Uusi Maailmanjärjestys

Uusi maailmanjärjestys on ilmaisu, jonka kuulee usein monien poliitikkojen ja muiden vaikutusvaltaisten ihmisten suusta. Yleensä tämän termin käyttäjät ovat juutalaisia tai kuuluvat johonkin valtaryhmittymään, kuten esim. vapaamuurareihin.

Uusi maailmanjärjestys -termin määritelmä riippuu sen käyttäjästä. Esim. vapaamuurarille se saattaa tarkoittaa maailmaa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat on ratkaistu älyllisen eliitin toimesta yhteiskunnassa, joka muistuttaa monin tavoin kommunismia. Kommunismissa juuri työväestö huijattiin lupauksella tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, joilla ei ollut kuitenkaan todellisuuden kanssa mitään tekemistä. Uusi maailmanjärjestys saatetaan mainita julkisuudessa myös silloin, kun vapaamuurari tai poliitikko kertoo asiasta tai tavoitteesta, joka jollain tavalla liittyy tämän vapaamuurarien tavoitteen saavuttamiseen, eli nähdään askeleena kohti lopullista maailman olotilaa ja päämäärää, johon kuuluvat mm. maailman hallitus ja maailman uskonto. Tämän vapaamuurari-utopian taustalla on kuitenkin juutalainen messiaaninen oppi ja juutalaisuuden tavoite, jonka mukaan Israel on hallitseva koko maailmaa. Tähän oppiin palataan tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa. Koska vapaamuuraritoiminta on lähtöisin juutalaisesta kabbalasta, niin on selvää että se on valjastettu tekemään töitä juutalaisen messiaanisen maailmanjärjestyksen eteen.

Tässä muutamia tunnettuja ja tärkeitä lainauksia Uudesta Maailmanjärjestyksestä:

”Meillä on edessämme mahdollisuus muokata itsellemme ja tulevia sukupolvia varten Uusi Maailmanjärjestys. Se on maailma, jossa viidakon lait eivät päde vaan kaikki kansakunnat noudattavat lain pykälää. Kun olemme menestyksekkäitä -ja me tulemme olemaan – niin meillä on todellinen mahdollisuus tälle Uudelle Maailmanjärjestykselle, jossa YK on uskottava ja voi rauhanturvajoukoillaan toteuttaa perustajiensa vision.” – George H.W. Bush, 11.9.1991

”Tänään olisi skandaali amerikkalaisille, jos YK:n joukot saapuisivat Los Angelesiin ja palauttaisivat siellä järjestyksen. Huomenna he tulevat olemaan kiitollisia siitä! Ja tämä on totuus jos heille kerrottaisiin, että heidän olemassaoloaan uhkaa ulkopuolinen taho. Silloin kaikki maailman kansat puolustaisivat heitä tältä ulkopuoliselta pahalta. Jokainen ihminen pelkää tuntematonta. Kun tämä skenaario esitetään, niin henkilökohtaisista oikeuksista ollaan halukkaita luopumaan, jotta Maailmanhallitus voi taata heidän hyvinvointinsa.” Henry Kissinger, Evians, Ranska, 1991

”Uusi Maailmanjärjestys ei voi toteutua ilman USA:n osallistumista, sillä me olemme merkittävin yksittäinen tekijä. Kyllä, Uusi Maailmanjärjestys tulee olemaan ja se tulee pakottamaan USA:n muuttamaan näkemyksiään.” Henry Kissinger, World Action Council, 19.4.1994

”Nykyinen talouskriisi on suuri mahdollisuus presidentti Obamalle luoda Uusi Maailmanjärjestys.” Henry Kissinger, CNBC haastattelu 6.9.2009

Henry Kissinger

Henry Kissinger, USA:n juutalainen voimapoliitikko ja entinen valtiosihteeri, Bilderbergin, CFR:n ja Bohemian Klubin jäsen. Nykyään Kissinger vaikuttaa myös maailmanhallitusta edistävässä organisaatiossa; International Action Council for World Government (aik. World Action Council).

”Jotkut jopa uskovat, että olemme osa salaliittoa, joka toimii Yhdysvaltojen etujen vastaisesti ja määrittelevät perheemme internationalisteiksi, jotka juonittelevat toisten kanssa ympäri maapallon yhtenäisemmän ja globaalin poliittisen ja taloudellisen järjestelmän eli yhden maailman luomiseksi. Jos tämä on syyte, niin minä olen syyllinen ja olen ylpeä siitä.” Pankkiiri David Rockefeller, Muistelmat 2002.

”Uusi maailmanjärjestys, joka tulee vastaamaan taloudellisiin, sotilaallisiin ja poliittisiin ongelmiin, vaatii kiireellisesti, että YK ottaa kaikkien vapaiden kansakuntien johtajuuden tehdäkseen kansallisen suvereniteetin käsitteen aidosti merkitykselliseksi liittovaltion pohjalta.” Nelson Rockefeller, New York Times, Helmikuu 1962

David Rockefeller

David Rockefeller, sefardijuutalaista alkuperää oleva Wall Street pankkiiri. Bilderbergin ja CFR:n jäsen.

”Bolshevikkien vallankumous Venäjällä oli juutalaisten aivojen aikaansaannos perustuen juutalaisten tyytymättömyyteen ja suunnitelmaan, jonka tarkoitus on luoda uusi järjestys maailmaan. Se, mikä toimi niin loistavasti Venäjällä, tulee olemaan todellisuutta koko maailmassa saman juutalaisen suunnitelman, henkisen ja fyysisen voiman avulla.” The American Hebrew -lehti, 10.9.1920

”Olemme siirtymässä kohti uutta maailmanjärjestystä, maailmankommunismia. Emme tule koskaan kääntymään siltä tieltä.” Mihail Gorbatsov, 1987, Neuvostoliiton presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri

”Me tulemme saamaan maailmanhallituksen, piditte siitä tai ette. Kysymys on vain siitä saavutetaanko maailmanhallitus myöntymyksen vai valloituksen avulla.” James Paul Warburg, 7.2.1950, juutalainen Wall Street pankkiiri, joka rahoitti bolshevikkien vallankumousta ja jonka isä toimi FED keskuspankkilain laatijana

Mitä uudella maailmanjärjestyksellä sitten todellisuudessa tarkoitetaan juutalaisuudessa? Tämä selviää tarkastelemalla Talmudia ja juutalaisen lain opettajien eli rabbien opetuksia.

Juutalaisuuden merkittävin tavoite on niin sanotun messiaanisen ajan saavuttaminen, jota useat rabbit kutsuvat myös utopiaksi. Jälleen kerran huomataan sanamuotojen yhteneväisyys kommunismin ja kommunistisen utopian kanssa. Tämä osoittaa kertaalleen, kuinka kommunismi ja monet muut aatesuuntaukset, joissa tähdätään ”ihanteelliseen yhteiskuntaan” tai ”parempaan maailmanjärjestykseen”, ovatkin tosiasiassa juutalaisuuden pohjalta rakennettuja ja tähtäävät ainoastaan juutalaisten maailmanherruuteen ja heidän tavoittelemaansa messiaaniseen aikaan. Eräänlaisten utopioiden tavoittelu ja odottaminen esiintyy kommunismin ja sosialismin lisäksi mm. New age liikkeissä, Teosofiassa, Jehovan Todistajien opetuksissa (etenkin Taze Russelin opetuksissa), Mormonismissa, Skientologiassa, Zeitgeistissa, Venus-projektissa jne. Nämä kaikki osoittautuvatkin juutalaisten tai vapaamuurarien perustamiksi liikkeiksi ja ne ovat kukin omalla tavallaan tasoittaneet tietä Uudelle maailmanjärjestykselle tuhoamalla vanhaa maailmanjärjestystä, jonka tärkeimmät tukipilarit ovat olleet kristinusko, kansallisvaltiot ja kristityt monarkiat (myös ei-kristityt monarkiat kuten mm. Kiinassa ja Japanissa), eli ei-juutalaiset valtarakenteet.

Juutalaisuudessa, kuten muissakin juutalaisten perustamissa liikkeissä tämä kehitys ja Uuden maailmanjärjestyksen tavoittelu on perusteltu korulausein ja kuorruteltu sokerilla, jotta ihmiset eivät kyseenalaistaisi sitä vaan näkisivät kehityksen positiivisena. Rasistinen Talmud kuitenki paljastaa heti, että juutalaisten maailmanherruus tulee merkitsemään suurta kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta koko maailmalle. Esimerkkinä voidaan ottaa Mooseksen kymmenen käskyä, joiden voidaan olettaa kuvaavan sitä, kuinka inhimillisen ja sivistyneen ihmisen tulisi käyttäytä, jotta yksilö ja yhteiskunta voisi viettää onnellista elämää. Talmud kuitenkin tekee tyhjäksi kaikki Mooseksen kymmenen käskyä, sillä se valheellisesti väittää Mooseksen saaneen myös toiset, suulliset ohjeet Jumalalta, joihin siis Talmudin väitetään osittain perustuvan. Tästä samasta Jeesus ankarasti kritisoi farisealaisia, jotka olivat Talmudin opettajia eli nykyisten rabbien edeltäjiä.

Seuraavaksi viittauksia rabbien opetuksista:

”Maailman kehitys ja muuttuminen paremmaksi, jota tänä päivänä voimme todistaa, on osa kosmista kehitystä kohti messiaanista utopiaa. Enää eivät sodat ja valtioiden miehittämiset ole ylpeyden aihe. Ympäri maapallon humanitääriset arvot ovat yhä enemmän arvostettuja” -Rabbi Baruch Davidson

Tuohon voi todeta, että maailma tuskin on muuttumassa paremmaksi, muuten kuin juutalaisen ylivallan kannalta. Sillä kaikki maailmassa pyörii pitkälti pankkivallan sekä nukkevaltio USA:n ja nukketeatteri YK:n suosiollisella avustuksella. Nousevina arvoina voidaan mainita mm. homokulttuurin ihannointi sekä ylipäätään kaikenlaisen seksuaalisen ja materialistisen sairas ihannointi ja tavoittelu.

”Talmudissa Messias (Moshiach) tai Melech HaMoshiach (Kuningas Messias) on titteli, joka on varattu juutalaiselle johtajalle, joka lunastaa Israelin lopun aikoina. Yksi juutalaisen opin periaatteista on se, että Maimonidesin (yksi Talmudin kirjoittajista) mukaan eräänä päivänä saapuu dynaaminen juutalainen johtaja, joka on kuningas Daavidin dynastian jälkeläinen. Hän tulee rakentamaan Temppelin uudelleen Jerusalemiin ja kerää kaikki juutalaiset kaikkialta maailmasta takaisin Israeliin” -Rabbi Nissan Dovid Dupov

Tässä voidaan huomata selvä yhtymäkohta vapaamuurareihin, joiden opeissa Salomonin temppeli ja siihen liittyvä mystiikka on keskeisessä osassa ja kuinka uusi Salomonin temppeli symboloi vapaamuurarien tavoitteen toteutumista eli Uutta maailmanjärjestystä.

”Kaikki maailman valtiot tulevat tunnistamaan ja hyväksymään  messiaan maailman johtajaksi. Messiaanisella aikakaudella vallitsee rauha, ei nälänhätiä, ei sotia vaan korkea elintaso vallitsee.” -Rabbi Nissan Dovid Dupov

Tämä jos mikä kuvaa hyvin Uutta maailmanjärjestystä. Maailmassa vallitsee maailmanhallitus, jonka johtajana toimii juutalaisten niin sanottu messias ja toimipaikkana Israel. Kysymys onkin, että kuinka moni ihminen vielä massamurhataan, ennen kuin tämä sodaton ja nälätön aikakausi alkaa?

”Messias tulee olemaan mies, joka on äärimmäisen lahjakas. Hän tuntee erinomaisesti sekä suullisen (Talmud) että kirjallisen (Tanakh) juutalaisen opetuksen. Hän tulee tekemään paljon työtä tämän opetuksen lisäämiseksi juutalaisten keskuudessa ja että seitsemää universaalia Noan lakia tullaan noudattamaan ei-juutalaisten keskuudessa.” -Rabbi Nissan Dovid Dupov

Noan lait voivat käytännössä langettaa kuolemantuomion harhaoppisille ja väärän jumalan palvojille, eli siis kristityille. Järkyttävintä on, että vapaamuurarien ja juutalaisten soluttama katolinen kirkko on jo kaikessa hiljaisuudessa hyväksynyt nämä kristinuskonvastaiset lait 13.3.2007.

”Messiaan saapumisen aikoihin maailman järjestyksessä ei ole tapahtunut muutosta muuta kuin, että maailma on valmis astumaan messiaanisen vallan alle. Kaikki kansakunnat tähtäävät luodakseen uuden maailmanjärjestyksen, jossa ei ole enää sotia ja konflikteja. Kateus, viha, ahneus ja negatiivinen poliittinen erimielisyys katoavat ja kaikki ihmiset pyrkivät vain hyvyyteen ja rauhaan.” -Rabbi Nissan Dovid Dupov

Yllä voidaan jälleen nähdä, kuinka YK, talousintegraatio ja kaikenlainen kansainvälinen sosialismi ylipäätään on todellisuudessa hienosti naamioitua juutalaisen maailmanjärjestyksen edistämistä.  Negatiivinen poliittinen erimielisyys tarkoittaa tässä varmastikin kaikkea, joka vastustaa juuri juutalaista valtaa.

”Talmud kuvaa, että messiaan saapumista edeltää maailmassa suuret myllerrykset. Maailmassa tulee olemaan suuri lama ja kansakuntia johtavat despootit. Tämä on kaikki merkkinä messiaan saapumisesta. Perinteen mukaisesti messiaan saapumista edeltää myös suuri sota, jonka osapuolina ovat Gog ja Magog.” -Rabbi Nissan Dovid Dupov

Tähän voidaan vain todeta, että juutalaisen rahanvallan ja velkatalouskapitalismin hallinnan ansiosta maailman talousahdingon luominen onnistuu heiltä tarvittaessa helposti. Täydellinen talouskatastrofi varmasti johtaisi monissa maissa anarkiaan ja despoottien valtaannousuun. Tämä pystyisi luomaan myös mahdollisuuksia uusille sodille, jonka jälkeen pöytä on katettu juutalaisten messiaan ja ”rauhanpalauttajan” saapumiselle. Kysymys onkin, miten pitkälle juutalaiset oppineet ja rahavaltiaat ovat valmiita menemään toteuttaakseen messiaanista oppiaan?

”Messiaan saapuminen ja sen mukanaan tuoma käännekohta maailman järjestyksessä on erittäin pragmaattinen ja monet siihen liittyvät asiat ovat jo tapahtuneet maailmassa.” -Rabbi Tzvi Freeman

”Messiaanisen maailman luominen ja messiaan saattaminen maailmaan ei ole vain yhden sukupolven tehtävä vaan se on kollektiivisen työn tulos useiden aikakausien ajalta.” -Rabbin vaimo ja hengellinen neuvonantaja Chaya Sarah Silberberg

Tämä osoittaa sen, kuinka organisoitunut kansainvälinen juutalaisuus on jo vuosisatojen toiminut tämän yhden tavoitteen aikaansaamiseksi ja kuinka tämä työ jatkuu yhä tänä päivänä, Uuden maailmanjärjestyksen tullessa yhä lähemmäksi ja lähemmäksi.

New world order

Kategoria(t): Ajankohtaista, Yleiset aiheet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

79 vastausta artikkeliin: Uusi Maailmanjärjestys

 1. toinennakemys sanoo:

  http://endzog.wordpress.com/2014/01/05/beatles-hey-lets-destroy-the-white-race-lads/
  Kirjoitus Beatlesista sopiikin tähän hyvin. ”Imagine there are no countries…”

  Nuo puheet maailmanrauhasta ovat todellakin huijausta. Voi olla, että suurten sotien aikakausi on ohitse. Ehkäpä jopa ihmiset viimein tajuavat, kuka heitä komentaa yleisesti. Mutta nimenomaan nälänhädät ja paikalliset kähinät tulevat jatkumaan. Niin kauan kuin on goyim-orjia, heidän vatsansa eivät välttämättä ole täynnä. Ja siis ruokahan on nylyisin myrkytettyä ja lisäksi ovat rokotteet ja lääkkeet. Ilmeisetsi tuo kaikki on goyimien hämäystä, jos he vaikka sattuisivat lukemaan tuon. Neuvostoliitto on Talmudin käytännön sovellus ja se oli yhtä massatuhoa nälänhädillä, mutta lisäksi massamurhia ja miljoonien kiduttamista mielikuvituksellisen julmasti.

  Ilmeisesti koodikielellä rauha tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty vastustamaan juutalaisvaltaa yhtään. Sellaiset pannaan kuriin jo paikallispokiisien voimin. Ennen täysin messiaanista aikaa joudutaan ehkä Golden Dawn ja vastaavat ja muut paikalliset nationalistiset virtaukset ehkä kukistamaan jopa usean maan polisien voimin tai maailmanarmeijan (nato, YK-joukot ym.) voimin.

  Maailmanarmeija jää ja siis ilmeisesti saatetaan sitä käyttää jonku paikallisjohtajan kaatamiseen, john ei olla tyytyväisiä. Tai järjestetään täydellisiä nukkesotia itse tuettujen ja hallittujen osapuolten välillä.

  Ainakin voidaan jatkuvalla syötöllä laittaa liian viisaita gouyimejä vankilaan tai tappoleirille ao. kidutusten kera. Ja aina jossain päin on normipuutteen ja tylsyyden lisäksi joku hätä tai rangaistus menossa vaikka ilman mitään syytä. Nälänhätiä, karkotuksia, massamurhia. Vain alistuvat ja mielikuvituksettomat orjat saavat olla olemassa, kunhan palvelevat. Mutta heitäkin tapetaan tietenkin huvin vuoksi, koska ohjenuora on sellainen. Kulttuuri ja kaikki juuret on hävitetty tällaisilta Nachum Goldmanin oppien mukaisesti (The Geist of Militarism)

  • Juksattu sanoo:

   Putte hymy perseessä yllä,Noi beetlethän oli joka ikinen juutalaisia.

   • toinennakemys sanoo:

    No en ole kuullut, että kaikki olisivat. John murhattiin kai juuri siksi, kun 80-luvulla muoti laitettiin osin uusiksi eikä enää haluttu hännlaistaan katsella. Tai jotain tällaista. Puhuihan myös muutaman lausahduksen, että kommarit olisivat samaa porukkaa ja huijaus, saattaa tosin liittyä hänen urpoon maolaisuuteensa. Kai tapettiin huvin vuoksi tai rahan, jotta myisi ruumiina paremmin kuin hiipuva lättyjen tekijä naurettavan vaimonsa kanssa. Hänhän oli juuri alkanut taas levyttää.

    Andrew Anglin on laittanut kahden tyylin juttuja Putesta ja aika monta ylistystarinaa. Viime aikoina negatiivismmin pintajuttujen takia (PRiot ja Horodovski). Eikä ilmeisesti kehtaa yksipuolista putinismia julistaa. Jotenkin tuo kuuluu WN-aatteeseen, että tyydytään pintaliitoon. Nyt hän sanoi Yeagerin ohjelmassa taas, että ei pidä väännöstä Putin-teeman ympärillä ja että Puten juutalaistouhuista ei olisi mitään todisteita eli salaliittoteoriaa. Hän haluaa sitäpaitsi pitää viestinsä yksinkertaisena ja siten on uka liian vaikeaa keskivertotyypille esittää, että juutalaiset ovatkin Venäjän johdossa. Siis mitä? Pää pensaaseen riippumatta siitä mikä on totuus? Senhän täytyy sattua omaan nilkkaan. Ilmeisesti siis on kyse lähinnä uudesta yleisöstä, kun kyllähän jew-wiset tajuavat, että kyse on aina näkymättömyydestä ja kulisseista/petoksista. Ja nyt ei tajuisikaan edes liideri? Ja miten ihmeessä ihmiset tyytyisivät hyvin simppeliin ja epä-älylliseen sanomaan? Luuleeko Anglin olevansa jokin älyn jättiläinen? Sitäpaitsi todisteita on pilvin pimein. Pikemminkin on puute todisteista, että olisi edes yksi venäläinen oligarkki. Puten ympärillä kuhisee juutalaisia liikemiehiä, jotka kasaavat omaisuutta ja siirtävät sitä myös ulkomaille. Meillä on Shpigelit ja bäckmanit Venäjän medioissa. Meillä on Wiesenthal-propaganda, antifascisstitja Maailma ilman natsismia -järjestö. Meillä on tuet synagoogille ja tuhansien nettikirjoittajien vangitsemiset. Meillä on revisionismin kieltävä laki ja tulossa holohoaxin suojelu, holohoax-kasvatus kouluihin ja holohoax-keskukset. Vaikka mitä muuta joita ei voi selittää shakinpeluulla tai poliitikon normaalina suhdetoimintana. Miksi Putte vain mokuttaa ja hänen mediansa mokuttavat? Miksi hän ei koskaan puhu suutaan puhtaakis erinöäisissä asioissa? Hän ei puhu mitään.

    Miksi nglinin mielestä ei ole liian vaikeaa opettaa, että Mustafa kemal oli krypto ja rappari kuten nuorturkkilaiset muutenkin?

    • Eetu Hiltunen sanoo:

     Putte on JWO:n asialla kuten kaikki muutkin, esim. Medvedev:

     Mokutusta on joka nurkalla, koska mokutuksella tuhotaan kansallisvaltiot Kalergi-suunnitelman mukaan.

     Mitä tulee Lennoniin, viihdeteollisuus käsittääkseni murhaa artisteja, jotta heidän levynsä myisivät paremmin. Murhattuja käsittääkseni ainakin mm. Jackson, Cobain ja Winehouse.

     • Juksattu sanoo:

      Unity in diversity VITTU MITÄ PASKAA Nationalismi alkaa nousemaan ympäri eurooppaa vastustamaan Ukraina viimeisimpänä esimerkkinä.

      • Eetu Hiltunen sanoo:

       ”Isänmaalliselle” suomalaiselle riittää persujen äänestäminen.

 2. Jepulisjepsis sanoo:

  Tässä tämän Uuden maailmanjärjestyksen ”vastavoiman” todellinen laita.

  http://www.spingola.com/Putin.html

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1232766/Stalin-murdered-20million-people-including-grandfather–terrifying-Putin-turning-hero.html

  Myös ”vastavoima” Íranin johto taitaa olla jo kauan sitten solutettu, vaikka edellinen pressa holohoaxilla pelehtikin. Ehkä se oli vain kulissin rakentelua?

  Miksi kaikki isot maat haluavat feikata avaruusohjelmansa, mutta kukaan tätä huijausta paljasta?

  Kertoo osaltaan, että kaikki nämä ovat samassa ohjauksessa, ja jopa se mitä sanotaan on kontrollissa.

 3. Juksattu sanoo:

  Lopussa hieman rt:n disinfoa buahaahhaaa.

 4. toinennakemys sanoo:

 5. Juksattu sanoo:

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Gog_ja_Magog ”gog ja magog:n joukot edusta edustavat saatanaa” eli näin ollen gog ja magog ei ole eurooppalaisia vaan hyökkäävät israelilaisia vastaan eli eurooppalaisia todellisia israeliitteja vastaan,Näin äkkiä päätellen wikipediahan ei pidä paikkaansa jotem ketä mahtanee gog ja magog olla jos ei eurooppalaiset taas hölmöyksissö mene saatanan joukkoihin,Joka tapauksessa kuuntelin eustace mullinsin haastattelua ja oli sitä mieltä että jenkit hyökkää vielä joskus Israel maahan kun jenkit viimein pääsevät irti juutalaisten otteesta.

  • Just a Helpless Goy sanoo:

   Wikipedia tuskin pitää missään asiassa paikkaansa. Wikipedia väittää että perustajan nimi on Jimmy Donal Wales mutta täällä http://www.jewornotjew.com/profile.jsp?ID=1545 sanotaan että nimi on James Yerucham Wales.

  • seppo sanoo:

   Tuossa hyvä artikkeli pohdintaasi: http://nokialainen.blogspot.fi/2014/03/amerikan-kukistuminen-hal-lindseyn.html

   ”Muinaiset profeetat ennustivat että viimeisten päivien lopussa, Venäjä (Maagog) tulisi takaisin ärjymään sen visionäärisen johtajansa (Goog) alaisuudessa. He lopulta johtaisivat kansojen koalitiota kärjessään Iran (Persia) hyökkäyksessä Israelia vastaan. Vaikka profeetat ennustivat että elvytetyn Rooman valtakunnan (EU?) muoto iskisi takaisin, niin missään ei mainita yhtään kansakuntaa tai valtaa joka muistuttaa Amerikan Yhdysvaltoja.

   Siksi olen sanonut 55 vuotta että Amerikan täytyy hävitä näkyvyydestä maailman näyttämöllä. Raamattu osoittaa, että joko emme ole olemassa tai tulemme olemaan liian heikkoja vaikuttaaksemme viimeisten päivien tapahtumissa.

   Profeettojen ennustusten viittaus, kun niitä tarkastellaan tämän viikon uutisotsikkojen valossa, voi johtaa vain yhteen johtopäätökseen: me olemme tämän armotalouskauden päätöspäivissä.”

  • Jooseppi Rantanen sanoo:

   Yankit hyokkaa tasan silloin kun 911 TODELLA selvitetaan. Hitto kun viela elaisi sen
   paivan (ehka 10-15 jaljella)

 6. toinennakemys sanoo:

  http://www.spingola.com/Dannemeyer.html

  http://shariaunveiled.wordpress.com/2013/06/19/why-did-the-u-s-government-recently-purchase-30000-guillotines/

  http://grizzom.blogspot.fi/2014/01/spingolaspeaks20140106.html

  Alimmassa linkissä on mielenkiintoinen keskustelu. Nooan lait uhkaavat pian astua voimaan USA:ssa. Ne säädettiin 1991. Sharon kuoli kai jo 2006 päivälleen lähes 8 vuotta sitten siis. Kukaan vanhus ei selviä koomassa noin kauan eikä edes nuoretkaan noin pitkään. Keskitysleireille on hankittu giljotiineja Nooan lakien mukaisesti. Keskitysleirit toisinajattelijoille ovat valmiina. Samalla kai laukeaa suuri vangitsemisaalto myös Euroopassa. Natsit ja terroristithan täällä ovat uhkana ja koodinimi kaikelle sille, mistä juutalaiset eivät pidä tai erinäisille valeuhkakuville.

  • Go Jim sanoo:

   Joh. 20:4. ”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.”

 7. Juksattu sanoo:

  http://www.john-friend.net/2014/01/the-realist-report-jason-erb-exposing.html

  Olipahan hyvä haastattelu realist reportissa Jason Erb:n kanssa.

 8. Juksattu sanoo:

  http://christogenea.org/ Why Christians Must Reject the Jews. Tuo podcast löytyy tuolta sivuston alareunasta,Wallenbergien sijoittaja suku on juutalaisia.

 9. Juksattu sanoo:

  http://www.stara.fi/2014/01/06/tila-tequilan-videosta-kuvia-nettiin/
  Realitytähti Tila Tequilalla ei ole enää kovin paljon uskottavuutta julkisuuden henkilönä, sillä hänen suustaan on kuultu viime vuosina niin paljon outoja kommentteja.

  Nainen herätti äskettäin fanien raivon väittämällä Fast & Furious -tähti Paul Walkerin kuolemaa rituaalimurhaksi.

 10. toinennakemys sanoo:

  http://national-socialist-worldview.blogspot.fi/2012/02/what-that-thing-about-noble-and-unique.html
  ”* According to the Table Talk, Hitler did not believe that Jesus was a Jew, although possibly a mischling. For his idealism Hitler regarded Jesus as most likely a son of one of the Gaulish veterans of the Roman Army settled by the Romans in Galilee. ”Jesus fought against the materialism of his age, and, therefore, against the Jews.” Hitler makes the interesting, and seemingly valid, point that the Jews would not have turned over one of their own to be tried by a Roman court.”

 11. Sariola sanoo:

  Raamatun näkökulmaa juutalaisuuteen.

  Raamattu, varsinkin vanha testamentti on erittäin vertauskuvallinen. On totta, että kirjaimellinen merkitys on ristiriitainen ja aiheuttaa monille päänvaivaa. Jeesus, lihaksi tullut Jumala, käytti opettaessaan vertauskuvia. Vanha Testamentti (ei tosin kaikki kirjat) on Jumalan sanelua niiden kirjoittajille, joten senkin vertauskuvallisuus on loogista.
  Genesis ei ole kertomus fyysisen maailman luomisesta ja veden paisumus ei ole tapahtunut kirjaimellisesti suurena tulvana.

  Mitä Jumala on? Jumala on rakkaus, Jumala on viisaus. Rakkaus haluaa ilmaista itseään, viisaus tietää kuinka se tehdään. Kaikki ihmiset syntyvät taivasta varten eikä mitään predestinaatiota ole olemassa.
  ”Katso, tämän ainoastaan olen löytänyt: että Jumala on tehnyt ihmiset suoriksi, mutta itse he etsivät monia mutkia.” (Saarnaaja 7:30)

  Israel ja juutalaiset

  Israel valittiin erityistehtävään, ei erityisasemaan. Maailmassa on aina ollut yhteys Jumalan ja ihmisen välillä niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa. Tuota yhteyttä kutsuttakoon kirkoksi. Juutalaiset vaativat olevansa kirkko, vaikka eivät Jumalan tahtoa huomattavan useasti täyttäneetkään. Tätä kuvaavat mm.
  – Jaakobin esikoisuuden ryöstö
  – Jaakob vaati enkeliä siunaamaan häntä ennenkuin päästäisi hänet
  – Mooseksen pyyntö, ettei Herra tuhoaisi juutalaisia, kun he palvoivat kultaista vasikkaa Siinain erämaassa

  He palvoivat Jumalaa kohotakseen muiden kansojen yläpuolelle. Tästä itseekkäästä toiminnasta tosin seuraa se, että heissä oli ihmisiä, jotka pitivät sanaa pyhänä ja säilyttivät sen lopulta muille kansoille. Niskoittelustaan huolimatta Israel oli kansa joka säilytti kirkkoa tuona pimeänä aikana, jolloin Jumalan tahdosta ei juuri tiedetty ja jolloin epäjumalia palvottiin verirituaalein ja lapsiuhrein. Israelin oli määrä sailyttää sana siihen asti kunnes Jumala inkarnoituisi maanpäälle ja palauttaisi taivaan ja ihmisen yhteyden. Israelilla tosin oli vain KIRKON EDUSTUS ei itse kirkkoa. Heille sallittiin eri säännöt kuin kristityille koska lähes poikkeuksetta heidän yhteytensä taivaaseen oli vain pinnallinen. Heille sallittiin esim. polygamia ja avioero, vaikka liitto olisi ollut rikkeetön.

  Merkintöjä
  – Juutalaisille kirkon totuudet olivat edustuksia, eikä heidän annettu tietää sisäisiä uskon totuuksia
  – Sisäisiä asioita ei paljastettu, koska juutalaiset olisivat häväisseet niitä
  – Juutalais­ten sisäinen mieli oli saastainen, ja sen tähden se suljettiin Jumalanpalveluksessa
  – Juutalaisten Jumalanpalvelus oli ainoastaan ulkois­ta
  – Sen tähden heidän keskuuteen ei voitu perustaa vastaavaa kirk­koa, vaan ainoastaan kirkon edustus
  – Juu­talaiset olivat ainoastaan ulkoisissa asiois­sa, koska he olivat ahneita
  – Juuri tästä sisäises­tä erotetusta ulkoisesta johtui, että juutalaiset kohtelivat vihol­lisiaan julmasti
  – Juutalaiset eivät sietä­neet Sanan sisäisiä to­tuuk­sia, jotka käsittelivät Herraa Jeesusta ja Hänen valtakuntaansa
  – Juutalaisilla ei ollut lain­kaan aviorakkautta
  – Juutalaiset olivat taipuvaisia palve­lemaan useita jumalia
  – He palvelivat Jehovaa vain siksi, että voisivat kohota muita kansoja paremmiksi
  – Juutalaiset eivät olleet valittuja, mutta he itsepäi­sesti vaativat olevansa kirkko
  – Erheellinen luulo, että juutalaiset vielä kerran tulevat valituksi
  – Kristittyjen erehdys johtuu siitä, etteivät he tunne Sanan sisäistä merkitystä
  – Juuta­laisen kansan luonne paljastuu Jeesuksen vertauksissa
  – Juutalaisten peritty pahuus oli sellaista, etteivät he hyväk­syneet uudestisyntymistä
  – Herra ilmestyi israelilaisille Siinain vuorella pilvessä, savussa ja pimeydessä, mikä vastasi juuta­laisten vas­taanottokykyä
  – Juutalaista kansaa symboli­soi Sanassa Juudas Iskariot

  Sanassa todellisia juutalaisia ovat hyvyydessä ja totuu­dessa elävät ihmiset. Näitä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa. Israel kuvaa uudesti syntynyttä ihmistä, jota Herra johtaa. Jaakobin paini enkelin kanssa kuvasi uudesti syntymistä. Jeesus syntyi juutalaiseksi, koska juutalaisten kautta vaikutti pahimmat helvetit. Luonnollisesti Jumala halusi pelastaa koko ihmiskunnan, joten hänen täytyi kukistaa helvetit siellä, missä ne vaikuttivat suurimmillaan. Muutoin lunastustyö olisi jäänyt puolitiehen ja ihmiskunta olisi tuhoutunut.

  Raamattu ja varsinkin Uusi Testamentti ovat Herran tahdon kattavin ilmoitus maapallollamme siitä, mitä kuuluu hyvään ja oikeaan uskonelämään. Mutta viime kädessä jokainen ihminen voi pelastua, kun uskoo Jumalaan, elämän älylliseen alkuvoimaan ja sen ylläpitäjään ja elää kymmenen käskyn mukaisesti teoissa, ajatuksissa ja lopulta tunteissa. Eli uskoo Jumalaan ja elää rakkauden kaksoiskäskyn mukaan.

  • Katoava luonnonvara sanoo:

   Älyä ja uskoa ei pidä koskaan yhdistää. Taisi Lutherkin opettaa, että järjeltä pitää niskat taittaa. Toki sitä pitää käyttää maallisen asian hoitamiseen… Muttei pelkästään.

   Elää 10 käskyn mukaan, ajatuksissa ja tunteissa. miten käy kun ajatuksissa hermostut, tunnet ärtymystä toista kohtaan? Jeesus opettaa ns. vuorisaarnassa: Se joka tyhmästi toiseen vihastuu, on veljensä murhannut. Laki ei armahda. Kun on yhden rikkonut, on rikkonut kaikki. Kuolemantuomio Jumalansanan mukaan. Juutalaiset, ja muut ulkokullatut yrittävät omalla voimalla käskyjä täyttää, huomaamatta sydämen ja mielen olevan ympärileikkaamaton. Ja yrittääkö sitten ajatuksia ja tunteita hallita, ettei yhtäänturmeluksen vaikutusta kävisikään mielessä. Mahdotonta.

 12. Juksattu sanoo:

  Jeesus syntyi israeliitiksi ei juutalaiseksi jotka olivat kain/kanaanilaiset saatanan lapset ja Israel ei ollut koskaan maa.

  • Katoava luonnonvara sanoo:

   Tämä aihe on ajanhukkaa. Tärkein on se, ett. hän jätti Jumalan tahdon jälkeisen opin ja esikuvan.

  • Sariola sanoo:

   ”Älyä ja uskoa ei pidä koskaan yhdistää.”
   Hyvä että otit asian puheeksi. Uskontoa voi ymmärtää myös älyllisesti ja siihen kannattaa pyrkiä. Esim. evoluutio-oppi on tieteen sokeutta. Eloton materia ei synnytä elämää, ei vaikka kuinka kelloa vääntää eteenpäin. Tämä on luonnonlaki, jota ei ole kumottu.
   ”Elämää syntyy vain elämästä” Pasteur
   http://www.intelligentdesign.fi/sivut/id-esitykset/elaman_synty/

   ”Elää 10 käskyn mukaan, ajatuksissa ja tunteissa. miten käy kun ajatuksissa hermostut, tunnet ärtymystä toista kohtaan? Jeesus opettaa ns. vuorisaarnassa: Se joka tyhmästi toiseen vihastuu, on veljensä murhannut. Laki ei armahda. Kun on yhden rikkonut, on rikkonut kaikki. Kuolemantuomio Jumalansanan mukaan.”
   On hengellistä laiskuutta, jos ei edes yritä myös tunnetasolla elää 10 käskyn mukaan. Kyllä, se on erittäin vaikeaa, muttei mahdotonta ja muutos vie vuosia. Tarkka raamatun lukija huomaa, että 10 käskyä ovat kaikki kieltoja. Kun ihminen ottaa ensimmäisen askeleen ja torjuu vääriä tekoja ja aikeita, alkaa Herra pikkuhiljaa muuttaa itse ihmistä. Ihmiseltä pitää itsestään löytyä tahtoa muutokseen.
   ”Johannes vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.””(Joh. 3:27)

   ”Jeesus syntyi israeliitiksi ei juutalaiseksi jotka olivat kain/kanaanilaiset saatanan lapset ja Israel ei ollut koskaan maa.”
   Menee vaikeaksi. Mitähän Jeesus mahtoi tarkoittaa sanoessaan: ”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.” (Joh. 4:22)?
   Pelastus on siis niistä, joilla on kirkko. Eli ihmisistä, jotka elävät hyvyydessä ja totuudessa ja ovat tällöin hengellisesti juutalaisia. Ja Israel taisi maa siinä missä esim. Juudeakin.

   • Juksattu sanoo:

    Johannes 8:44 8:48 Kannattaa lukaista mitä Yahwe sanoo juutalaisista,En Ymmärrä kuinka kukaan voi (paitsi ne jotka on raskaasti aivopesty) kuvitella että ”juutalaiset olisivat” valittua kansaa,Keskiajalla jolloin varmasti tunnettiin raamattu paremmin kuin nyt niin turkkilaismongolialaiset ”juutalaiset” karkotettiin joka ikisestä maasta se jo kertoo kaiken tästä porukasta.

    • Sariola sanoo:

     Samaa mieltä. Kuten jo kirjoitin yllä:
     ”- Juuta­laisen kansan luonne paljastuu Jeesuksen vertauksissa”
     ”-Sanassa todellisia juutalaisia ovat hyvyydessä ja totuu­dessa elävät ihmiset. Näitä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa.”
     Eihän tässä ole mitään epäselvää. Kaikkivaltias ei vääristä oikeutta, ota lahjusta saati katso henkilöön. Jokainen ihminen, joka tekee Hänen tahtonsa, on Herralle otollinen.

    • Eetu Hiltunen sanoo:

     Aivopesu on todella raskasta. En tajua miksi kukaan liehuttaa kodissaan Rotschild-Israelin heksagrammi-lippua, sehän on noituutta.

     http://www.whale.to/b/hexagram_h.html

    • seppo sanoo:

     Artikkeli kuinka Cyrus Scofield, illuminatin agentti sai herkkäuskoisista kristityistä sionisteja: http://www.heinola.org/~patato/makow28.html

     Täytyy muistaa että kabbala syntyi Babyloniassa, missä juutalaiset omaksuivat heidän pakanallisia tapoja ja kaldealaisten itämaisia mysteerioppeja. Babylonialaiset opit näkyivät myöhemmin Roomassa, mistä ne levisivät Rooman kirkon kautta katolilaisuuteen, ja näkyvät edelleen mm. luterilaisuudessa. Petri Paavolalla on hyviä artikkeleita aiheesta. Juutalaisia ei voi jakaa saatananpalvojiksi sukujuurten perusteella vaan rajalinja on pikemmin hengellinen.

     Hyvä artikkeli Suuresta Babylonista: http://www.netikka.net/mpeltonen/babylon1.htm

   • Katoava luonnonvara sanoo:

    Johanneksen 4:22 FI1776

    Ette tiedä, mitä te rukoilette, mutta me tiedämme, mitä me rukoilemme; sillä autuus on Juudalaisista.

 13. Juksattu sanoo:

  Raamatussa taisi olla noin 870 lakia joita noudattaa esim kielto rotumiksauksesta.

  Mitä ”juutalaisiin” tulee niin kannattaa lukea raamatusta Obadihia suom obadja Eesau Edomin perikato,Israeliitit ovat palaava voitollisena maahansa.Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki,Mutta Eesaun heimo on kuin olki eikä jää pakoon päässyttä Eesaun heimosta.

  Tuota ei takuulla kirkoissa lueta.

 14. totuus sanoo:

  Tärkeää tietoa!

 15. toinennakemys sanoo:

  http://www.dailystormer.com/jewish-infestation-of-the-jewnited-kingdom/
  “Mr P
  January 8, 2014 at 9:14 pm
  1) Jews first arrive in 1066 with William the Bastard. Used as tax collectors. World’s first database for extracting taxes from the English, the Domesday Book, followed shortly.

  2) Edward I (Edward Longshanks, Hammer of the Scots, as seen in Mel Gibson’s Braveheart) expelled the jews in 1290 with the Edict of Expulsion. Most went, some remained.

  3) Henry VIII had Venitian doctors who worked to disrupt his court which led to the split with Rome. Venice was defeated by the Pope’s League of Cambrai some years prior and the leaders of Venice vowed to never let the nations of europe unite again to defeat them. To that end they sent their sons to monasteries to study how to divide the church of Rome – this laid the foundations for protestantism. The Black Nobility of Venice were formed primarily of Magyars and Khazars.

  4) Cromwell, a looney, got hold of the wrong end of the Old Testament stick and believed the jews were the hebrews. Dutch jews paid for his new model army. First thing they did upon gaining power was to remove the Kings head.

  5) William of Orange, puppet of the dutch jews, dutifully set up the Bank of England – the Domesday Book Mark 2.

  6) Waterloo enabled Rothschild to takeover the mass of the British economy through early notice of Napoleon’s defeat and subsequent deception on stock exchange.

  7) No such thing as the British Empire – it was an empire of the zioinists via The City.

  8) Britains stuffed and not in charge of their own country since 1815. 200 years of ruin.

  Or so it said on the back of the Cornflakes box this morning.”

  Hyvä huomata, kuinka Wilhelm Valloittaja toi juutalaiset Englantiin veronkerääjiksi ym.

  Venetsian Medicien valta oli ilmeisesti täysin juutalaisvaltaa. He aiheuttivat Henrik VIII:n ja Vatikaanin riidan. Ns. musta aateli on Italiassa ruhtinaan nimittämää, kun taas valkoinen paavin. Mustassa aatelissa on ollut paljon juutalaisia. Kun joku puhuu mustasta aatelista, olisi syytä selventää asiaa.

  • toinennakemys sanoo:

   Voisiko joku muuten selventää, onko tuo ”musta aateli” yleensä ollut ongelma? Olen kuullut siitä vain hörhösaiteilta ja siis nyt tuossa joku väitti jäseninä olleen juutalaisia. Saksalaisesta dokkarista sain tuon jaotuksen mustaan ja valkeaan, sen dokkarin esittelystä siis. Mutta ilmeisetsi tuo Medicien tai ainakin Venetsian talouseliitin juutalaisuus on selvä asia. Henrik VIII:n uskonriidan syystä en tiedä mitään. Tuo kommentti vasta sisälsi tällaisen väitteen, että nuo olisivat takana. No villi veikkaus todellakin voisi olla, että ainakin hengessä on ollut mukana erinäisiä voimia.

   • Cliff Barnes sanoo:

    Mustan aatelin juutalaisuudesta näyttäisi olevan varsin vähän lähteitä, mutta kyllähän monet seikat viittaavat siihen suuntaan. Mahdollisesti nimi ”musta aateli” juontui siitä, että kyseessä oli ei-kristittyjä ja maahanmuuttajataustaista porvaristoa, joka oli vaurastunut kansainvälisen kaupan avulla. Nämä kaikki viittaisivat juutalaistaustaan ja varmaankin juuri siksi paavi ei voinut heitä aateloida, koska ei halunnut tehdä sitä juutalaisille. Kansainvälinen kaupankäynti oli tietysti jo tuolloin juutalaisten hallussa sillä he olivat ainoa todellinen kansainvälinen elementti, jolla oli valmiit toimivat verkostot.

    Venetsian musta aateli ilmeisesti tuki ja rahoitti ristiretkiä, mikä sopisi tuolloin myös juutalaisten agendaan sillä he halusivat Jerusalemin ja Salomonin temppelin haltuunsa.

    Webster Tarpley:n mukaan venetsian aateli oli ensimmäisenä mukana modernin pankkitoiminnan pyörittämisessä Euroopassa (viittaisi taas juutalaisiin, sillä kristityiltähän oli koron kiskonta kielletty). Sikäli mielenkiintoista, että ensimmäisinä nykyaikaisen pankkitoiminnan harjoittajina Euroopassa pidetään usein Temppeliritareita, jotka palasivat ristiretkiltä Jerusalemista Eurooppaan. Tässä valossa onkin mahdollista, että Temppeliritarit ovat olleet mustan aatelin alamaisia ja saaneet heiltä ohjeet ja käskyt pankkitoiminnan aloittamisesta manner-Euroopassa ja Englannissa.

    Venetsian aatelin pankkitoiminta johti Englannin kuninkaan Henrik III:n vararikkoon ja maan sisällissotaan. Tarpleyn mukaan Venetsian aateli junaili Ranskan ja Englannin ns. Satavuotiseen sotaan ja lupautui Englannin avuksi, jos nämä (siis ilmeisesti juutalaiset) saisivat täydet ”kansalaisoikeudet” Englannissa. Englantilaisen kirjallisuuden isän Geoffrey Chaucerin kirjoitusten mukaan tämä Venetsian vaikutusvallan aikakausi oli taantumuksen aikaa Englannissa. Tällöin syntyi mm. legendaarinen myytti Robin Hoodista joka uhmasi hallitsijaa, varasti rikkailta ja antoi köyhille (ilmesesti jonkinlaisesta sosialismin esiasteesta ja samasta stretegiasta on ollut kyse, jonka avulla on voitu hyödyntää kansan tyytymättömyyttä juutalaisten omassa valtapelissä)

    Vuonna 1370 lähes 1,5 miljoonaa englantilaista kuoli mustan surman eli ruton leviämisen seurauksena, mikä Tarpleyn mukaan oli Venetsian aatelin toiminnan tulosta. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että juutalaisethan säästyivät Euroopassa hyvin pitkälle musta surman kurimukselta ja syyksi on mainittu heidän parempi käsihygieniansa. Venetsian aatelin toiminta laittaa kuitenkin epäilyksen varjon tämän selityksen ylle. Sitä paitsi käsihygienia tuskin auttaa, jos vettä otetaan saastuneesta kaivosta. Todennäköismpää onkin, että jotkin tahot ovat varoittaneet juutalaisyhteisöjä saastuneista kaivoista.

    Englannin tappio satavuotisessa sodassa johti maassa kaaokseen ja sisällissotaan, joka tunnetaan Ruusujen sotana. Sisällissodan jälkeen olot vakiintuivat kun Kuningas Henrik VII jälleenrakensi maata juutalaisen Medici suvun rahoittamana. Henrik VII:n poika Henrik VIII tuli seuraavaksi kuninkaaksi ja hänen aikanaan Venetsian aatelisto toi maahan ja Tudor sukuun Ruusuristiläisyyden, joka on kabbalistinen vapaamuurarien kaltainen traditio. Samalla aikakaudella syttyi myös Pyhän Camprain Liiton sota, jossa Paavin valtiot sekä mm. Espanja ja Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta eli Ensimmäinen Valtakunta liittoutuivat tuhotakseen Venetsian oligarkit.

    Ruusuristiläisyyden myötä Englannin ja Paavin tiet erosivat lopullisesti ja Anglikaaninen kirkko sai alkunsa. Kuningas Jaakko I:n käskystä julkaistiin uusi Kuningas Jaakon Raamattu, joka on erittäin merkittävä Raamatun versio myös nykypäivänä. Kuningas Jaakon Raamatussa Ruusuristiläisyyden eli kabbalan vaikutus on ollut selkeä mikä näkyy tekstien muokkaamisessa sekä kabbalistisissa symboleissa, joita on piilotettu raamattuun.

    Joka tapauksessa Venetsian aatelin mahti Venetsiassa päättyi, juuri Paavin valtioiden ja Pyhän Saksalais-Roomalaisen keisarikunnan painostuksen alla, jolloin aatelin uudeksi päämajaksi tuli Englanti. Tästä johtuen voidaan olettaa, että Brittiläisen siirtomaaimperiumin rakentaminen 1600-luvulta eteenpäin on tapahtunut hyvin pitkälti juutalaisella rahalla. Tämä selittää myös sitä, miksi Brittiläisessä monarkiassa on hyvin paljon juutalaista sukutaustaa tai oikeastaan siis kryptojuutalaista, koska maassa edelleen toimii Anglikaaninen kirkko.

 16. Juksattu sanoo:

  http://www.dailystormer.com/swedism-green-party-mp-says-to-deport-swedish-men-not-immigrants/

  Juutalaisilla ei ole sijaa yhteiskunnassamme,Ainoa ajatus heillä on kuinka tuhota meidät sillä kain tarkoittaa vihaajaa.

 17. totuus sanoo:

 18. totuus sanoo:

  Videon nimi: What Some ”Jews (Zionist)” Did To The Germans? Jostain kumman syystä ei suoralla kopiolla näy?

 19. toinennakemys sanoo:

  http://www.magneettimedia.com/joseph-g-burgin-valallinen-todistus/

  Magneettimedia iskee kerrankin holohoaxia ja kunnolla! Loistavaa.

 20. Juksattu sanoo:

  http://www.youtube.com/watch?v=UTHfSSSolFs tuota tuli mieleen onko ehtoollinen vertauskuvallisesti syömitä tiedon puusta tms

  http://www.youtube.com/watch?v=LwsVZ9hMchw Walter Veith: YHWH Name Reversed is Satan
  http://www.youtube.com/watch?v=Apw3n76HoZo YHVH – The Sacred Name of Satan?

  Siinäpä miettimistä,Mutta tuolta löytyy myös ”joulupukista” myös juttua.

 21. Cliff Barnes sanoo:

  Evankeliumin mukaan Jeesus kehotti viettämään ehtoollista hänen muistokseen.

  Mitä tuohon nimi spekulaation tulee, niin Jeesus itse käytti Jumalasta nimeä taivaallinen isä. Lisäksi pelastuksen saavat ne, jotka pyytävät sitä Jeesuksen nimissä. Vain Jeesuksen kautta voi päästä elämään hänen sanojensa mukaan.

 22. Juksattu sanoo:

  Israeliin pitäisi lähettää kaikki pakolaiset maailmasta,siinä kaikille suvaitsevaistolle filmiä kuinka juutalaiset haluaa luoda monikulttuurisen maailman muille muuteivat itselleen.

 23. Juksattu sanoo:

  Oli muuten Siitarisen Jussi blogi suljettu ja Facebook tili oli myös suljettu,Olisiko ollut liikaa kävijöitä sivuilla.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Huomasin saman. Näin tämä Orwellimainen sensuuri vaientaa kaiken todellisen opposition. Sionisti-agentiksi paljastunut Alex Jones saa sen sijaan meuhkata rauhassa vuodesta toiseen. Tämä taktiikkahan oli mainittu Sionin viisaiden pöytäkrijoissa (en nyt muista ulkoa mikä protokolla), mutta luodaan valheoppositioita, joiden kertomuksista ja paljastuksista 80% totta, jolla saavat koukutettua suuren yleisön puolelleen. Sitten loput 20% on täyttä eksytystä.

   Muistan jonkin ”salaliittosivuston”, jossa sai mukamas esittää aivan mitä asioita tahansa, mutta Sionin viisaiden pöytäkirjoja käsittelevä viestiketju poistui sieltä kuitenkin hyvin nopeasti, koska sitä pidettiin rasistisena ja antisemitistisena.

  • toinennakemys sanoo:

   Olisiko tullut bänät puolueen kanssa, mikäli on ollut myös puolueen fb-sivu?

 24. Juksattu sanoo:

  http://www.hs.fi/ulkomaat/Iranin+uutistoimisto+Avaruusnatsit+johtaneet+USAta+vuodesta+1945/a1389671424916

  Tässä taannoin tuli mieleen että iltapäivä lehdisto on skifi lehdistö,Menipä lehdistön uudesti nimeäminen aikalailla nappiin.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Tämä on aivopesua toteutettuna käytännöntasolla. Media pyrkii väkisin esittämään jatkuvalla syötöllä jotain uutisia, joilla saa kansallissosialismin ja Hitlerin yhdistettyä negatiivisiin asioihin. Aivopesun kaikkein merkittävin elementti on jatkuva toisto. Mitään asiaa ei mediassa toisteta niin voimakkaasti kuin kansallissosialistien ja Hitlerin mustamaalaamista.

   Tämä osoittaa sen miten suurta myrkkyä kansallissosialismin edustama politiikka ja etenkin talouspolitiikka on nykyiselle pankkivetoiselle valtajärjestelmälle. Ihimset yritetään pitää erossa kansallissosialismin talouspolitiikasta kynsin ja hampain.

 25. Juksattu sanoo:

  Cliff mainitsit gog magog:in james wecstrom pelotellut kuinka gog magog eli aasialaiset/mongolit hyökkää usaan http://fi.wikipedia.org/wiki/Gog_ja_Magog wikipediassa on kuva ”Persialaisessa maalauksessa Aleksanteri Suuri rakentamassa muuria Gogia ja Magogia vastaan.” Missä lie muuri jossakin mainittiin kiinan muuri olisi ainakin valkoisten suunnittelema,Kaikki suurkaupungithan mitä kiinaan nyt rakennetaan on eurooppalaisten suunnittelemia.

 26. Juksattu sanoo:

  http://www.john-friend.net/2014/01/the-realist-report-thomas-goodrich.html On this edition of The Realist Report, we’ll be joined once again by Thomas Goodrich, author of Hellstorm: The Death of Nazi Germany, 1944-1947. Tom and I will be discussing the systematic genocide of the German nation during and after WWII. Nyt oli kyllä sellainen haastattelu joka pitäisi kuulla kaikkien vaikka väkisin.

  • toinennakemys sanoo:

   Puutteita oli. Mies väitti kaikkien julmuuksien olleen seurausta kurin höltymisestä tai että sen annettiin höltyä. Yhdessä vaiheessa hän sanoi, että esimiehillä ei olisi ollut mitään osuutta idässä joukkojen raiskauksiin tai julmuuksiin. Tämä on silkkaa kukkua. Kaikki terrori oli juutalaisjohdon ylhäältä määräämää. Ei vain propagandan seurausta. Puolalaisten ja tshekkien ja serbien/jugoslavian komukoiden väkivalta unohdettiin lähes kokonaan. Tietenkin itseruoskinta on kuin velvollsiuus, mutta jos tshekit ja puolalaiset ottivat ohjeensa USA:lta, kaikki hirveydet tulisi mainita ja korostaa, että vastuu ei ollut yksin puna-armeijan.

   Mies väitti Putinin nyt hienosti vastustavan, kun USA tekee edelleen syntejään. Siis putinisti, mikä on jo aiemmin kiinnittänyt huomioni. Hän sanoi, että valtaosa väkivallasta olisi ollut tataarien ja mongoloen tekemiä eikä ”valkoisee iehenn”. ”Valkoiset miehet” siis Puolassa ym. pstiin puhtaaksi. Hänhän väitti, että valkoiset miehet olisivat varoitelleet saksalaisia ym. No varmasti hyviäkin oli, mutta useimpien oli kai oltava hiljaa. Jotkut ovat tosiaan voineet varoittaa, mutta kyllä juutalaisjohto piti pelin tiukasti aisoissa ja määs. Toivottavasti noihin tapauksiin on kunnon lähteet eikä jotain venäläistä hörhöilyä. Kyllä vallkoisetkin käskettiin toimimaan.

   Enne kaikkea puolalaisettja tshekit toimivat kuin toimivat, koska USA ja Englanti ohjasivat vastaavaan toimintaan jo ennen sotaa.

   • Juksattu sanoo:

    Ei tuossa haastattelussa aivan tuollaista siloittelua ollut,Vaikka sanoikin osan etujoukkojen varoittaneen takana tulevista joukoista ja kamasareista samoin totesi tavallisten liittoutuneiden sotilaiden tehneen rikoksia siinä missä muutkin,Tom in kertoi kuinka Saksassa kahvilassa neljä saksalaista oli huomannut hänen olevan jenkki ja puhuneet että tuo pitäisi päästää päiviltään,Tom oli mennyt puhumaan heille ja sanonut että ymmärsi heitä.

    • toinennakemys sanoo:

     Kahvilajuttu oli hyvä, muta kyllä tuo jokseenkin noin sanoi ja on vielä selvästi Putinin pepunnuolija eli aivoton.

 27. Juksattu sanoo:

  http://www.hs.fi/kuukausiliite/Kiukkuisen+rekkakuskin+kyydiss%C3%A4+Espanjaan+ja+takaisin/a1388633170719?sivu=4

  Muutaman kerran Wolfgang on ajanut perässä taukopaikalle, tukkinut rekallaan ulospääsyn ja antanut kuulua, mitä mieltä on kuskin edustamasta kansallisuudesta ja sen historiasta. On tullut nyrkkitappeluitakin.

  Kerran Wolfgang oli karjunut puolalaiskuskille ja tullut valitelleeksi, etteivät Hitler ja Stalin hoitaneet työtään loppuun. Paikalle oli sattunut saksalainen rekkakuski – heitä vielä oli – ja huutanut, että ”hei hei, ei noin saa sanoa”.

  ”Minä huusin sille, että turpa kiinni. Sinä olet seuraava.”

  • Juksattu sanoo:

   Ilkka Malmberg jutun kirjoittaja punikki äpärä pääsee jutun lopussa vauhtiin.

 28. Juksattu sanoo:

  http://www.john-friend.net/2014/01/the-realist-report-thomas-goodrich.html#comment-form

  I imagine you heard Spingola’s Jan 15 show, where she ”comes out” as a supporter of the gov’s Official Sandy Hoax Story?

  Very disappointing, I’ve hardly missed a Spingola Speaks show for a couple years. I know she’s better than this… something’s up, I’m afraid. See how the Mami’s comments are shaking out (MP3 also inside):

  http://grizzom.blogspot.com/2014/01/spingola-speaks-20140115.html

  En ole kuunnellut mutta siinäkö meni sekin.

  • toinennakemys sanoo:

   Hän munasi itsensä täydellisesti. Aivan kuin hän olisi alkanut luulla liikaa itsestään. Noussut kusi päähän tai vanhuuden merkit. Myös MC Piper on ihan seko nykyisin.

   Spingola on mokaillut muutenkin viime aikoina. Hän tuli esittäneeksi keskitysleirit hirveiksi paikoiksi puhumalla siitä, että kommunistit pääsivät ja juutalaiset joissain terrorisoimaan toisia vankeja. Jos vangit kokivat nälkää tai väkivaltaa, syynä oli aina toinen vanki. Kuitenkin keskitysleirit olivat siis hotelleja Neuvostoliiton leireistä sinne siirtyneiden mielestä.

   Tuo oli vasta kauneuspilkku. Vähän aikaa sitten hän väitti saksalaisten murhanneen sotavankeja tai antautuvia Malmedyssä. Hän vetosi jonkun SS-kenraalin lausumaan jollekin kenguruoikeudelle. Kuitenkin Peiperin joukot eivät ampuneet ketään antautuvaa tai vankia. Koko juttu oli keksitty, koska amerikkalaiset olivat huonoja häviäjiä ja saksalaiset ensi kertaa etenivät ja saivat paljon vankeja. Jenkeillä oli jo propagandakampanja valmiina ja tarkoitus kiihdyttää sotavankien apmumista ja tuomita SS-koukot ja koko vastapuoli muutenkin. Spingola väitti, että ”kaikki osapuolet ampuiivat vankejaan”. Tämä oli aivan käsittämä’tön valhe ja hän sanoi sen varmasti tietämättömyyttään. Hän ei osaa saksaa, mikä on suuri puute.

   Ikävää on vahva kampanjoiminen ZCF:n puolesta edelleen, vaikka ZCF on paljastunut nyt antifasistiksi. Myös Spingola hastattelee edelleen Veronica Clarkia, vaikka tämä on SPLC:n linjoilla ja alkanut valehdella virallista valhetta joka asiassa. Kun Friend on todennut ZCF:n arrogantiksi kusipääksi ja pysyi aikoinaan vastapuolen kansa hyvissäväleissä, Spingola julisti hänet petturiksi. On totta, että Friend veljeilee liikaa kaiken maailman kommarien kanssa (Fetzer ym..) ja se voi ärsyttää. Mutta Schackilla ja Fetzerillä on asiaakin. Spingola ei tällaisen voi vedota, koska haastattelee kaiken maailman hörhöjäkin ja myötäilee aina virastaan eikä väitä vastaan koskaan. Nyt Friend on hänen mukaansa agentti. Vaikka hän ei sanonut suoraan tätä, niin liian selvästi kuitenkin.

   Spingola ei tiedä siiis kovin paljoa historiasta ja puhuu paljon läpiä päähänsä. Hän on sellainen, joka tietää joka asiasta jotakin.

   Pahalta kuulosti Spingolan viime ohjelmissa esittämä ajatus siitä, että kumpaakin osapuolta on aina kuunneltava. Tietenkin än myötäili taas Nevelniä tuossa ohjelmassa, mutta hän on itse sanonut uskovansa tätä ja tuskin haluaa ottaa Bushie valheista mitään. Toivottavasti tämä kaikki ei mekitse sitä, että ZCF:n tapaan pitäisi muka kuunnella myös puolalaisia, jotka syytävät virallista valhetta ja peittelevät rikoksiaan. ZCF:n mielestä kaikki ovat aina yhtä epärehellisiä ja pahoja. Tuo Malmedy-juttu pelottavasti kuulosti siltä, että Spingola olisi samoilla linjoilla.

   Hänellä on ihan oikeaa asennetta välillä ja hyviä ohjelmia. Mutta hän tuntuu hieman hassahtaneelta ja herkkäuskoiselta, jolle ei vielä aivan kaikki ole selvinnyt 2. Maailmansodan osalta. Sandy Hook antaa ymmärtää, että olisi jokin vanhuudenhöperyys iskenyt. Olisko tässä jotain ryhmähenkeä ja olisiko noilla jotain salaista tietoa? En usko. Minsuta tuo lääkejuttu on juuri putinistien feikkiopposition juttu ja Spingola myötäilee tässä Glennin ja Piperin kuppikuntaa. Piper on jo aiemmin ylistänyt uutta ZCF:ää (Fuerzaa) eli hän on mennt lopullisesti pilalle. No kai hän kohta kuolee, kun sai pahan sydänkohtauksenkin.

   Clark, Malmedy, ZCF, Sandy Hook. Alaspäin on menty.

 29. Juksattu sanoo:

  Asiaa aikalailla.

 30. totuus sanoo:

  Mikään ei ole enää oukei! Kaikki tuhoutuu hitaasti ja varmasti!
  SOC- Epic Exterme Events Of Earth 2013 Review Mass Media Reports

 31. Päpy sanoo:

  http://www.dailystormer.com/satanic-kiss-jew-gene-simmons-says-file-sharers-should-be-forced-to-work-like-nazis/

  Kah, Kiss-yhtyeestä on tehty oikein perhesarja kuten Ozzy Osbornen perheestä

 32. toinennakemys sanoo:

  Kappas. Mami’s shitin chattiin on sivulla ikkuna ja siellä Rodney Martin mainosti Rodney Martinin esiintymistä PressTV:n ohjelmassa kommentoimassa jotain. Siis kun on kaveerannut Mossad-agentti Mark Weberin kanssa ja puuhannut tätä liikkeen ytimeen, niin pääsee Press-teeveen lähetykseen. Vai auttoiko asiaa se, että huhutaan hänen vaimonsa olevan intiaani…

 33. Juksattu sanoo:

  David dukea ei päästetä enää amrenin tilaisuuksiin sen sijaan juutalaisia on otettu mukaan ilmeisesti taustalla rääkyjät on juutalaisia.

 34. Jepulisjepsis sanoo:

  ”Hallitus suunnittelee tiedustelulainsäädännön uudistamista terrori-iskujen varalta. Sisäministeri Petteri Orpon mukaan uudet lait ovat kansalaisten turvallisuuden kannalta välttämättömiä. Uudistus asettaisi internetin käytön luvanvaraiseksi. Luvan saannin edellytyksenä olisi tietokoneelle ja älypuhelimiin asennettavan valvontaohjelman käyttöönotto.

  – Nykyinen lainsäädäntö on selvästi puutteellinen. Tällä hetkellä viranomaiset eivät pysty valvomaan Suomen kansalaisia tehokkaasti, Orpo perustelee.

  Asiantuntijat pitävät uudistusta perustuslain vastaisena. Orpo ei näe asiassa ongelmaa, sillä ”perustuslakia voidaan muuttaa”. Hän kertoo massavalvonnan tuovan myös lisää työpaikkoja turvallisuusalalle.

  – Aluksi internet-lupia joudutaan todennäköisimmin säännöstelemään, jotta kaikkea liikennettä ehdittäisiin valvoa. Tavoitteena on kuitenkin Yhdysvaltain mallin mukainen järjestelmä, jossa valvonta ei rajoita kansalaisten verkon käyttöä.

  Kriitikot sanovat uudistuksen uhkaavan yksityisyydensuojaa ja sananvapautta. Orpo vakuuttaa, että aihetta huoleen ei ole.

  – Lakimuutos ei kosketa tavallisen ihmisen elämää. Lainkuuliaisella kansalaisella ei pitäisi olla mitään salattavaa.

  Tutkijoiden mukaan massavalvonta onnistuisi ilmankin kansalaisilta vaadittavaa erillisen valvontaohjelman käyttöä.”

  lähde:
  http://tietoinfo.net/2015/11/17/hallitus-uudistaa-tiedustelulain-internetin-kaytto-luvanvaraiseksi/

  Noin siis hallituksen ”vaihtoehtomedia” -sivuilla. Orwelin 1984 on näköjään totta.
  Kaikki panostus nettipalveluihin on siis valumassa hiekkaan – jos Orpo haluaa palata 30-vuotta ajassa taaksepäin, koska tuollaista ei ongelmitta saa parissa vuodessakaan pystyyn millään. Alussa olisi suuri määrä ihmisiä ulkona koko systeemistä jo pelkästään teknisten ongelmien takia ja siihen lisäksi kaikki ne jotka tuota lupaa eivät halua hakea tai osaa asennella yhtään mitään. Ehkä valtio alkaa sitten myymään omia internet päätteitä/koneita ?

  Toisaalta hyvä asia, jos esim. nettishoppailu vähenisi ja palattaisiin takaisin esim. kivijalkakauppoihin ja tiskipalveluihin pankeissa ja ns. paperi ja faxi -aikakauteen jne., sillä se lisäisi työpaikkoja mukavasti (sarkasmia).

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Ei ihminen tarvitse muuta kuin Raamatun, Luuk. 10:41-42; Matt. 16:25; Joh. 12:25. Oheen voi hankkia selitysteoksia, esim. Luther-divarista ”Kirkon aarteita”-CD:n (jossa Luther-suomennokset, Tunnustuskirjat, Pieperin Kristillinen Dogmatiikka jne.). Tietokone/internet ei ole ihmiselle tarpeellinen vaan nykyisin, täyteen valheeseen/väkivaltaa (so. perkeleeseen) syöstessään, haitallinen ja kartettava.

   Mitä tämän blogin otsikkoon ”Uusi maailmanjärjestys” tulee, sekin on ilmoitettu Raamatussa: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä” (Joh. 3:36) – – ”me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu” (2. Piet. 3:13).

   Jos Internet suljetaan totuudelta, Herra tahtoo, että hänen sanaansa julistetaan niille, jotka Herra kristityn eteen johtaa. Koko maailma on edelleen avoin.

   Kristillisten kirjojen tilaukset ehtii tehdä ennen kuin netti suljetaan totuudelta ja kristillisiltä ja muuta totuutta julistavilta kirjoilta (myöhemmin netti suljetaan kristinuskolta, onhan se maailmalle ”valheitten valhe”). Verkkopankkeja/sähköposteja ei tarvita, tai niitä voi hoitaa esim. kirjaston tai jonkun sukulaisen/tuttavan koneelta. Asioida voi pankkikonttoreissa ja tavallista postia/puhelinta voi käyttää.

   Lause ”Lainkuuliaisella kansalaisella ei pitäisi olla mitään salattavaa” tarkoittaa, että kaikki totuus suljetaan verkosta pois; totuus ei kuulu lainkuuliaiselle kansalaiselle. Kuka sellaista nettiä tarvitsee?

   Oma kokemukseni sanoo, että nettien foorumeilla on vain yksi tai kaksi (tai kolme) kristittyä, muut ovat jumalattomia, jotka EIVÄT ota sanaa vastaan. He yrittävät vain pelastaa kuolemanpelon orjina – Hebr. 2:15 – oman syntiinlankeemuksen alaisen elämänsä ja tämän syntisen maailman (sitä parantamatta; esim. ”isänmaan” nimissä). Netin väki on PAATUNUT, eikä Jumala varmasti haluakaan, että hänet hyljänneille paukutetaan turhaan sanaa, Matt. 10:14. He tietävät jo, että Raamattu on olemassa, mutta he eivät piittaa siitä sielunsa pelastumisen kannalta.

   ”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti” (1. Joh. 2:15-17);

   ”Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jakk. 4:4).

   ”Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen” (Luuk. 9:24).

   Internetin voi irtisanoa jo tänään. Aikaa vapautuu Jumalan sanalle:

   ”Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!” (Ps. 1:1-2).

   Tämä maailma internetteineen hukkuu.

   Vesa-Ilkka Laurio

 35. nimi sanoo:

  Orpo on pässi. Yksityisyys on perusoikeus.

 36. Malluainen sanoo:

  On vaikea tietää, miten lainkuuliainen kansalainen toimii. Vihapuhelait ovat niin epämääräisiä, että mikä tahansa voi olla rangaistavaa vihapuhetta. Siten Orpon perustelu on vanhentunut. Kauhistuttavaa muutenkin. Tavallisten kansalaisten ja heidän tiedonsaantinsa ja -välityksensä urkinnastahan tässä on kysymys. Nimenomaan suomalaisten pään menoksi. Persupetturit ovat kiivaimmin kannattaneet tällaista ja jo kauan!

 37. Jepulisjepsis sanoo:

  Onkohan nuo kieltojutut jutut edes totta vai ei, varmaankin pilaa vain? (Ilmoittaahan tuo olevansa satiirisivusto). Kuitenkin tuokin ”satiiri” noudattelee juuri sitä linjaa jota valtaeliitti nyt haluaa, eli netin kriittiset äänet on vaiennettava ja kaikenlainen vapaa tiedonlevitys on estettävä. Kaikki netin käyttäjät pitää saada kontrolliin, keinolla millä hyvänsä.

  Jonkinlainen kypsyminen tilanteeseen siis eliitillä tuntuu olevan joka tapauksessa päällä, koska S.Niinistöä myöten ottavat nyt kantaa juuri tähän asiaan, käyttäen asiasta nimitystä ”tiedustelu”, vaikkei minkäänlainen sähköinen tiedustelu vaikuta todellisten katutasolla toimivien rikollisten toimintaan mitenkään, eikä myöskään yli valtiorajojen toimivien järjestöjen ja terroritekoja tekevien tiedustelupalvelujen toimintaan, koska ne saavat nykyisen valtaeliitin sallimana riehua missä ja miten tahtovat, joutumatta kuitenkaan vastuuseen mistään, vaikka jäisivät kiinni.

  Ja jos Suomenkin viranomaiset saisivat jotakin selville, mitään kesäteatteria kummempia vastatoimia tuskin sallitaan, niin kauan kuin maassa on samojen rikollisten järjestöjen käskyttäjien asiaa ajava johto.

  • Malluainen sanoo:

   Tällaista valvontaahan nuo ajavat kuin käärmettä pyssyyn. Todellisuus on satiiria kauhistuttavampaa, sillä kaikkia tullaan valvomaan ilman mitään lupia.Tietenkään koko nettiä ei suljeta mitään lupia odottamaan. Todellisuutta on jo ulkomailla kuitenkin se, että vihapuhujat ovat saaneet netinkäyttökieltoja.

 38. Malluainen sanoo:

 39. Paluuviite: Venäjän mafia ja MC Piperin petos | Malluaisen yhteiskuntablogi

 40. Päpy sanoo:

  http://www.aryamehr.org/eng/aryamehr/sokhan/sokhan.htm

  ”I can not help but belive that the oil companies and an organization like the CIA were somehow behind this revolution.

  **********

  How could I go to a place (USA) that had undone me?
  Increasingly, I began to believe that the United States had played a major role in doing just that.

  **********

  … for the last year and a half, American promises had not been worth very much.
  They had already cost me my throne and any further trust in them could well mean my life.

  **********

  I will make the iranians life standard, equal the europeans life standard in the next 10 years, and in the next 20 years, our life standard will go past the life standard of the american people.

  **********

  If there are anyones who are going to invade Iran, they must go over 35 million iranians bodies first.

  **********

  We will not attack any other countries with our strong millitary force.

  **********

  We have always been first out to be friends with the west and the east.

  **********

  We no longer want a ”lord” for our country.

  **********

  50 % of our people are under 15 years old.
  Imagine what kind of flowering we will have in 10 years.

  **********

  If you cut my hands I will not sign the independence of Azerbajdjan.

  **********

  The west wants us to always be poor and hungary.

  **********

  I want my people to have happines, welfare, security and justice.
  To give them that, I will give my life.

  **********

  My heart bled at what I saw happening to my country

  **********

  The Communists are waiting for Khomeini to lead my country into chaos and poverty.

  **********

  Is it necessary to add that Iran has no more reason to tolerate terrorism than the italians have to tolerate the activities of the Red Brigades or the Germans the demands of the Baader Meinhof gang?

  **********

  I am devoted to my country and that is the most beautifull thing that could happen me.

  **********

  We have all kind of freedom in our country, except the freedom of betraying our country.

  **********

  I wanted nothing for my self.
  All my thoughts and goals was to ensure Irans future, so Iran and my people could always live free and independent.
  My goal was not a dream or satanic.

  **********

  Our support is our great value, which is our youths.

  **********

  I can not help but belive that the oil companies and an organization like the CIA were somehow behind this revolution.

  **********

  These so called Islamic tribunals are an insult to the exalted principles of the Holy Koran. ”

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.