Vapaamuurarit

Julkisuudessa vapaamuurarit pyritään esittämään suurelle yleisölle harmittomana herrakerhona, jolla on omituisia rituaaleja ja salaisuuksia jäsenilleen tuoman viihdearvon vuoksi. Tällainen kuva pyrittiin taannoin antamaan myös Yle:n  MOT tv-dokumentissa (Hyvät veljet muurarit 18.01.2013).  Dokumentin oleellisin anti olikin  todiste siitä, että salaseurojen todellisia jäsenluetteloita varjellaan, eikä niitä anneta journalistien käsiin, vaikka muurarien jäsenmatrikkeli julkaistaan ja toimitetaan kansalliskirjastoon kahden vuoden välein. Syynä tähän on vain ja ainoastaan se, että jäsenlistoista löytyisi merkittäviä poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Nyt ihmisten saatavilla on vain putsattuja Hymy-lehden julkaisemia jäsenluetteloita, joiden tarkoitus on harhauttaa kansaa luulemaan, että korkean tason poliitikot eivät ole mukana salaseuroissa, vaikka juuri hyvävelikerhojen eli salaseurojen avulla noustaan yhteiskunnan avainpaikoille. Tämä on juuri osoitus länsimaisen demokratian valheesta, jossa kansa ei tiedä ketä he todellisuudessa äänestävät ja todellinen päätöksiä tekevä puolue on kulissien takana toimiva salaseura, jossa on edustajia kaikista valtapuolueista. Tämä osaltaan selittää myös sen miksi kaikki suurimmat puolueet harjoittavat niin samanlaista politiikkaa pienistä kosmeettisista eroista huolimatta. Toimintansa luonteen puolesta vapaamuurarius on käytännössä yhteiskunnan esivallan korruption tukiranka ja sellainen toiminta pitäisi julistaa laittomaksi, mikäli Suomi olisi todellinen oikeusvaltio.

Välillä kuulee vapaamuurarien selittävän, että heidän toimintansa ei ole uskonto tai jos toiminta on uskonnollista, niin kyseessä on kristillistä toimintaa. Nämä ovat kaikki tietenkin räikeitä valheita, jotka on syytä avata. Ensinnäkin, vapaamuurarius on uskonto jo siitä syystä, että henkilön täytyy uskoa korkeamman voiman/olennon olemassaoloon voidakseen liittyä jäseneksi. Toiseksi juutalaiskuningas Salomonin temppeli ja kabbalistiset tradiitiot ovat hyvin keskeisessä osassa vapaamuurarirituaaleissa. Voidaankin sanoa, että vapaamuurarius on juutalaista kabbalaa ei-juutalaisille ja tämä pätee erityisesti vapaamuurarien skottilaiseen riittiin.

Vapaamuurarien yksi perimmäisistä tavoitteista on niin sanotun utopian eli ihannemaailman luominen, jossa vapaamuurarit muodostaisivat hallitsevan rationaalisen eliitin. Tämän romantisoidun ja valheellisen tavoitteen avulla varmasti houkutellaan monia uusia jäsenia, niin akateemisista tiedepiireistä, kuin sosialistisesta utopiasta haaveilevista vasemmistolaisista. Todellisuudessa tämä utopia tarkoittaa tieteellisesti johdettua kommunististyyppistä maailmanvaltiota, jonka todellisina johtajina toimivat juutalaiseliitti ja kabbalistit. Kyseinen maailma olisi käytännössä täydellisesti kontrolloitu orjamaailma, jossa väestöpyramidin alimmaiset eivät omista mitään, vaan palvelevat ”valittua” eliittiä. Nykymaailma on itseasissa jo pelottavan lähellä tätä tilannetta; siis juuri sitä maailmaa, jonka Orwell kuvasi kirjassaan ”Vuonna 1984”.

Orwell 1984 sosiaaliluokat

Sosiaaliluokat Orwellin yhteiskunnan mukaisesti.

Vapaamuurarit usein selittävät, että heidän toimintansa tähtää yksilön kehitykseen, eikä siinä ole mitään pahaa tai salamyhkäistä. Kuitenkin koko toiminta perustuu juuri salaisuuksien paljastamiseen jäsenille vähän kerrallaan, jonka avulla saadaan jäseniä sitoutumaan organisaation agendaan. Kyseessä on hierarkinen organisaatio, jossa alemmilla ei ole mitään käsitystä ketkä ovat kansainvälisellä tasolla heidän yläpuolellaan ja vetävät naruista. Sen sijaan jäseniksi liittyneet arkkitehdit, lakimiehet, opettajat, poliitikot ja muut vain sokeasti edistävät agendaa, jonka veljeskunta heille antaa. Lisäksi salailu ja salaisuuksien pitäminen liittyy juuri toimintaan, joka ei kestä päivänvaloa ja ulkopuolista kritiikkiä. Jos toimii oikeasti hyvän asian puolesta, niin sitä ei tarvitse salailla. Miksi eivät vapaamuurarit kerro julkisesti toiminnastaan enemmän tai vaikka videokuvaa toimintaansa, jos siinä ei kerran ole mitään kyseenalaista?

Vapaamuurarien todellinen jumala on Lucifer ja kabbalistiseen agendaan kuuluu Jeesuksen nimen hävittäminen ja tämän korvaaminen Luciferilla. Tarkoituksena on siis luoda illuusio, jonka mukaan Lucifer olisi todellinen messias tai että Lucifer on sama kuin Jeesus. Luciferin palvonta tulee esiin mm. Albert Piken, 33:n asteen vapaamuurarin kirjassa ”Morals and Dogma”:

Morals and dogma Lucifer

albertpikewashington

Albert Pike on ollut yksi merkittävimmistä vapaamuurareista. Siitä kertoo myös patsas, joka on pystytetty hänen kunniakseen Washingtoniin.

Vapaamuurarit yleensä pyrkivät kysyttäessä kieltämään yhteytensä Luciferiin tai sitten selittämään, että Lucifer ei ole paha vaan hyvä, koska hän on valon ja tiedon kantaja ihmiskunnalle. Kreikan mytologian analogiana siis Prometheus, joka kapinoi pahaa Jumalaa vastaan antaen tulen ihmisille. Gnostilaisuudessa samalla tavalla käärmekin kuvataan hyvänä, koska se halusi antaa paratiisissa ihmisille omenan tiedon puusta. Tästä huomaammekin, että Lucifer on todellisuudessa myös Talmudin juutalaisuuden jumala, sillä Talmud on lähtöisin fariseuksilta, jotka olivat kabbalan harjoittajia. Tämän vuoksi kabbalistiset juutalaiset rabbit ja vanhimmat kutsuvatkin kansaansa käärmeihmisiksi, koska heidän palvonnan kohteensa on vanhassa testamentissa, kabbalistisessa Zoharissa ja Eenokin kirjassa esiintyvä käärme, käärme-jumala (tai lohikäärme).

Lucifer on tullut laajempaan tietoisuuteen vapaamuurarien jumalana sitä myöten, kun vapaamuuraritoiminnasta irroittautuneet ovat alkaneet paljastaa veljeskunnan salaisuuksia ja yksityiskohtia. Esimerkiksi Suomessa Yleisradion edesmennyt tiedetoimittaja Pertti Jotuni sanoi vapaamuurareista seuraavaa: “Vapaamuurarien ajatusrakennelma on elitistinen ja röyhkeä; toiminnan taustalla on rangaistuksen pelko, ei persoonallinen tunne siitä, mikä on oikein ja mikä väärin; vapaamuurarien opetuksissa sanotaan mm., että Jeesuksen nimi on tuhottava“.

Toinen tunnettu vapaamuurareista paljastuksia tehnyt henkilö on S-ryhmässä hallintotehtävissä toiminut Juhani Julin, joka vuonna 2011 kertoi tv-haastattelussa vapaamuurarien palvovan Luciferia ja olevan muutenkin kytköksissä okkultismiin ja new age liikkeisiin. Myöhemmin vuoden 2011 keväällä Julin menehtyi vähintäänkin hämärissä olosuhteissa onnettomuudessa ajaessaan mönkijällään. Joutuiko Julin siis sen koston kohteeksi, mistä Pertti Jotuni oli kertonut. Ilmeisesti S-ryhmän johdossa on ollut pidemmän aikaa enemmänkin vapaamuurareita. Uusia jäseniähän muurareihin värvätään niin, että tarvitaan kahden henkilön suositus. Voidaankin olettaa, että Julinia ovat jäseneksi aikoinaan suositelleet henkilöt S-ryhmän sisältä. S-ryhmän johdon osallisuus hyväveliseuroissa osoittautuukin selville, kun miettii miten laajasti S-ryhmän kaupat, Prismat ja ABC-huoltoasemat ovat saanet lähes kaikki parhaimmat tontit joka kunnassa sekä vielä Alkon myymälät samaan kiinteistöön. Koko S-ryhmän organisaatio ja toiminta on kaukana läpinäkyvyydestä. Ryhmä takoo kovaa tulosta, mutta asiakasomistajat saavat vain pienen nimellisen korvauksen. Todelliset voitot valuvat sisäpiirin taskuun ulkomaisten investointien kautta. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun seuraavan kerran pistäytyy S-ryhmän markettiin. Itseasiassa Prisman logokin on masoninen. Pyramidi tai kolmio, jonka lävitse (Luciferin) valo taittuu, on hyvin suosittu symboli vapaamuuraripiireissä.

Dark side of the moon

Sanoivat vapaamuurarit julkisesti mitä hyvänsä, on selvää, että Lucifer on heidän jumalansa. Tähän sain kerran lisävahvistusta kun onnistuin pääsemään keskusteluun aiheesta amerikkalaisen vapaamuurarin kanssa. Hänen mukaansa palvonnan kohteena ei ole pelkästään Lucifer vaan myös muut Nefilit, jotka voidaan käsittää myös niin sanottuina langenneina enkeleinä tai Luciferin jälkeläisinä. Nefilit esiintyvät jumalina tai demiurgeina monissa mysteeriuskonnoissa, kuten mm. persialaisessa (babylonialaisessa), egyptiläisessä ja intialaisessa mysteeriuskonnossa. Esimerkkinä mainittakoon hindulainen Shiva, jonka kolmas silmä tuo valon maailmaan kahden muun silmän sulkeuduttua.

shiva patsas  Baphomet

Käärmeiden ympäröimä Shiva patsas. Shiva, kosmisen tanssin ja joogan jumala, tuhon jumala, joka on puoliksi mies ja puoliksi nainen, aivan kuten temppeliritarien ja vapaamuurarien palvoma Baphomet. Oikealla kuvassa Eliphas Levin kuvaama Baphomet, jonka sukuelimistä nousevat symboliset käärmeet sekä jaloista muodostuu lampaan kuva, joka symboloi Jumalan Karitsan yläpuolella olemista. Tämä auttaa ymmärtämään, minkä vuoksi joogaa kutsutaan niin sanotuksi ”käärmetietoisuudeksi”. Monet katolisen kirkon papit ovatkin tuomineet joogan saatanalliseksi. Katolinen kirkkohan julisti jo useita satoja vuosia sitten vapaamuuraritoiminnan Saatanan synagoogaksi ja ikuisesti kielletyksi toiminnaksi.

Obama newsweek

Obama kuvattu Newsweekin kannessa, kuin Shiva.

Shiva CERN

Shiva tuhoajan patsas Europaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa, CERNissä. Taustalla symbolinen auringonkerä. Akateemisissa tiedepiireissä hyvävelikerholaiset etenevät muita nopeammin.

Yoga ritual

Kuvassa sadat jooga-harrastajat suorittavat tietämättään saatanallisen rituaalin. Jooga sai alkunsa seksikulttina, jossa on paljon yhteistä kabbalistisen seksimagian kanssa. Tämän vuoksi Talmudissa sallitaan pedofilia, sillä kabbalistirabbit harjoittavat sitä seksimagian yhteydessä.

Albert Pikea voidaan pitää vapaamuurarien ”paavina” ja hänen kirjoituksensa ovatkin tärkeä opinkappale esoteerisille salaseuroille vielä tänä päivänä. Monista esoteerisista salaseuroista väitetään, että niillä ei ole mitään tekemistä vapaamuurarien kanssa, erityisesti jos nämä salaseurat saavat negatiivista julkisuutta. Kuitenkin suurimmalla osalla esoteerisista salaseuroista on juutalais-kabbalan tausta ja ne ovat saman hierarkian palveluksessa kuin vapaamuurariloosit. Tunnetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia vapaamuurarien kaltaisia salaseuroja ovat Temppeliritarit, Ruusuristiläiset, OTO (Ordo Templi Orientis), The Golden Dawn. Salaseurat muodostavat erittäin tärkeän valtamekanismin länsimaiden ja koko maailman valtapolitiikassa. Poliittisen vallan voidaankin katsoa muodostuvan kolmesta tekijästä:

 • Hierarkinen ja salattu organisaatio
 • Media valta
 • Rahan valta

Hierarkisella organisaatiolla voidaan saavutta suuri valta ja levittää pienen huipulla olevan eliitin agendaa tehokkaasti ylhäältä alas päin. On olennaista, että organisaation pitää olla salattu, koska tavallinen kansa ei saa tietää, kuka naruista todella vetää. Näin kansa ei koskaan näe eikä ymmärrä valtaapitävien todellisia tarkoitusperiä ja heidän kritiikkinsä kohdistuu vain hierarkian julkisuuteen asetettuihin syntipukkeihin, joista hyviä esimerkkejä ovat Stalin ja Barack Obama. Hierarkiassa ylemmällä tasolla olevien salaaminen mahdollistaa myös sen, että hierarkian sisällä ei voi syntyä kapinaa agendaa vastaan, koska alemmat eivät tiedä ketä vastaan tulisi kapinoida. Maailmanpolitiikassa hierarkian agendan eteenpäinviemisen ensisijainen kanava ovat kansainväliset organisaatiot ja ajatushautomot, joissa jaetaan käskyjä ja toimintaohjeita kokouksiin osallistuville vapaamuurareille. Tälläisia organisaatioita ovat mm. Bilderberg -ryhmä, Trilateraalinen komissio ja CFR (Council of Foreign Relations). Agendan levittämisen toinen kanava ovat sitten paikalliset vapaamuurariloosit, joista suurin osa on niin sanottuja sinisiä looseja, eli jäsenet voivat niissä saavuttaa vain kolme ensimmäistä vapaamuurarien astetta. Loosien jäsenet tottelevat sokeasti ylhäältäpäin tulevaa ohjeistusta, vaikka eivät välttämättä  edes tiedä, että käskyt saattavat tulla esim. B’nai B’rith loosista, joka on täysin  juutalainen loosi ja kontrolloi alempia looseja. Sokean tottelemisen taustalla on oman edun ajaminen. Loosien jäsenet ajattelevat, että tehdessään palveluksia veljeskunnalle, saavat he vastapalveluna parempia uramahdollisuuksia tai rahallista hyötyä ja liiketoimintaa korruption kautta. Vapaamuraritoiminta houkuttelee erityisesti niitä, joiden tavoitteita elämässä ovat vallan ja vaurauden kasvattaminen ja materialistisen menestyksen kerääminen. Tämän vuoksi looseihin pyritään kutsumaan henkilöitä, joiden arvomaailmaan tämä itsekäs pyramidiorganisaatio soveltuu. Koko toiminnan pohjalla onkin niin sanotuu luciferiaaninen filosofia, jonka mukaan ikävien ja pahojen asioiden tekeminen on sallittua, jos tämän kautta voidaan saavuttaa suurempaa hyötyä ja hyvää. Tämän filosofian avulla on perusteltu valheen sokaisemille jäsenille monet sodat, terroriteot ja valheet. Luciferiaaninen filosofia lisäksi kytkeytyy kiinteästi sekularismiin, jolla erityisesti pyritään houkuttelemaan akateemisista ja luonnontieteellisistä piireistä jäseniä organisaatioon. Luciferiaaninen filosofia katsotaan luonnolliseksi ja evoluution kehittämäksi, koska se tuhoaa kilpailevat aattet ja ryhmät, jotta oma ryhmä selviytyy ja kehittyy maailmaa hallitsevaksi. Luciferiaanisissa teoksissa puhutaankin super-organisaatioista ja ryhmistä tai superorganismeista, jotka ovat käytännössä valtavia hierarkisia globaaleja vapaamuurariklustereita.

Vallan välineenä rahan merkitys on selviö. Juutalaiseliitin omistamat kansainväliset pankit ja USA:n keskuspankki FED tarjoavat hierarkialle käytännössä loputtomat rahavarannot, joiden avulla voidaan lahjoa ja lobata poliitikkoja, rahoittaa konflikteja ja tukea vapaamuuraritoimintaa agendan edistämiseksi. Rahalla voidaan myös pitää yllä median propagandaa ja jatkuvaa aivopesua. Median tehtävä on pitää ihmiset harhautettuna, jotta he eivät ymmärtäisi, mikä on maailman todellinen valtarakenne. Kansa ei tulisi hyväksymään pienen eliitin harvainvaltaa, minkä vuoksi demokratian ja kansanvallan illuusiota pidetään yllä median toimesta, sekä puolueiden välisten kiistojen teatterilla.  Tämän vuoksi monet tärkeimmät suurten medioiden vaikuttajat ja omistajat ovat joko vapaamuurareita tai juutalaisia ja osallistuvat säännöllisesti Bilderberg ja Trilateraalisen kommission kokouksiin. Median tehtävä on myös siirtää tavallisten ihmisten huomio pois yhteiskunnan epäkohdista roskaviihteen avulla. Tähän on valjastettu niin juutalaisten omistama Hollywood kuin musiikkiteollisuuskin.

Madonna all seeing eye

Madonna, kabbalistien papitar? Selässään kaikennäkevän Luciferin silmä ja pyramidi.

Zohar Madonna

Madonna lukemassa Kabbalistista Zoharia.

Albert Piken lisäksi eräitä muita merkittäviä masonisia kirjoittajia ja vaikuttajia ovat olleet mm. Eliphas Levi, Manly P. Hall, Aleister Crowley ja Jack Parsons. Eliphas Levin rooli on ollut merkittävä kabbalaan perustuvan magian oppi-isänä erityisesti moderneille okkultistisille liikkeille, kuten Golden Dawnille. Aleister Crowley on puolestaan vannoutuneena Luciferin palvojana ja okkultistina ollut innoittaja monille pop-kulttuurin ja Hollywoodin merkkihenkilöille. Crowley kirjoitti muunmuassa veriuhrauksen rituaalimagiasta, jonka mukaan rituaalin harjoittaja saa voimaa eläinuhreista, mutta kaikkein suurimman voiman saavuttaa poikalasten uhraamisessa. Voi vain arvailla kuinka moni tuhansista kadonneista lapsista USA:ssa vuosittain  päätyy kabbalististen rituaalien uhreiksi.  Aleister Crowley toimi innoittajana myös USA:n presidentti Reaganille, joka oli juutalaisjohtoisesta Hollywoodista presidentiksi nostettu sätkynukke. Manly P. Hall puolestaan nousi masoniseksi merkkihenkilöksi teosofian kautta. Hän olikin Luciferia palvovan Blavatskyn suojatti. Blavatskyn teosofia on edelleen YK:n alla toimivan taloudellisen ja sosiaalisen konsultointiorganisaation, Lucis Trustin (aiemmin Lucifer Trust), toimintaa ohjaava filosofia. Hall matkusti ympäri maailmaa tutkien muinaisten kansojen historiaa ja niihin liittyviä mystisiä ja esoteerisia traditioita. Tutkimustyönsä tulosten kunniaksi Hall nimettiin myöhemmin 33:n asteen kunniavapaamuurariksi. Jack Parsons puolestaan oli korkean tason tiedemies USA:ssa. Hän perusti rakettiteknologiaa tutkivan Jet Propulsion Laboratoryn sekä raketteja ja ohjuksia valmistavan Aerojet Corporationin. Parsons liittyi Aleister Crowleyn Ordo Templi Orientisiin ja tuli erittäin vaikutasvaltaiseksi okkultistiksi. Parsonin väitetään tehneen okkultistisia kokeita yhdessä avustajansa Ron L. Hubbardin kanssa ydinkoeräjäytysten yhteydessä. Huhujen mukaan Parsons olisi laittanut kuolleen sikiön Jumbo-kapseliin Manhattan-projektin aikana selvittääkseen ydinsäteilyn vaikutuksia rituaalitasolla. Ron L. Hubbard perusti myöhemmin uuden uskonnon, Skientologian. Skientologia on masonisten tavoitteiden mukainen, sillä se vieraannuttaa kristinuskosta ja opettaa ”kosmisen messiaan” oppia, korvaten näin Jeesuksen, mikä on aina ollutkin masonisten loosien yksi perustehtävistä.

Uusien uskontojen ja lahkojen luominen on ollut yleistä vapaamuurarien taholta ja erityisesti USA:ssa. Syynä tälle on ollut puhtaasti hajoita ja hallitse -taktiikka. Luomalla uusi lahkoja voidaan vaikuttaa ja muuttaa kristinuskon alkuperäistä sanomaa, sekä vähentää vanhan kirkon eli katolisen kirkon valtaa uskovaisiin. Esimerkkeinä mainittakoon Mormonit ja Jehovan todistajat. Molemmat liikkeet ovat alunperin vapaamuurarien perustamia. Mormonismiin onkin kuulunut alunpitäen Sionin, eli utopistisen yhteiskunnan rakentaminen, jonka johdossa ovat oikeamieliset. Kyseessä siis samaa agendaa kuin esimerkiksi kommunismissa ja vapaamuuraritoiminnassa ylipäänsä. Jehovan todistajien perustaja Charles Taze Russel oli myös vapaamuurari. Hän opetti koittavasta Golden Age aikakaudesta, joka käytönnössä on yksi versio uudesta maailmanjärjestyksestä samoin kuin New Age opetus 60-70 luvun hippiliikkeissä ja vielä tänäkin päivänä. Russel käytti lisäksi ensimmäisissä Todistajien julkaisuissa Temppeliritarien symbolia.

Russel hauta

Russelin hautamuistomerkki. Pyramidi, jossa temppeliritarien symboli. Russelin hauta sijaitsee Pittsburgin Suuren Vapaamuurarikeskuksen vieressä. Jehovan Todistajien materiaalit sisälsivät pitkän aikaa satanistisia symboleita ja piiloviestejä, ennen kuin seurakunnan vanhimmat älysivät poistaa ne sieltä ja teettää uudet materiaalit.

triangleeye

Yllä esimerkkikuva Jehovan Todistajien Vartiotorni lehdestä, jonne piilotettu kuva pyramidista ja kaikennäkevästä Luciferin silmästä. Jehovan todistajat lisäksi poistivat opetuksestaan kristinuskon merkittävimmän symbolin eli ristin, sillä heidän opetusten mukaisesti Jeesus naulittiin paaluun eikä ristiin.

Täydellistä maailmanhallintaa rakentavat vapaamuurarit ja juutalaiset kabbalistit kohtasivat viimeksi todellista vastarintaa toisen maailmansodan aikana. Koko sodassa olikin pohjimmiltaan kyse kristittyjen ja muiden taistelusta juutalais-masonista klikkiä vastaan, jonka hallinnassa olivat jo mm. USA, Brittiläinen imperiumi, Ranska ja Neuvostoliitto. Kansallissosialistisessa Saksassa suljetiin vapaamuurariloosit sekä ajettiin Rothschild pankkiirit ulos maasta. Adolf Hitler syytti puolueensa lehdessä Voelkischer Beobachter, että vapaamuurarit ja juutalaiset pyrkivät luomaan maailmanvaltion, eli juuri sen kommunististyylisen ”utopian”, jonka rakentaminen on yhä tänä päivänä käynnissä, mutta lähempänä valmistumista kuin koskaan aikaisemmin. Japanissa vapaamuurarien vastustus alkoi 30-luvulla, kun Japanin hallitus alkoi jäljittämään muurareita ja looseja, ilmeisesti Japanin katolisen kirkon epävirallisella avustuksella.  Maan puhdistaminen vapaamuurareista kiihtyi, kun Japanin ja juutalais-masonisen kommunistisen Kiinan välinen sota alkoi vuonna 1937.  Vuoteen 1940 mennessä lähes kaikkien loosien oli täytynyt lopettaa toimintansa Japanissa. Sodan jälkeen masoninen toiminta jälleen aktivoitui Japanissa. Yksi englantilainen ja kaksi skottilaista loosia olivat selvinneet Japanissa sodan yli ja Filippiinien suurloosi alkoi perustaa lisää looseja Japaniin. Kymmenen vuoden sisällä 1947-1956 ainakin 16 uutta loosia oli perustettu kenraali ja vapaamuurari Douglas McArthurin toimesta, joka oli liittoutuneiden ylin komentaja, kun Japani miehitettiin.

Toinen maailmansota päättyi siis juutalais-masonisen eliitin täydelliseen voittoon, eikä toisen maailmansodan jälkeen ole enää ollut todellista vastavoimaa tai oppositiota masoniselle agendalle, etenkin kun vanha vastustaja Katolinen kirkko on korruptoitu ja solutettu sisältäkäsin palvelemaan samaa agendaa, Uutta Maailmanjärjestystä. Sodan jälkeen illuminismi on päässyt leviämään vuosikymmenten ajan länsimaisissa yhteiskunnissa, ilman että tavallisilla ihmisillä on käsitystä siitä, minkälaisen propagandan ja henkisen filosofian tulvan alle he ovat joutuneet. Hollywood elokuvat ovat täynnä luciferiaanista filosofiaa, joissa tappamisella ja pienemmällä pahalla saavutetaan hyvää. Kaikki on käännetty ylösalaisin niin historian opetuksessa, kuin viihteessäkin. Musta on valkoista ja hyvä on pahaa.  Tämän kaiken seurausta on länsimaisen yhteiskunnan moraalinen rappio, joka vain lisääntyy kiihtyvällä tahdilla, samalla kun länsimaiset ihmiset on surkastettu ja estettyjä katsomaan totuuteen heidän nauttiessaan velkapyramidilla ja huijauksella saavutetun talouskasvun ja ”hyvinvoinnin” hedelmistä.

Vapaamuurarisymbolit

Yllä kuvassa tyypillisiä vapaamuurarisymboleja: masoninen shakkilauta, joka kuvastaa strategiaa ja pelimerkkien siirtämistä liikuttaessa kohti Uutta maailmanjärjestystä, joka on lopullinen tavoite, shakki ja matti. Kaksi sisempää pilaria ovat nimeltään Jachin ja Boaz. Ne ovat juutalaisten kuninkaan Salomonin temppelin pilarit ja ne kuvastavat porttia Uuteen maailmanjärjestykseen ja menetetyn kuningaskunnan uudelleensyntymää.  Tähtikuvio muodostaa Salomonin sinetin (ns. Daavidin tähti) ja edessä oleva arkku kuvaa muurarin kuolemaa ja uudelleensyntymää arkun kautta, kun hänet otetaan mukaan veljeskuntaan. Tätä kaikkea tarkkailee yläpuolella Luciferin kaikennäkevä silmä.

Kategoria(t): Yleiset aiheet. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

98 vastausta artikkeliin: Vapaamuurarit

 1. keskisormi sanoo:

  http://www.kotipetripaavola.com/zeitgeist_elokuva.html

  http://www.whiteindians.com/

  Auringon palvonta on vissiin tuhonnut kaikki valkoisten aiemmat sivilisaatiot.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Tuo Zeitgeist-liike, kuten myös The Venus-project ovat naamioitua marxilaista sosialistista utopiaa, jossa yksilöt eivät omista mitään vaan kaikki on yhteistä eli sama huijaus kuin kommunismissa, vain modernimmassa muodossa. Zeitgeistiin liittyy auringonpalvontaa ja kristinuskon vääristämistä, kuten tuosta yllä olevasta linkistä paljastuu. Zeitgeistiä on rahoittanut juutalaismiljardööri George Soros. Kyseessä siis juutalainen liike ja vasemmistolaistyylinen vaihtoehtoliike/valeoppositio.

 2. Katoava luonnonvara sanoo:

  Paavolan tekstistä poimittu:

  Samoin saarnallinen henkivalta nostattaa ihmiskunnan viimeisinä päivinä maailmanlaajuisen vainon juutalaisia vastaan. Vaino juutalaisia vastaan nostetaan siksi, koska Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus palaa takaisen sen jälkeen kun koko Israelin olemassa oleva jäännös (kolmasosa) tekee parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Herra ja Messias. Saatanalliset henkivallat koittavat tuhota juutalaiset, ettei Raamatun profetia toteutuisi. Raamatun profetia tulee kuitenkin toteutumaan jonka lopulta myös Herra Jeesus tulemuksessaan lakkauttaa ja tuomitsee saatanallisen uuden maailman järjestyksen.”

  Miksi Petri Paavola ei mainitse missään kohtaa sitä tosiasiaa, että muurareiden oppi ja rituaalit ovat nimenomaan kabbalaa eli farisealaisten juutalaisten oppia? Harva juutalainen on kääntynyt (uskaltanut) seuraamaan Kristusta. Koska heillä (kuten muurareilla) on kuoleman rangaistus jos puhuvat oppia/rabbeja vastaan. Itse en kyllä tunne yhtäkään. Kryptoja varmasti tosin on paljon. Toivottavaa olisi, että nuo talmundin seuraajatkin heräisivät valheesta.

  Kabbala sana vilahtaa tekstissä jonkun tutkijan sanomana.

  • jokunimimerkkivaan sanoo:

   Israelista puhuttaessa pitäisi määrittää, mikä se Israel oikein on. Ei Raamatun Israel ole sama asia kuin Rotschildien perustama maallinen Israel. Se on varmaa, että jäännös pelastuu mutta eri asia sitten mikä se jäännös on. Ei se voi mitenkään olla Rotschild-Israelin kaikki kansalaiset.

  • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

   http://www.kotipetripaavola.com/holokaustisivut.html

   Jäännös pelastuu, se on varmaa, koska Raamatussa lukee niin.

   Mutta Rotschild-Israelin kansalaiset eivät ole se jäännös. Olen kurkkuani myöten täynnä kaikenlaista Israel-intoilua, siis sitä että pitää muka asettua sodassa Rotschild-Israelin puolelle ja siunata vaikkapa Israelin ydinpommeja, fosforipommeja tai mennä pesemään Israelin armeijan pyykkiä.

   Olisi mielenkiintoista tietää, ketkä muodostavat Israelin kansan jäännöksen. Tietääkö kukaan?

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Yleiseksi tiedoksi: vain kristityt pelastuvat. Jeesus Kristus on Pelastaja, Vapahtaja koko ihmiskunnalle. Vain ne juutalaiset pelastuvat, jotka tulevat kristityiksi, muut hukkuvat helvettiin;

    http://totuudenvoima2.wordpress.com/2010/10/06/israel-ja-raamattu/

    Tämä tänne kirjoitteleva heittiölauma on kokonaan pihalla, edes asioiden perusteita ei käsitetä. Myöskään hengellisiä kirjoituksiani ei ole luettu, kuten ei muitakaan aiemmin blogeillani olleita kirjoituksia. Häpeällinen joukkio tämä Suomen kansa, rääväsuinen heittiöjoukkio.

    Se siitä sitten.

   • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

    Niin se on.

    Mitä tämä kohta tarkoittaa?

    Sak 13:
    8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
    9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: ”Se on minun kansani,” ja se sanoo: ”Herra, minun Jumalani”.

   • Vönni sanoo:

    Palestiinalaiset.

 3. Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

  ABC:n logossa on vapaamuurarin hanska. Vapaamuurarit ovat lykänneet symboleitaan joka paikkaan. Mikki Hiirelläkin on valkoiset hanskat.

 4. Aroryyni sanoo:

  Aika härskiä valhetta latelee tämä Paavola,
  http://www.kotipetripaavola.com/natsientuho.html

 5. toinennakemys sanoo:

  Löydetty dokumentti vahvistaa, että Hess murhattiin. Myös Martin Allenin kirjan teesit (kuinka huijattiin kumoushankkeella):

  http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M56035e0cb2b.0.html

  ”Jones schreibt: „Mr. Thomas hat die Information erhalten, daß die zwei Attentäter Heß im Auftrag der britischen Regierung ermorden sollen, um seine Freilassung und die Veröffentlichung geheimer Dokumente im Zusammenhang mit dem geplanten Sturz der Churchill-Regierung zu verhindern.“”

  http://www.patriootti.com/dokumentit-paljastavat-rudolf-hess-murhattiin/

 6. Toinen näkemys (kirjautumaton) sanoo:

  Tästä uutisesta ja kommenteista voi kyllä suoraan nähdä, ketä ovat Kansallisen vastarinnan tyypit ja kuka on heidän taustallaan:

  http://www.patriootti.com/joseph-paul-franklin-teloitetaan-marraskuussa/

  Tuon täytyy olla valeoppositio. Silmitöntä murhaamista ylistetään ja esiinnytään muka kansallissosialisteina ja narrataan toisinajattelijat satimeen. Näiden jehujen verukkeella leimataan kaikki kansallissosialismin tai vastaavan kannattajat ja toisinajattelijat ja kielletään väärät mielipiteet ym. lainsäädäntöä vyörytetään. Aktivismia kaipaavia juonitellaan näiden vammaisten laumaan osin oikeita asioita kannattamalla.

  Aika vähän on noilla muuten ylipäänsä tietoa asioista noilla toimittajilla. Aika köykäinen lehdykkä.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Onko Suomessa sitten olemassa oikeita oppositiojärjestöjä? Onko Suomessa aktivismia kaipaavien järjestöjä, liikkeitä tai puolueita? Aihettahan oppositioon ja aktivismiin on ollut jo ainakin 70 vuoden ajan. Onko täällä ylipäätään järjestäytynyttä oikeiden mielipiteiden (totuuden) varaan rakennettua toimintaa. Vai: onko kaikki, suomalaisen luonnon (valhe, opportunismi, narsismi, päteminen hinnalla millä hyvänsä, toisia suomalaisia vastaan taisteleminen [puolueet], typeryys, jumalattomuus, kaikkiin asioihin ulottuva petturuus jne.) pakosta, vihollisen nuoleskelua, opportunistista julkista elämää ja rikollisuutta isänmaata vastaan (siis onko KOKO Suomi tällaista, suomalaisen luonnon itsensä pakosta?). Eikö täällä ”oikea mielipide” olekin se, joka hyödyttää eniten ko. henkilöä, ja koska vihollinen raha- ja pankkijärjestelmänsä ja suomalaisiin uppoavan huijaamisensa hallitsee kaikkea Suomessa, eikö kaikki, siis AIVAN KAIKKI, ole viholliseen mukautumista, vihollisen nuoleskelua ja vihollisen palvelua (esimerkkinä maan ns. johto). Eikö KAIKKI tieto Suomessa, suomalaisen arvioimana, ole suoraa valehtelua, valehteluun sopeutumista, perusteisiin tutustumattomuutta, tiedotusvälineisiin luottamista, pään pensaaseen panemista, rähmälleen vihollisen edessä asettumista, siis ITSEMURHAA, itsemurhan tekemistä äärimmäisyyteen menevällä vastuuttomuudella? Eikö koko kansa olekin häpeällisin ihmisjoukko, joka maan päällä voi olla? Voiko mitään häpeällisempää olla?

   Siis onko Suomessa oikeita järjestöjä ja oikeaa kansanliikettä esimerkiksi totuuden ja maan itsenäisyyden puolesta, vihollisesta tosissaan irrottautumista? Tähän kysymykseen kommenttisi epäsuoraan antaa aihetta. Miksi valittaa jotakin, jos tuo jokin on jo kansanluonteessa? Millaisiin oppositiojärjestöihin sinä esimerkiksi kuulut, vai kuulutko vain tähän yhteiskuntaan, johon kuuluminen (siihen käytännössä sopeutuminen) on suoraa vihollisen palvelemista, maanpetturuutta? Miksi tällaiset blogit ovat olemassa, korvikkeenako, sijaistoimintanako, korvaamassa oikeaa toimintaa ja oikeita järjestöjä? Kun luullaan, että vihollinen voitetaan internetissä kirjoittamisella, silloin petetään kaikki ja jätetään vihollinen etenemään täysin vapaasti. Vihollinen jopa omistaa internetin, joka on sen vakoiluväline, ei muuta.

   Miksi KOKO kansa on kuin lehmän jätös, joka lojuu maassa haisemassa? Syystähän, ja ansaitusti, vihollinen hävittää sellaisen saastan maan päältä. Vai mitä? Eikö oikeus olekin juuri tämän saastaisen kansan tuhoutuminen. Lapsiakin tämä heittiökansa murhaa liukuhihnalta, pilkkaa Jumalaa ja Jumalan sanaa, hoitaa sieluja puoskaroinnilla (psykiatria), käyttää rahajärjestelmänään vihollisen kehittämää ja väkisin tuhoavaa velkarahajärjestelmää (raha on siinä velkaa; yhteiskunta joutuu lainaamaan KAIKEN rahansa velaksi vihollisilta, mikä johtaa väkisin tuhoutumiseen [koko juttu on ponzipyramidihuijaus]), keskittyy sukupuolielimiin ja perversseihin käyttöihin julkisessa ja yksityisessä toiminnassaan, vaatii kaikin voimin lihan synnillisille himoille vapautta, tuo maahan massaliikenteenä vieraita ihmismassoja, vieraita ja epäjumalallisia uskontoja, vieraita kulttuureja, terroristeja (tuo tänne terroristit ja kasvattaa heidät esim. sosiaaliturvalla täyteen mittaan tuhoamaan sitten Suomen hirvittävillä verilöylyillä (vihollisen suunnitelma; muslimit tuhoavat uskontonsa määrääminä kristityt kansat). Onneksi aurinko paistaa sen verran ylhäällä, että sitä nämä heittiöt eivät ulotu repimään alas. Jumalaa vastaan kuitenkin taistellaan kynsin hampain ja tilalle nostetaan oma itse (so. perkeleen pää ihmisessä) ja kaikki mahdollinen alapäätoiminta ja kaikki mahdollinen lihan himo ja primitiivireaktio.

   Suomalainen ihminen ja kansa – ihmiskunnan äärimmäinen häpeä!

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Tuohon jäi muutama kirjoitusvirhe, ja tässä korjauksia:

    Ensimmäisessä kappaleessa lisättävä sana ”myötä” kohtaan ”huijaamisensa MYÖTÄ hallitsee…”

    Kolmannessa kappaleessa lisättävä sana ”niiden” kohtaan ”sukupuolielimiin ja NIIDEN perversseihin käyttöihin…”

    Kolmannen kappaleen lopussa myös sulkumerkit jäivät hieman epäjärjestykseen, mutta ajatuksesta saa kyllä selvän.

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Esitän lisäksi julkisen kysymyksen Toiselle Näkemykselle, kaikille täällä kirjoittaville, kaikille tämän blogin lukijoille, koko Suomen kansalle ja Suomen johdolle: takaatteko, jos aloitan taas totuudesta kirjoittamisen blogeilla (hengellisten blogien lisäksi), että saan kirjoittaa täysin rauhassa ja turvassa, laillisesti ja kenenkään pääsemättä häiritsemään työtäni ja minua itseäni. Jos menette takuuseen tästä, annatteko takuun kirjallisesti? Saanko siis lain suojan tutuustutkimukselleni ja totuuskirjoittamiselleni? Vai haluavatko Suomen miehet turvata totuuden maassa?

    (minulla on satoja totuuteen liittyviä aiheita joko jo aloitettuina tai käsittelyä odottamassa, ja suuri kirjasto).

   • toinennakemys sanoo:

    Tietenkään en häiritse työtäsi ja toivon todellakin, että alat kirjoittaa. En tosin ole varma, kannattaako kirjoituksia julkaista nykyisessä tilanteessa, sillä en pysty estämään valtiovaltaa puuttumasta kirjoitteluun.

   • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

    Minä en häiritse työtäsi soittamalla suuta Internetissä tämän enempää.

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Toiselle näkemykselle: Mainitsemasi valtiovalta kuuluu kansalle: ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle” (perustuslaki, 2§). Koska miesten kuuluu kantaa yhteiskunnallinen vastuu (naisten valtaistuin on koti), nimenomaan miesten käsissään on tämä maa ja kaikki valta täällä. Täällä olisi siis oltava vastuun tuntevia ja terveen kurin merkityksen tuntevia miehiä. Miten siis nykyiseen tilanteeseen on tultu?

   • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

    Cliffille tuolla yllä välissä (vastauspainiketta ei ollut hänen kommentissaan; huom. keskusteluiden haarautumisen tason voi säätää blogin asetuksissa). Koska, kuten yhdessä kommentissani toin esiin, valtiovalta kuuluu Suomessa kansalle (perustuslaki 2§), niin silloin totuuden esiintuomisen virallinen vastustaminen ja jopa kriminalisointi on Suomen kansan itsensä aikaansaannosta, sen, jolle tuota kiellettyä totuutta tulisi julistaa (se siis tuntee totuuden mutta valitsee tietoisesti valheen ja totuuden vastustamisen voimakeinoin). Suomen kansa itse on valheen asialla ja rakentaa yhteiskuntansa valheen varaan tietoisesti (kriminalisointi edellyttää asiasta tietoisena olemista). Totuuden julistaminen kansalle, joka liki yksissä tuumin TIETOISESTI ja voimakeinoin vastustaa tuota totuutta, ei ole kovinkaan houkuttelevaa hommaa, ja ennen kaikkea se on turhaa, ikään kuin narrin touhua, kuin turhaan kävelisi tuhottavaksi. Avain on mielestäni kansan tuleminen syvempään totuuden tuntoon, siis evankeliumin sisäiseen tuntemiseen, mikä toisi Jumalan ja samalla totuudenrakkauden sydämiin ja johtaisi yhteiskunnassa totuuden hyväksymiseen yhteiskunnan toiminnan perustaksi. Muutoksen totuudenrakkauteen ja sen mukaiseen yhteiskuntaan toisi siis itse Jumala, kun hän uskon (= ”sydämen ympärileikkauksen”) myötä karkottaisi perkeleen sydämistä. Ei perkeleen orjien lauma (nykyinen jumalaton Suomen kansa) rakasta tai kunnioita totuutta missään asiassa piirunkaan vertaan, eikä totuuden julistaminen ilman Jeesusta Kristusta (tie Jumalan yhteyteen) johda yhtään mihinkään. Perkele, tämän kansan palvottu isä, on valheen ja murhan isä, Joh. 8:44. Siksi minulla on hengellinen blogi pystyssä. Tämä yhteiskunta perustuu jokaisessa asiassa ja kaikilla tasoilla valheeseen ja lain voimin tapahtuvaan voimankäyttöön valheen hyväksi, ja näin kansa itse tuhoaa itsensä, kuten oikein valheelle ja valehtelijoille onkin.

    Sydänten on muututtava, jos halutaan totuudelle tilaa. Siksi tarvitaan Jumalan sanan oikeita ja todellisia julistajia, Jumalan lakia syntisille ja evankeliumia syntiensä tuntemisen vuoksi omantunnon kauhuihin ja sydämen hätään joutuneille. Tämä on avain minkään muuttumiselle Suomessa. Jos nyt, kansan ollessa perkeleen oma, jokin asia jollakin keinolla saataisiin korjattua, tilalle saataisiin entistä pahempi asiaintila. Lisäksi kansa tuhoaisi, ehkä pian jopa murhaa, totuudenpuhujat (totuus on kansaa itseään vastaan, koska kansa elää valheesta, ja siksi totuudenpuhujat ovat kansan PAHIMPIA ja VERISIMPIÄ vihollisia, jotka säälittä tuhotaan ja samalla heidän sukunsa).

    Olen kirjoittanut totuutta tälle kansalle 7,5 vuotta eri asioista, absoluuttisen turhaan. Jotkut harvat ovat ottaneet vastaan joitakin totuuksia, mutta hekään eivät ole ryhtyneet yhteiskunnalliseen toimintaan (esim. järjestöjen perustamiseen) valheiden poistamiseksi yhteiskunnasta. He märehtivät totuutta omassa mielessään, ja osa pian unohtaakin sen (perkeleen valta ihmisistä on hirmuinen, onhan perkele juuri heidän ”oma itsensä”, ”oma” tahtonsa, ”oma” voimansa ja ”oma” ymmärryksensä; perkele makaa käärmeenä ihmisten sydämissä ja säätelee siellä kaiken heidän ajattelunsa, puhumisensa ja tekemisensä).

    Perkeleen ja siten valheen karkottaa yksin Jeesus Kristus.

    • Cliff Barnes sanoo:

     Olen useasti juuri ihmetellyt sitä, kuinka ihmiset kieltäytyvät näkemästä totuutta ja suorastaan valehtelevat itselleen vaikka totuus on aivan heidän silmiensä edessä. Vuodesta toiseen äänestetään samat puolueet ja maanpetturit maan johtoon. Se on uskomatonta.

 7. Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

  Minä ja yksi kaverini olemme aloittaneet marssiharjoittelun. Toissapäivänä marssimme 30 kilometriä. Marssiminen ei muuta mitään, mutta ryhdikäs olo siitä tulee, eipähän tule istuttua sohvalla ja katsottua rappioviihdettä, enkä voisi edes katsoa koska en omista televisiota.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Niin, hyvä kunto edesauttaa maan puolustamista ja yhteiskunnan palauttamista terveille raiteille terveen kurin varaan. Tämä yhteiskunta on kaikilla tasoilla pimeä umpikuja, joka turhauttaa ihmiset jo nuorina (jopa lapsina!), lamaa heitä ja ohjaa heitä vääränlaiseen toimintaan ja synteihin. Ei ole ihme, että maassa on paljon sisäisesti häiriintyneitä, tuskaisia ja umpikujasta pois pääsyä etsiviä ihmisiä. Heidän oireensa ovat terve reaktio tähän vihollisen hallitsemaan ja kuristamaan yhteiskuntaan, jossa mikään terve ei ole enää mahdollinen (kaikki täällä on suoraa syöksyä tuhoon, etunenässä maan maanpetoksellinen ja vihollista palveleva johto). On murtauduttava ulos, ja maan johto on saatava terveisiin, isänmaallisiin käsiin, joissa käsissä kaikki voivat tutkia totuutta vapaasti ja rakentaa isänmaata yhdessä yhdenkään vihollisen estämättä. Fyysinen kunto on yksi osa terveestä elämästä, hengellisellä (sisin, sydän) alueella Jeesuksessa Kristuksessa (syntien anteeksiantamuksessa) eläminen on myös yksi osa, ja lisäksi totuuteen perustuva aktiivinen yhteiskunnallinen toiminta (sis. kurin ja järjestäytymisen) on se ulkonaisten asioiden (yhteiskunnan) tervehdyttämisen viimeinen silaus. Kun kaikki alkaa järjestyä, kansassa syttyy yhteinen hengen palo (elävä isänmaallisuus), joka myös kunnioittaa muiden maiden isänmaallisuutta (ei siis ole ketään vastaan). Näin maa tervehtyy. Vihollisesta (ensimmäisenä vihollisen väkisin velkaannuttavasta raha- ja pankkijärjestelmästä ja Suomen sisäisiin asioihin sekaantuvasta Pariisin rauhansopimuksesta) on sanouduttava irti. Viholliset ja pahantekijät on saatettava oikeudelliseen vastuuseen. Maa on palautettava itsenäiseksi. On palattava totuuteen ja vastuuseen, sisäiseen ryhtiin.

  • Cliff Barnes sanoo:

   TV ei olekaan pelkästään rappioviihteen lähettäjä ja moraalin mädättäjä, vaan myös täydellinen propagandan väline. Kun TV alkoi yleistyä kodeissa toisen maailmansodan jälkeen, niin alkuun kanavia ei ollut kuin yksi tai vain muutamia, eli TV-media oli täysin helposti kontrolloitavissa, etenkin kun mediatalot loivat ne joilla oli rahaa. TV:n viesti on yksipuolista. Vastaanottajalla ei ole siihen mitään vuorovaikutusta. Kyseessä siis täydellinen aivopesun väline. Etenkin kun TV oli aikoinaan uutta ja ihmeellistä sekä arvokasta teknologiaa ihmisille, niin ihmiset oppivat kunnioittamaan TV:tä ja aivan kaikki otettiin todesta, mitä TV näyttää, koska ihmiset eivät luonnostaan omanneet minkäänlaista medialukutaitoa. Vuosikymmenien ajan kuvaruutu on syövyttänyt ihmisten mieliin yhtä totuutta, oli se sitten tullut oikeistolta tai vasemmistolta. Sen sijaan, että perheet tekisivät yhdessä jotain iltaisin töiden ja koulun jälkeen, istuvat he sohvalla tuijottaen roskaviihdettä ja propagandaa, ja ainoa vuorovaikutus perheen kesken on korkeintaan riita siitä, mitä kanavaa katsotaan. On mahdotonta mitata tai laskea minkälaista vahinkoa TV on kokonaisuudessaan aiheuttanut ihmiskunnalle, mutta se vahingon määrä on kuitenkin valtava. TV on yksi saatanallisimmista keksinnöistä ihmiskunnan historiassa.

 8. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Aivan. Itse pidän televisiota kammottavana ja härskinä aivopesuväylänä, jonka vihollinen (maailmansotien varsinainen voittaja) on kehittänyt nimenomaan ei-juutalaisten aivopesemistä varten (on tietenkin myös tehokas demoralisaatio- ja desensibilisointiväylä). Vastaavasti internetin vihollinen on luonut nimenomaan ei-juutalaisten vakoilemista ja siltä pohjalta tapahtuvaa ohjantaa varten. Molemmat uppoavat ei-juutalaiseen maailmaan kuin veitsi voihin. Ei-juutalaiset kustantavat itse oman aivopesunsa ja vakoilluksi tulemisensa ja suorastaan imevät aivopesua itseensä ja suorastaan väkisin tyrkyttävät kaiken tiedon itsestään ja kaikesta viholliselle. Joka kotiin hankitaan televisio ja internet-yhteys. Tämä osoittaa, että koko ei-juutalainen maailma on, vihollisen tavoin, perkeleen, valheen ja väkivallan oma. Loppu tulee olemaan ruma, ja se lähestyy jo. Minusta nykyihminen jumalattomuudessaan on absoluuttisen elinkyvytön, ja hän hukkuukin ikuiseen helvettiin, itse omien ajatustensa, sanojensa ja tekojensa kohteeksi (koska niistä ei ole otettu sovitusta, Kristusta, vastaan). Itse olen onnenpekka, sillä olen pelastunut kaikesta tästä Jeesuksessa Kristuksessa.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Tämän artikkelin alle sopivatkin hyvin nämä Jeesuksen sanat: ”Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppu valaisisi sinua loisteellaan.” (Luuk. 11:34-36)

   Siinäpä Luciferia (valontuojaa) ja hänen kaikennäkevää silmäänsä palvoville vapaamuurareille mietittävää.

 9. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Itselläni ei ole näkynyt Codohin kirjakauppasivu

  https://shop.codoh.com/

  pariin päivään. Näkyviin tulee vain teksti:

  Site down
  Unfortunately, the shop has to be taken offline indefinitely. More information will follow shortly. Stay tuned.

  Kuitenkin kun tutkin asiaa joltakin sivustolta, joka ilmoittaa, onko jokin sivusto saavuttamattomissa (down), sain ilmoituksen, että sivusto toimii normaalisti. Näkyykö muilla tuo Site down -teksti vai onkohan se räätälöity vain minua varten? Pyydän kertomaa, näkyykö sivusto muilla, ennen kuin teen johtopäätöksiä.

 10. Katoava luonnonvara sanoo:

  Kokeilin, en pääse.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Kiitos. Kokeilin saavuttamattomissa olemista myös toiselta sivulta, täältä:

   http://www.websitedown.info

   ja sain sieltäkin vastaukseksi, että shop.codoh.com on ”up” eli toimii normaalisti.

   Näyttää toistaiseksi siltä, että homma haisee. Onko suomalaisilta estetty pääsy Codohin kirjakauppaa ostamaan kirjoja? Estetäänkö pian pääsy kaikille totuus-sivustoille? Jos näin on, tässäkin on syy suomalaisten miesten nousta korjaamaan asia.

 11. toinennakemys sanoo:

  CODOH and Castle Hill Publishers no longer have an online book shop.
  The primary reason why we closed our shop is the fact that our bank cancelled our credit card processing contract, thus erasing some 50% of our turnover in one swipe. We were moreover unable to maintain a customer service which such a store deserves, as the lack of turnover (only a few orders per week) did not allow us to even have a parttime person work on this. In addition, the minute amount of book orders forced us to collect orders over several weeks in order to obtain favorable postage rates with the post office. It goes without saying that it is irresponsible to let customers wait indefinitely in case of any inquiries, let alone for the fulfullment of their orders. Hence we have handed over our book retail operations to another company which has been active in that field for numerous years and also operates from Great Britian.

  Please be so kind and visit their web store and place your orders with them:

  Concept Veritas (English books)
  Concept Veritas (deutsche Bücher)
  The CODOH & CHP Teams

  • Cliff Barnes sanoo:

   Pidin tänään taukoa internetistä. Asetukset laittoivat automaattisesti roskapostiin viestit, joissa yli 2 linkkiä. Vaihdoin asetuksia, että nyt voi olla 7 linkkiä viestissä. Aiemmin julkaisemattomat viestit on nyt hyväksytty. Pahoittelen aiheutunutta hämminkiä.

 12. Cliff Barnes sanoo:

  Kävin juuri Codohin sivuilla ja siellä näkyi tuo sama viesti, jonka Eetu Samuel Hiltunen kirjoitti. Eli luottokorttimaksujen käsittelysopimus on purettu ja kirjamyynti siirretty Globalfirelle.

 13. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Nimimerkeillä kirjoittaminen on luihuuden suora tuntomerkki. Sellaiset ihmiset ovat jo lähtökohtaisesti, sisäisesti, kyvyttömiä kantamaan vastuuta, ja sen vuoksi sellaisten henkilöiden kirjoituksiin on suhtauduttava suurella varauksella. Nimimerkeillä kirjoittavia ihmisiä on Suomi täynnä, aivan täynnä, eikä täällä sen vuoksi voi juuri mihinkään suhtautua vakavasti. Ainakaan sellaisista ihmisistä ei ole totuuden äänitorviksi, ovathan he jo itsessään valhe ja petos.

 14. Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

  Loppuun sopii hyvin säälittely:

  Sääli, että Suomea hallitsee nykyään rahvas, joka on liki kokonaan roskaväkeä. Sääli.

 15. toinennakemys sanoo:

  Kun Unkari maksoi velkansa IMF:lle, netissä kampanjoitiin kovasti Unkarin puolesta hiljattain. Ihan muutama päivä sitten väitettiin Unkarin kieltäytyneen lisäveloista ja jopa paonavan omaa velatonta rahaa. Todellisuus on ilmeisesti kaukana tästä. Tässä mielenkiintoisia kommentteja Lasha Darkmoonista:

  useless eater says:

  September 9, 2013 at 5:28 pm

  Greetings from Hungary/Magyarország,

  I’m sorry if I disappoint you but it’s patently false that Hungary has issued debt-free currency, when in reality bonds were printed with interest rate payable to international money-lenders – while it’s true that an IMF loan of 20 billion judEuros was paid back well ahead of its deadline. At whose expense, you might wonder?

  Nor should anyone in the right mind glorify a local economy with an increase of paltry 0.5 % in the GDP as “prospering like mad”; and even that is a jugglery with statistics/numbers in a country whose export industry is owned at least 75 % (or more) by foreign (corporate) investors.

  Please don’t buy into fairytales depicting, let alone lionizing, the incumbent “Hungarian” government as one being heaven-bent on getting rid of the shackles/yoke of the Jew World Odour – it’s a PR lie.

  Here is a link to the reigning Judeo-Hungaro-Gypsy PM, Viktor Orban’s speech to the World Jewish Congress that held its annual session in Budapest this May:
  http://ferenckumin.tumblr.com/post/49758100381/speech-by-viktor-orban-at-the-world-jewish-congress

  P.S. I wonder who (and why) is feeding disinfo on Hungary to JB Campbell and others, like Les Visible.

  useless eater says:

  September 9, 2013 at 8:26 pm

  It won’t be an easy ride, and more than unlikely in the foreseeable future here, that’s for sure…

  Director-general of the present PM’s private army called TEK (Hungarian abbreviation for “Counter Terrorism Centre” equipped with state-of-the-art hardware, training, sigint, what have you) had this to say a few weeks ago: “Were someone to pull the plug on us [TEK] has to deal not with me but rather with, let’s say, the Israeli, American and German intel agencies.” Good to know, not that it’s anything new.

  The same outfit have also run operations in the last one or so year in Libya and Syria, allegedly “rescuing” whatever civil personnel in the former and some “kidnapped” blokes in the latter country.

  Rehmat says:

  September 10, 2013 at 1:13 pm

  Campbell and his “heroic Hungarians”!!!

  On December 20, 2012, the national director of Israel lobby group, ADL, Abraham Foxman praised Hungarian government of prime minister Viktor Orban for approval of an amendment making anti-Israel or anti-Jew remarks in the parliament – a crime. The amendment was in response to ADL’s letter sent to the prime minister in November 2012, criticizing Jobbik party MP Marton Jyongyosi’s calling “Jewish MPs a national threat”. The MP made the controversial remark during a debate on Israel’s 8-day attack on Gaza in November 2012. During the debate Marton was quoted saying that it was time to “evaluate how many MPs and members of the government who are of Jewish origin, who constitute threat to Hungary’s national security“.

  http://rehmat1.com/2013/02/04/lobby-jews-are-not-safe-in-hungary/

  kesikan says:

  September 11, 2013 at 2:15 pm

  About 1990 the democratic parties were established by George Soros /kapitalist jew/ and george aczel /aczel meant stalin, communist jew/.
  Viktor Orban : His father, who gypsy were communist party member, as his jew mother.
  Viktor was a Rhodes scholar, he was choosed by Aczel, an sent by Soros to Cambridge in 1989.l
  About his politics.
  He taxed the poor wiht 16%, and reduced the riches to this level too.
  He secularized private pensions, and introduced a lot of new taxes, wich always lifted.
  He picked up loans from internatianal banks with high interest, and paid back the low intrested IMF credit.
  He wants to introduce a chinese model in the centre of Europe.
  The lowest salary is 205$, the expenses are about the same as yours.

  Että sillleen. Kuulimmekin jo suljetulla blogilla, että Unkarin keskuspankki jäi sitten vaille kansallista valvontaa. Lisäksi on maassa juuri hiljattain säädetty virallisen holokaustitarinan epäily laittomaksi. Tuomioitakin on jaeltu. Juutalaiskongresseille on luvattu kitkeä antisemitismiä, vaikka Jobbikin kieltämiseen ei vielä ole taivuttu. Ilmeisesti kansa suuttuisi liikaa, jos heti siihenkin taivuttaisiin.

  • toinennakemys sanoo:

   Budapest, Hungary will be opening a $22 million ”Holocaust Memorial Center”, according to The Jewish Daily Forward. The article notes that the Hungarian government ”plans to set up memorials at as many locations as possible throughout Hungary next year,” and that ”the government will allocate a little over $6.5 million toward setting up a fund for Hungarian Jewish public organisations; civil organisations and educational institutions to finance local projects that help remembrance.” The Shoah Business rolls right along, raking in money and sympathy from virtually all Western governments with their fake, manufactured fairy tale while the real victims of WWII – the German people and their nationalist-minded allies – continue to be demonized and slandered.

   (Lähde: John Friend’s blog: News from the jews 14.9.2013)

   • Cliff Barnes sanoo:

    Unkarin hallinto näyttää todelliset kasvonsa. Tuota en tiennytkään, että Viktor Orban on juutalainen. Toisaalta ei kyllä yhtään ihmetytäkkään, kun lukee noista Unkarin tapahtumista. Se olisi oikeasti todella suuri juttu, jos jokin Euroopan valtio alkaisi painaa velatonta rahaa.

    • toinennakemys sanoo:

     No se juutalaisuus on nyt tuon nettikommentin varassa. Mutta ei mikään ihme olisi sekään. Nuo muut toimet antavat ymmärtää, että sielultaansa ainakin on tai lakeija.

    • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

     Jos niin kävisi, se lopettaisiin voimatoimin alta aikayksikön. Kataloniahan voisi yrittää, kunhan saavat ensin itsenäistyttyä.

 16. Cliff Barnes sanoo:

  Keskitytään täällä jatkossa asioiden kommentoimiseen ja jätetään toisten keskustelijoiden arvostelu pois. Koskee tietysti kaikkia. Keskinäiset epäselvyydet voi sitten selvitellä jossain muussa foorumissa.

 17. toinennakemys sanoo:

  Minulla on tuo kirjoitus kokonaan. Minusta se oli provokatiivinen ja oikeastaan tarkoitettu herättelemään varmaankin. Sitäpaitsi persuthan kovasti huutavat ihan kirjaimellisesti tuollaista pedofiilien ym. suhteen. Tuossa on irrotettu pätkä asiayhteydestä. Ilmeisesti kirjoitus hävisi juuri siksi, että sitä ei olisi ymmärretty. Mielenosoituksena pidin sitä. Onhan se muutenkin niin mahdoton. Eihän tuolaiseen retkeen ja ryhmittymiseen pystyisi kukaan.

  Minusta on todellakin virhe taistella täällä ja nimim. Lexuksen kommentti on todellakin turhaa riidan haastamista. En pidä siitä, että äärivasurit ja muut vastaavat käyttävät hyväkseen riitelyä. Aina on parvi ärsyttämässä Lauriota ja muuta vastaavaa. Voin kertoa, että juuri eilisiltana muistui mieleeni tuo kirjoitus ja olen sen kohdille naureskellut ja muille tempauksille. Veikkaan, että todellinen syy Laurion suuttumiseen olikin se, että naureskelin hänelle kotonani. Hän ei pidä edes hyväntahtoisesta naureskelusta. Ei etenkään hänelle naureskelusta.

  • toinennakemys sanoo:

   Ja lapsiahan pitäisi tietenkin Suomen miesten nousta puolustamaan. Heidän murhaamisensa estää. Kanskunnan tuho ym. eli muutenkin tulisi tietysti nousta vihollista vastaan.

  • Vesa-Ilkka Laurio sanoo:

   Naura, poika, naura.

 18. Aroryyni sanoo:

  http://www.germanvictims.com/

  Satuin tuommoiselle sivustolle vahingossa, jotan täytyypä tutkailla mitä tuolta löytyy…

 19. Jepulisjepsis sanoo:

  On se vaan niin helppoa ruikuttaa ja soittaa suutaan (kuten juuri itsekkin teen), ja haukkua vaikkapa Lauriota täällä netissä, kunhan vain ei tarvitse ottaa minkäänlaista vastuuta mistään !!!
  Ei tarvitse edes välittää tästä syntymättömien lasten murhaamisesta. Kunhan vain saa kiusata totuuden puhujia ja ruikuttaa ties mistä ulkonaisista seikoista. Ehkä tällä valittamisella saa omantunnon soimaamisen vaiennettua, kun me emme vastuunottoon pysty ?
  Ollaan me luihua kansaa. Oikein hävettää.

 20. Cliff Barnes sanoo:

  Keskusteluista putsattu kommenttien julkaisemattomuuteen liittyvät viestit sekä kaikki sen jälkipyykki. Perusteluni aikaisemmissa viesteissä. Pidetään keskustelu asiallisena sekä myös relevanttina niille, jotka saattavat lukea tätä jälkikäteen.

 21. toinennakemys sanoo:

  Talvisota herättää kysymyksiä paljonkin.

  Erkki Hautamäki luennoi Kasvihuoneilmiössä vuonna 2010 Talvisodasta. Hän kiinnitti huomiota siihen, kuinka Stalin lähetti viestejä radioteitse Mannerheimille, joissa sanottiin sodan olevan edessä ja että Suomen olisi taisteltava kaikin keinoin vastaan. Kyse olisi ollut ilmeisesti ajan voittamisesta, jotta Länsivallat olisivat ennättäneet reagoida ja sotaa verukkeena käyttäen tehdä maihinnousun Norjaan. Jos se onnistuisi, NL vaihtaisi puolta ja vasta sitten nielaisisi koko Suomen. Tämä oli tärkeää, koska jos Stalin olisi syönyt Suomen liian nopeasti, veruketta ei olisi ollut ja Hitler olisi saattanut tulla epäluuloiseksi ja vaatia kaikkea lähes ennalleen sopimusten mukaan ja siis pikaisesti joukkoja poistumaan Suomesta. Salaiseen sopimukseen 1939 kun ei kuulunut koko Suomen miehitys tai bolshevisointi. NL taas aikoi vaihtaa puolta vain siinä tapauksessa, että maihinnousu pohjoisessa olisi onnistunut. Se olisi merkinnyt muutenkin Saksan loppua. Samaan tapaanhan NL myös 1941 olisi vaihtanut puolta, jos Hitler ei olisi onnistunut nopeasti Jugoslaviassa ja britit olisivat saaneet koko Balkanin kääntymään Saksaa vastaan. Tämä on ollut jo aiemmin tiedossa.

  Göring totesi Nürnbergissä ja suorin sanoin, että Hitler ei voinut hyväksyä marraskuussa 1940 Molotovin vieraillessa, että Suomi bolshevisoitaisiin ja/tai miehitettäisiin. Hän ei koskaan voisi hyväksyä N-liiton etenevän aivan Ruotsin rajalle malmikaivosten viereen siten, että välissä ei olisi Suomi puskurina. Tämä sama asetelma oli tietenkin myös voimassa 1939 syksyllä. Ei salainen lisäpöytäkirja sallinut Suomen bolshevisointia tai miehitystä kokonaan. Vain rajantarkistukset, muutama sotilastukikohta ja jonkinlainen YYA-sopimussuhde olivat sallittuja. Suomi oli myös tärkeä kauppakumppani. Lisäksi talvisodan aikana saksalainen selvitys korosti Petsamon nikkeliesiintymän merkitystä Saksan sodankäynnille, jos sota jatkuisi pitempään.

  Koska Suomi ei suostunut N-liiton vaatimuksiin, Saksa ymmärsi, että NL painostaa Suomen sodan avulla taipumaan. Sota oli silti erittäin ikävä juttu Saksan mielestä. Kun maihinnousu Norjaan uhkasi, Saksa katsoi olleen välttämätöntä lopettaa sota. Muutenkin se oli paisunut liian suureksi ja oli aina vaara olemassa, että NL ei vetäytyisi, jos se onnistuisi valtaamaan koko Suomen.

  Tähän asti on oletettu, että NL olisi ilman muuta yrittänyt koko Suomen valtausta. Talvisodalla olisi Saksa yllätetty ja rikottu sopimusta röyhkeästi nappaamalla Suomi ja asettamalla Saksa tosiasioiden eteen ja täysin N-liiton armoille em. asioiden suhteen ja siis kaupankäyntikin Suomen tuotteilla olisi käynyt N-liiton armosta jos mitään kauppaa olisi ollut. Vastarinta olisi yllättänyt ylimielisen hyökkääjän.

  Minusta on kuitenkin liian epäuskottavaa, että Stalin olisi jostain syystä ylimielisyyttään naureskellen vähentänyt joukkoja kenraalien ehdottamasta Suomen valtausarmeijasta. Miksi hän olisi ollut niin ajattelematon ja riskeerannut koko operaation? Miksi hän olisi toiminut vastoin sotilaallisia realiteetteja? Vastaus saadaan tietenkin perinteisestä angloamerikkalaisesta propagandasta ”hulluista diktaattoreista”. Kaikki vaikuttaa venäläisten hovihistorioitsijoiden selittelyltä. Suuret salaisuudet eivät saa paljastua. Minusta näyttäisi siltä, että’ tarkoitus oli alun alkaen juuttua Suomen korpiin ja siis NL soti tahallaan huonosti. Sotiminen oli niin korostetun surkeaa. Etenkin juuri Saksaa huolestuttaneella suunnalla eli Suomussalmella, jossa suuri osasto pyrki katkaisemaan Suomen yhteydet. Todellisuudessa niitä ei haluttu katkaista siis vielä tässä vaiheessa.

  Sota kuului Churchillin ja Stalinin sopimukseen, joten ei ollut tarkoitustakaan päästä neuvotteluratkaisuun. Siksi ehdot olivat mahdottomat Suomelle ja toisaalta USA rohkaisi Erkkoa olemaan torjuvalla kannalla. Länsi teki myötäjuoksijoistaan idiootteja, jotka eivät tajunneet sodan tulevan ja kai jotkut olivat rappariagentteja, jotka tottelivat sokeasti. Länsi halusi Suomen nopeaa kukistumista ja myös idän kenraalit. Tämä oli enemmän pintaa olevan syvän johdon kanta. Itä halusi sodan kestävän kauemmin ja kaiketi myös Lännen syvempi kerros, joka halusi juonia myös verukkeen interventiolle pohjoiseen. Ehkäpä niin idässä ja lännessä saatettiin jopa syvimmällä tasolla haluta koko sodan menevän mönkään ja myös intervention Norjaan. Näinhän vasta tulisi kunnon taistelu bolshevismin ja natsismin välillä idässä. No ehkä tämä on jo villiä arvailua. Toisaalta ehkä haluttiin luoda propaganda Hitleristä hyökkääjänä. Muuten kommunismi ei olisi ehkä kestänyt sodan jälkeen uskottavuuden vuoksi.

  Mielestäni Talvisota on hyvin kummallinen tapahtumasarja. Kenties suomalaisten urhoollisuudesta huolimatta Stalin hävisi tarkoituksella sarjan taisteluita. Samalla murhautettiin turhassa sodassa venäjän kansoja ja suomalaisia eräänlaisena rituaalimurhana suunnaton määrä. Kenties siis ei edes haluttu lopultakaan kuin katsoa maihinnousuyritystä, joka taas viipyi liian kauan. Hitler ei sitten sallinut sodan jatkuvan eikä Stalin halunnut vaihtaa puolta. Kenties ei siis ollut koskaan aikonutkaan. Kenties tarkoitus oli suorittaa Suomen painostus lisäpöytäkirjan ehtoihin taivuttamiseksi ja kokeilla sotaa puna-armeijan kanssa komissaareineen ym. Kenties useita vaihtoehtoja oli auki.

  Stalin ja korkein johto huijasivat alempaa johtoaan eivätkä kai edes pyrkineet nopeaan valtaukseen. Ehkäpä huijattiin Länttä ja ainakin yritettiin huijata Hitleriä.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Mielestäni kaiken avain on se, että Britannia ei koskaan julistanut sotaa Neuvostoliitolle, vaikka Neuvostoliitto oli vallannut puolet Puolasta, Baltian maat ja hyökännyt Suomeen. Eli tehnyt siis paljon enemmän kuin Saksa tuohon mennessä. Kaiken takana on ollut koko ajan se, että Saksa pitää saada kahden rintaman sotaan ja vielä sillä tavalla, että Saksa vaikuttaa hyökkääjältä. Yleinen mielipide lännessä oli erittäin Neuvostoliiton vastainen ja Britannian olisi pitänyt julistaa sota Neuvostoliitolle saman valheellisen logiikaan mukaan, jota käytettiin perusteltaessa sodan julistusta Saksalle, eli demokratian puolustaminen. Suomen ja Neuvostoliiton sotaa jatkettiin niin kauan, kuin Britannian oli uskottavaa esiintyä Neuvostoliiton vastaisena ilman sodanjulistusta.

   Kaiken järjen mukaanhan kommunismin olisi pitänyt olla suurin uhka Britannian monarkialle, mutta siitäkin huolimatta Britannia julisti sodan ennemmin Saksalle kuin Neuvostoliitolle. Ei ollutkaan yleisesti tiedossa että brittiläinen monarkia oli vahvasti kytköksissä vapaamuurareihin, mahdollisesti juutalaisia oli jopa aivan korkeimpien aatelisten joukossa. Churchill kuului kansainvälisen juutalaisuuden eliittiin.

   Britannia tarvitsi tekosyyn saapua pohjoiseen ja saada malmikentät sieltä kontrollinsa alle, jotta ne eivät hyödyttäisi Saksaa. Neuvostoliiton uhka pohjoismaille olisi ollut hyvä tekosyy julkisuudessa. Kuitenkin kaiken olisi pitänyt tapahtua niin, että Britannia ja Neuvostoliito eivät päädy keskenään sotaan missään vaiheessa ja tämä teki heille tilanteen vaikeaksi.

   Neuvostollitossa varmasti tarkkailtiin onnistuuko Britannia lähettämään joukkoja sovitusti pohjoiseen. Sillä välin pystyttiin tappamaan ”omia” joukkoja Suomessa. Suomen rintamallahan taisteli paljon ukrainalaisia. Heidän elämänsä oli yhdentekevää venäläisille kenraaleille ja vielä vähemmän merkityksellistä juutalaisille kenraaleille. Samalla toteutettiin siis Ukrainan tuhoamisohjelmaa, jota oli ollut jo keinotekoinen nälänhätä, Holodomor, muutamia vuosia aiemmin, jolla oltiin tapettu ainakin 5-7 miljoonaa ukrainalaista. Nationalismin nousu Ukrainassa olisi ollut suuri uhka Neuvostoliiton tulevaisuudelle.

   • toinennakemys sanoo:

    Olisiko mietitty myös Ruotsin rektiota? Vaikka oli vapaamuurareita ja vielä demarijohto, niin liian varhainen Suomen miehitys olisi saattanut ajaa Ruotsin Saksan puolelle. Norjaa ei hekäö olisi saatu sellaiseen kirveelläkään. Suomi oli Lännelle väehmmän uhkaava kuin Ruotsi Saksan liittolaisena. Ja he halusivat kunnon sodan eivätkä lopettaa sotaa lyhyeen. Siis kaikkein syvin valta.

  • toinennakemys sanoo:

   Vastaavasti Stalin antoi Hitlerin ottaa aloitteen 1941, vaikka tiesi hyvin tämän aikeet. Viisaina päivinään V Clark arveli myös tätä ja sanoi syyksi myös sen, että joukot eivät olisi olleet motivoituneita hyökkäyssotaan. Kun Saksa esitettiin aggressorina ja ”isänmaa uhattuna”, puolustushenkeä löytyi ja sitten hyökkäysintoa sen jälkeen. Mutta myös oli ajateltava vieläkin enemmän sodan jälkeistä aikaa ja myös sodan aikaista. Länsimaiden asukkaat eivät olisi ymmärtäneet hyökkäävän bolshevismin kanssa liittoutumista ja sodan jälkeen oli trkeä sotkea päät valheilla ”rauhanomaisesta neuvostoliitoista”, joka puolustautui.

 22. toinennakemys sanoo:

  http://justice4germans.com/2013/09/14/englands-black-record-of-anti-german-lies-hysteria-hatred-and-aggressive-wars/
  Tuolla hyvä kertaus, kuinka Englanti ja Preussi olivat usein liittolaisia ja kuinka kiittämättömästi sitten Preussi tuhottiin lopulta kokonaan kun se ensin oli paisutettu Saksaksi. Muistoksikin jäi kasa hirvittäviä valheita.

 23. Cliff Barnes sanoo:

  WWMT-TV / Daily Mail 2.9.2013: Poliisi teki ratsian vapaamuurariloosiin Battle Creekissä, Michiganissa. Ratsian aikana loosissa oli käynnissä jonkinlaiset seksiorgiat, kaksi paria oli harrastanut seksiä ja miehet olivat kuvanneet videolle useita alastomia naisia. Havaintojen mukaan myös huumeita on käytetty tilaisuudessa. Vapaamuurarien edustaja on haluton kommentoimaan asiaa enemmälti.

  http://wwmt.com/news/features/featured/stories/bc-police-make-bizarre-bust-at-masonic-temple-2271.shtml
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2408655/Police-break-drug-fueled-orgy-Masonic-Lodge-finding-women-dancing-naked-stage-men-filming-sex-acts.html#ixzz2dku0jKIx

  Vapaamuurarit sanovat julkisuudessa, että naisia ei päästetä looseihin. Tämä kuitenkin osoittaa tuon väitteen jälleen kerran valheeksi. Lisäksi aiemmin vuotaneista salaa kuvatuista videomateriaaleista on tullut ilmi, että looseissa on ollut naisia tanssimassa rituaalinomaisia tansseja. Koreografia näissä tansseissa vaikuttaisi olevan sama kuin esim. tietyissä Madonnan, Britney Spearsin ja monien muiden tunnettujen artistien musiikkivideoissa ja esiintymisissä. Kyseessä on siis babylonialainen tai kabbalistinen rituaali, jota ujutetaan kulttuuriin valtamedian ja pop-musiikin kautta.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Videossa salaa vapaamuurariloosissa kuvattu rituaalitanssi, sekä sama tanssi useiden pop-artistien esittämänä.

   • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

    Pinkin rituaali:

   • toinennakemys sanoo:

    Onkohan kaikki ”salaa kuvatut” materiaalit tms. vuodot aitoja? Voisivatko ne olla jokin koukku? Kovasti vaihtoehtoväki puhuu vapaamuurareista ja symboliikasta/rituaaleista ym. Uusi painos Veronica Clarkistakin kouhottaa vapaamuurarien viesteistä. Voisiko olla mahdollista, että kohta meille syötetään myös väärää tietoa? Tai vedetään kaikki huomio tuohon piiloviestintään ym.

    • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

     Tuo kaiken huomion vetäminen piiloviestintään on varmaankin se mitä tuolla kouhotuksella ajetaan takaa.

    • Cliff Barnes sanoo:

     Piiloviestintää ja symbolien levittämistä on harjoitettu vapaamuurarien toimesta yli 100 vuotta., mutta viimeisten 10-15 vuoden aikana tämä on kasvanut räjähdysmäisesti. Alunperin ideana oli viestiä toisille jäsenille ja vihkiytyneille osallisuutta ja vaikutusvaltaa eri yhteiskunnan ilmiöissä. Tätä viestintää ei oltu tarkoitettu tavallisen kansan ymmärrettäväksi. Viimevuosina radikaalisti lisääntynyt symbolien levittäminen on kuitenkin jotain muuta. Kyseessä on tarkoitushakuista toimintaa ja monet netin paljastus ja totuussivustot ovat eliitin itsensä rahoittamia. Mahdollisesti kyse on harhautuksesta, jolla huomio saadaan pois todellisesta valtaapitävästä eliitistä. Tyypillisiä syntipukkeja ovat Vapaamuurarit, Illuminati, Sionistit ja NWO. Nämä ovat kaikki kuitenkin vain hierarkiassa alempana olevia eräänlaisia toimeenpanevia elimiä, jotka voidaan tarvittaessa myös uhrata agendan puolesta. Näiden yläpuolella on vielä uskonnollinen Talmudinen ja kabbalistinen eliitti. Tyypillistä noille harhaanjohtaville totuussivuistoille on se, että niissä ei mainita kaiken takana olevan Talmudin ja juutalaisen kabbalan. Sen sijaan syyllisiä niiden mukaan ovat mm. anglo-amerikkalainen eliitti, jesuiitat tai vaikka poliittinen sionismi.

     Selkeä trendi tällä hetkellä on luoda keinotekoinen vastakkain asettelu lännen (USA, Eurooppa, Israel) ja idän välillä (Venäjä, Kiina). Propagandalla pyritään luomaan kuva, että Venäjä ja Kiina vastustavat vapaamuurareita, poliittista sionismia ja anglo-amerikkalaista eliittiä. Symbolien levittämisellä saadaan ihmiset havahtumaan tilanteeseen ja kapinoimaan sekä aiheuttamaan epäjärjestystä länsimaissa, kun he pyrkivät vastustamaan NWO:ta. Todellisuudessa kyse on juutalaisesta imperiumista, joka rakentuu juutalaisen uskonnon pohjalle ja kontrolloi kaikkia osapuolia.

     Uskon, että Israel tulee vielä kokemaan kovia jossain vaiheessa. Ihmiset eivät ikinä hyväksyisi Israelia maailmanhallituksen pääkaupungiksi, ellei Israel ole sitä ennen joutunut uhrin asemaan ja poliittinen sionismi tuhoutunut. Israel on myös symbolinen sijaitsemalla idän ja lännen välissä.

 24. Katoava luonnonvara sanoo:

  http://www.heinola.org/~patato/makow65.html

  En tiedä miten luotettava on kun 32. asteen vapaamuurari tekee paljastuksia.

  Tekstissä esiin tuleva iranin ja Syyrian käyttö provokaatioina käynnistää lähi-idän teurastus ei ole uusi asia, mutta mietin, miten paljon näitä maita oikeasti johtaa juutalaiset ja vaparit ajaen kansan kuolemaan.

  • Katoava luonnonvara sanoo:

   No nyt kun luin tuota blogia eteenpäin niin löytyikin kaikenlaista sontaa Hitlerin kytköksistä thule seuraan ja miten hän ”esiintyi” kristittynä. Ei tarvitse tuohon enään sotkeutua.

 25. seuraaja sanoo:

  Onko mitään tutkimusta siitä, että miksi internet ja ”vapaa media” tuotiin ihmisille saatavaksi, ja miksi juuri siihen aikaan. ?

  Hyvinvointi kun oli rakennettu eurooppaan ja USA, niin kansalaiset olivat valmiina purkamaan turhautumisensa netin erilaisille vastarintablogeihin ym. salaliittosivustoille? Kirjoittaa sinne tai vaan lukea päivittäin. Sillä saa monen kapinallisenalun feidattua pois niistä jotka lopulta päätyvät tekoihin?

  Siksi kansat eivät ryhdy kapinaan tyyliin kehittymättömät maat jossa tartutaan nuijiin ja kiviin. Vaan pitävät hyvinvointiyhteiskuntaa niin hyvänä saavutettuna elinetuna. Voi käydä lähikaupassa, sieltä saa ruokaa. Ainoa joka ihmistä lopulta kiinnostaa jatkuvasti.

  • Eetu Samuel Hiltunen sanoo:

   Niinpä. Sitten jos ei olekkaan sitä ruokaa siellä lähikaupassa eli modernissa maakellarissa, nykyihminen on ihan pulassa.

 26. toinennakemys sanoo:

  Olen lueskellut tässä Gary L. Weanin kirjaa There’s a Fish in the courthouse. Vihjeen sain Piperin kirjasta The Final Judgement. Todella synkän kuvan antaa Wean USA:n yhteiskunnasta eli oikeuslaitoksen ja virkakunnan mädännäisyydestä ja juutalaisvallasta. Hän onsuoraselkäinen amerikkalainen ja ajautui taistelemaan pimeyden voimia vastaan. Hän ei hellittänyt ja kaikkea tuli esiin. Myös oli tullut jo poliisivoimissa. Hän huomasi juutalaisten gangsterien yhteydet polisiin, tuomareihin ja poliitikkoihin.Suunnattoman varastamisen, joka on käynnissä kaikn aikaa. Kaikea pyörittävät venäjäönjuutalaiset ja toisena ovat heillä palveluksessa muut juutalaiset.

  Suosittelen todella lämpimästi kirjaa sillä se on erittäin antoisa. Se tosin maksoi aika paljon. Ei irronnut Amazonista ennen kuin postimaksuineen n. 130 eurolla.

  Mies ymmärsi juutaalaisten olleen kaiken takana vasta vuosien päästä. Hän sanoi myös istuneensa yhdessä juutalaisjäsentenkin kanssa vaapaamuuraariloosissa. Eipä varmaankaan ollut ylennyt siellä ja kaikkea ei tosiaankaan kerrota rivijäsenille. USA:ssahan lähes kaikki keskiluokan edustajat ovat rappareita.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Kiitos vinkistä, en ole tuosta kirjasta aiemmin kuullutkaan. Juutalaisillahan on hyvin pitkät perinteet mafiatoiminnassa. USA:ssa mafia on todellisuudessa juutalainen Mishpucka, jota johdetaan ADL:stä ja B’nai Brith vapaamuurariloosista käsin. Italiassa puolestaan mafian johtohahmot istuivat P2 vapaamuurariloosissa vuoteen 1975 asti. Venäjän mafia eli Mishpucka on puolestaan Putinin suojeluksessa tai oikeastaan juuri päin vastoin. Oikein naurattaa välillä Putinin puheet kun hän vannoo kansalle taistelevansa korruptiota vastaan.

   • Toinen näkemys (kirjautumaton) sanoo:

    Juuri eilen saimme MOT-ohjelmassa kuulla, kuinka Putinin yksi suosikkioligarkki eli alumiinikeisari Deripaska varasti kanadalaisvenäläiseltä liikemieheltä alumiinitehtaan FSB:n avulla. Deripaska on juutalainen kuten muutkin Puten suosikit. Suomi oli lähellä luovuttaa miehen Venäjälle, joka oli etsintäkuuluttanut tämän sen vuoksi, että hän yritti taistella omaisuutensa puolesta. Suomi yritti myös juonia miestä tunnustamaan tappionsa ja syyllistyneensä itse rikokseen armahtamista vastaan.

   • toinennakemys sanoo:

    Toinen kirjasuositus: Spingolan ensimmäistä kirjaa voi lukea netissä:

    Kolmas kirja ilmestyy lähiaikoina.

    Mafiasta sen verran vielä, että hupaisasti eilisessä ohjelmassa kerrottiin tekstitelevision mukaan ”globalismin kääntöpuolesta” eli mafian toiminnan lisäöäntymisestä ja levittäytymisestä. Mafia nakertaa tervettä taloutta ja tuhoaa sitä. ”Ohjelmassa keskityttiin kuvaamaan Italian mafian etabloitumista Saksaaan”. Näin tuota ohjelmaa kuvailtiin, joten en viitsinyt katsoa. Káikkihan tietävät Saksan olevan jo pitkään luisumassa Venäjän mafian kontrolliin poliitikkoineen päivineen. Itse asiassa juuri Venäjän mafia saattoi käskyttää esim. Kohlia toimimaan edukseen. Vain Venäjän mafia pystyy tähän ja Italian mafia ja muut mafiat ovat jo kauan olleet Venäjä mafian k’äskyläisiä.

    Saksassa Venäjä mafiasta ei juurikaan saa puhua, koska se on juutalaisten johtama mafia. Samasta syystä Suomessa taas ei saa puhua kuin Venäjän mafiasta. Bäckman taas sanoo sen olevan tshetsheenien ja toes minkä kansallisuuden pyörittämä mafia, mutta ei venäläinen. Bäckman ei tietenkään puhu juutalaisista tässä yhteydessä, koska on oligarkkijuutalaisten työkalu.

    Myös Weanin kirjassa kerrottiin Piperin tapaan, kuinka USA:ssa ei myöskään ole sopiaa muistaa juutalaisten pyörittäneen koko maan järjestäytynyttä rikollisuutta jo yli sata vuotta ja viimeistään 30-luvulta saavuttaneen ehdottoman herruuden. Kaikki filmit kuvaavat italialaista mafiaa ja vain italialaisista saa puhua. Heitä yleensä laitetaan syntiukeiksi rikoksista, jos ne yleensä selviävät. Wean sanoo mafian hallitsevan tiedotusvälineitäkin ja siis olevan kimpassa oikeuslaitoksen kanssa.

    Hännystelevä asenne paljastaa osaltaan mafian olevan globalistien väline eli samat globalistit hallitsevat sekä poliitikkojamme että gangstereitä. Totta kai mafiasta päästäisiin heti, jos se ei olisi käskijä ja jos poliitikot eivät estäisi poliisien oikeaa toimintaa.

    • Katoava luonnonvara sanoo:

     Olisiko tähän italian viittaaminen syynä mafia historian lisäksi italialaisten ja juutalaisten saman tyyppinen ulkonäkö? Helpompi mieltää italiaanoiksi kun mediakin niin sanoo.

     • toinennakemys sanoo:

      Tai sitten sisilialainen mafia on kuuluisa erikoislaatuisuudestaan ym. Koska syyt pitää saada jonkun muun niskaan, määrätään kaikki puhumaan italialaisista.

      Spingolan kirjasta selviää tosin, että Italian mafia on juutalaiseliitin perustama tai ainakin mafia sanana on peräisin 1800-luvulla perustetulta salamurha- ja rikollisryhmältä. Nähdäkseni Sisilian mafia on lähes aina ollut alisteinen koko maailmaa johtavalle mafialle eli juutalaismafialle.

      Tästä muistuu mieleeni ZCF:n uuden persoonan uskomaton hyökkäys. Sanoin Vietnamin sodan hyödyttäneen juuutalaiseliitin huumekauppaa. Hän sanoi sen hyödyttäneen kaikkien muidenkin rikollisten huumekauppaa. Ihan naurettava mies. Ikäänkuin järjestäytynyttä rikollisuutta ei johdettaisi juutalaiseliitin taholta ja sitäpaitsi esim. Piperin kirjassa on tarkat todisteet ja viitteet teoksiin, joissa kerrotaan siis erään syyn Vietnamin sotaan olleen tuottoisa huumereitti. Siis tuolloin juuri juutalaismafia toi huumeet USAan ja muiden maiden rikolliset olivat vain hantlankareina mukana. ZCF sanoo nykyisin ”antisemiittien vihaajien juutalaisvastaisuuden menevän liian pitkälle” ym. Hän on päivänselvä huijari. Saa nähdä, koska tästä aletaan puhua, vai unohdetaanko sitten vain surumielisesti vaieten ZCF:n ja VKC:n ”kääntymys”. Saa nähdä. ZCF:n kirjaan tietenkin monilla on edelleen linkki.

      Valeoppositio on mielestäni myös The Ugly Truth ja Azaziahkin kai. Putinismi on naurettavaa. Putin on muka joku shakkipeluri ja NWO:n vastustaja. Muutenkaan ei saa kuvitella juutalaiseliitillä olevan suurempaa valtaa kuin on. Ilmeisesti vallan suuruus tulee päätellä sanomalehdistä tms. Kaiken huippu on se, että Mark Glenn hyökkää toistuvasti esim. Golden Dawnia vastaan ja kannattaa monikulttuurisuutta.

      MC Piper ei ole huijari, mutta hänessä on jotain tosi pahasti vialla. Netanjahu & co. tuntuu olevan ongelma ja Obama ja Putin muka jotain ok. tyyppejä. Näin se ikävä kyllä on suurin piirtein MC Piperin tarinoissa. Hän on yhteistyössä The Ugly Truthin kanssa.

      Delaney ei tunnu päästävän suustaan kuin päättömyyksiä. Andrew Anglinkin on alkanut untua todella keinotekoiselta. Hän tuntuu olevan todellinen paskanpuhuja. Ihmeellisiä ja sairaita rotuoppeja ja muutenkin kaikkea todella luotaan työntävää esitystä sekä äärimmäistä fasismia. Kaikki rodut ja kansallisuudet suurin piirtein ovat vihollisia Anglinin mielestä. Ylipäänsä ihmiset toimivat mukama geenien mukaan eivätkä kykene edes juurikaan nenäänsä pitemmälle ajattelemaan tai operoimaan suunnitelmallisesti. Anglin uskoo Putinin propagandaan ja muutenkin siis ties mihin omien outojen oppiensa lisäksi. Hänen esityksissään on siis aina jotain todella luotaantyöntävää ja valheellista. Äärimmäisyysajattelua ym. Tuntuu kuin hänen olisi määrä tehdä erinäisistä asioista ihmisten silmissä todella marginaalisten ryhmien haihatteluja. Robertsilla on paljonjärkeviä juttuja, mutta ikävä kyllä hänkin on fanaattien rotuvihaaja ja muutenkin erinäiset asiat lyövät yli. Anglin on epäilyttävä myös siksi, että vasta reilu vuosi sitten alkoi yleensä puhua fasismin puolesta ja sitä lähellä olevien asioiden. Hän oli siihen asti aivan erilaisten aatteiden mies.

      Esimerkiksi The Syrian Girl on Anglinin mielestä väärää rotua ja hänet voi kuitata naaurulla. Hän ei ymmärrä, että tytön takana melko varmasti on Syyrian viranomaiset eli valtion propaganda. Tttö/nainen on esiintynyt julkisissa puhetilaisuuksissa Syyriassa. Hän on kuin sikäläisten äänitorvi. Mielestäni hänen videonsa ovat todella hyviä.

      Monet White Nationalist- virtauksen edustajat ovat mielestäni valinneet valheen. Useat väittävät ihmisen käyneen kuussa ja uhoavat sen olleen ”valiorodun saavutus”. Esim. Clement Pulaski. Hän väittää, että maailma taantuisi muutamassa viikossa, jos valkoinen rotu katoaisi. Minulle tuli mieleen ajatus, että esim. muslimimaissa ihmiset uskovat vähemmän kuulentoihin eli siis ovat paljon fiksumpia tältä osin kuin Pulaskin edustama ”valiorotu”. Etenkin kummastuttaa se, että WN-virtaukset tuntuvat palvovan USA:n perustajaisiä ja sen vuoksi he loukkaantuvat, kun osaa heistä epäillään illuminaateiksi tai muistutetaan vapaamuurariudesta. On pyhäinhäväistys esittää ajatus, että itsenäisyyssprosessi olisi ollit vapaamuurarien projetki alusta lähtien tms.

      WN:n ja CI:n vastustajat taas paheksuvat puhetta ”valkoisen rodun” kokemasta uhkasta ja valkoisten kansanmurhasta. Tällaista ei kuulemma ole olemassakaan eikä mikään kansanmurha uhkaa.Kaikki nationalismi on rasismia ym.

      Niin että voi itku tätä niin kutsutun Totuus-liikkeen tilaa.

      • Katoava luonnonvara sanoo:

       Ehkä on monen ”totuuden” puhujan tarkoituskin ensin puhua totuutta ja sit kääntää porukka, joka alkaa ymmärtää todellisen tilan, ympäri puheillaan. Herättää ihmetystä, epäluottamusta, riitaa yms. jolloin tulee vaikutelma, että tämäkin tie oli valhetta ja näin pelataan aikaa kaikille kriiseille sekä rakentaa kommunismi maailma valmiiksi. Eurokriisin päätös on todennäköisesti saada kiina/venäjä ykköstaloudeksi luvaten dollarin/euron tuomien ongelmien korjaus ja luoda entistä suurempi yhteinen maailman talous (yksityinen eli juutalainen) kunhan lähi-itä ja Afrikka on taputeltu.

 27. FriiDam sanoo:

  Yksi asia kirjoituksessa on ristiriitainen: Miten Mormonismia (oikealta nimeltään ”Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko”) voidaan väittää Vapaamuurariuskonnoksi? Jos Vapaamuurarien koko ydin on saada tuhottua Jeesuksen Kristuksen nimi ja taas Mormonismin koko ydin perustuu Jeesukseen Kristukseen ja Hänen evankeliumiinsa, niin eivätkö nämä ole silloin ristiriidassa keskenään? Mormonikirkon ensimmäinen presidentti, ja kirkon perustaja, Joseph Smith kuului Vapaamuurareihin mutta se ei liittynyt millään tavalla kirkon perustamiseen. Ja niin kuin tässäkin tekstissä tuli ilmi, että Vapaamuurareissa on selkeä hierarkia, niin kuinka alhaalla hierarkiassa Joseph Smith oli? Mutta niin tai näin, se ei liittynyt Mormonikirkon perustamiseen mitenkään. Ne seurat joissa Joseph Smith kävi olivat avoimia tapaamisia toisten Vapaamuurareiden kanssa, eivät niinkään salaseuroja kuten esim. nykypäivän Bilderberg -kokoukset.
  Väitetään myös että Joseph Smith olisi ottanut Mormonien käyttämät temppelirituaalit Vapaamuurareista, mutta tämäkin väite on aika löyhä. Mormonien temppelirituaalit ovat samoja rituaaleja joita käytettiin Raamatunaikaan temppeleissä, ja mistäköhän kaukaa Vapaamuurarit ovat rituaalinsa perineet?? Voivat hyvinkin siis olla peräisin samoista lähteistä, mutta Mormooneilla ne ovat vain paljon ”puhtaammat” koska ovat palautettuja suoraan Jumalalta. Molempien rituaaleissa on siis yhtäläisyyksiä, mutta myöskin eroavaisuuksia. Ymmärtääkseen Mormonismia olisi lähtökohtaisesti tunnettava Raamattu ja Mormonin Kirja, sekä pitää mielessä ja rukouksessa yksi Jumala ja yksi Vapahtajamme, Jeesus Kristus.

  Maailman historia ei ole aina sitä miltä se näyttää…

 28. toinennakemys sanoo:

  Texe Marrs kerran opasti hyvin yhdessä ohjelmassaan, kuinka mormonismi on kristinuskon vastaista ja selvästi kabbalistista / juutalaista. Eikös niillä saa olla satoja vaimojakin? Muistaakseni myös Jeesuksen merkitys pieneni mitättömäksi ja itse asiassa palvottiin lukuisia henkijumalia ja Jeesus oli vain yksi enkeli/pikujumala tms. En muista, mutta sanoisin, että pastori Texe Marrs on melkoinen asiantuntija uskonasioissa. Minä en, mutta Texen mielestä mormonit ovat selvä juutalaisprojekti ja kristinuskon mädätystä / tuhoa. Lahko, joka on jotain ihan muuta ja jolla huijataan ihmisiä ja todellakin koko juttu on naimisissa rapparien kanssa. Rappari perusti koko lahkon!

 29. Juksattu. sanoo:

  http://xaamerica.podomatic.com/entry/2013-11-01T16_49_24-07_00

  http://www.neurope.eu/article/golden-dawn-members-shot-greece

  Kultaisen aamunkoiton järjestön toimiston edessä olevia jäseniä ammuttiin moottoripyörän kyydistä kaksi kuoli

 30. Aku sanoo:

  Toisessa maailmansodassa siinonistijuutalaiset yhdessä Hitlerin kanssa tuhosivat ortodoksijuutalaisia. Ortodoksijuutalaiset eivät tänäpäivänäkään hyväksy Rotschildilaisia siionistijuutalaisia.

 31. Cliff Barnes sanoo:

  Siionin viisaiden pöytäkrija nro. 15 kertoo vapaamuurareista mm. näin:

  ”VAPAAMUURARIUS KAIKKIEN SALASEUROJEN JOHTAJANA. Salaseuroihin liittyy tavallisesti etupäässä keinottelijoita, kiipijöitä ja yleensä kevytmielisiä ihmisiä. On helppoa saada nämä ihmiset liittymään meihin ja palvelemaan tarkoitusperiämme. Kun levottomuudet valtaavat maailman, niin merkitsee se sitä, että me olemme aiheuttaneet nämä levottomuudet järkyttääksemme ei-juutalaisten valtioiden meille liian lujia liitoksia. Jos taas jossakin perustettaisiin salaliitto, niin me asettaisimme sen johtoon jonkun uskollisimmista palvelijoistamme. On selvää, että me juutalaiset, ja ainoastaan me ohjaamme vapaamuurareitten toimintaa, sillä me tiedämme, mihin ihmiskuntaa johdatamme ja tunnemme jokaisen teon lopullisen tarkoituksen. Gojimit sensijaan ovat sokeita – he eivät käsitä edes tapahtumien välittömiä seurauksia. Tavallisesti he tavoittelevat itserakkautensa välitöntä, silmänräpäyksellistä tyydyttämistä toteuttaessaan suunnitelmiaan, eivätkä edes huomaa, että itse suunnitelma ei ole alunperin heidän keksimänsä, vaan että me olemme johdattaneet heidät sitä harkitsemaan.”

  Tuossa tulee hyvin ilmi, kuinka vapaamuurareihin houkutellaan urakiipijöitä ja oman edun tavoittelusta kiinnostuneita, eli hekilöitä jotka saattavat päästä yhteiskunnassa tärkeisiin asemiin, mutta ovat kuitenkin helposti hyväksikäytettävissä, eivätkä edes tajua lopulta kenen agendaa oikeasti ajavat. Vapaamuurarius kaikkien salaseurojen johtajana kertoo myös sen, miksi lähes kaikilla salaseuroilla on kabbalistisia elementtejä, vaikka ne virallisesti väittäisivätkin, että niillä ei ole mitään tekemistä vapaamuurarien kanssa.

  • Cliff Barnes sanoo:

   Lisää asiaa vapaamuurareista Siionin viisaiden pöytäkirjasta nro 15:

   ”VAPAAMUURAREITTEN TELOITTAMINEN. Kuolema merkitsee jokaisen ihmisen väistämätöntä loppua. On parempi, että joudutetaan sellaisten henkilöiden loppua, jotka vahingoittavat asiaamme, kuin että odotetaan, että tuo loppu kohtaa myös meitä, työn luojia. Vapaamuurarilooseissa toteutamme kuolemanrangaistuksen sellaisella tavalla, ettei kukaan veljeskunnan ulkopuolella voi edes aavistaakaan mitään, eivät edes uhrit itse: kun tarvitaan, he kuolevat kaikki kuin luonnollisen sairastumisen seurauksena. Tästä tietoisina eivät edes veljeskunnan omat jäsenet uskalla esittää minkäänlaisia vastalauseita. Tällaisin keinoin me olemme tukahduttaneet vapaamuurareitten keskuudesta kaikki vastaväitteiden mahdollisuudet tekojamme vastaan. Samalla kuin me saarnaamme vapaamielisyyttä gojimeille, me pidämme oman väkemme ja asiamiehemme ankarassa kurissa ja kuuliaisuudessa.”

   Esim. vapaamuurari Juhani Julinin kuolema on hyvn muistissa. Hänhän kuoli siis vain pari viikkoa sen jälkeen, kun oli alkanut paljastaa vapaamuurarien salaisuuksia. Toimintaa hallitaan pelolla ja ankarilla rangaistuksilla uhkaamalla. Jokaisen vapaamuurarin kannattaisi nyt viimeistään miettiä, kannattaako tällaiseen toimintaan oikeasti osallistua.

   Joka tapauksessa Siionin pöytäkirjat mainitsevat, että kun maailmanvaltio ja juutalainen kuninkuus (Uusi Maailmanjärjestys) on lopulta saavutettu, niin vapaamuurarit tullaan hajottamaan ja kaikki salaseurat kieltämään, jotta uutta järjestystä vastaan ei voida enää juonitella. Samoin tullaan tappamaan kaikki vapaamuurarit, jotka tietävät liikaa, eli korkean asteen ei-juutalaiset vapaamuurarit. Varoituksen sanana vapaamuurareille voidaankin todeta, että tämä prosessi on todennäköisesti nyt aluillaan. Monet valeoppositiot paljastavat jatkuvasti vapaamuurarien salaisuuksia ja yleinen negatiivinen mielipide ja tietoisuus vapaamuurarien toimista on kasvanut koko ajan. Tämäkin on aiheutettu täysin tarkoituksella ja vapaamuurarien aika on tulossa päätökseen.

 32. Paluuviite: ”Yleisen petoksen aikoina totuuden kertomisesta tulee vallankumouksellinen teko.” | Suomi profetiassa

 33. ASIAA sanoo:

  LISÄÄ ARTIKKELEITA!! PARAS BLOKI KOSKAAN MITÄ TEHTY!!

 34. Novoijuku sanoo:

  Pedofiliaa Hindukushissa – Lännen poliitikot ja journalistit mukana pedokekkereissä

 35. K.Tuomari sanoo:

  Huvittavinta asiassa on se, että ”Rappareista eronnut” menee toiseen porukkaan, ”kalvaten omaa lihaansa” , siis ojasta allikkoon, mitä ikinä se ”Allikko sitten merkitseekään” ?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.