivusto (novohierosolyma = ”uusi Jerusalem”) on 1700-luvulla harhaopiksi julistettua swedenborgilaisuutta. Swedenborgilaisuus on kumottuna täällä kommenttiosastossa (useita minun kommenttejani):

  http://magneettimedia.com/mika-on-talmudin-henki/

  Olkaa hyvin varovaisia M-median artikkeleiden suhteen! Ainakin osaksi sivusto on harhaoppisella pohjalla, ja siinä suhteessa sivusto muodostaa sieluille kuolemanvaaran.

  Ellen minä taas olisi ollut täällä, kukaan ei olisi ollut teitä varoittamassa.

  VILaurio

  [kommentti päättyy]

  MAGNEETTIMEDIAN TOIMITUS JULKAISI KOMMENTTINI SEURAAVASSA MUODOSSA:

  Kuten nimimerkki ”Sebun” linkistä näkyy, M-median artikkeli on sama kuin novahierosolyma.fi-sivuston artikkeli.

  M-median ja nimimerkki ”Sebun” edustama novohierosolyma-sivusto (novohierosolyma = ”uusi Jerusalem”) on 1700-luvun swedenborgilaisuutta. Swedenborgilaisuus on yritetty kumota täällä kommenttiosastossa (useita minun kommenttejani):

  Mikä on Talmudin henki?

  Olkaa hyvin varovaisia M-median artikkeleiden suhteen! Ainakin osaksi sivusto on harhaoppisella pohjalla, ja siinä suhteessa sivusto muodostaa sieluille kuolemanvaaran.

  Ellen minä taas olisi ollut täällä, kukaan ei olisi ollut teitä varoittamassa.

  VILaurio

  [kommentti päättyy]

  Silmissäni Magneettimedian toimitus on paitsi harhaoppinen myös mielivaltainen, rikollinen, loukkaava ja kevytmielinen. Minulla ei ole mitään takeita etteikö myös muita kommenttejani (ja muiden henkilöiden kommentteja) ole muuteltu. Ei ole luotettava sivusto.

  Vesa-Ilkka Laurio

 42. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tuohon yllä olevaan viestiini jatkaisin vielä, että Magneettimedia poisti äsken kaikki asiaa koskevat kommenttini, joten ko. sivuston toimituksen harhaoppia (swedenborgilaisuutta) ei saa siellä sanoa harhaopiksi (swedenborgilaisuus tuomittiin harhaopiksi v. 1770). Koska Magneettimedia on kokemukseni mukaan kristinuskon vastainen, jumalaton, harhainen ja sieluille vaarallinen sivusto, kirjoitin sinne vielä seuraavan kommentin:

  ”Yllä oleva kommenttini on Magneettimedian toimituksen muuttama. Nyt sitten vihdoin olen päättänyt rukouksessa kääntyä Isän Jumalan puoleen, että hän katsoisi, mitä valheelliselle ja jumalattomalle M-medialle ja sen jumalattomille kommentoijille tulisi tehdä. Tulen rukoilemaan teitä vastaan jatkuvasti. Poistun myös täältä, koska kaikki luottamus on mennyt. Jumalattomuutenne, harhaoppisuutenne ja epäluotettavuutenne vuoksi olette vaaraksi sieluille ja Suomelle. VL”

  Tätäkään kommenttia Magneettimedia ei julkaissut.

  Vesa-Ilkka Laurio

 43. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Löysin tänään Magneettimediasta muitakin muutettuja kommenttejani, jotka muutettuina oli jätetty minun nimiini. Tämä tarkoittaa rikosta, sillä muutetun (väärennetyn) tekstin julkaiseminen alkuperäisen tekstin kirjoittajan nimissä on petos. Vain hyvin alhaiset ja petolliset ihmiset voivat ryhtyä tuollaiseen toimintaan. Paljonkohan väärennettyjä kommentteja M-mediassa on (niitähän voidaan väärentää jälkikäteenkin)!

  No, Suomessahan ollaan, ja tuollainen on tyypillistä suomalaisen miehen toimintaa.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   No niin, lähetin Magneettimediaan vielä seuraavan kommentin, vaikka tuskin julkaisevat:

   ”Tiedoksi: kommenttejani on muuteltu ja ainakin osa sitten myös poistettu. Tänään löysin lisää muuteltuja kommenttejani. Koska niitä muuteltuina on julkaistu minun nimissäni, kyseessä on lainrikkomus (väärennys). VILaurio”

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Ja taas tänään Magneettimedia poisti kaksi kommenttiani (kyselin tuhottujen ja väärennettyjen kommenttieni perään)…. Kun kristityt pois sulkemalla suljetaan pois Jumala ja siten kaikki apu ja turva, maa ja kansa työnnetään yhä syvempään ja nopeampaan tuhoon. Ehkä Suomen nopea tuhoutuminen onkin AIVAN OIKEIN, sillä se on ainoa keino tehdä loppu lastenmurhista aborteissa, homoseksuaalisuudesta, eutanasiapyrkimyksistä, naispappeudesta, jumalanpilkasta, perkeleen diktatuurista eli demokratiasta ja yleisestä synneissä riehumisesta. Joten sulkekoot vain kansa ja sen sivustot pois näkyvistä kristityt ja heidän mukanaan Jeesus Kristus ja Isä Jumala. AIVAN OIKEINHAN tämä on, yessss! Hienoa!

 44. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Tämä blogi näyttää olevan passiivisessa tilassa, kun hyväksyntää odottava kommenttini ei ole ilmestynyt. Eipä se minun kommenttini niin kauhean tärkeä olekaan, olipahan vain esimerkki siitä, miten Magneettimedian toimitus muuttelee epämieluisia kommentteja ja jättää muutetut kommentit alkuperäisen kirjoittajan nimiin (mikä on oikeustajuni mukaan rikos – toisen tekstiä muutetaan tuon toisen nimissä).

  Niin, Magneettimediasta: Tuli mieleen Jesse Torniainen, Suomen vastarintaliikkeen jäsen ja Magneettimediaa julkaisevan Pohjoinen Perinne ry:n puheenjohtaja – siis Magneettimedian ylin kiho. Hänhän suoritti viime vuonna Helsingin asema-aukiolla vauhtihyppypotkun erään henkilön rintaan, jolloin uhri paiskautui maahan (tapahtumasta on olemassa video). Mainitsen tämän siksi, että samanlaisella ”vauhtihyppypotkulla” kristityt ja todellista totuutta (kaikki apu on Jumalassa) potkaistaan Magneettimedian keskusteluosioista pois. Todellista totuutta sisältäviä kommentteja poistetaan ja väärennetään ja lisäksi välillä julkaistaan niiden kirjoittajista asiattomia kommentteja (esimerkiksi M-median Markku Juutinen kaksi päivää sitten: ”Laurio ei näköjään ymmärrä mitään henkisen mielen lainalaisuuksista” – tämä sen jälkeen kun kommenttejani oli väärennetty ja poistettu ja uusien kommenttien julkaiseminen loppui).

  Pidän siis koko Magneettimediaa vauhtihyppypotku-sivustona, kakaroiden sivustona. Käykääpä vilkaisemassa Magneettimedian kommenttiosastoja: pelkkiä kakaroita.

  Joitakin asioita ja maallisen totuuden esiin kaivamisia Magneettimedia tekee oikein, mutta siihen se loppuukin. Siellä ei ymmärretä, ettei epäkohtia voi todellisesti korjata väkivallalla (”vauhtihyppypotkuilla”) vaan tekemällä parannus ja lepyttämällä niin Jumalan viha maan ja kansan päältä (Suomen kansa on nykyisin hyvin syntinen ja jumalaton kansa; en lähde tässä syntilistaa enää luettelemaan, olen tehnyt sen jo lukuisia kertoja täällä ja muualla). Koska Magneettimedia näin pimittää (hengellisen sokeuden tilassaan) todellisen totuuden, se toimii perimmäisessä valheessa. Näin, väkivallan ja valheen kourissa, Magneettimedia on samanlainen kuin juutalaiset, joille Vapahtajamme Jeesus sanoi:

  ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä” (Joh. 8:44).

  Magneettimedia on kypsymättömien ja jumalattomien kakaroiden sivusto. Lisäksi siellä levitetään niin karkeaa harhaoppia (swedenborgilaisuutta), että jopa maallisten viranomaisten täytyi kieltää sen levittäminen v. 1770.

  Magneettimedia on jumalattomuutensa, harhaoppisuutensa, väkivaltansa (vauhtihyppymentaliteetti), valheellisuutensa ja mielivaltaisuutensa vuoksi vaaraksi sieluille ja Suomelle.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Tuosta kakaroitten Magneettimedian ja Suomen vastarintaliikkeen ”vauhtihyppymentaliteetista” sattui silmääni sanomalehti Kalevassa oleva video Jesse Torniaisen vauhtihyppypotkusta, täällä:

   http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/uusnatsin-potku-tallentui-valvontakameraan-keskeinen-todiste-asema-aukion-jutussa/746880/

   Video ei ole tärkeä vain potkun vuoksi. Se on tärkeä myös sen vuoksi, mitä sen jälkeen tapahtui.

   Videosta näkyy, että Jesse Torniaisen vauhtihyppypotkun jälkeen uhri jää maahan makaamaan. Torniainen kuikuilee hetken muutaman metrin päässä, ja huomattuaan, ettei uhri nouse ylös, hän ei riennä auttamaan, vaan lähtee luikkimaan muina miehinä pakoon. Hänhän oli kavereidensa ja lippujen kanssa heidän omassa mielenosoituksessaan, ja siinä hänen olisi pitänyt paikalla kavereidensa kanssa. Torniainen lähti LUIHUSTI pakoon! Katsokaa! LUIHU JÄTKÄ! VASTUUTON!

   Myös kommenteissani yllä kuvaamani Magneettimedian toiminta on, paitsi väkivaltaista vauhtihyppymentaliteettia, myös luihuutta.

   Onpa tuo ytimistä nouseva luihuus tunnusomaista koko Suomen kansalle. Kansa murhaa vuosittain n. 10500 lasta aborteissa (keskimäärin 29 lasta joka ikinen päivä). Kukaan ei ole tietävinään mitään. Hiljaa on koko kansa näistä massa- ja sarjamurhista. Luihuus peittää koko maan.

   Onpa niinkin, että mitä luihumpi tyyppi, sitä enemmän se riehuu keskustelupalstoilla, blogeilla ja sivustoilla. Sitä se on, Suomen pelastamistoiminta, luihuutta – sisäistä väkivaltaa ja valhetta (Joh. 8:44).

   Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Yllä olevan kommentin ensimmäisen rivin maininta hyväksyntää odottavasta kommentista viittaa tätä asiaa koskevaan ensimmäiseen kommenttiini (12.3.2017 21:14). Se jäi odottamaan hyväksyntää ja nyt sai sen ja julkaistiin äsken. Kiitos bloginpitäjälle!

 45. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Koska kommenttejani on Magneettimediassa väärennetty ja jätetty julkaisematta, tarjoan jälleen kerran tänne sinne lähettämiäni kommentteja, että tulisivat jossakin totuusihmisten näkyville. Kommenttieni tarkoitus on varoittaa vääristä ja jumalattomista teistä kansan pelastamiseksi, siis myös Magneettimedian teistä.

  Tämä viimeisin kommenttienvaihto tapahtui M-median kirjoituksen ”Adolf Hitlerin Taisteluni-äänikirja, osa 1” (julk. 20.4.2017) kommenttiosastossa eilen ja tänään.

  Eräs nimimerkki antoi Amazon.com-linkin Gerard Menuhinin kirjaan ”Tell the Truth and Shame the Devil”, ja kirjoitti perään kommentin. Jätän linkin tässä pois (ettei tämä kirjoitukseni juutu linkkien vuoksi täällä odottamaan hyväksyntää).

  NIMIMERKKI KIRJOITTI:

  (yllä mainittu linkki)

  Aika raju kirja. Minulle oli yllätys, että juuri National Zeitung joutui paljon sensuroimaan tätä miestä eikä päinvastoin. Sanoisin, että lähes täysosuma. Tässä on siis uusi painos, ilmeisesti laajennettu ja siis isompi ja siten toistaiseksi kai halvempi myös käytettynä antikvaareista melko pitkään.

  Nostan hattua ja tämä kirja on syytä laittaa tähän, sillä kirjassa suorastaan ylistetään Hitleriä.

  OMA VASTAUSKOMMENTTINI NIMIMERKILLE:

  Olen lukenut. Kirjasta puuttuu Jumala ja tie hänen yhteyteensä, Jeesus Kristus, ja siten kirjasta puuttuu todellinen totuus ja kaikki. Kirja ohjaa syntisiä ihmisiä, esim. Suomen kansaa, ”vastarintaan” ja oman voiman käyttöön (= perkeleen käyttöön, vastoin Jumalan sanaa, Room. 13:1-2) eikä parannuksen tekemiseen Jumalan edessä ja siten Jumalan avun saamiseen. Kirja ohjaa perkeleessä hukkumiseen, ei ainoaan apuun, Jumalaan. Ihmisen apu hukuttaa, Jumalan apu pelastaa. Koska koko ihmiskunta nykyisin turvaa omaan voimaansa ja ymmärrykseensä ja on tehnyt esivallasta omien halujensa ja himojensa (= perkeleen) palvelijan, edessä on maailmaloppu ja viimeinen tuomio. Kaiken kattava perkeleen palvonta (= oman itsen palvonta) johtaa pikaiseen hukkumiseen, 2. Piet. 3:10-13.

  Ihmisen ymmärrys on perkeleen ymmärrys (syntiinlankeemuksen peruina kaikki ihmiset ovat luonnostaan perkeleen orjia). Pelastuminen on yksin siinä, että nöyrrytään Jumalan ja hänen sanansa edessä (= katumus – vanha, perkelettä sydämessään kantava ihminen kuolee) ja tartutaan uskossa Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen (= usko, uuden, vanhurskaan ihmisen syntyminen). Katumus + usko = parannus, ihmisen uudestisyntyminen Jumalan lapseksi, jonka sydämessä asuu nyt Jumala (Pyhä Henki) eikä perkele. Vain näin saadaan yhteys Jumalaan ja KAIKKI apu ja varma vastaus rukouksiin. Kaikki muu hukuttaa, sillä kaikki muu on perkeleenpalvontaa (ihmisen itsensä palvontaa ja siten perkeleenpalvontaa). Hylätessänne oikean Jeesuksen Kristuksen (Vapahtajan, Pelastajan) voitte vain hukkua ja hukuttaa. Kaikki apu on yksin Jumalassa, ja hän teiltä puuttuu.vl

  NIMIMERKIN VASTAUSKOMMENTTI:

  En saanut käsitystä, että olisi ihan väkivaltaan kehotettu tai varsinaisiin laittomuuksiin. Tarkoittaako omavaltaisuus tässä sitä, että toimitaan ”ilman Jumalaa”? Jospa jumalat vain jätettiin taka-alalle tuossa ja halutaan kaikkien ei-juutalaisten uhattujen yhtymistä vastustamaan ylivaltapyrkimyksiä tms.?

  Tosin en ehkä muista aivan kaikkea. Luulisi, että olisin kuitenkin jotain tuollaista huomannut.

  Ateistiksihan tuo mies muistaakseni julistautuu.

  OMA VASTAUSKOMMENTTINI NIMIMERKILLE:

  Olen siis lukenut Gerard Menuhinin kirjan ”Tell the Truth and shame the Devil”, 2015 (julk. The Barnes Review), siis ensimmäisen painoksen.

  Sivulla 451 Menuhin siteeraa Mikhail Bakuninia, joka kirjoittaa, että vapaus voidaan luoda vain vapaudella, so. ihmisten maailmanlaajalla KAPINALLA ja uurastavien massojen vapaalla järjestäytymisellä alhaalta ylös (ei siis diktatuurilla). Menuhin ilmoittaa Bakuninin olevan oikeassa. Menuhin huomauttaa, että massamaahanmuutto tuhoaa kulttuurisen yhteenkuuluvuuden ja siten tukahduttaa sen spontaanin myllerryksen (tai palon; combustion) kipinän, joka on elintärkeä aidolle kansasta nousevalle KAPINALLE (rebellion). Menuhin jatkaa KANSANNOUSUSTA (popular revolt; insurrection) puhumista, ja toteaa, että KANSANNOUSU hylkää sellaiset kapinoinnin kieltävät lait, jotka rajoittavat kansalaisten oikeuksia.

  Sivun 451 lopussa ja seuraavalla sivulla Menuhin toteaa, että ”aika on loppumassa”. Hän sanoo, että on TOIMITTAVA ennen kuin ihmisistä tulee sirutettuja orjia. On toimittava, ei reagoitava. Ihmisten tulee hänen mukaansa toimia kollektiivisesti, koska voima tulee vain lukumäärästä. On muutettava raha- ja pankkijärjestelmä, on lakattava maksamasta veroja, on järjestettävä mielenosoituksia ja talous on pysäytettävä. Menuhin toteaa: ”SITTEN TAISTELU TODELLA ALKAA”, taistelu hallituksen ja kansan välillä, taistelu vapaudesta tai alistettuna olemisesta.

  Tällaisen esivaltaa vastaan nousemisen Jumala sanassaan kieltää, ilmoittaen sen vievän perikatoon:

  ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:1-2).

  Meillä on kansan halujen ja himojen kannalta huono ja maanpetoksellinen hallitus kansan syntien vuoksi, rangaistuksena synneistä (massiiviset lastenmurhat aborteissa, homous, julkea jumalanpilkka yhteiskunnan kaikilla tasoilla, myös kirkoissa, lasten hukuttaminen helvettiin lakkauttamalla evankeliumin opetus niin kodeissa kuin kouluissa, yleinen jumalaton elämä – jopa yritys rakentaa koko yhteiskunta Jumalasta vapaalle pohjalle).

  Sivulla 457 Menuhin kirjoittaa, että rauhan ihmisten kesken tulisi olla normi maan päällä ja että tällaisen normaalin tilan saavuttaminen vaatii KAIKEN ENERGIAMME. Hän luottaa siis ihmiseen, vaikka ihminen on syntiinlankeemuksen peruina perkeleen orja (kuten maailmasta selvästi näkee). Menuhin tulee siis luottaneeksi perkeleeseen, ja siten hän syöksee kaiken tuhoon (koska pelastus on vain Jeesuksessa Kristuksessa eli syntien anteeksiantamuksessa Jumalan edessä, yhteydessä Jumalaan). Menuhin jännittää perkeleen (= luonnollisen ihmisen) voiman äärimmilleen, vaikka juuri siitä voimasta (perkeleestä) tulisi luopua parannuksenteossa (= katumus + usko). Menuhin vie lukijansa paitsi maalliseen perikatoon myös ikuiseen helvettiin.

  Menuhin on luonnolliseen ihmiseen ja siten perkeleeseen uskoja, siis humanisti. Ihminen on hänelle kaiken mitta, ja siten hän tulee palvoneeksi yksin perkelettä. Sivuilla 449-450 Menuhin puhuu inhimillisestä täyttymyksestä keskeisenä arvona, ihmiselämän arvosta, ihmisoikeuksista, yksilön aistitusta itsetäyttymyksestä, yksilön luonnollisten halujen ja kykyjen edistämisestä ja toteutuneesta ihmisestä. Kaikki tuo on perkeleenpalvontaa, sillä ihminen on luonnostaan, syntiinlankeemuksen peruina, perkeleen orja. Luonnollisen ihmisen tahto on tuon perkeleen pää. Luonnollisen ihmisen voima on perkeleen voima. Luonnollisen ihmisen ymmärrys on perkeleen ymmärrys. Sydämessä asuu perkele. Raamattukin sanoo:

  ”kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä” (Room. 14:23).

  Luonnollisen, Kristuksessa pelastumattoman ihmisen kaikki ajatukset, sanat ja teot ovat siis perkeleestä, syntiä Jumalan edessä.

  Menuhinin sokeus ja jumalattomuus saa hänet julistamaan maailman uhkaavan tilanteen yhden ihmisjoukon, juutalaisten, syyksi (vaikka syy on Jumalan rangaistus kansojen julkeiden syntien vuoksi – elämme keskellä Jumalan vihaa, ja Jumala rankaisee usein synneistä toisten ihmisten tai ihmisryhmien synneillä). Puolueellisena (umpikierona) humanistina Menuhin julistaa, että jos juutalaisten turmiollinen (baleful) vaikutus loppuu, olot paranevat kaikkialla, koska silloin häviävät heidän mukanaan koordinoidut yllykkeet edistää yhteiskunnallista levottomuutta taloudellisen voiton ja poliittisen vallan saavuttamiseksi globaalissa mittakaavassa. Silloin ei Menuhinin mukaan olisi sotia, ei heilahtelevia suhdanteita, ei keinotekoisia taloudellisia kriisejä eikä asuntokuplia ja tavallisten ihmisten olot paranisivat vastuullisen hallinnon alaisuudessa. Todellinen koulutus hyödyttäisi väestöä.

  Näin Menuhin demonisoi yhden ihmisryhmän, vaikka koko ihmiskunta on syyllinen. Koko ihmiskunta on Jumalan vihan alainen, koska Vapahtaja on kaikkialla hylätty.

  Menuhin niin ollen päättelee, että jos juutalainen pyrkimys tuhota kaikki arvokas POISTETAAN, jos suunnitelma raunioittaa kaikki sukupolvien saavutukset SUISTETAAN RAITELTAAN, silloin ympäristön luonnollinen järjestys ihmisten keskuudessa nousee jälleen esiin, jos vain suuri enemmistö haluaa elää rauhassa ja vauraudessa. Tästä Menuhin etenee sitten edellä mainittuihin kapinointeihin ja taisteluihin hallitusta vastaan.

  Menuhinin kirja on jumalaton, vastuuton, kakaramainen ja turmiollinen eksytyskirja. Ne epäkohdat, jotka hän tuo esiin, ovat todellisia, mutta hän ei ymmärrä, että ne ovat Jumalasta lähteviä vitsauksia, joilla Jumala rankaisee synneistä ja samalla ajaa kohti sydämen epätoivoa (katumusta) ja Kristusta, pelastumista. Menuhin on sokea, joka taluttaa sokeita. Niin kaikki hukkuvat.

  Menuhinin isä on juutalainen, äiti ei. Sivulla 272 Menuhin ilmoittaakin, ettei hän juutalaisen lain mukaan ole juutalainen, sillä juutalaisuus periytyy juutalaisen lain mukaan äidin kautta. Hän pitää itseään juutalaisen ja ei-juutalaisen välimuotona.

  ”Hullu sanoo sydämessänsä: ’Ei ole Jumalaa’” (Ps. 14:1). Hulluutta ovat siis luonnollisten ihmisten yritykset pelastaa omin voimin maa, kansa ja oma itsensä. Kaikki apu tulee Jumalalta, ja tie Isän Jumalan yhteyteen on Jeesus Kristus, syntien anteeksiantamus. Ainoa oikea tie on parannuksenteon tie, katumuksen ja uskon tie, kristittyjen rukouksen tie.vl

  • Tätä ihmisuskoa ja maailmanhalailua harrastavat monet seuraamani ”vaihtoehto persoonat”. Ikäänkuin he eivät tietäisi missä tilassa luonnollinen ihminen synnynnäisesti on (http://tunnustuskirjat.fi/yo/2.html), joka on aika kummallinen juttu. Ikäänkuin Jumalan Sana olisi heille täysin vieras asia? He mm. uskovat, että maailman tilanne paranee kun vain ihminen omin voimin tekee ja tahtoo sen paremmaksi, ja jne. Tulee vähän mieleen paroni Münchhausen joka vetää itsensä suosta tarttumalla omiin hiuksiinsa:

   Monet ovat siis kuitenkin uskovaisia, vaikka nimittävät itseään ateisteiksi yms. Jopa elämää nähneet ihmiset uskovat petollisesti ”ihmisen luonnolliseen hyvyyteen” ja pitävät ihmisviisautta korkeassa arvossa. Mutta, Aito Kristitty ei tuollaista perusta; sillä sanottu on ”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, ei Isän rakkaus ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on: lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.” – 1 Joh. 2:15-17

   Toki ymmärrän sen, että Jumalan sana ei ole peräisin ihmisviisaudesta, eikä filosofisista päätelmistä.

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Tuon vielä esiin erään raamatunkohdan, joka osoittaa, että luonnollinen ihminen on ”saatanan vallassa”, kuten Ap. t. 26:18 kertoo. Raamatunkohta on tämä (esiintyy Raamatussa monessa kohdassa):

    ”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen” (Matt. 16:25).

    Jos luonnollinen ihminen (tai kansa) yrittää omin voimin pelastaa elämänsä, hän (se) hukkuu. Luonnollisen ihmisen elämän täytyy niin ollen olla saatanasta, koska se ei Jumalalle kelpaa. Pelastuminen on mahdollista vain kuolemalla ”Jeesuksen tähden” ja siten uudestisyntymällä. Uudestisyntyminen on mahdollista vain niin, että ensin kuollaan (vanha syntinen ihminen kuolee eli perkele kaikkoaa sydämestä). Tätä on parannuksenteko, sydämen epätoivoa syntien tähden (= katumus eli vanhan ihmisen romahtaminen ja kuoleminen) ja sydämen uskoa Jeesuksen Kristuksen sovitustekoon (= usko, jonka vaikuttaa evankeliumin sanassa vaikuttava Pyhä Henki ja jonka myötä Pyhä Henki astuu ja jää sydämeen). Uudestisyntynyt ihminen alkaa Pyhän Hengen vaikutuksesta sydämessään rukoilla Jumalaa, ja Jumala on luvannut kuulla omiensa rukoukset (esim. erilaisista ahdingoista pelastumisesta), esim. Joh. 14:13-14 (katumattomien syntisten rukouksia Jumala ei kuule, Joh. 9:31). Ainoa oikea tie Suomen kansan pelastumiseksi on parannuksenteko Jumalan edessä. Silloin Jumala alkaa auttaa, ja hänen vihansa leppyy. Hän poistaa vitsaukset ja ahdingot oman päättämänsä ja mielisuosionsa mukaan (tosin omiaankin Jumala joskus koettelee vahvistaakseen heidän uskoaan).

    Jumala on täysin todellinen, ja kaikki on hänen käsissään. Perkeleellekin Jumala asettaa rajat, onhan perkele vain Jumalan luoma olento, enkeli (joka joutui sittemmin lankeemukseen; tuomiopäivänä perkele heitetään helvettiin, Matt 25:41). Sääli, että Suomen kansa on hukkumassa syntiin ja luopumukseen. Täällä alkaa olla mahdotonta elää, esimerkiksi jo noin 700 000 pienokaiselta ei ehkäisty elämä aborteilla, ja Jumalan lisääntymiskäskyä pilkataan ehkäisyvälineillä, homoudella ja aborteilla. Kansa on niin saatanallisessa tilassa, ettei ole mikään ihme, että Jumala haluaa pyyhkiä sen pois maan päältä. Tällöin kukaan ei todellisesti kuole, sillä viimeisenä päivänä kaikki nousevat haudoistaan katoamattomina Jumalan julkiselle tuomiolle, toiset ikuiseen helvettiin, toiset ikuiseen autuuteen, Matt. 25:31-46; Joh. 5:28-29. Jumala voi siis jo ajassa poistaa saatanalaumoja maan päältä, että maan päällä voisi ylipäätään elää (ja siten uusia Jumalan lapsia syntyä Jumalan sanan julistuksen myötä – vain siksi maailma on vielä pystyssä).

    Suomalaiset ovat muuttaneet kirkkonsakin perkeleen pesiksi! Ei ihme, että Jumalan vihan ruoska pyyhkäisee tämän saatanalauman yli. Siinä eivät jumalattomat pelastussivustot auta; ne päinvastoin vain pahentavat asiaa (ks. Jepulisjepsiksen valaisevaa kuvaa yllä).

 46. Novoijuku sanoo:

  Tänä vuonna muuten täyttyy 20 vuotta prinsessa Dianan kuolemasta. Olisiko jollain tietoa hyvästä sivustosta tai kirjasta aiheeseen liittyen? Minulla on yksi kirja eli Stephen McGreenin kirja, mutta se on aika lyhyt ja vuodelta 1997. Onhan kuitenkin luultavaa, että kuolemassa on jotain hämärää (ja Dodin kuolemassa myös).

 47. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Yrjö Puronvarsi esitti Magneettimedian kirjoituksen ”Terho valehteli perussuomalaisten suhteesta euroon – teki pesäeron maahanmuuttokriitikoihin” (julk. 21.4.2017) kommenttiosastossa Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitukselle eilen kriittisiä kysymyksiä ja totesi loppuun: ”Olisi hauska tietää totuus.” Kirjoitin Puronvarrelle vastauskommentin tänään. Koska Magneettimedia kohtelee kaltoin kommenttejani (niitä on väärennetty ja joskus jätetään julkaisematta), tuon kommenttini täällä esiin (Magneettimediassa jäi jälleen ”odottamaan hyväksyntää”). Totuusblokin kirjoituksen demokratia-aiheeseen kommenttini liittyy siten, että siinä viitataan kansaan (demokratia) avainpelaajana.

  Vastauskommenttini Yrjö Puronvarrelle on tämä:

  Tässä hauskuutan Yrjö Puronvartta, joka kirjoittaa, että ”olisi hauska tietää totuus”. Yle ei ole Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen toimittajien hallinnassa vaan vihollisen hallinnassa. Siksi Ylen koko toiminta on TARKOITUKSELLA propagandaa, satuja ja valheita (lisään vielä: demoralisaatiota ja ilveilyä).

  Yle on eduskunnan, siis poliittisten puolueiden, kontrollissa, ja puolueet ovat vihollisen suomalaisia paikallistoimistoja. Koko suomalainen yhteiskunta ja koko kansa on täällä käytössä olevan vihollisen velkaperusteisen raha- ja pankkijärjestelmän johdosta vihollisen absoluuttisessa (sataprosenttisessa) orjuudessa. Rahamme tulee liikenteeseen vain velkana, ottamalla velkaa vihollisen pankkijärjestelmästä. Suomen pankit ovat osa EKP:ta (jonka haarakonttori Suomen Pankki on), ja EKP on osa vihollisen ”keskuspankkien keskuspankkia” BIS:iä (sijaitsee Baselissa Sveitsissä). BIS on vihollisen yksityinen pankki. Rahamme tulee siis liikenteeseen vain velkana (ei tuotantona tai työnteon palkkana – näissä jo olemassa oleva raha vain siirtyy taskusta toiseen). Kaikki raha Suomessa on velkaa viholliselle. Rahaa on olemassa niin paljon kuin yhteiskunnassa on pankkivelkaa. Jos kaikki maksaisivat pankkivelkansa pois yhtaikaa, mihinkään ei jäisi rahaa ja yhteiskunta tuhoutuisi.

  Pankit luovat myöntämänsä lainat (siis sen ”rahan”) tyhjästä, yksinkertaisesti vain kirjaamalla sen kirjoihinsa. Kyseessä on laillistettu rahanväärennystoiminta. Jokainen pankkilaina lisää kierrossa olevan rahan (ja siis velan) määrää.

  Orjuus syntyy siitä, että pankit vaativat korkoa myöntämilleen lainoille. Korkoon ei kuitenkaan luoda erikseen rahaa. Yhteiskunnassa on siis koko ajan pankeille takaisin maksettavaa (velka + korko) enemmän kuin rahaa on olemassakaan (sitä on siis vain velan verran). Tästä syntyy yhteiskuntaan pakko ottaa uutta lainaa entisistä veloista selviämiseksi (vihollisen pankkijärjestelmällä on rahanluonnin monopoli, joten muualta rahaa ei tule kiertoon). Tämä uusi lainakin on korollista. Koron vuoksi kaikkia velkoja on mahdoton maksaa koskaan pois (rahaa on aina vähemmän kuin takaisin maksettavaa). Yhteiskunnan on siis pakko ottaa jatkuvasti uutta velkaa entisistä veloista selviämiseksi. Syntyy väkisin velkakierre, velkaorjuus ja sen seurauksena täydellinen orjuus kaikissa asioissa. Joka hallinnoi velkaa (siis rahaa), hallinnoi kaikkea – on itse asiassa yhteiskunnan tyranni ohi lakien. Koska pankit luovat myöntämänsä lainat (rahan) tyhjästä, meitä hallitaan ja orjuutetaan pelkällä tyhjällä. Todellisuudessa kukaan ei ole pankeille mitään velkaa, koska pankit eivät lainaa mitään omaansa, vain pelkkää tyhjää. Pankit eivät ole rahan vaan tyhjän laitoksia, ja niiden olennaisin tehtävä onkin toimia yhteiskunnallisena kontrollielimenä.

  Velkarahajärjestelmä sitoo yhteiskunnan velkahirteen, joka tappaa hitaasti mutta varmasti (kaikki yhteiskunnassa tuhoutuu jatkuvaan rahanpuutteeseen). Velkamme ei johdu liiasta lainanotosta tai holtittomasta talouden hoidosta vaan velkarahajärjestelmästä itsestään (sehän on ponzipyramidihuijaus). Maassamme on käytössä vihollisen velkarahajärjestelmä. Maamme ja yhteiskuntamme asioista vastaa Suomen kansa, ei kukaan muu: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Suomen kansa itse siis ylläpitää velkarahajärjestelmää, joka tappaa sen.

  Yleä hallinnoiva eduskunta on kansan valitsema. Kansa kuitenkaan koskaan ei aseta ehdokkaita vaaleissa, siitä huolehtivat poliittiset puolueet (siksi Suomen kansa ei koskaan valinnut todellisesti omia ehdokkaitaan ja edustajiaan). Poliittiset puolueet ovat vihollisen velkarahajärjestelmästä johtuen vihollisen absoluuttisessa orjuudessa, vihollisen toimipisteitä. Kansa ylläpitää näitä vihollisen toimistoja verovaroillaan (puoluetuki). Kansa äänestää vaaleissa näitä puolueita ja niiden asettamia ehdokkaita, ja niin kansa aina äänestää vihollista ja antaa viholliselle mandaatin hallita maata. Eduskunta on vihollisen laitos. Kukaan ei siellä edusta kansaa vaan puolueita ja siten puolueita hallitsevaa vihollista. Yksikään puolue ei vaadi velkarahajärjestelmästä (ja siis vihollisen orjuudesta) irtisanoutumista – ne palvelevat tätä vihollisen joukkotuhoasetta.

  Yleä hallitsee siis absoluuttisella vallalla vihollinen (eduskunnan ja puolueiden välityksellä). Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus ja sen toimitus toteuttaa yksin vihollisen agendaa. Siksi Yle on pelkkää propagandaa, satuja, valheita, demoralisaatiota ja ilveilyä. Sen ei ole tarkoituskaan olla muuta. Kansa on tämän valtuuttanut.

  Lisään vielä, että Suomen kansa ei ole koskaan ollut todellisesti itsenäinen. Velkarahajärjestelmään Suomi sitoutui jo autonomian aikana v. 1863. J. V. Snellman otti Saksassa ollessaan 1840-luvun alussa yhteyttä viholliseen (Rothschildin pankkilaitos), tarkoituksenaan tehdä Suomi ”itsenäiseksi” hankkimalla maahan oman rahan. Snellmanin johdolla Suomi (tsaarin siunauksella v. 1865) otti käyttöön oman rahan, ja ruplan käyttö jopa lakkautettiin. Rahan Suomi sai ottamalla viholliselta suuren määrän VELKAA. Näin Suomen ”itsenäisyyttä” rakennettiin sitomalla maa vihollisen absoluuttiseen orjuuteen. Alkuun Suomi yritti selvitä velkahirrestään tullituloilla ja esim. suostuntaverolla, mutta v. 1921 jouduttiin määräämään tuloverolaki velkahirrestä selviämiseksi (kansa oli alun perinkin saatu velan takuumieheksi, ja edelleenkin kansa lihottaa vihollista maksamalla korkoa tyhjästä luodulle rahalle – ja kuolee).

  Eikä ainoastaan Yle ole vihollisen absoluuttinen orja. Sitä ovat myös koko maan johto, armeija, kaikki ministeriöt, kaikki tiedotusvälineet, koululaitos, yliopistot, kirjastot, kirjakaupat, oikeuslaitos ja nykyisin jopa kirkko ja vapaat kirkkokunnat – jopa jokaisen suomalaisen ajattelu ja toiminta. Velkarahajärjestelmästä johtuen koko yhteiskunta jauhaa rahaa viholliselle. Kaikki työ Suomessa on orjatyötä. Jokainen työntekijä Suomessa palvelee vihollista ja vihollisen tuhoamisagendaa.

  Koko kansa, koko yhteiskunta roikkuu hirressä.

  Vain kaikkivaltias Jumala voi vapauttaa kansan tästä vitsauksesta. Kansan on tehtävä parannus, tultava siis katumukseen ja uskoon, jolloin yhteys Jumalaan palautuu ja hän suo siunauksensa ja vapauttaa kansan vitsauksista. Tie Isän Jumalan yhteyteen on kallisarvoinen JEESUS KRISTUS, VAPAHTAJA. Hän kantoi ristillä syntitaakkamme vapauttaakseen meidät ja tuodakseen meidät Isän Jumalan yhteyteen. Jumalassa yksin on kaikki todellinen apu.

  Vesa-Ilkka Laurio

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Yllä olevaan Yrjö Purovarrelle osoittamaani kommenttiin Magneettimediassa nimimerkki ”uusi alku78” kirjoitti (samaisessa Magneettimediassa) alla olevan kommentin, ja laadin siihen tänään vastauskommentin. Koska kommenttini sisältää selvityksen siitä, miksi Jumalan apu on vitsauksissa parempi apu kuin mikään ihmisen omaan voimaan (esim. vastarintaliikkeet) perustuva apu, liitän kommenttini tännekin.

   NIMIMERKKI ”UUSI ALKU78” KIRJOITTI:

   No mitä sitten tapahtus jos Suomi päättäisi kansallistaa rahanluontioikeutensa ja jättää maksamata nämä 115 miljardia korkoineen, jotka ollaan ”pystyssä”näille kasaarirapamahaoligarkkijuutalaisantisemitistiantikristuskoronkoronkiskojaholokaustihölöttäjäperkeleille?

   Iskiskö ne ytinohjuksilla itkupotkuraevarimaesesti, vae mitähän ne tekis?

   Ja jos ne niin tekisi, niin voeskohan niitä ohjuksie keännytteä takasippäen lentämään?

   VASTAUSKOMMENTTINI NIMIMERKILLE ”UUSI ALKU78”:

   Ja taas yksi jumalaton äänessä. Täysin kuuroille korville on mennyt hänen kohdallaan kommenttini (23.4.2017 at 10.07 yllä) loppukehotus:

   ”Vain kaikkivaltias Jumala voi vapauttaa kansan tästä vitsauksesta. Kansan on tehtävä parannus, tultava siis katumukseen ja uskoon, jolloin yhteys Jumalaan palautuu ja hän suo siunauksensa ja vapauttaa kansan vitsauksista. Tie Isän Jumalan yhteyteen on kallisarvoinen JEESUS KRISTUS, VAPAHTAJA. Hän kantoi ristillä syntitaakkamme vapauttaakseen meidät ja tuodakseen meidät Isän Jumalan yhteyteen. Jumalassa yksin on kaikki todellinen apu.”

   Enenevästi minusta näyttää, että jumalattomuus on liki yhtä hyvin syvän, jokaiseen soluun ulottuvan idiotian kanssa. Kun Jumala (ja siten kaikki apu) puuttuu, puuttuu aivan kaikki. Jäljellä on avuton ja röyhkeä päänauonta ja tuhoutuminen, eikä asiaa auta yhtään, vaikka perustatte miljoona tällaista sivustoa.

   Kaikki apu on siis Jumalassa. Nykyiset vitsaukset, jotka ovat Suomen ja koko Euroopan (ja koko maailman) yllä, ovat Jumalan rangaistus syntien vuoksi, jotka olen luetellut miljoona kertaa. Vitsauksista on mahdollista päästä siis vain niin, että Jumalan viha on lepytetty ja yhteys Jumalaan saatu, jolloin hän kuulee omiensa rukoukset ja auttaa. JA JUURI TUON JUMALAN VIHAN LEPYTTÄMISEN JA ISÄN JUMALAN YHTEYTEEN VIEMISEN ON JUMALAN POIKA, JEESUS KRISTUS, ITSENSÄ UHRAAMALLA KOKO IHMISKUNNALLE HANKKINUT JA TARJONNUT. Hän, Jumala, sovitti itsessään syntitaakkamme kärsimällä itsessään syntiemme rangaistuksen, kuoleman. Vanhurskauttamisemme sinetiksi hän nousi ylös kuolleista (hänhän ei Jumalana itsessään ollut syntinen ja kuollut sen tähden, vaan hän kuoli meidän syntiemme rangaistuksena; siksi hän ei voinut jäädä kuolemaan. Kuolema on vain syntien rangaistus, koska Jumala on Pyhä: ”synnin palkka on kuolema”, Room. 6:23).

   On siis tehtävä parannus Jumalan edessä, kuten olen miljoona kertaa todennut. Parannus on sitä, että tullaan ensin sydämen katumukseen eli omantunnon hätään syntien ja helvetinuhan vuoksi, ja tämän sydämen hädän synnyttää Raamatussa oleva Jumalan laki (Jumalan käskyt) Jumalan sanassa vaikuttavan Pyhän Hengen vaikutuksesta (Raamattu on Pyhän Hengen kirjoittama apostolien ja profeettojen välityksellä, 2. Piet. 1:20-21; 2. Tim. 3:16):

   ”lain kautta tulee synnin tunto” (Room. 3:20).

   Kun sitten ihminen on Jumalan lain lukemisen tai kuulemisen kautta tullut sydämen synnintuntoon eli katumukseen, hän mielihyvin tarttuu Jeesuksen Kristuksen meille hankkimaan syntien anteeksiantamukseen. Tämä tarttuminen on sydämen usko. Senkin vaikuttaa Jumalan sanassa (nyt evankeliumissa) vaikuttava Pyhä Henki, siis Jumala itse (ihminen ei kykene vaikuttamaan uskoa sydämessään eli karkottamaan sieltä perkelettä ja asettamaan tilalle Jumalaa – siksi Pojan täytyi tulla ja kuolla). Parannus on siis katumus + usko. Niin ihminen uudestisyntyy kristityksi. Vanha, syntinen ihminen kuolee (perkele joutuu kaikkoamaan sydämestä) ja uusi, vanhurskas ihminen syntyy (Pyhä Henki tulee sanan myötä sydämeen ja jää sinne; juuri tämä Pyhä Henki ajaa perkeleen pois). Tämä Jumalan sanasta uudestisyntynyt ihminen on siis Jumalan asunto:

   ”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä (so. kristityissä)?” (1. Kor. 3:16);

   ”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat” (1. Kor. 6:19);

   ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan” (Joh. 14:23).

   Parannuksenteko siis tappaa ihmisen kokonaan, että hän tulisi uudeksi. Perkele ajetaan ulos ja Jumala itse asettuu tilalle. Tässä, kuolemassa, on miehen (ja maan pelastamisen) mitta. Jos Jumalan sana ja siinä vaikuttava Pyhä Henki ei vaikuta mitenkään johonkuhun, hän on paatunut eikä mikään voi häntä auttaa. Hän hukkuu helvettiin, ja koko elämänsä ajan hän kylvää tuhoa. Nyt lähes koko Suomen kansa on hylännyt Jumalan sanan ja pilkkaa sitä myrkyllisellä tavalla. Tuho on niin ollen varma ilman parannuksentekoa.

   Vitsauksista on mahdollista päästä, kun yllä kuvatulla tavalla Jumala itse astuu ihmisen sydämeen ja yhteys Jumalaan on saatu. Pyhä Henki sydämessä alkaa vaikuttaa ihmisessä kaiken (ihminen pyhittyy koko ajan). Ihmisestä tulee hyvä, Jumalan lapsi. Pyhässä Hengessä hän nuhtelee katumattomia syntisiä ja julistaa katumukseen tulleille evankeliumia, syntien anteeksiantamusta Kristuksessa. Pyhä Henki vaikuttaa myös sen, että kristitty rukoilee oikein. Sellaisen rukouksen, Pyhän Hengen vaikuttaman rukouksen, Jumala kuulee (katumattomia syntisiä Jumala ei kuule, Joh. 9:31):

   ”ja mitä hyvänsä te (kristityt) anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen” (Joh. 14:13-14);

   ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun (Jeesuksen) nimessäni. – – anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen” (joh. 16:23-24);

   ”kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte” (Matt. 21:22).

   Jos siis tuhoavasta vihollisen velkarahajärjestelmästä (joka on Jumalan rangaistus tälle läpisyntiselle kansalle) halutaan eroon, on tehtävä parannus Jumalan edessä ja tultava niin kristityiksi ja rukoiltava Pyhässä Hengessä Jumalan apua. Hän on luvannut kuulla omiaan. On siis julistettava Jumalan sanaa, että kansa voisi tulla parannukseen Jumalan sanan (Pyhän Hengen) voimasta. Ilman Jumalan sanaa kansa hukkuu vuorenvarmasti.

   Että eikö Jumala kykenisi voittamaan rahajärjestelmärikollista ja vaikuttamaan maassa tervettä, velkaan perustumatonta rahajärjestelmää? Kyllä kaikkivaltias Jumala kykenee:

   ”Jumalalle ei mikään ole mahdotonta” (Luuk. 1:37; sama myös raamatunkohdissa Matt. 19:26; Jer. 32:17 ja 27; Job 42:2; 1. Moos. 18:14).

   Maan yhteiskuntajärjestyksestä, myös raha- ja pankkijärjestelmästä, päättäminen kuuluu maan johdolle, jota Raamattu kutsuu ”esivallaksi”. Jumala myös oman päättämisensä mukaan vaikuttaa sen, millainen esivalta maassa on:

   ”ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1).

   Jos maahan siis tahdotaan hyvä, luja ja oikeamielinen esivalta, sitä on anottava Pyhässä Hengessä Jumalalta (siksi kansan on tultava edellä kuvatulla tavalla parannukseen). Jos kansa tekee parannuksen, Jumalan viha leppyy ja hän suo maahan hyvän esivallan, kun sitä häneltä anotaan.

   Esivalta on Jumalan säätämä väliaikaista tarkoitusta varten, sitä varten, että maan päällä voisi ylipäätään elää ja kristittyjä voisi Jumalan sanan julistuksen myötä syntyä sanan voimasta (siksi maailma on ylipäätään vielä pystyssä). Esivallan tulee pitää pahantekijät (esim. rahajärjestelmärikolliset) kurissa, jopa kuolemanrangaistusten avulla:

   ”Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. – – jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se (esivalta) ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee” (Room. 13:3-4).

   Esivalta pitää kuria voimatoimien (”miekan”) avulla, siis lainsäädännön ja sen määräämien rangaistusten avulla, puolustusvoimien avulla ja puolustussotien avulla.

   Esivaltaa vastaan ei kukaan saa kapinamielessä nousta, oli esivalta millainen hyvänsä:

   ”joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion” (Room. 13:2).

   Kapinointi esivaltaa vie siis perikatoon. Maassa on aina sellainen esivalta kuin maa on ansainnut ja jonka Jumala on vaikuttanut ja asettanut (Suomessa on kelvoton esivalta rangaistuksena kansan synneistä – tällä tavalla Jumala ajaa katumukseen). Jos maahan halutaan parempi ja lujasti pahantekijöiden kimppuun käyvä esivalta, on, kuten sanottu, tultava parannukseen ja saatava yhteys Jumalaan. Hän kuulee omiensa rukoukset ja vaikuttaa maahan hyvän esivallan (Jumalalla on luonnollisesti lukuisia tapoja vaikuttaa).

   Kun kansa on tullut parannukseen, se alkaa myös Pyhän Hengen voimassa rukoilla esivallan puolesta:

   ”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:1-4).

   Rukouksen voimasta maassa voi säilyä pahantekijöitä vastaan lujasti käyvä esivalta. Nyt Suomessa on päinvastoin: syntinen, pahaa tekevä (esim. lasten massamurhat aborteissa, jumalanpilkka ja homous) kansa on itse julistautunut omaksi esivallakseen: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki 2§). Näin kumotaan kaikki oikea esivalta (ja rangaistuksena Jumala on sallinut sen). Eihän kansa itseään rankaise. Ei ole ketään poistamassa esimerkiksi noita lasten massamurhia ja rankaisemassa niistä.

   Nimimerkillä ”uusi alku78” ei ole Jumalaa. Hän ei ole edes alussa; hän ei ole tehnyt Jumalan sanan voimasta parannusta, ja hän elää edelleen syntiinlankeemustilassaan, perkeleen orjana. Samassa tilassa on lähes koko kansa. Kun Jumala puuttuu, on pelkkä tuhon tie edessä eikä toivoa ole missään.

   Vesa-Ilkka Laurio

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Ei julkaissut Magneettimedia yllä olevaa kommenttiani, vaikka se on äärettömän olennainen nimimerkin ”uusi alku78” esittämän kysymyksen kannalta ja Suomen pelastamisen kannalta. Sääli, että olennaisin asia ja tie Suomen pelastamiseen karsitaan pois.

    Hienoa, että kommenttini on näkyvillä täällä, ei sen vuoksi, että se minun, vaan sen vuoksi, että siinä on Jumalan itsensä ilmoittama tie hänen yhteyteensä ja hänen apuunsa – ainoaan todelliseen apuun. V I Laurio

 48. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Toteanpa tässä, että jätin Magneettimediaan äsken tämän viestin nimimerkillä ”Muuri edessä”:

  ”Eivät mene kommenttini täällä läpi. Olkoon. Poistun jälleen. VILaurio”

  En tiedä, julkaisevatko (jäi sekin ”odottamaan hyväksyntää”). Menuhin-kirjaa koskevaa kommenttiani (ks. ylempänä) ainakaan ei ole julkaistu; oli poistettu kokonaan odottamastakin hyväksyntää.

  Itse asiassa minulle kyllä sopii, että kakarat (= jumalattomat kyrrvät) hoitavat maan kuntoon, jos kerran niin haluavat. Tiedän, miten käy, ja se on oikein. En jaksa edes seurata, miten kansan käy. Ei kiinnosta pätkääkään.

  V I Laurio

 49. Tipu sanoo:

  Minullakin jäi seuraava kommentti odottamaan hyväksyntää Mmediassa. Liittyy Churchillista suomennettuun videoon:

  Esim. Parlamentissa C sanoi nimenomaan olevan uhka, että muut maat siirtyisivät Saksan kanssa samanlaiseen taloussysteemiin, esim. Balkanin maat. Niiden kanssa liittoutuminen sotilaallisesti olisi taas uhannut tehdä alueesta liian voimakkaan tuhottavaksi. Ei olisi ihme, vaikka C olisi esim. yksityisesti sanonut juuri tuon lainauksen kuvaaman asian. Tästähän kaikessa oli kysymys. En muista, olenko törmännyt juuri tuohon. Aika suoraanhan hän tapasi silloin tällöin ilmaista itseään. Paljon enemmän on tietenkin lainauksia suoranaisesta taloudellisesta kilpailu-uhasta niin FDR:ltä kuin Churchilliltä. Vaikka esim. tilattiin Saksan vastarintaliikkeeltä toisenlaista sanomaa käännyttääkseen sotaa vastustavia sodan kannalle. Tällaisissa disinformaatioviesteissä saatettiin väittää, että Saksa olisi kärsinyt suurista talousvaikeuksista ja muka oli sen vuoksi arvaamattoman aggressiivinen toisaalta. Keväästä 1938 kv. media ja poliitikot Lännessä paasasivat yhä uusista uhkakuvista. Saksa oli muka mobilisoinut ja hyökäämässä pian milloin Tshekkoslovakiaan ja milloin Romaniaan. Vakava uhka muka oli yllätyshyökkäys Britanniaan ja Ranskaan aiottiin hyökätä jne. Todellisuudessa kaikki oli tuulesta temmattua psyykkausta.

  Saksan vaihtokauppaan perustuva talous sivuutti rahanvaihdon ja ulkomaisen valuutan tarpeen. USA ja Britannia näkivät mm. tämän vaihtokaupan uhkaavan maidnsa talouksia ja tosiasiassa siis rahaeliitin etuja. Lisäksi siis Saksa oli autarkia, joka teki itse lähes kaiken tarvitsemansa. Pörssikeinottelu oli estetty. Saksa ei ollut osa kv. systeemiä ja siksi sitä ei voitu hallita kv. eliitin taholta ja alistaa ja ryöstää pikku hiljaa tai nopeammin tälle eliitille. Tämä eliitti halusi itse kaapata Saksan talouselämän ja kaikki resurssit Saksassa. Kaikki Saksassa pyöri toiseen suuntaan. Inflaation aikana kaapattuja kiinteistöjä arjalaistettiin ja vahva saksalaine talous uhkasi nimenomaan imeä itselleen ulkomailta reilulla pelillä valtaa ja vaurautta.

  Saksaa ja saksalaisia ei siis päästy ryöstämään eikä maata alistamaan uuden maailmanvaltion osaksi. Churchill ja FDR edustivat libeaalia ”One World”-mallia, jossa finanssieliitti anastaa kaiken lopulta itselleen. Chamberlain pakotettiin alistumaan tullimuurien poistamiseen ja lupaavan talousyhteistyön Saksan kanssa hylkäämiseen. Suuri uhkakuva USA:lle ja sen edustamalle NWO:lle oli kaavailtu teollisuus- ja kauppayhteistyö Saksan, Ranskan, Italian ja Britannian kesken. Ilmeisesti pitkälle ei-juutalaiset teollisuuspamput puuhasivat tällaista ja ystävällisiä suhteita. Valitettavasti Britannia oli jo Rothschildien yms. sekä USA:n täydellisessä ohjauksessa lhes eliittinsä taholta. Juuri sodan alla käytiin ratkaiseva vääntö ja Chamberlainin linja koki tappion.

  Vaikka osa Englannin eliitistä piti Appeasementia huijauksena, koska kansa oli sotaa vastaan, oli Chamberlainin rauhantahto ilmeisesti aitoa, vaikka hän plutokratiaa edustikin. Loppuun asti hän taisteli sotaa vastaan ja kun se viimein oli julistettava, niin hän piti sitä tietyissä rajoissa. Jos hän olisi yrittänyt estää sodan väkisin, niin eliitin enemmistö ja media olisi vienyt häneltä kaiken kannatuksen.

  Suomi on osa kv. systeemiä ja nyt sitten suomalaiset ja kansallisomaisuus ryöstetään. Ns. demokratia on aina ollut tätä ja kansa ei ole voinut äänestää kuin tuhonsa puolesta. Vuonna 1918 sitoutuminen anglosaksilaissuuntaukseen ja Kansainliittoon merkitsi tien alkua, jonka väistämätön lopputulos olisi vuorenvarmasti rajojen avaaminen ja massamaahanmuutto sekä suomalaisten ryöstäminen putuipuhtaiksi. Yksi vaihtoehto tietenkin oli antaa maa neuvostokommunisteille. Kv. eliitti halusi tätä Saksalle ja kun se rimpuili itsensä vapaaksi (ainutlaatuista käytännössä noin ehdoton vapautuminen), se tuhottiin. Tota kai muutkin kansat olisivat seuranneet perässä eivätkä he halunneet myöskään mamutusta ym. liberaalihaihattelua, vaan nekin olisivat valinneet fasismin ja nationalismin. Pseudofasistit Kansainliiton luomukset ja demokratiat usutettiin ja määrättiin siis tuhoamaan Saksa. Oikeita nationalisteja olisi vaikeampi ryöstää ja muutenkin hallita. Etenkin ne saattasivat heittää maanpetturirapparit pois johdostaan ja sitten he olisivat ilman muuta jo omastakin mielestään kv. finanssiaatelin ehdottomia vihollisia. Joko heidät tuhottaisiin, tai finanssi- ja pankkimafialle olisi tullut konkurssi

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.