Tarkastelussa Siionin viisaiden pöytäkirjat

Siionin Viisaiden Pöytäkirjat

Siionin Viisaiden Pöytäkirjat on 1800-luvun loppupuolella laadittu  toimintaohje ja tiekartta täydellisen juutalaisen maailmanvaltiuden eli Uuden maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi. Pöytäkirjojen sisältö koostuu pääasiassa erilaisten toimintamallien esittelystä. Erityisesti kuvaillaan, kuinka taloudellista, poliittista ja median valtaa tulee käyttää juutalaisen vallan edistämiseksi. Monet pöytäkirjoissa kuvatuista ilmiöistä ja tapahtumista ovat jo käytännössä tapahtuneet tai parhaillaan tapahtumassa. Tämä omalta osaltaan todistaa pöytäkirjojen autenttisuudesta. Seuraavaksi on käyty läpi tärkeitä katkelmia ja kohtia pöytäkirjoista sekä niiden perässä blogin kirjoittajan kommentit.

Pöytäkirja nro. 1:

VAPAAMUURARI-JUUTALAISUUDEN VOITTAMATTOMUUS. Nyt, kun vallat horjuvat, tulee mahtimme olemaan voittamattomampi kuin mikään muu, koska se tulee olemaan näkymätön siihen saakka, kunnes se kehittyy niin lujaksi, ettei mikään viekkaus voi sitä järkyttää. 

TARKOITUS PYHITTÄÄ KEINOT. Siitä ohimenevästä pahasta, jota meidän on pakko harjoittaa, syntyy se hyvä, mikä johtuu järkkymättömästä hallituksesta, joka jälleen panee käyntiin kansojen sääntöjenmukaisen, vapaamielisyyden häiritsemän koneiston. Tarkoitus pyhittää keinot. Kääntäkäämme huomiomme pikemmin suunnitelmiemme välttämättömyyteen Ja hyötyyn kuin niiden hyvyyteen ja moraaliin. Edessämme on strategisesti valmistettu toimintaohjelma, josta emme missään tapauksessa saa poiketa, sillä silloin saattaisivat monen vuosisadan aikana suoritetun työmme tulokset tuhoutua. 

Huomaamme tästä, kuinka juutalainen salainen valta vaikuttaa vapaamuurarien kautta, jotka ovat tärkeissä asemissa niin politiikassa, taloudessa ja muutenkin yhteiskunnallisesti. Suomessa vapaamuurarien yhteiskunnallinen asema on niin hyvin salattu, että Helsingin kirjasto ei edes suostu luovuttamaan virallisia jäsenluetteloita tutkiville journalisteille. Ainoastaan veljeskunnan itse antamat putsatut jäsenlistat ovat aikakauslehtien käytössä.

Tämä pöytäkirjan kohta myös osoittaa, kuinka juutalaisen messiaanisen maailmanjärjestyksen tavoittelu on satoja vuosia vanha agenda. Uutta maailmanjärjestystä on rakennettu niin pitkään ja hartaasti useiden sukupolvien ajan, että ei-juutalaiset eivät tätä kehityskulkua pysty selvästi havaitsemaan, sillä he tarkkailevat yleensä maailmaa tarkemmin vain parin sukupolven ajalta.

Pöytäkirja nro. 2:

JUUTALAISTEN YLIVALTA PERUSTUU TALOUDELLISIIN SOTIIN. Meidän etujemme kannalta on välttämätöntä, etteivät sodat pääty alueellisiin laajennuksiin ja maastovoittoihin, jos se vain voidaan välttää, sillä siten sota siirtyy taloudelliselle pohjalle, ja meidän apumme ansiosta kansat saavat nähdä todellisen voimamme. Sellaisissa oloissa kumpikin sotaakäyvä puoli joutuu riippuvaisuussuhteeseen kansainvälisiin asiamiehiimme nähden, joiden palveluksessa on kaikkialla miljoonia tarkkanäköisiä silmiä. Täten meidän omat kansainväliset etuoikeutemme hävittävät kaikki todelliset kansalliset oikeudet, kuten hallitusten valta nyt järjestelee kansalaisten keskinäisiä suhteita. 

 …

JUUTALAISTEN UHRIEN ARVO. Olemme ostaneet itsemme vapaiksi uhraamalla monia omasta kansastamme. Mutta jokainen uhri meidän puoleltamme on tuhansien gojimien arvoinen Jumalan edessä. 

Sodat ovat satojen vuosien ajan vahvistaneet juutalaisten rahoittajien varallisuutta ja sitä kautta valtaa. Tämän vuoksi maailmassa on pyritty kautta historian rakentamaan vastakkainasetteluja, sillä se viimekädessä palvelee aina juutalaisten salaista agendaa. Kylmä sota on hyvä esimerkki tällaisesta taloudellisesta sodasta, jossa kaksi vastakkaista osapuolta joutuvat jatkuvasti tuhlaamaan resurssejaan varusteluun ja kuu-hullutuksiin samalla rikastuttaen juutalaista pankkisektoria ja suurpääomaa. Kun länsimaat olivat teesi ja Neuvostoliitto antiteesi, niin kylmän sodan synteesinä sitten syntyi hegeliläisittäin Euroopan Unioni.

Kompromissiin ei saa kuitenkaan päästä, vaan uusi hegeliläinen vastakkainasettelu on luotava, kuten parhaillaan on tehty lännen ja Venäjän välillä ja jatkossa möys Kiinan liittyessä tiukemmin Venäjän liittolaiseksi. Tämä tarjoaa jälleen juutalaiselle rahaeliitille uuden ”kylmän sodan” eli taloussodan, jonka varjolla pääsee velkaorjuuttamaan lisää maailman kansoja. Ukrainassa juutalaisjohtoiset ryhmät hallitsevat konfliktin molempia osapuolia samalla kun Euroopan Unioni tukee Ukrainaa yksityisellä velkarahalla, joka viimekädessä siis maksatetaan veronmaksajien selkänahasta. Kaikki tämä siis vain lisää edelleen kansainvälisen juutalaisuuden varallisuutta ja otetta maailmasta.

Kyseinen pöytäkirjan kohta myös osoittaa, kuinka juutalainen salainen agenda on valmis uhraamaan omaa kansaa tarkoituksen pyhittäessä keinot.

Pöytäkirja nro. 3:

VERTAUSKUVALLINEN KÄÄRME JA SEN MERKITYS. Tänään voin ilmoittaa teille, että olemme vain muutaman askeleen päässä päämäärästämme. Muutama askel enää ja tiemme päättyy vertauskuvallisen käärmeen ympyrään, joka on kansamme tunnuskuva. Kun tämä kehä sulkeutuu, jäävät kaikki Euroopan valtiot siihen kuin voimakkaisiin pihteihin. 

Tästä kohdasta on hyvä painaa merkille se, että käärme eli Lucifer on kabbalistisen juutalaisuuden symboli. Tämän vuoksi siis vapaamuuraritkin palvovat Luciferia, koska he palvelevat juutalaista agendaa. Ouroboros käärme (tai lohikäärme) on täten myös merkittävä kabbalistinen symboli ja esimerkiksi uudehkossa Nooasta kertovassa Hollywood-elokuvassa Nooan suvun perinteenä kiedotaan paratiisin käärmeen nahka käden ympärille. Tämä symboloi piilotettua ja salattua valtaa, aivan kuten kuuluisa piirustus, jossa Babhomet osoittaa toisella kädellä ylös ja toisella alas merkiten ”kuten ylhäällä, niin myös alhaalla”. Tämä siis käytännössä tarkoittaa, että ylhäällä oleva näkyvä valta ajaa samaa agendaa kuin alhaalla piilossa oleva salainen valta. Tätä symboloi myös kuuluisa vapaamuurariele, jossa kättä pidetään piilossa takin sisällä. Kyseinen ele tarkoittaa yksinkertaisesti, että eleen tekijä palvelee myös piilossa olevaa salaista valtaa. Lisäksi on hyvä muistaa, kuinka Kenraali Tserep-Spiridovits kutsui maailman salaista juutalaishallitusta ”piilotetuksi kädeksi”. Spiridovits oli kristitty, mutta nimensä perusteella juutalaista sukutaustaa. Tämän vuoksi hän ilmeisesti oli niin hyvin perillä kansainvälisen juutalaisuuden agendasta.

Pöytäkirja nro. 4:
KANSAINVÄLINEN KILPAILU KAUPASSA JA TEOLLISUUDESSA. KEINOTTELUN ASEMA JA TEHTÄVÄT. Jotta gojimit eivät ennättäisi ajatella ja huomioida mitään, on heidät houkuteltava kaupan ja teollisuuden palvelukseen. Siten kaikki kansat alkavat etsiä omia etujaan eivätkä näistä taistellessaan huomaa yhteistä vihollistaan, Mutta jotta vapaus perinpohjin tuhoaisi gojimien yhteiskunnat, on teollisuus perustettava keinotteluun. Tästä on se hyöty, että se, mikä maasta otetaan, ei jää itse teollisuuden käsiin, vaan joutuu keinottelijoiden käsiin, toisin sanoen meille.

Nykyäänhän siis finanssitalous on paljon suurempi, kuin reaalitalous, eli kaikenlaisten keinotteluun perustuvien raha- ja sijoitustuotteiden yhteenlaskettu arvo on paljon suurempi, kuin reaalisten tuotteiden ja palveluiden arvo. Tämä käytännössä johtaa siihen, että reaalinen omaisuus valuu väistämättä rahaeliitille, koska sen arvo suhteessa kokonaistalouden arvoon on laskenut koko ajan velkavivulla tapahtuvan talouden paisuttamisen johdosta. Tämän vuoksi alati velkaantuvat valtiot joutuvat myymään kansallista omaisuuttaan ja karsimaan palveluitaan uusliberalistisen tuhoavan talousopin seurauksena.

Totta on myös sekin, että tavallisten kansalaisten tehdessä töitä yhä kiihtyvämmässä oravanpyörässä talouskurimuksen laittaessa yritykset tiukoille, ei heille jää enää aikaa ja voimia selvittää mitä yhteiskunnassa todella tapahtuu, vaan he tyytyvät valtamedian ja poliitikkojen valheellisiin ja mustavalkoisiin selityksiin.

Pöytäkirja nro. 7:

GOJIMIEN VASTARINNAN MURTAMINEN SOTIEN JA YLEISEN MAAILMANSODAN AVULLA. Niin pian, kuin jokin gojimien valtakunta uskaltaa asettua meitä vastustamaan, täytyy meidän kyetä aikaansaamaan sen naapurien sota sitä vastaan, mutta jos vihollisemme naapuritkin asettuvat yhtyneinä meitä vastaan, on meidän vastattava yleisellä maailmansodalla.

Pöytäkirjoissa siis puhuttiin maailmansodasta, ennen kuin ainuttakaan oli vielä käyty. Saksa joutui lopulta kärsimään tässä pöytäkirjassa kuvatun kohtalon. Kun kansallissosialistit Hitlerin johdolla alkoivat vastustamaan juutalaisten maailmanvaltaa, niin kansainvälinen juutalaisuus pakotti heidät sotaan Englantia, Neuvostoliittoa, USA:a ja muita liittoutuneita vastaan.

Pöytäkirja nro. 9:

TURVAKEINO ILMITULEMISTA VASTAAN. Gojimit nousisivat ase kädessä meitä vastaan, jos he meihin nähden liian aikaisin huomaisisivat asioiden todellisen tilan. Tältä varalta meillä kuitenkin on käytettävänä viimeinen, julma keino, joka saa urhoollisimmankin sydämen vapisemaan. Maailman kaikissa pääkaupungeissa on pian maanalaisia rautateitä. Niistä käsin räjäytämme vaaran uhatessa pääkaupungit ilmaan, ja ,silloin tuhoutuu kaikki, niin laitokset kuin niissä olevat tärkeät asiakirjatkin.

Siionin viisaiden pöytäkirjat kirjoitettiin alunperin 1800-luvun loppupuolella. Ensimmäiset metrolinjat rakentuivat Lontooseen ja New Yorkiin vuosina 1863 ja1868. Pöytäkirjoissa siis ennustettiin kyseisen liikennejärjestelmän yleistyminen kaikissa maailman pääkaupungeissa, kuten on hyvin pitkälle tapahtunutkin.

Vielä mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, että tämä pöytäkirjan ohje on voimissaan Israelin Samson-option muodossa. Esim. israelilainen sotahistorioitsija ja professori Martin Van Crevel on lausunut seuraavaa: ”Omistamme useita satoja ydinkärkiä sekä raketteja, ja voimme kohdistaa ne kaikkiin suuntiin, jopa Roomaan. Suurin osa Euroopan pääkaupungeista on ilmavoimiemme kohteita.”
Israelin Samson option mukaisesti siis kaikkia kansoja vastaan hyökätään ydinasein, mikäli ne muodostavat uhan Israelille. Näin totesi myös Israelin kuuluisa kenraali Moshe Dayan, joka omien sanojensa mukaan oli tarvittaessa valmis tuhoamaan koko maailman.

Siionin pöytäkirjat eivät tietenkään voineet ennustaa rakettiteknologian syntyä, mutta myöhemmin tätä protokollaa alettiin siis noudattamaan modernimmalla menetelmällä. Presidentti Kennedy yritti estää Israelia saamasta ydinasetta. Tämä ilmeisesti sinetöi hänen kohtalonsa.

Pöytäkirja nro. 12:

SANOMALEHDISTÖN TULEVAISUUS JUUTALAISTEN MAAILMANHERRUUDEN AIKANA. Lehdistön suhteen tulemme menettelemään seuraavalla tavalla. Lehdistön tehtävänä meidän päivinämme on herättää kansassa meidän toivomiamme intohimoja ja itsekkäitä puoluepyyteitä. Se on sisällyksetön (julkkisuutiset, idolsit, big brotherit yms. turhuudet), epäoikeudenmukainen ja valheellinen (esim. jatkuva valhepropaganda ja aivopesu kansallissosialisteista ja toisen maailmansodan historiasta).

Useimmat ihmiset eivät edes tiedä, ketä lehdistö oikeastaan palvelee. Me satuloimme sen ja otamme jyrkästi sen ohjat käsiimme ja samoin menettelemme muidenkin painotuotteiden suhteen, sillä mitä hyötyä meille olisi siitä, että vapaudumme sanomalehdistön hyökkäyksistä, jos jäisimme lentolehtisten ja kirjojen maalitauluksi? Me teemme yleisestä mielipiteestä huolehtimisen, joka nyt jo tulee kalliiksi, sensuurin avulla valtion tulolähteeksi (huom. YLE-vero, joka pakottaa ihmiset maksamaan ison rahan ja puoluekorruption propagandasta), sillä me määräämme julkisen sanan maksamaan erityistä leimaveroa sekä suorittamaan maksun sanomalehtien ja kirjapainojen perustamisluvasta. Nämä maksut suojelevat hallitustamme lehdistön hyökkäyksiä vastaan. Sellaiset keinot kuin leimavero, lupamaksut ja rahasakot tuottavat suunnattomia tuloja valtiolle.

Puoluelehdet tosin eivät ehkä säiky raharangaistuksia, mutta tulemme lakkauttamaan ne heti toisen, meitä vastaan tehdyn hyökkäyksen jälkeen. Kukaan ei saa rankaisematta koskea hallituksemme erehtymättömyyden sädekehään. Sanomalehtien ja muiden julkaisujen takavarikoimisen syyksi tulemme ilmoittamaan, että takavarikoitu lehti on kiihoittanut mieliä aiheettomasti (muistamme miten kävikään Magneettimedian lehden). Pyydän, että huomaisitte meitä vastaan hyökkäävien lehtien joukossa olevan sellaisiakin, joita me itse johdamme ja julkaisemme (kontrolloitu oppositio, tällä hetkellä esim. Putinistit ja Anglo-siionistien ja vapaamuurarien kimppuun hyökkäävät valeoppositiot), mutta ne tulevat käymään käsiksi ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka jo itse olemme edeltäpäin päättäneet muuttaa.

Yllä olevasta voidaan tehdä myös se johtopäätös, että elämme jo juutalaisen maailmanherruuden aikaa, mutta tämä maailmanherruus ei ole vielä täysin absoluuttinen. Myös valeopposition perusteella siis Lännen (anglo-siionistit) ja Idän (Putinistit) välinen vastaikkainasettelu on suunniteltu täysin tarkoituksella.

Sen sijaan internetin syntyä eivät sentään Siionin viisaiden pöytäkirjatkaan ole pystyneet ennustamaan ja tämä onkin tuonut mutkia matkaan tiedon kontrolloinnissa. Tämän seurauksena internettiin on alettu lisäämään paljon kaikenlaista harhauttavaa valhesalaliittoteoriaa, jotta ihmisten olisi vaikea löytää totuutta tuhansien valheiden keskeltä. Nyttemmin on myös eri maissa (myös Suomessa) alettu laittamaan käytäntöön niin sanottuja vihapuhelakeja, joiden avulla voidaan käytännössä kieltää mitä tahansa epämiellyttäväksi koettua sisältöä internetissä. Juuri Ranskassa tapahtuneen Charlie Hebdon terrori-iskun varjolla ollaan maassa nyt tiukentamassa internetin sisällön kontrollointia sisäministeri Bernard Cazeneuven omien sanojen mukaisesti kansan kiihottamiseen ja vihapuheisiin vedoten. Tulevaisuudessa vihapuhe tuleekin olemaan maailmassa synonyymi nettisensuurille.

…jatkoa Pöytäkirja nro. 12:

SANOMALEHDISTÖN VALVONTA. TIETOTOIMISTOT. Yleisön tietoon ei saa tulla ainoatakaan tiedoitusta meidän sitä etukäteen tarkastamatta. Tähän olemmekin jo osittain päässeet sen kautta, että kaikki uutiset saadaan muutamien harvojen uutistoimistojen välityksellä, joihin ne keskitetään maailman kaikilta kulmilta, ja jotka levittävät uutisia tarpeellisesti muokattuina lehtien toimituksiin, viranomaisille jne. Nämä toimistot joutuvat vähitellen meidän käsiimme, ja ne julkaisevat vain sellaisia uutisia, jotka me hyväksymme.

Tänä päivänä tämä pätee entistä enenmmän. Suuret mediat ovat juutalaisten omistuksessa USA:ssa ja suurelta osin myös muualla tai ainakin juutalais-vapaamuurarivallan vaikutuksenalaisena. Suomessa ulkomaan uutiset ovat lähinnä pelkkää juutalaismedioiden uutisten kopiointia ilman mitään lähdekritiikkiä. New York Times, BBC, Reuters, The Guardian, CNN jne.; siinä suomalaismedioiden ”puolueettomat” uutislähteet. Tämän vuoksi keskiverto suomalainen kuvittelee, että maailman suurin uhka on Islam vaikka todellisuudessa se on juutalaisten uuden maailmanjärjestyksen agenda sekä kaikki orjuuttava rahajärjestelmä, jossa uutta rahaa luodaan vain yksityisen korollisen velan kautta.

Pöytäkirja nro. 15:

”VAPAAMUURARIUS KAIKKIEN SALASEUROJEN JOHTAJANA. Salaseuroihin liittyy tavallisesti etupäässä keinottelijoita, kiipijöitä ja yleensä kevytmielisiä ihmisiä. On helppoa saada nämä ihmiset liittymään meihin ja palvelemaan tarkoitusperiämme. Kun levottomuudet valtaavat maailman, niin merkitsee se sitä, että me olemme aiheuttaneet nämä levottomuudet järkyttääksemme ei-juutalaisten valtioiden meille liian lujia liitoksia. Jos taas jossakin perustettaisiin salaliitto, niin me asettaisimme sen johtoon jonkun uskollisimmista palvelijoistamme. On selvää, että me juutalaiset, ja ainoastaan me ohjaamme vapaamuurareitten toimintaa, sillä me tiedämme, mihin ihmiskuntaa johdatamme ja tunnemme jokaisen teon lopullisen tarkoituksen. Gojimit sensijaan ovat sokeita – he eivät käsitä edes tapahtumien välittömiä seurauksia. Tavallisesti he tavoittelevat itserakkautensa välitöntä, silmänräpäyksellistä tyydyttämistä toteuttaessaan suunnitelmiaan, eivätkä edes huomaa, että itse suunnitelma ei ole alunperin heidän keksimänsä, vaan että me olemme johdattaneet heidät sitä harkitsemaan.”

Tuossa tulee hyvin ilmi, kuinka vapaamuurareihin houkutellaan urakiipijöitä ja oman edun tavoittelusta kiinnostuneita, eli henkilöitä jotka saattavat päästä yhteiskunnassa tärkeisiin asemiin, mutta ovat kuitenkin helposti hyväksikäytettävissä, eivätkä edes tajua lopulta kenen agendaa oikeasti ajavat. Vapaamuurarius kaikkien salaseurojen johtajana kertoo myös sen, miksi lähes kaikilla salaseuroilla on kabbalistisia elementtejä, vaikka ne virallisesti väittäisivätkin, että niillä ei ole mitään tekemistä vapaamuurarien kanssa.

 …jatkoa Pöytäkirja nro. 15:

”VAPAAMUURAREITTEN TELOITTAMINEN. Kuolema merkitsee jokaisen ihmisen väistämätöntä loppua. On parempi, että joudutetaan sellaisten henkilöiden loppua, jotka vahingoittavat asiaamme, kuin että odotetaan, että tuo loppu kohtaa myös meitä, työn luojia. Vapaamuurarilooseissa toteutamme kuolemanrangaistuksen sellaisella tavalla, ettei kukaan veljeskunnan ulkopuolella voi edes aavistaakaan mitään, eivät edes uhrit itse: kun tarvitaan, he kuolevat kaikki kuin luonnollisen sairastumisen seurauksena. Tästä tietoisina eivät edes veljeskunnan omat jäsenet uskalla esittää minkäänlaisia vastalauseita. Tällaisin keinoin me olemme tukahduttaneet vapaamuurareitten keskuudesta kaikki vastaväitteiden mahdollisuudet tekojamme vastaan. Samalla kuin me saarnaamme vapaamielisyyttä gojimeille, me pidämme oman väkemme ja asiamiehemme ankarassa kurissa ja kuuliaisuudessa.”

Esim. vapaamuurari Juhani Julinin kuolema on hyvin muistissa. Hänhän kuoli siis vain pari viikkoa sen jälkeen, kun oli alkanut paljastaa vapaamuurarien salaisuuksia. Toimintaa hallitaan pelolla ja ankarilla rangaistuksilla uhkaamalla. Jokaisen vapaamuurarin kannattaisi nyt viimeistään miettiä, kannattaako tällaiseen toimintaan oikeasti osallistua.

Joka tapauksessa Siionin pöytäkirjat lisäksi mainitsevat, että kun maailmanvaltio ja juutalainen kuninkuus (Uusi Maailmanjärjestys) on lopulta saavutettu, niin vapaamuurarit tullaan hajottamaan ja kaikki salaseurat kieltämään, jotta uutta järjestystä vastaan ei voida enää juonitella. Samoin tullaan tappamaan kaikki vapaamuurarit, jotka tietävät liikaa, eli korkean asteen ei-juutalaiset vapaamuurarit. Varoituksensanana vapaamuurareille voidaankin todeta, että tämä prosessi on todennäköisesti nyt aluillaan. Monet valeoppositiot paljastavat jatkuvasti vapaamuurarien salaisuuksia ja yleinen negatiivinen mielipide ja tietoisuus vapaamuurarien toimista on kasvanut koko ajan. Tämäkin on aiheutettu täysin tarkoituksella ja vapaamuurarien aika on tulossa päätökseen.

Pöytäkirja nro. 16:

YLIOPISTOJEN TEKEMINEN VAARATTOMIKSI. Hävittääksemme meitä vastaan toimivien voimien keskittymismahdollisuudet, on meidän käytävä käsiksi yliopistoihin ja annettava niiden toiminnalle uudet suuntaviivat. Yliopistojen hallinto ja professorit valmennetaan tehtäviään varten yksityiskohtaisten, salaisten suunnitelmain mukaan, joista he eivät saa rankaisematta poiketa hivenenkään vertaa. Heidät nimitetään mitä suurinta varovaisuutta noudattaen ja asetetaan ankaraan riippuvaisuussuhteeseen hallituksestamme. 

HAVAINTO-OPETUS. Havainto-opetuksen päämääränä on gojimien muuttaminen ajatuksettomiksi ja tottelevaisiksi eläimiksi, jotka eivät kykene näkemään mitään ilman havainnollisia esimerkkejä. Ranskassa on muuan meidän parhaista asiamiehistämme, Bourgeois, jo saattanut julkisuuteen uuden havainto-opetussuunnitelman. 

Nykyäänhän yliopistot ovat täysin rahoittajien armoilla ja ovat siis täysin riippuvaisia ulkoa tulevasta yksityisestä tutkimusrahoituksesta, koska ilman sitä yliopistojen toiminta kuihtuu. Tämä johtaa siihen, että yliopistojen tutkimustulokset alkavat palvella rahoittajien toiveita ja tutkimustuloksia voidaan jopa tarvittaessa vääristää rahoittajien tilauksesta. Tätä on erityisesti käyttänyt hyväkseen lääketeollisuus, joka on tutkimustensa avulla saanut haitallisia ja tehottomia lääkkeitä markkinoille. Hyvänä esimerkkinä esim. HPV-rokote.

Historiallisessa ja taloudellisessa tutkimuksessa puolestaan juutalaiselle agendalle haitalliset tutkimusalueet jäävät yliopistoissa vähälle huomiolle. Tämän vuoksi taloustieteiden opiskelijoista harvat ovat koskaan edes kuulleet mitään distributismista tai nykyisestä yksityisestä rahansyntymekanismista. Holokaustirevisionismi on puolestaan erittäin epäkiitollinen tutkimusaihe pelkästään jo sen vuoksi, että useissa maissa holokaustin kyseenalaistaminen on lailla kielletty. Toisekseen holokaustin ja virallisen historian kyseenalaistaminen ei tuo kenellekään taloudellista hyötyä, vaan päinvastoin asettaa tutkijan ja rahoittajan maineen vaaraan yleisen mielipiteen ollessa tiukasti revisionismin vastainen.

Havainto-opetus on puolestaan tehnyt tehtävänsä, kun tarkkaillaan kuinka nykyihmiset muodostavat maailmankuvansa. Ainoastaan sellaisten asioiden olemassaolo tunnustetaan, mitkä voidaan havainnoida mediasta tai vaikka poliitikkojen puheista. Mitään piilomerkityksiä ei pystytä tunnistamaan, eikä kyetä kuvittelemaan ja uskomaan, että maailman tapahtumien taustalla on tekijöitä, joita ei pysty havaitsemaan kuin epäsuorasti päättelemällä erilaisten tapahtumien ja riippuvuussuhteiden kautta. Tyypillinen havainto-opetuksen täydellisesti omaksunut ”tottelevainen eläin” on juuri sellainen henkilö, joka tuomitsee salaliittoteorioiksi kaiken sen, mitä ei voi suoraan osoittaa tai havainnoida. Tämä onkin turvannut juutalaisten salaista agendaa ja valtaa, kun tavalliset ihmiset ymmärtävät vain sen, mitä pystyvät käytännössä havaitsemaan.

Pöytäkirja nro. 17:

GOJIMIEN PAPISTON VAIKUTUSVALTA. Me olemme jo huolehtineet siitä, että gojimien papisto on menettänyt kansan silmissä ennen nauttimansa arvovallan ja maineen, ja olemme siten tehneet tyhjäksi tämän papiston toiminnan, mikä muuten olisi saattanut muodostua meille vakavaksi esteeksi. Sen vaikutusvalta kansan keskuudessa vähenee päivä päivältä. 

Tämä on jo hyvin pitkälle toteutunut. Suomessakin kirkko on alennustilassa eikä se edes itsekään enää tiedä mitä arvoja se edustaa. Kansan hengellisen kasvattamisen sijaan kirkko keskittyy homoavioliittohin ja muihin maallisiin ja materialistisiin aiheisiin. Tiedetään myös, kuinka kommunistit ja vapaamuurarit mädättivät Roomalaiskatolisen Kirkon soluttautumalla sen toimintaan. Lisää aiheesta voi lukea artikkelista: https://totuusbloki.wordpress.com/2013/08/15/vatikaanin-tuho-ja-muuntautuminen-umj-kirkoksi/

Pöytäkirja nro. 20:

VALTIOLAINAT. Jokainen valtiolaina osoittaa, että valtiota hallitaan huonosti ja että sen oikeuksia ei osata oikein käyttää. Lainat riippuvat Damokleen miekan tavoin hallitsijain pään yläpuolella. Sensijaan, että hallitsijat maksattaisivat alaimaisillaan tilapäisiä veroja, kääntyvät he ojennetuin käsin meidän puoleemme pyytäen almuja pankkiireiltamme. Ulkomaiset lainat ovat iilimatoja, joita ei voi irroittaa valtion ruumiista ennen kuin ne putoavat itsestään tai ennen kuin valtio itse väkivalloin heittää ne pois. Mutta gojim-hallitukset eivät menettele tällä tavalla, vaan keräävät velkoja yhä lisää, niin että ne lopulta tuhoutuvat omista suoneniskuistaan. Laina merkitsee valtion vekseleiden antamista, jotka velvoittavat maksamaan määrätyn prosentin lainasummasta. Jos lainasta maksetaan korkoa 5 %, joutuu valtio turhaan maksamaan kahdessakymmenessä vuodessa korkoina lainamäärän suuruisen summan, 40 vuoden aikana kaksin- ja 60 vuoden aikana kolminkertaisen määrän, ja itse velka on kuitenkin aina yhtä suuri. 

Tästä laskelmasta ilmenee selvästi, että valtio riistää yleisen verotuksen avulla viimeisetkin pennit onnettomilta veronmaksajilta suorittaakseen ne ulkomaalaisille pääomanomistajille, joilta se on lainannut rahaa, sensijaan että se keräisi nämä varat omia tarpeitaan varten maksamatta niistä mitään korkoa. 

Niin kauan kuin lainat olivat ainoastaan kotimaisia, siirsivät gojimit rahat köyhien taskuista rikkaille, mutta kun me omia tarpeitamme ajatellen lahjoimme heidät siirtämään nämä lainat ulkomaisille pääomamarkkinoille, virtasivat kaikkien valtioitten rikkaudet meidän kassoihimme, ja, kaikki gojimit alkoivat maksaa meille veroa alamaisten tavoin. 

Mutta samalla meidän on muistettava, kuinka paljon vaivaa ja varoja meiltä on vaatinut se, että gojimien kevytmielinen suhtautuminen hallitusasioihin, ministereiden lahjottavuus ja muiden johtavissa asemissa olevien tietämättömyys kaikista finanssikysymyksistä on täten saattanut heidän valtionsa niin suureen velkaan meille, ettei sitä voida maksaa!

Jokainen, joka on vähääkään perillä maailman talouden tilasta sekä vallitsevasta rahajärjestelmästämme, joka on siis velkapyramidihuijaus, ymmärtää että joka sana kyseisessä Siionin viisaiden pöytäkirjassa on toteutunut täysin.  Tämän vuoksi kaikki valtiot velkaantuvat koko ajan, koska ne ovat alisteisia yksityiselle juutalaiselle rahanlainausjärjestelmälle. Kyseessä on siis täysin vastuutonta valtion taloudenpitoa, sillä valtionhan tulisi itse huolehtia omasta rahanjulkaisusta. Tähän nykyiseen orjavaltioiden talousjärjestelmään on juuri ajauduttu toisaalta poliitikkojen osaamattomuuden seurauksena, mutta myös heidän korruptionsa johdosta.

Kategoria(t): Yleiset aiheet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

20 vastausta artikkeliin: Tarkastelussa Siionin viisaiden pöytäkirjat

  • Juksattu sanoo:

   Juutalaisten osuus on tuotava ehdottomasti esiin maahanmuuton takaa mutta samalla on myös tunnustettava mitä nämä muslimit ja muut pakolaiset ovat kuten oulun kirvesmurhaaja,Kyllä se on niin että juutalaiset ja muut petturit ovat nämä kakolaiset tänne hommanneet mutta lopun on tehneet nämä pakolaiset aivan itse maineensa mustaamiseksi.

   • toinennakemys sanoo:

    Oulun kirvesmurhahan liittyy selvästi tähän juutalaisten globaaliin falseflag-sarjaan. Suomihan on viimeinen maa, jossa tämä terrorishow ei ole vielä pyörinyt. Juutalaiset vaativatkin juuri lisää suojelua Suomessa poliisilta ja nettiä puhtaaksi juutalaisvastaisuudesta. Suomi onkin ollut viimeinen paikka, jossa sananvapautta on ollut USA:n ulkopuolella.

    • Juksattu sanoo:

     Tuo ei kyllä mikään lavastus ollut,Mutta tuossa on seuraukset kun tarkoituksellisesti otetaan näitä pakolaisia tänne,Luulempa vain että murhaajan mielenterveys ongelmia liioitellaan tarkoituksellisesti mediassa ja näin yritetään painaa villaisella.

     • Päpy sanoo:

      Minä en luota enää Suomen poliisiin näissä asioissa tai viranomaisiin. Lisäksi mies on voitu käsitellä joillain huumeilla. Juutalaisseurakunnat vaativat juuri netin siivoamista myös Suomessa ja erityissuojelua.

   • Burt M. Eriksson sanoo:

    Onkos tuo nyt sellainen nk. »metroseksuaali»? Eikös kuraani kiellä moiset touhut pojilta?

 1. Juksattu sanoo:

  http://www.iltalehti.fi/fiidifi/2015011419020493_fd.shtml

  Ruotsalaisessa lastenohjelmassa jammailevat ”Pimppi” ja ”Pippeli” hämmentävät maailmalla

 2. Juksattu sanoo:

 3. Juksattu sanoo:

  Viides kolonna puolustaa judeokristillisiä arvoja

 4. toinennakemys sanoo:

  Nyrkkisääntö: Demokratiassa kansa osoittaa mieltään. Jos hallitsijat järjestävät mielenosoituksia, ollaan diktatuurissa. Poliitikkojen mieleooitus Pariisissa tuo mieleen Neuvostoliiton, Kuuban jne.

  Poliitikkojen mielenosoitus näiden kuvien puolesta tuo mieleen vastaavan operaation Ranskassa 80-luvulla. Mossad oli kaivanut haudasta kaksi ruumista ja seivästänyt ne ja laittanut hakaristejä ja antisemitistisiä lauseita. Media ja hallitus reagoivat rajusti. Järjestettiin koko maan laajuinen mielenosoitus antisemitismiä vastaan. Itse presidentti Mitterrand oli kadulla. Perin aikaisinmielenosoituksissa alettiin vaatia holokaustin epäilemisen kriminalisointia ja näin sitten tässä huumassa pian tehtiin!

  Nyt poliitikot ympäri maailmaa lähtivät Ranskaan. Sanavapauden puolesta muka, vaikka noiden kuvien laatijat vaikuttavat paholaisilta. Ne ovat tosi saatanallisia. Samaa sanottiin aikoinaan Marie Antoinettea häpäisseistä vapaamuurarien vihalehtisistä. Ja mitä he vaativat? Internetin siivoamista pois toisinajattelusta ja vääristä vakaumuksista. Ihmisten täydellistä vakoilemista. uuden totalitarismin perustamista.

 5. toinennakemys sanoo:

  Wisnewskillä on taas painavaa asiaa liittyen Pariisin iskuihin:

  http://info.kopp-verlag.de//hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/charlie-hebdo-ermittelnder-kommissar-begeht-selbstmord.html;jsessionid=C5BE2204BC3D4C16B215D0FB6B06209E

  Terroristit murhattiin ilman oikeudenkäyntiä. Poliitikot, poliisi ja media vaativat tätä, vaikka yleensä lähdetään siitä, että ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan. No näytösoikeudenkäynnit ovat jo päivän sana. Mutta ehkä tämä kaikki on helpompaa näin. Syyttömyyttä vakuuttava terroristi voi alkaa äkkiä vaikuttaa sivulliselta suuren yleisönkin silmissä. Puhtaiden jauhojen puuttumista pussista ilmentää melko suoraan ensimmäisen tutkinnanjohtajan ”itsemurha”.

  http://info.kopp-verlag.de//hintergruende/deutschland/gerhard-wisnewski/charlie-hebdo-gruendungsakt-eines-totalitaeren-europa.html;jsessionid=C5BE2204BC3D4C16B215D0FB6B06209E

  Nyrkkisääntö: Demokratiassa kansa osoittaa mieltään. Jos hallitsijat järjestävät mielenosoituksia, ollaan diktatuurissa. Poliitikkojen mieleooitus Pariisissa tuo mieleen Neuvostoliiton, Kuuban jne.

  CIA:n Huntingtonin visioiman ”sivilisaatioiden sodan” lähtölaukaus olivat WTC-iskut v. 2001. Nämä uudet ovat vain samaa valehtelua ja lavastusta. Kammottavaksi möröksi maalatulla ääri-islamin uhalla pelotellaan kansaa sietämään totalitarismin perustaminen, kun taas oikeiden ääri-islamilaisten kanssa kaadetaan hallituksia ja nämäkin armeijat ovat omia. Terroristeja ei ole, vaan he ovat tiedustelupalveluiden luomuksia. Medialla on otaa puhua ”Euroopan WTC-iskuista”. Ilmeisesti EU:n Patriot Act on tulossa pian.

  Artikkkelissa on esitetty tämän paholaismaisen juutalaisen pilalehden saatanallisia piirroksia islamista. Uskonnon häpäisijä Halla-aho jää kirkkasti kakkoseksi. Rikolliset poliitikot ajavat kansaa ostamaan tätä rikollista lehteä. Vastaavat tahot ovat ilmeisesti juuri näin saatanallisesti aikoinaan hyökänneet myös Ranskan hienoa kuningasta ja kuningatar Marie Antoinettea vastaan. Millaista saastaa tuleva tai siis nyt syntynyt EU-Neuvostoliitto edustaakaan. Totalitarismikin voisi olla jotain ylevämpää kuin tällainen kulttuurin kuolema juutalaispaskaan tukehtuen.

  http://info.kopp-verlag.de//hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/charlie-hebdo-mordverdacht-gegen-polizei-und-innenminister.html;jsessionid=C5BE2204BC3D4C16B215D0FB6B06209E

  Tässä palataan ensimmäisen linkin erääseen teemaan. Jos poliisi ja sisäministeri julistavat tietyt henkilöt syyllisiksi ilman oikeudenkäyntiä tai joku turvallisuuspalvelu tai tällaisen sanan perusteella ja sitten vaativat epäiltyjen ”neutraloimista”, tällöin eivät nämä ihmiset muutu syyllisiksi, vaan heidän lynkkaamisensa tekee poliisista ja sisäministeristä epäiltyjä murhasta. Ja he ovat selvästi oikeat syylliset, mikäli myös ”terroristien” haluttomuus antautua on vain poliisin valehtelua. Eräs silminnäkijä muuten sanoi kohdanneensa erään raskaasti aseistautuneen henkilön, joka oli puristanut hänen kättään ja ja sanonut: ”Me emme tapa siviilejä/sivullisia”. Onko ketään yleensä tapettu lehden toimituksessa taiu juutalaiskaupassa? Oliko tappaja poliisi? Vaihdettiinko ruumiit?

  Videoanalyysi paljastaam että terroristiksi ja panttivankien ottajaksi väitetty Coulibaly ei omannut asetta, kun hän tuli ulos. Pikemminkin hänen kätensä olivat sidotut. Oliko hän itse yksi panttivangeista?

  • Burt M. Eriksson sanoo:

   Muuten olet über-skeptinen, mutta luotat »erään silminnäkijän» lausuntoon? Minäkin olen ERITTÄIN epäileväinen ihminen, mutta kyllähän se on selvää, että naamioituneet asemiehet ammutaan, kun on nk. »tilanne päällä». Tuskin sinne kukaan tuli heilumaan vahingossa/huvikseen musta pipo naamalla. Minä en mistään Charly Hebdosta ole koskaan edes kuullut. Khazaarien touhuiltahan tämäkin kovasti haiskahtaa koko roska ja soppa.

 6. Miksi vastakkainasettelua? sanoo:

  Itselleni tuli mieleen seuraava kysymys:

  Tavoitteenahan (ainakin yhtenä) on tuhoja valkoinen eurooppalainen rotu ja tässä auttaa nykyinen sairas maahanmuuttopolitiikka (=kulttuurien tuhoaminen). Miksi kristityt vs islami -asetelmaa rummutetaan joka tuutista, jos ongelmalle ei mitään tehdä? Ollaanko tuohon sairaaseen maahanmuuttoon ajamassa joitain uusia lakeja? Jotenkin rajoittamaan? Sehän olisi agendan vastaista! Kuten ylläolevasta pöytäkirjoista selviää, kaikki on suunniteltu valmiiksi ja mikään vastakkainasettelu ei ole sattumaa. Jos jokin suunnitelma paljastuu niin vain siksi että niin halutaan tapahtuvan.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Taustalla on Ordo Ab Chao -strategia eli epäjärjestyksen kautta voidaan rakentaa uusi järjestys. Vastakkainasettelulla saadaan luotua epäjärjestystä. Sen avulla voidaan säätää vihapuhelakeja, jotka suojelevat juutalaisia kritiikiltä. Sen avulla voidaan oikeuttaa lännen jatkuvat aseelliset ja velkarahaa vaativat ponnistelut islamia vastaan, samalla, kun saadaan ongelmiin viimeiset juutalaisvallasta vapaammat islamilaiset valtiot.

   Kristityt vs Islam asetelmaa halutaan rummuttaa myös siksi, että ihmiset eivät ajattelisi että oikeasti kyseessä onkin kristityt vs juutalaisuus, niin kuin on ollut jo viimeisen kahden tuhannen vuoden ajan.

 7. wpinsanity sanoo:

  Kristityt vs Rothschildtien suku

 8. B. M. Eriksson sanoo:

  Annetiinko kansallissosialistien päästä valtaan Saksassa? Oli pöytäkirjat sitten totta tahi väärennöstä, yksi seikka ei muutu: niiden kuvaamat asiat ovat tapahtuneet!

 9. B.M. Eriksson sanoo:

  James Hirvisaari on ”Israelin ystävä ja sionisti”. Tuossa suora sitaatti isänmaanpetturilta. Näin ne valeisänmaalliset paljastavat itsensä yksi toisensa jälkeen. PS=Perussionistit.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.